Make your own free website on Tripod.com

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN KİTAPLAR

 


KAMU İNŞAATLARINDA HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ ve DENETİMİ

Ankara - Temmuz 1999 ISBN : 975 347 223 1

Sayıştay Denetçisi  İsmail Hakkı SAYIN tarafından hazırlanan bu kitapta;

bölümleri bulunmaktadır

Yayın ve Dağıtım : Seçkin Yayınevi Sağlık Sok. No : 19/B Tel: 0 312 435 30 30 Fax: 0 312 435 24 72

seckin@seckin.com.tr http://www.seckin.com.tr

Fiyatı : 7 500 000.- TL


LİDER DEVLET ADAMI ve SİYASETÇİYE ÖĞÜTLER

ANKARA- 1999

Sayıştay Denetçisi Adem KAMALI tarafından hazırlanan bu kitap; liderlik, devlet adamlığı ve politika ile ilgili yüzlerce özlü sözden oluşmaktadır. Sözler; konu ile ilgili doğulu ve batılı lider, devlet adamı, siyasetçi, din adamı, komutan, sanatçı ve yazarların eserlerinden itina ile seçilerek hazırlanmıştır.

Kitap milletvekili ve yerel yönetici adayları için bir el kitabı niteliğinde olup, konuya ilgi duyanlara faydalı olacağı şüphesizdir.

İsteme adresi: Etlik Cad. No:14/13 Dışkapı/Ank. Tel: (312) 310 23 00 - 342 13 26 - (532) 4136573


HAKEDİŞ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GEREKÇELİ SAYIŞTAY KARARLARI

ANKARA - 1997 - ISBN: 975-95386-3-6

Sayıştay Denetçileri Atilla İNAN, Gülnihal ACAR ve Muhsin ALTUN tarafından hazırlanan bu kitap, 280 sayfadan ibaret olup - Genel Kurul, Temyiz Kurulu ve Daire Kararları olmak üzere - 200 adet güncel Sayıştay Kararını içermektedir.

Kararlar konulara göre (ihzarat, kazı ve dolgu, nakliye, malzeme fiyat farkları, süre uzatımı - ödenek - ceza, birim fiyat analiz ve tarifleri, vergi ve kesintiler) tasnif edilmiş olup her kararın başında ayrıca özeti verilmiştir.

Birinci hamur kağıda basılmış olup kapağı selefon kaplıdır. Yazarları tarafından yayınlanan kitap, kendi adreslerinden (Sayıştay Başkanlığı Ulus/ANK. Tel: (312) 310 23 00) temin edilebileceği gibi YETKİN KİTABEVİ’nde de (Strazburg Cd. Sıhhiye/ANK. Tel: (312) 4181273 ) satılmaktadır.


ÖZETLİ- GEREKÇELİ SAYIŞTAY KARARLARI (1990-1998)

ANKARA- 1998

Sayıştay Denetçileri Muhsin ALTUN ve Abdullah ŞİMŞEK tarafından hazırlanan kitap, 240 sayfadan ibaret olup - Genel Kurul, Temyiz Kurulu ve Daire Kararları olmak üzere - 150 adet güncel Sayıştay Kararını içermektedir.

Kararlar konulara göre (aylık, zam ve tazminatlar, sözleşmeli personel, temsil - ağırlama - tören, iş mevzuatı, bütçe - denetim, ihale uygulamaları, vergi ve kesintiler, harcırah, tedavi giderleri) tasnif edilmiş olup her kararın başında ayrıca özeti verilmiştir.

Kitap birinci hamur kağıda basılmıştır.

İsteme adresi: Mahalli İdareler Derneği Cihan Sk. 31/9 Sıhhiye/ANKARA Tel: (312) 230 42 72 - 230 55 80 Fax: 230 40 58


RESMİ YORUMLAR IŞIĞINDA HARCIRAH MEVZUATI

ANKARA- 1999 ISBN: 975-8163-22-1

Sayıştay Denetçileri Muhsin ALTUN ve Abdullah ŞİMŞEK tarafından hazırlanan kitap, 400 sayfadan ibaret olup Harcırah mevzuatına ilişkin idari düzenlemeleri ve yargı kararlarını içermektedir.

Kitap Harcırah Kanununun sistematiğine uygun olarak hazırlanmış olup her maddenin sonunda o maddenin gerekçesi ve o madde ile ilgili yargı kararları (Sayıştay, Danıştay), genel tebliğler ve Bakanlık muktezaları yer almaktadır. Harcırah Kanununa dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları da ilgili oldukları maddenin sonunda yer almıştır.

Harcırah Kanunu dışındaki kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki harcıraha ilişkin düzenlemeleri de içeren kitabın sonuna mevzuat dilinin anlaşılmasına yardımcı olacağı umulan küçük bir sözlük eklenmiştir.

Üçüncü hamur kağıda basılmış olan kitabın kapağı selefon kaplıdır.

İsteme adresi: Barış Kitap Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Zafer Çarşısı No: 11 Yenişehir/ ANKARA Tel: (312) 435 29 69 Fax: 434 33 93