Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

DİĞER KARARLAR

KARAR NO: 2763/ 2TARİH: 5. 6.1962

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, MUHTELİF NATO HAVA MEYDANLARI KONTROL TEŞKİLATI EMRİNE VERİLMEK İÇİN DEVLET MALZEME OFİSİNDEN SATIN ALINMAK İSTENİLEN STATİON WAGON, KAMYON, VOLKS WAGEN VEMOTOSİKLETLER MAHİYETLERİ İTİBARİYLE BİNEK VE HİZMETTAŞITLARINDAN OLDUKLARI CİHETLE; 237 SAYILI KANUNUN 2 NCİMADDESİ GEREĞİNCE VE 744. BÖLÜMDEN SATIN ALINMALARINA İMKAN GÖRÜLMEDİĞİNE DAİR.

KARAR NO: 2766/ 3 TARİH: 12. 6.1962

ANKARA ŞEHRİ OTOMATİK TELEFONU HAKKINDAKİ 876 SAYILI KANUNUNTADİL EDEN 1366 SAYILI KANUNUN 7 NCİ MADDESİNDE KİMLERİNEVLERİNE PARASIZ TELEFON KONULACAĞI TEDADİ OLARAK GÖSTERİLMİŞOLUP, BU ARADA SAYILMAYAN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI İLE KURMAYBAŞKAN VE GENEL SEKRETERİNİN EVLERİNE KONULMUŞ OLAN TELEFONLARIN ABONMAN VE KONUŞMA ÜCRETLERİNİN BÜTÇEDEN TESVİYEVE MAHSUBUNA İMKAN GÖRÜLAMADİĞİNE DAİR.

KARAR NO: 2777/ 3 TARİH: 13. 7.1962

AMORTİSMAN VE KREDİ SANDIĞINA AİT OLUP HAZİRAN 1960 ŞA KADARMALİYE BAKANLIĞI HİZMETLERİNDE KULLANILMIŞ OLDUĞU ANLAŞILAN ÜÇ ADET MOTORLÜ TAŞITIN BAKIM, ONARIM VE İŞLETME MASRAFLARININ BAKANLIKÇA ADIGEÇEN SANDIĞA ÖDENMESİNİN, MEZKUR KULLANILMASI SIRASINDA YÜRÜRLÜKTE OLAN 3827 SAYILI KANUN İLEKARŞILIKSIZ BORÇLARA AİT 26 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ KARŞISINDAMÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO: 2780/ 1 TARİH: 22. 9.1962

A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLATINA DAHİL SİVİL MEMURLAR,211 SAYILI KANUNUN 1 NCİ MADDESİ MUVACEHESİNDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ UNSURLARINDAN ADDEDİLEMİYECEĞİ CİHETLE; 1493 SAYILI KANUNUN 3 NCÜ MADDESİNE MÜSTENİDEN HAZIRLANAN VE 6/5/1940 TARİH VE 2/13391 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARNAMESİ İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN (ORDU İKRAMİYE TÜZÜĞÜ) NÜN BU SİVİL MEMURLAR HAKKINDAUYGULANMASINA İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİNE, B) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI TERCÜME ŞUBESİ MÜDÜRÜ FİKRET ALASYA'YA YAPTIRILANTERÇÜME TETKİK İŞİ MESAİ SAATLERİ DIŞINDA MUNZAM VE MÜNFERİTBİR HİZMET OLDUĞU CİHETLE; 3656 SAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİGEREĞİNCE BU KONUDA BAKANLAR KURULUNDAN KARAR ALINMADIKÇA, KENDİSİNE BİR ÜCRET VERİLMEBİLMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİNE DAİR.

KARAR NO: 2781/ 1 TARİH: 25. 9.1962 2763/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA DAİR.

KARAR NO: 2798/ 2 TARİH: 13.11.1962

1- MALİYE BAKANLIĞINCA, M.S. BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN SONUNDAAÇILAN 933 NCÜ ÖZEL BÖLÜME- SUBAY, ASTSUBAY VE MEMURLARIN KONUT VE LOJMANLARININ HER TÜRLÜ MASRAFLARI-UNVANI VERİLMESİNİN DOĞRU BULUNMADIĞI HAK.2- SU, ELEKTRİK VE HAVA GAZI MASRAFLARI HARİÇ, MUHTIRADAGÖSTERİLEN HİZMETLER İÇİN SÖZÜEDİLEN ÖZEL BÖLÜME KAYDOLUNAN ÖDENEKTEN HARCAMA YAPILMASINDA BİR SAKINCA GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO: 2809/ 1 TARİH: 18.12.1962

SANAYİ BAKANLIĞI İÇİN SATIN ALINAN MAKAM OTOMOBİLİ BEDELİNİ MUHTEVİ VERİLEEMRİNİN DAİRESİNE İADESİ HAK.

KARAR NO: 2812/ 1 TARİH: 28.12.1962

DOÇENT DR. ENİS ERDİK TARAFINDAN İNGİLİZCEDEN TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN - TEKNİK ELEKTRİĞİN PRENSİPLERİ - ADLI KİTABIN TERCÜMEDEN MÜTEVELLİT TELİF HAKKINDA DAİR.

KARAR NO: 2815/ 2 TARİH: 11. 1.1963

EMEKLİ DENİZ ALBAYI TAHİR TÜNAY TARAFINDAN HAZIRLANAN (ŞİVEDEFİİLLER) ADLI ESERİN, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA ORDU İKRAMİYE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA HAZIRLANMIŞ OLAN TÜZÜK GEREĞİNCE TEŞKİL OLUNAN KOMİSYON TARAFINDAN TAKDİR OLUNAN KIYMET ÜZERİNDEN TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE BÜTÇENİN 451.- YAPIM GİDERLERİ - BÖLÜMÜNDEN VERİLEEMRİNE İKTİRAN ETTİRİLMESİ UYGUNGÖRÜLDÜĞÜ VE BU KONUDAKİ VERİLEEMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYETEVDİİ HAK.

KARAR NO: 2816/ 1 TARİH: 15. 1.1963

GENEL KURMAY BAŞKANI VE KUMANDANLARIN MAKAM OTOMOBİLLERİ İÇİNSATIN ALINAN RADYO BEDELLERİNİN BÜTÇENİN 411. - HARP MALZEMESİ VE TECHİZATI - BÖLÜMÜNÜN 11. - KARAKUVVETLERİ - MADDESİNEKONULAN ÖDENEKTEN TAHAKKUKA BAĞLANMASINDA BİR SAKINCAGÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO: 2818/ 2 TARİH: 22. 1.1963

MEMURLARIN HUSUSİ İKAMETGAHLARINA KONULACAK TELEFON MASRAFLARININ BÜTÇEDEN ÖDENMESİ ANCAK KANUNİ MEZUNİYETLE MÜMKÜN OLACAĞI CİHETLE KANUNİ BİR MEZUNİYET ALINMADIKÇA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINCA YENİDEN İHDAS OLUNAN 12 BÖLGE KOMUTANININİKAMETGAHLARINA AİT TELEFON MASRAFLARININ KABULÜNE İMKANGÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO: 2824/ 2 TARİH: 8. 2.1963

SANAYİ BAKANLIĞI İÇİN SATIN ALINAN MAKAM OTOMOBİLİ BEDELİNİ MUHTEVİ VERİLEEMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE TEVDİİ HAK.

KARAR NO: 2825/ 1 TARİH: 12. 2.1963

222 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MUHTELİF VİLAYETLERDE YAPTIRILACAK İLKOKULLARIN KONTROL TEŞKİLATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA DEVLET MALZEME OFİSİNDEN SATIN ALINAN 10 ADET PİKAP BEDELİNİ MUHTEVİ MAHSUP VERİLEEMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE TEVDİİ HAK.

KARAR NO: 2827/ 1 TARİH: 19. 2.1963

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1961 YILI BÜTÇESİNİN 744. BÖLÜMÜNDENSATIN ALINAN 17 ADET TAŞITA AİT MAHSUP VERİLEEMRİNİN, GENEL MUHASEBE KANUNUNUN 76. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE KAYDI İHTİYATLA VİZESİ İÇİN VİZE ŞUBESİNE TEVDİİ VE T.B.M. MECLİSİNE ARZI HAK.

KARAR NO: 2828/ 1 TARİH: 22. 2.1963

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ESKİ LEVAZIM MÜDÜRÜ KAZIM DEMİZİZ ADINA 1959 MALİ YILINDA AÇILMIŞ OLAN KREDİNİN MAHSUBU İÇİN 1962 YILI BÜTÇESİNİN 502/10. ESKİ YILLAR BORÇLARI TERTİBİNE KONULMUŞ OLAN ÖDENEĞE DAYANILARAK DÜZENLENMİŞ BULUNAN NAKİT VERİLEEMRİNİN DAİRESİNE İADESİ HAK.

KARAR NO: 2828/ 2 TARİH: 22. 2.1963

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ESKİ AĞIRLAMA VE LEVAZIM MÜDÜRÜ ORHAN ŞEREF APAK ADINA 1959 MALİ YILINDA AÇILMIŞ OLAN KREDİNİN MAHSUBU İÇİN 1962 YILI BÜTÇESİNİN 502/10. ESKİ YILLAR BORÇLARI TERTİBİNDENDÜZENLENMİŞ BULUNAN NAKİT VERİLEEMRİNİN DAİRESİNE İADESİ HAK.

KARAR NO: 2829/ 2 TARİH: 28. 2.1963

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA ANKARA HUKUK FAKÜLTESİNDE TAHSİLDE BULUNAN İKİ ÖĞRENCİYE ÖĞRETİM GİDERİ ADİYLE VERİLMEK İSTENİLEN MEBALİĞİ MUHTEVİ NAKİT VERİLEEMRİNİN DAİRESİNE İADESİ HAK.

KARAR NO: 2829/ 6 TARİH: 28. 2.1963

DEVLET SUİŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, PROFESÖR DR. KEMAL ERGUVANLI ADINA TELİF HAK KI ÜCRETİ OLARAK TAHAKKUK ETTİRİLENMEBALİĞİ MUHTEVİ NAKİT VERİLEEMRİNİN DAİRESİNE İADESİ HAK.

KARAR NO: 2830/ 2 TARİH: 4. 3.1963

İSTANBUL LEVAZIM AMİRLİĞİ SAYMANLIĞININ 1959 MALİ YILI HESABINA TAALLÜK EDEN İLAM HAKKINDA KARAKUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAREKATBAŞKANLIĞINDAN ALINAN YAZI DOSYASININ (SERDOLUNAN İDDİALARINTEMYİZ TETKİKATI YAPILMASINI GEREKTİREN SEBEPLERDEN OLMASI SEBEBİYLE) TEMYİZ KURUL RAPORTÖRLÜĞÜNE TEVDİİ HAK.

KARAR NO: 2868/ 1 TARİH: 28. 6.1963

KALECİK HAVZASININ HİDRO JEOLOJİK ETÜDÜ İLE İLİŞKİN ESER İÇİNTAKDİR OLUNAN 15 BİN LİRAYI MUHTEVİ VERİLEEMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE TEVDİİNE.

KARAR NO: 2869/ 1 TARİH: 1. 7.1963

ELÇİLİKLERİMİZE AİT OTOMOBİLLERİN 240 SK. DAN ÖNCE YAPILMIŞ BULUNAN İŞLETME VE ONARMA MASRAFLARININ BÜTÇEDEN TESVİYESİNEİMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ H.

KARAR NO: 2874/ 2 TARİH: 17. 9.1963

ADALET BAKANLIĞI İLE YARGITAY DAİRELERİNDE MEVCUT TELEFONLARIN OCAK VE ŞUBAT AYLARINA AİT KONUŞMA ÜCRETLERİNİN VE DEVLET DAİRE VE MÜESSESELERİNCE SÖZÜEDİLEN AYLARDA SARFEDİLMEKTE OLAN SU, ELEKTRİK BEDELLERİNİN TAHAKKUKUNDA FATURA TARİHLERİNİN ESAS İTTİHAZI ZARURİ GÖRÜLDÜĞÜ HK.

KARAR NO: 2875/ 4 TARİH: 20. 9.1963

MECCANİ TELEFONLARLA ŞEBEKE DIŞINDA YAPILACAK KONUŞMALARÜCRETİNİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİ GEREKECEĞİ DÜŞÜNÜLEBİLİRSE DE MESELENİN MALİYECE İLGİLİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE YAPILACAKYAZIŞMA İLE KESİN OLARAK HALLİ DAHA UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO: 2876/ 1 TARİH: 26. 9.1963 237

SAYILI TAŞIT KANUNU GEREĞİNCE KARAYOLLARINA AİT VASITALARIN GEÇİCİ GÖREVLE YURT DIŞINDA YAPILACAK SEYAHATLERDE KULLANILMASINA İMKAN GÖRÜLEMEMİŞ OLMAKLA TEKNİKELEMANLARIN YEVMİYELERİNİ VE VASITANIN İŞLETME MASRAFINIKAPSAYAN AVANS SENETLERİNİN DAİRESİNE İADESİNE DAİR.

KARAR NO: 2878/ 2 TARİH: 4.10.1963 TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞINCA BURS TEMİNİ SURETİYLE DIŞ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK PERSONELİN ASLİ GÖREV ÜCRETLERİNİNÖDENMESİNDE BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO: 2880/ 1 TARİH: 10.10.1963

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞINCA, TURİZM VE TANITMA SAHASINDA EĞİTİM VE STAJ MAKSADİYLE KURSİYER OLARAK YABANCI MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK HİZMETLİLERİN GÖNDERİLECEKLERİYABANCI MEMLEKETTE KALACAKLARI SÜRECE ASLİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI HAK.

KARAR NO: 2884/ 1 TARİH: 4.11.1963

TOPRAK VE İSKAN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT EĞİTİM PROJESİNİN TAHAKKUKUİÇİN, HÜKÜMETİMİZLE AVRUPA KONSEYİ MİLLİ MÜLTECİLERVE AVRUPADAKİ NUFUS FAZLALIKLARI İSKAN FONU ARASINDAİMZALANAN MUKAVELE HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE İBRAZ OLUNAN 500 000 DOLARLIK KREDİYE DAYANILARAK ADIGEÇEN GENEL MÜDÜRLÜKÇE, SATINALINMAK İSTENİLEN ARAZİ PİKAP, DAMPERLİ KAMYON VE ÇEKERLİTRAYLER HAKKINDA BAĞITLANAN SÖZLEŞMENİN 237 SAYILI TAŞITKANUNU İLE BİR İLİŞGİSİ GÖRÜLEMEDİĞİNDEN TESCİLİNDE SAKINCA BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO: 2890/ 1 TARİH: 14.11.1963

1958 YILINDA SABIK CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BAZI YABANCI DEVLET BAŞKANLARİYLA DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZE YILBAŞI HEDİYESİ OLARAK SATIN ALINIP DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ 1960 MALİ YILI BÜTÇESİNİN 502/10-ESKİ YILLAR BORÇLARI- TERTİBİNDEN ÖDENMEK İSTENİLEN BALIK YUMURTASI BEDELİ 4440 LİRAYI KAPSAYANVERİLEEMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE VERİLMESİ HAK.

KARAR NO: 2890/ 2 TARİH: 14.11.1963

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ANKARA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEBURSLU OLARAK OKUTULAN GÜRLE TÜRKMEN'İN, TAAHHÜTNAME VEKEFALETNAME İÇİN NOTERE ÖDENMİŞ OLDUĞU 93.45 LİRAYI KAPSAYANVERİLEEMRİNİN, BURSLU ÖĞRENCİ DURUMUNA GİRMEDEN YAPMIŞ OLDUĞUŞAHSİ BİR HARCAMA MAHİYETİNDE BULUNDUĞU CİHETLE KABULÜNEİMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO: 2899/ 2 TARİH: 9.12.1963

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, KURS VEYA STAJ-TAHSİL İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLEN SUBAY VE ASTSUBAYLARIN DURUMUMÜNASEBETİYLE, 1- KATILAN PERSONEL, BİR UNVAN KAZANİYOR VEYA ÜNİVERSİTENİN NORMAL TEDRİSAT PROGRAMLARINI TAKİP EDİYORSA BUNUN STAJ-TAHSİL OLDUĞU, 2- KATILAN PERSONELİN DURUMU STAJ-TAHSİLİN TARİFİ DIŞINDAKALIYORSA BUNUN KURS ADDİ GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO: 2905/ 2 TARİH: 19.12.1963

ADALET BAKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN EVİNDEKİ MECCANİ TELEFONUN KALDIRILARAK BAKANLIK KURULUŞU İÇİNDEKİ DAİRELER HİZMETİNDE KULLANILMASI HUSUSUNUN ADALET BAKANLIĞINA CEVAP OLARAK BİLDİRİLMESİ HAK.

KARAR NO: 2908/ 1 TARİH: 26.12.1963

YARGITAY ÜYESİ DR. KEMAL REİSOĞLU TARAFINDAN TERCÜME EDİLMİŞOLAN (BORÇLAR HUKUKU UMUMİ HÜKÜMLERİ) ADLI ESERİN, YAYINLANDIĞI TARİHE NAZARAN BU GÜN İÇİN ON YILDAN FAZLA BİR ZAMAN GEÇMİŞ BULUNMASI HASEBİLE, TERCÜME EDEN TARAFINDANMÜELLİFİNDEN VEYA SAHİBİNDEN SATIN ALINMIŞ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASINA MAHAL OLMADIĞI CİHETLE ADIGEÇENE ÖDENMEKİSTENEN PARANIN TELİF KAZANCI MAHİYETİNDE TELAKKİSİGEREKECEĞİNDEN VERİLEEMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE VERİLMESİ HAK.

KARAR NO: 2914/ 2 TARİH: 13. 1.1964

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, YURT DIŞINDA MUHTELİF MÜESSESELERE VE HARP AKADEMİLERİNE BELLİ SÜRE İÇİN KURS GÖRMEK ÜZEREGÖNDERİLEN SUBAYLARIN İSTİHKAKLARINI MUHTEVİVERİLEEMİRLERİNDEN BAZILARININ KABULÜ VE BAZTILARININ DADAİRESİNE GERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

 

KARAR NO: 2920/ 1 TARİH: 30. 1.1964

ELÇİLİKLERİMİZE AİT OTOMOBİLLERİN İŞLETME VE ONARMA MASRAFLARI MÜNASEBETİYLE GENEL KURULCA VERİLMİŞ OLAN KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHAL OLMADIĞI HAK.

KARAR NO: 2927/ 3 TARİH: 24. 2.1964

6830 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN UYGULANMASI HAK.

KARAR NO: 2929/ 2 TARİH: 2. 3.1964

HUSUSİ KANUNLARA TEVFİKAN VERİLEN PARA CEZALARININ 218 SAYILIAF KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİ HÜKMÜ DAHİLİNDE MÜTALAA OLUNMASIGEREKTİĞİ HAK.

KARAR NO: 2933/ 1 TARİH: 19. 3.1964

KAYSERİ BELEDİYESİNCE HİZMET İÇİN SATIN ALINARAK BELEDİYEBAŞKANLIĞINCA BİNEK ARABASI OLARAK KULLANILDIĞI ANLAŞILAN STATİON WAGON'UN TAHSİS EDİLEN HİZMETTE KULLANILMASIHUSUSUNUN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YAZILMASI HAK.

KARAR NO: 2936/ 1 TARİH: 26. 3.1964

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, YURT DIŞINDA MUHTELİF MÜESSESELERE STAJ-TAHSİL VEYA KURS MAKSADİYLE YOLLANMIŞ OLAN SUBAYLARIN YEVMİYELERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMİRLERİNİN, 13/1/1964 TARİHLİGENEL KURUL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINDAN GERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

 

KARAR NO: 2944/ 1 TARİH: 16. 4.1964

SUBAY, ASTSUBAY VE ASKERİ MEMURLARA TAHSİS EDİLMİŞ OLAN KONUTKİRALARININ BÜTÇEYE NE YOLDA GELİR VE GİDER KAYDEDİLECEĞİ HAK.

KARAR NO: 2956/ 1 TARİH: 8. 6.1964

ÜNİVERSİTECE, ZİRAAT FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ FETHİ YÜCEL'E, ÖDENMEK İSTENİLEN TELİF ÜCRETİ HAKKINDA.

KARAR NO: 2967/ 3 TARİH: 8. 7.1964

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA BAĞLI ORTA, LİSE, TİCARET VE SANATOKULLARINDA GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLERDEN ÇALIŞKAN VE MUHTAÇ BULUNANLARA BEDELİ BÜTÇEDEN ÖDENMEK ÜZERE ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI YAPILMASI UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA.

KARAR NO: 2968/ 3 TARİH: 17. 9.1964

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDENECEK KONFERANS ÜCRETLERİLE ÜNİVERSİTE TAZMİNATI MÜNASEBETİYLE;1) 4936 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 115 SAYILI KANUNLADEĞİŞİK 32 İNCİ MADDESİ METNİNDE GEÇEN - DEVRİM TARİHİ DERSİVEYA KONFERANSI ÜCRETLERİ-DEYİMİNİN BİLCÜMLE KONFERANSLARA TEŞMİLİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI, 2) DEVAMLILIK ARZETMESİ DOLAYISİYLE KADRO MEVZUU OLAN TEDRİSGÖREVİNİN, KONFERANSLARLA YÖNETİLMESİNİN MEVZUATA AYKIRIBULUNDUĞU, 3) KONFERANSLARIN TELİF ESER MAHİYETİNDE TELAKKİSİ UYGUNOLACAĞI CİHETLE DEVRİM TARİHİ KONFERANSLARİLE GENEL MAHİYETTEKİ KONFERANS ÜCRETLERİNİN, 3656 SAYILI KANUNUN22 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE BAKANLAR KURULUNDAN KARAR ALINMAKSIZIN VE ÜNİVERSİTE TAZMİNATINA HALEL GETİRMEKSİZİN ÖDENMESİ GEREKECEĞİ, HAKKINDA.

KARAR NO: 2969/ 1 TARİH: 21. 9.1964

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, SUBAY KONUT VE LOJMANLARININ BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DEVLET MALZEMEOFİSİNDEN SATIN ALINMIŞ OLAN ARAZİ BİNEK OTOMOBİLLERİNİN, 237 SAYILI TAŞIT KANUNU HÜKÜMLERİLE İLGİLİNDİRİLMESİNE MAHALGÖRÜLEMEDİĞİ, ANCAK HİZMETLE İLİŞGİSİ BULUNMADIĞINDANBEDELLERİNİN ÖZEL BÖLÜMDE ÖDENMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HAKKINDA.

KARAR NO: 2971/ 1 TARİH: 24. 9.1964

SAĞLIK İŞLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ DOLAYISİYLE SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE HER YIL ARTACAK HARCAMALARIN GENEL BÜTÇEDEN FİNANSE EDİLEBİLME İMKANLARINA FİKİR VERMEK ÜZERE MALİ UZMAN ARSLAN BAŞER KAFAOĞLU TARAFINDAN DÜZENLENEN ETÜT ÜCRETİNİN BÜTÇENİN 15659 UNCU BÖLÜMÜNDEN ÖDENMESİNDE BİRSAKINCA OLMADIĞI HAKKINDA.

 

KARAR NO: 2973/ 2 TARİH: 1.10.1964

YURT DIŞINDA STAJ VE TAHSİLDE BULUNAN SUBAYLARA, STAJ VETAHSİLLERİNİN İCABI OLARAK BULUNDUKLARI MAHALLER DIŞINAGÖNDERİLMELERİ HALİNDE YOL MASRAFLARI VE GİDİŞ VE DÖNÜŞLERİNDE YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YEVMİYESİ VERİLMESİ UYGUNBULUNDUĞU HAKKINDA.

KARAR NO: 2976/ 3 TARİH: 8.10.1964

MEMLEKETİMİZDE BULUNAN AMERİKAN ASKERİ YARDIM KURULUNDA GÖREVLİ VEYA TEŞKİLATA ZİYARET MAKSADİYLE KATILAN AMERİKALIGENERALLERE VAKİ GEZİLERİ DOLAYISİYLE REFAKAT EDECEKSUBAYLARA TAHAKKUK EDECEK MASRAFLARININ, 6245 SAYILI KANUNUN51 İNCİ MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE ÖDENMESİNDE MEVZUATA AYKIRIBİR CİHET GÖRÜLEMEDİĞİ HAKKINDA.

KARAR NO: 2985/ 1 TARİH: 23.11.1964 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA, ESKİ AĞIRLAMA VE LEVAZIM İŞLERİ GENELMÜDÜRÜ ORHAN ŞEREF APAK ADINA DÜZENLENEN VE 1959 YILINDAYAPILMIŞ MASRAFLARI KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN BAKANLIĞA İADESİHAKKINDA.

KARAR NO: 2985/ 3 TARİH: 23.11.1964 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, SUBAY KONUT VE LOJMANLARININ BAKIM VE ONARIM HİZMETİLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME OFİSİNDEN SATIN ALINAN LAND ROVER ARAZİ BİNEK OTOMOBİLİ BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE VERİLMESİHAKKINDA.

KARAR NO: 2988/ 1 TARİH: 30.11.1964

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞINCA, SOSYOLOJİ DOÇENTİ MÜBECCEL KIRAY'A PAZARLIKLA HAZIRLATTIRILMIŞ OLAN "SELÇUK-KUŞADASI- SÖKE KAZALARININ SOSYAL ARAŞTIRMALARI" ADLI ESER BEDELİNİN 731 NCİ BÖLÜMDEN ÖDENMESİ İÇİN TANZİM EDİLEN VERİLE EMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE VERİLMESİNE DAİR.

KARAR NO: 2997/ 1 TARİH: 24.12.1964

DEVLET DAİRE VE MÜESSESELERİNCE ŞEHİRLER ARASINDA YAPILANTELEFON KONUŞMALARININ RESMİ MAHİYETTE OLUP OLMADIĞININTEVSİKİ HAKKINDA.

KARAR NO: 3003/ 3 TARİH: 14. 1.1965

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HİNDİSTANIN MYSORE MİHRASECESİ(VALİSİ) ŞEREFİNE VERİLMİŞ OLAN YEMEK MASRAFININ 16430 NCU MADDEDEN ÖDENMESİ İÇİN TANZİM OLUNAN VERİLE EMRİNİN KABULÜ HAKKINDA.

KARAR NO: 3004/ 1 TARİH: 18. 1.1965

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ BAZI SUBAYLARINEVLERİNDE BULUNAN TELEFONLARLA YAPILMIŞ OLAN GÖRÜŞME ÜCRETLERİNİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİNE İMKAN OLMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO: 3021/ 3 TARİH: 25. 3.1965

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA SUBAY KONUT VE LOJMANLARININ BAKIMVE ORAMININDA KULLANILMAK ÜZERE PARÇALARA BÖLÜNEREK VE PAZARLIKLA SATIN ALINAN MALZEMENİN, 1- ASKERİ ALIŞ VERİŞ OLDUĞU VE FAKAT MÜSTACEL MEVADDAN BULUNMADIĞI,2- PARÇALARA BÖLÜNMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO: 3025/ 3 TARİH: 8. 4.1965

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, SUBAY LOJMANLARININ BAKIM VEONARIM İHTİYAÇLARI İÇİN PAZARLIKLA SATIN ALINMIŞ BULUNANÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİLERİNİNKABULÜNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO: 3040/ 1 TARİH: 14. 6.1965

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NEZİH DEVRES'E, 5027 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ÖDENEN TEMSİL ÖDENEĞİNE 45,- LİRALIK GÖTÜRÜGİDER İNDİRİMİ UYGULANMASINA İMKAN OLMADIĞI HK.

KARAR NO: 3047/ 1 TARİH: 1. 7.1965

MOSKOVA VE BO DENİZ ATEŞELERİNİN 1964 YILINDA BAKANLIKTEMSİL GİDERLERİ-MADDESİNDEN YAPMIŞ OLDUKLARI ÇEŞİTLİ HARCAMALARI KAPSAYAN MAHSUP VERİLEEMRİNİN ÖDEMENİN-DİĞER TEŞKİLLER TÖREN GİDERLERİ-MADDESİNE KONULAN ÖDENEKTEN TEDİYESİ GEREKLİ BULUNDUĞU CİHETLE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINAGERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO: 3057/ 1 TARİH: 7.10.1965

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞLİKLERİNDE ÇALIŞTIRILANLARA, GÖREVLERİNİN SABİT OLMAMASI HASEBİYLE 346 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TEMSİL ÖDENEĞİ VERİLMESİ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO: 3071/ 1 TARİH: 18.11.1965

POLİS ENSTİTÜSÜNE ÖĞRENCİ OLARAK DEVAM EDEN POLİS MEMURLARI İLE STAJİYERLERİNE AYRICA TAYİN BEDELİ ÖDENMESİNDE MEVZUATAAYKIRI BİR CİHET GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO: 3073/ 2 TARİH: 22.11.1965

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞINCA YAPILMAK İSTENİLEN BAZI İSTİMLAKLAR DOLASIYI İLE SAYIŞTAYCA ÖNCEDEN DÜŞÜNCE SERDİ DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİ HK.

KARAR NO: 3077/ 2 TARİH:

6.12.1965 TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞININ MİSAFİRİ OLAN İKİ ALMAN TELEVİZYONCUSU İLE MİHMANDARININ ZARURİ MASRAFLARINI KAPSAYAN VERİLEEMRİ GÖNDERİLMEMİŞ OLDUĞU CİHETLE GENEL KURULCA, TAHAKKUK BELGESİ İNCELENMEDEN BİR KARARA VARILAMIYACAĞINDANDOSYANIN HARCIRAH VİZE ŞUBESİNE VERİLMESİ HAK.

KARAR NO: 3078/ 1 TARİH: 9.12.1965

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA GÖSTERİLEN LÜZUM ÜZERİNE BAZI SUBAY VE EMEKLİ SUBAYLARA YAPTIRILMIŞ OLAN TERCÜME ÜCRETLERİNDEN BİR YIL İÇİNDE BU NAM İLE YAPILMIŞ ÖDEMELERDEN YAPILACAK 1000 LİRALIK İSTİSNA GÖZÖNÜNE ALINARAK % 15 ORANINDA GELİR VERGİSİ KESİLMESİ VE TASARRUF BONUSU TEVKİFATI YAPILMASI GEREKLİBULUNDUĞU HAK.

KARAR NO: 3087/ 1 TARİH: 20. 1.1966

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI MALZEMESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPTIRILMIŞ BULUNAN STANDART TERCÜMELERİNİN İNCELEME VEDÜZELTME BEDELLERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN, BAKANLIK KADROSUNDA MÜTERCİM BULUNMASI VE HARİÇTE YAPTIRILMIŞ BİRTERCÜMENİN DÜZELTMEYE MEYDAN VERMİYECEK NİTELİKTE BİR KİMSEYEYAPTIRILMASI MÜMKÜN OLMASI HASEBİYLE VİZESİNE İMKAN OLMADIĞIHAK.

KARAR NO: 3105/ 1 TARİH: 18. 3.1966

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, İSTANBULDA METRİS GARNİZONU İÇİNDE KALAN SAHİPLİ ARAZİNİN 6830 SAYILI KANUNUN 26 NCI MADDESİNEGÖRE MÜBADELE SURETİYLE KAMULAŞTIRILMASI İÇİN YAPILAN ANLAŞMA UYARINCA GÜR EMLAK KOLLEKTİF ŞİRKETİ ADINA ZİRAAT BANKASINAYATIRILMAK İSTENİLEN 1.500.000 LİRAYI KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN,

1965 MALİ YILI BÜTÇESİYLE İLGİLENDİRİLMEK SURETİYLE KABULÜNDEBİR KASINCA BULUNMAĞIDI HAK.

KARAR NO: 3106/ 3 TARİH: 21. 3.1966

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞINCA, YURT DIŞI BÜROLARINAGÖNDERİLMEK ÜZERE SATIN ALINMAK İSTENİLEN SERGİ EŞYASI BEDELLERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN, 15877 NCİ PROPAGANDA, ZİYAFET VE AĞIRLAMA GİDERLERİ TERTİBİNDEN TAHAKKUKA BAĞLANMASINDA BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO: 3121/ 1 TARİH: 30. 5.1966

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞININ MİSAFİRİ OLAN İKİ ALMAN TELEVİZYONCUSU İLE MİHMANDARININ ZARURİ MASRAFLARI ARASINDABULUNAN TAKSİ ÜCRETİNİN, RAYİCE UYGUN OLUP OLMADIĞININ TETKİKİ İÇİN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN SORULMASI HAK.

KARAR NO: 3141/ 4 TARİH: 15. 9.1966

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞININ MİSAFİRİ OLAN İKİ ALMAN TELEVİZYONCUSU İLE MİHMANDARININ ZARURİ MASRAFLARI ARASINDABULUNAN TAKSİ ÜCRETLERİNİN BİR KISMININ KABULÜ MÜMKÜN BULUNMADIĞINDAN, TAHAKKUKUN DÜZELTİLMESİ İÇİN VERİLEEMRİNİNDAİRESİNE GERİ GÖNDERİLMESİ HAK. 44

 

KARAR NO: 3149/ 1 TARİH: 11.10.1966

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINCA, MEMUR STATÜSÜNE DAHİL ŞAHISLARLA ETÜD VE PROJE TETKİKİ KONULARINDA SÖZLEŞME YAPILMASI UYGUN BULUNMUŞ VE İLGİLİLERE VERİLECEK ÜCRET MİKTARININ TAYİN VE TESBİTİ İÇİN 3656 SAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİ HÜKMÜNÜNUYGULANMASINA MAHAL BULUNMAMIŞ OLMAKLA BU KONUDAKİ HİZMETSÖZLEŞMELERİ İLE VERİLEEMİRLERİNİN ŞUBEYE VERİLMESİ HAK.

KARAR NO: 3153/ 1 TARİH: 25.10.1966

1) KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI YOL SU VE ELEKTRİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SULARI DAİRESİNCE İNŞAAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SATIN ALINMAK İSTENİLEN 7 ADET DAMPERLİ KAMYONUN 237 SAYILI TAŞIT KANUNU ŞUMULÜ DIŞINDA KALMASI SEBEBİYLE BU KONUDA BAĞITLANAN SÖZLEŞMENİN TESCİLİ İÇİN VİZE ŞUBESİNEVERİLMESİ, 2) (R) İŞARETLİ CETVELLERİN, 237 SAYILI TAŞIT KANUNU HÜKÜMLERİ DAİRESİNDE DÜZENLENMESİ HUSUSUNUN SAĞLANMASI İÇİN MALİYEBAKANLIĞINA YAZILMASI HAK.

KARAR NO: 3156/ 1 TARİH: 7.11.1966

BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDAKİ 780 SAYILI KANUNUN MALİAFLA İLGİLİ 7 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASI KONUSUNDA MUHASEBATGENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI MÜNASEBETİYLE SAYIŞTAYCA BİR DÜŞÜNCE YÜRÜTÜLMESİNE LÜZUM VE MAHAL GÖRÜLEMEDİĞİ VE UYGULAMANIN 2514 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUHÜKÜMLERİ UYARINCA İNTACI CİHETİNE GİDİLMESİ GEREKLİBULUNDUĞU HAKKINDA.

KARAR NO: 3161/ 1 TARİH: 29.11.1966

BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDAKİ 780 SAYILI KANUNUN MALİMEVZULARLA İLGİLİ 7 NCİ MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLENMİŞ BULUNAN GENEL TEBLİĞTASLAĞININ BAZI MADDELERİNİN KABULÜNE İMKAN OLMADIĞINA DAİR.

KARAR NO: 3180/ 2 TARİH: 23. 1.1967

780 SAYILI AF KANUNUNUN 8 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINDA; RESİM VE HARÇLARIN VERGİ ASILLARI DEYİMİNİN KAPSAMINA DAHİL EDİLMESİ LAZIM GELECEĞİ HK.

KARAR NO: 3192/ 2 TARİH: 6. 4.1967

MENZİL KOMUTANLIKLARI MAKAMLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKBAKIMLARINDAN KOLORDU KOMUTANLIĞI SEVİYESİNE ÇIKARILMASI VEMENZİL KOMUTANI KADROLARININ KOLORDU KOMUTANI OLARAKDEĞİŞTİRİLMİŞ OLMASI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINCA KABUL EDİLMİŞ BULUNDUĞUNDAN BAHSE KONU KOMUTANLARA, 5027 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA KOLORDU KOMUTANLARI GİBİ TEMSİL ÖDENEĞİ VERİLMESİ UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ HAK.

 

KARAR NO: 3235/ 1 TARİH: 27.11.1967

832 SAYILI KANUNUN 9 UNCU MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA HAZIRLANMASIGEREKEN KURS VE STAJ YÖNETMELİĞİNİN DÜZENLENMESİNDE GÖZÖNÜNDEBULUNDURULACAK ESASLAR HK.

KARAR NO: 3244/ 1 TARİH: 10. 1.1968 1-

780 SAYILI AF KANUNUNUN 7 NCİ MADDDESİ HÜKMÜ İLE İLGİLİ OLARAK DAHA ÖNCE GENEL KURULCA VERİLMİŞ OLAN 3156/1 SAYILI KARARIN 3 NCÜ FIKRASINDA BAHSEDİLEN HUSUSUN MALİ TEMSİLCİSİDE ÇAĞIRILMAK SURETİYLE İADESİ MÜZAKERESİ, 2- BU MÜNASEBETLE YAPILACAK TOPLANTIDA BAHSEKONU 7 NCİ MD. MÜNASEBETİYLE VERİLMİŞ OLAN GENEL KURUL KARARLARININMÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLE YENİDEN İNCELENMESİ HK.

KARAR NO: 3247/ 1 TARİH: 17. 1.1968

SPOR-TOTO SAYMANLIĞI 1960 YILI İDARE HESABININ TETKİK VEYARGILANMASI SONUNDA, 3 NCÜ DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAZILANMÜZEKKEREDE BAHSOLUNAN VE D.M.O. NDEN SATIN ALINAN TAŞITIN BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE BİNEK ARABASI OLARAKKULLANILMASINA İLİŞKİN BULUNAN MESELENİN; BU ARABANIN İŞLETMEMASRAFLARI İLE İLGİLİ OLARAK TEMYİZ KURULUNDA İNCELENECEK DOSYANIN KARARA BAĞLANMASINDAN SONRA GÖRÜŞÜLMESİNE DAİR.

 

KARAR NO: 3281/ 2 TARİH: 13. 5.1968

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINDA ÇALIŞANLARDAN 346SAYILI KANUNA GÖRE TEMSİL ÖDENEĞİNE MÜSTEHAK BULUNANLARIN ASLİ GÖREVLERİ İCABI OLSUN VEYA OLMASIN GEÇİCİ GÖREVLE VEYAKURS VE SEMİNER GİBİ SEBEPLERLE MEMURİYET MAHALLERİNDEN AYRILMALARI HALİNDE 5027 SAYILI KANUNUN 4 NCÜ MADDESİ HÜKMÜ SAKLI KALMAK ÜZERE KENDİLERİNE BU KANUNUN 2 NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA ÖDENEK VERİLMESİ MÜMKÜN GÖRÜLMEDİĞİ HK.

KARAR NO: 3304/ 2 TARİH: 16. 7.1968

KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINCA HAZIRLANIP 832 S.K. 105 NCİ MD.Sİ HÜKMÜ UYARINCA SAYIŞTAYA GÖNDERİLMİŞ BULUNAN "KEBAN GÖL SAHASINDANÇIKACAK NÜFUSTAN BORÇLANDIRILARAK DEVLET ELİYLE İSKAN EDİLECEKLER İÇİN ARAZİ VE ARSA SATINALMA VE KAMULAŞTIRMABEDELİNİN SARF VE TAHSİS ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK" HK.

KARAR NO: 3309/ 2 TARİH: 1.10.1968

780 SAYILI AF KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK GENEL KURULCA İTTİHAZOLUNAN 3156/1 VE 3161/1 SAYILI KARARLARIN İADEİ MÜZAKERESİ HK.

KARAR NO: 3318/ 1 TARİH: 6.11.1968

3656 SAYILI KANUNUN 22, 7244 SAYILI KANUNUN 5 VE YEVMİYELİ TEKNİK PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN 14 NCÜ MADDELERİ MUVACEHESİNDE SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ DAİRE, KURUM VE TEŞEBBÜSLERDE İSTİHDAM OLUNAN MÜHENDİS, MİMAR, DOKTOR VE AVUKATLARIN, KAYITLI BULUNDUKLARI KAMU KURUMU VE NİTELİĞİNDEKİ MESLEKKURULUŞLARINA MESLEK VE SANATLARINI İCRA EDEBİLMEK İÇİNÖDEMEK ZORUNDA OLDUKLARI AİDATIN BU KİMSELERİN MENSUBOLDUKLARI DAİRE KURUM VE TEŞEBBÜS BÜTÇELERİNDEN ÖDENMESİ MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO: 3330/ 1 TARİH: 4.12.1968

MALİYE BAKANLIĞINCA ÖDENECEK KİTAP VE MAKALE TELİF HAKLARINADAİR YÖNETMELİK HK.

KARAR NO: 3332/ 1 TARİH: 9.12.1968

MALİYE BAKANLIĞINCA ÖDENECEK KİTAP VE MAKALE TELİF HAKLARINADAİR YÖNETMELİK TASLAĞININ 12 NCİ MADDESİNE TELİF HAKKININ KİRALANMASI İLE İLGİLİ HÜKÜM KONULMUŞ İSE DE; 5846 SAYILI KANUNUN 48 VE 55 NCİ MADDELERİNDE TELİF HAKLARININ KİRALANMASINA CEVAZ VEREN HUKUKİ BİR TASARRUFA YER VERİLMİŞ OLDUĞUNDAN, 12 NCİ MADDENİN YÖNETMELİK TASARISINDA ÇIKARILMASI GEREKTİĞİ, HK.

KARAR NO: 3338/ 1 TARİH: 8. 1.1969

DSİ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET MALZEME OFİSİNDEN SATIN ALINANPİCK-UP BEDELİNE İLİŞKİN KREDİNİN; 3010 SAYILI KANUNUN GELECEK SENEYE SARİ TAAHHÜT AVANSLARINA MÜTEALLİK HÜKMÜUYARINCA MÜTEAKİP YILA DEVRİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

KARAR NO: 3339/ 2 TARİH: 13. 1.1969

SPOR-TOTO MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIN ALINAN TAŞITLARIN BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANILMASI KONUSUNDA VERİLENTAZMİN HÜKMÜ , TEMYİZ KURULU KARARI İLE KALDIRILMIŞ BULUNDUĞUNDAN, KESİNLEŞMİŞ BİR İLAMLA İLİŞİKSİZ GÖRÜLEN BU KONUNUN, CUMHURİYET SENATOSU VE MİLLET MECLİSİNE ARZINA MAHALGÖRÜLMEDİĞİ HK.

KARAR NO: 3379/ 2 TARİH: 11. 6.1969

ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİNE AİT BAZI ŞARTNAME VE SÖZLEŞMELERE, İŞİN MÜTEAHHİDİ TARFINDAN İDAREYE TAŞIT ARACI, YAZI VE HESAPMAKİNASI VERİLECEĞİNE DAİR HÜKÜMLER KONULMAMASI GEREKECEĞİ VE İDARE ELEMANLARININ STAJ MAKSADIYLE MÜTEAHHİT FİRMANIN YURTDIŞI BÜRO VE İŞYERLERİNE GÖNDERİLMELERİ HALİNDE YOL MASRAFIVE HARCİRAHLARININ BÜTÇEDEN ÖDENMESİ İCABEDECEĞİNDEN, ŞARTNAME VE SÖZLEŞMELERE HİLAFINA HÜKÜMLER KONULMAMASI VE HER İKİHUSUSUN DA BAŞBAKANLIK VE MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI HK.

KARAR NO: 3400/ 2 TARİH: 8.10.1969

HİZMETİN İFA EDİLDİĞİNİN VE BELGELERİN SAYMANLIKLARA TESLİM EDİLMİŞ VE AVANS BAKİYELERİNİN TAMAMININ İSTİHKAKTAN KESİLMİŞ BULUNDUĞUNUN TESBİT VE TEVSİKİ HALİNDE, MAHSUBU YAPILMAMIŞ OLAN MÜTEAHHİT AVANS ARTIKLARININ DA 780 SAYILI AF KANUNUNUN7 NCİ MADDESİ UYARINCA SİLİNEBİLECEĞİ HK.

KARAR NO: 3406/ 1 TARİH: 10.11.1969

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANIP 832 SAYILI KANUNUN 105 NCİ MADDESİ UYARINCA SAYIŞTAY'A GÖRDERİLEN "MİLLİ EĞİTİMBAKANLIĞINCA, İLİM, FİKİR VE SANAT ESERLERİ İLE DERS KİTAPLARI VE MALZEMELERİ İÇİN ÖDENECEK TELİF HAKLARI YÖNETMELİĞİNİN 19NCU MADDESİNİN TADİLİNE DAİR YÖNETMELİK" HK.

KARAR NO: 3414/ 2 TARİH: 24.12.1969

1136 SAYILI KANUNA GÖRE AVUKATLARA TANINMIŞ BULUNAN VEKALETNAME TASDİKİNE İLİŞKİN YETKİ KARŞISINDA, BÜTÇE GİDERLERİNDE ARANACAK BELGELER CETVELİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO: 3423/ 2 TARİH: 25. 2.1970

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANIP 832 SAYILI KANUNUN 105 NCİ MADDESİ UYARINCA SAYIŞTAY'A GÖNDERİLEN, "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA OKUTULAN BURSLU ÖĞRENCİLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİNBAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU YÖNETMELİĞE MADDEEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK" HK.

KARAR NO: 3433/ 3 TARİH: 3. 4.1970

ASLİ GÖREVLERİ MEYANINDA OLMADIĞI HALDE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU KAPSAMINA GİREN KİŞİLEREGÖREV TEVDİİ SURETİYLE TERCÜME YAPTIRILMASI HALİNDE M.S.B. YAYIN YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜCRET ÖDENMESİ UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ HK.

KARAR NO: 3436/ 2 TARİH: 13. 4.1970

"EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BURS YÖNETMELİĞİ" HAKKINDA 832 SAYILI KANUNUN 105 İNCİ MADDESİ UYARINCA VERİLEN İSTİŞARİ MÜTALAAYA DAİR.

KARAR NO: 3459/ 1 TARİH: 13. 7.1970

MERKEZ SAYMANLIĞI 1969 YILI HESABI MEYANINDA DEVLET PLANLAMATEŞKİLATINDA SÖZLEŞME İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELE AİT NOTER MASRAFLARININ, SÖZLEŞMELERİNDE İLGİLİYE AİT BULUNDUĞU HAKKINDA HÜKÜM BULUNMASINA RAĞMEN DAİRESİ BÜTÇESİNDENÖDENMİŞ, ANCAK; BU MASRAFLARIN HARCAMADAN ÖNCE SAYIŞTAYCA VİZE EDİLMİŞ BULUNMASI KARŞISINDA, 1050 SAYILI KANUNUN 81 İNCİ MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA GEREK SAYMAN GEREKSE TAHAKKUK MEMURUNUN SORUMLULUĞU CİHETİNE GİDİLMEMESİ VE HESABIYARGILAYACAK OLAN DAİRECE VERİLECEK KARAR GÖRE BU KONUDAFUZULEN YAPILAN ÖDEMELERİN TAKİP VE TAHSİLİNİN TEMİNİ İÇİN BUÖDEMELERİN KATİ MİKTARLARININ DENETÇİSİ TARAFINDAN TESBİTİNDEN SONRA KEYFİYETİN RAPORA DERCİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO: 3477/ 2 TARİH: 23.11.1970

14.510 NCU "KURS GİDERLERİ" BÖLÜMÜNÜN (R) İŞARETLİ FORMÜLÜNDEKİ AÇIKLAMASINDA YER ALAN KURSLARLA İLGİLİ HARCAMALAR, RESMİKURUMLARCA, GENELLİKLE KENDİ TEŞKİLATINA MENSUP KİMSELERİN İFA ETTİKLERİ HİZMETİN İCABI OLARAK KATILMALARI ÖNGÖRÜLEN İÇE DÖNÜK BİR EĞİTİME İLİŞKİN KURSLARIN İHDAS VE İDAMESİ GAYESİNE MATUFOLUP, ÖZEL BİR KURULUŞ OLAN DEVLETLERARASI RADYO TELSİZ KURSLARI MÜDÜRLÜĞÜNCE AÇILAN KURSA KATILAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARINA AİT KURS GİDERLERİNİN BÜTÇEDENÖDENEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO: 3479/ 1 TARİH: 30.11.1970

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, DEVLET MALZEME OFİSİNDEN SATIN ALINAN TAŞIT BEDELİNE İLİŞKİN KREDİNİN 3010 SAYILI KANUNUN GELECEK SENEYE, SARİ TAAHHÜT AVANSLARINA MÜTEALLİK HÜKMÜ UYARINCAMÜTEAKİP YILA DEVRİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

KARAR NO: 3494/ 2 TARİH: 17. 2.1971

HÜKÜMLERİ 1/3/1971 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 3 NCÜ MADDESİYLE İLGİLİ OLARAK GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN TEBLİĞ TASLAĞI DOLAYISİYLE MÜTALAA VERİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL GÖRÜLMEDİĞİ HK.

KARAR NO: 3495/ 3 TARİH: 22. 2.1971

MAHKEME BAŞKATİPLERİNE BU GÖREVLERİNDEN DOLAYI SARFETTİKLERİPUL VE KIYMETLİ KAĞITLAR SEBEBİYLE % 2 NİSPETİNDE SATIŞ AİDATI VE AYRICA NOTERLİK GÖREVİNİ DE İFA ETTİKLERİ TAKDİRDE SATTIK-LARI DAMGA PULU VE KIYMETLİ KAĞIT BEDELİNİN % 4 NİSPETİNDE SA- TIŞ AİDATI VERİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO: 3518/ 1 TARİH: 14. 6.1971

KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE TAHSİS EDİLENKONUT KİRALARININ RAYİCİN ALTINDA OLMASI SEBEBİYLE TEMİN EDİLEN MENFAATİN VERGİLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN KİRA TESBİTİ HAKKINDAKİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KONULARINA İLİŞKİN MESELENİN, DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN MEMUR KONUTLARI İLEİLGİLİ 193 VE 194 ÜNCÜ MADDELERİNİ DE KAPSAMINA ALAN AYNIKANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİ MÜNASEBETİYLE UYGULANACAK İŞLEMİN TAYİNİ İÇİN 5 NCİ DAİRE BAŞKANI VASFİ İLTER TARAFINDAN YAZILMIŞ BULUNAN MÜZEKKERENİN GÖRÜŞÜLMESİNDEN SONRA KARARA BAĞLANMASIHK.

KARAR NO: 3520/ 1 TARİH: 24. 6.1971

DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ HÜKMÜ İLE BAROYA KAYITLI BULUNMALARI ÖNGÖRÜLEN "AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI"NA DAHİL MEMURLARIN BARO AİDATLARININ İLGİLİ KAMU KURULUŞLARINCAÖDENMESİ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO: 3534/ 1 TARİH: 18.10.1971

KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE KONUT TAHSİSİVE GERÇEK KİRANIN RAYİÇİN ALTINDA OLMASI HALİNDE BU SURETLE SAĞLANAN MENFAATİN VERGİLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO: 3534/ 2 TARİH: 18.10.1971

NOTERLİK GÖREVİNİ İFA EDEN MAHKEME BAŞKATİPLERİNE, DEVLETMEMURLARI KANUNU MUVACEHESİNDE DAMGA PULU VE DEĞERLİ KAĞIT SATIŞLARINDAN DOLAYI BİR ÖDEMEDE BULUNULMASINA İMKANGÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO: 3582/ 1 TARİH: 11. 5.1972

657 SAYILI KANUNA 1327 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK GEÇİCİ 37 NCİ MADDENİN, 657 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN EVVELMÜNHASIRAN BURSLU OLARAK YURT DIŞINA GÖNDERİLMİŞ OLANLARAUYGULANMASININ LAZIM GELECEĞİ HK.