Make your own free website on Tripod.com

MALİ SİSTEMLİ İLGİLİ ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMA METİNLERİ

 

 

INTOSAI DENETİM STANDARTLARI

INTOSAI İÇ KONTROL STANDARTLARI

YÜKSEK DENETİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

MALİ SİSTEMDE BÜTÜNLÜK SAĞLANMASININ, YOLSUZLUKLA MÜCADELEDEKİ ÖNEMİ

SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ DAİRELERDE ÇALIŞAN MEMURLARIN ÜCRET REJİMİ HAKKINDA ÖN İNCELEME RAPORU