Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

DİĞER KARARLAR

KARAR NO: 3602/ 1 TARİH: 18. 9.1972

DAİRELERİNCE, DEVLET MEMURLARINDAN İSTENEN MECBURİ HİZMETTAAHHÜTNAMELERİ İÇİN LÜZUMLU NOTER HARCININ BÜTÇEDENÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI; NOTER ÜCRETİ HAKKINDA İSE 1512 SAYILI KANUNUN 116 NCI MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA İŞLEM YAPILMASIGEREKECEĞİ HK.

KARAR NO: 3631/ 1 TARİH: 25. 1.1973

BİLGİ, GÖRGÜ VE İHTİSASLARINI ARTIRMAK ÜZERE VE AYLIKLARI VERİLMEK SURETİYLE DIŞ MEMLEKETLERE GÖNDERİLEN DEVLET MEMURLARININ, ÖĞRENCİ TAHSİSATI FARKI ÖDENMESİNE ESAS OLAN AYLIK TUTARLARINA, MEMUR YARDIMLAŞMA KURUM KESENEĞİNİN İLAVEEDİLEMEMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO: 3636/ 1 TARİH: 12. 2.1973

6830 SAYILI İSTİMLAK KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA, BLOKE EDİLENGAYRİMENKUL İSTİMLAK BEDELLERİNİN SAYMANLIK KAYITLARINDAİZLENMESİNİ TEMİNEN, MALİYE BAKANLIĞINCA, DEVLET MUHASEBESİ GENEL YÖNETMELİĞİNE İLAVESİ ÖNGÖRÜLEN HESAPLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK TADİL TASARISI HAKKINDAKİ SAYIŞTAY GÖRÜŞÜNÜN DAİRELER KURULUNCA TESPİTİNİN GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO: 3661/ 1 TARİH: 12. 4.1973

SAVCILIK VEYA MAHKEMELERCE TERCÜME ETTİRİLMESİNE KARAR VERİLEN BELGELERİ TERCÜME EDENLERE ÖDENEN PARALARIN BİLİRKİŞİ ÜCRETİOLDUĞU VE BU PARALARDAN GELİR VERGİSİ KESİLMEMESİ GEREKECEĞİHK.

KARAR NO: 3692/ 1 TARİH: 24. 9.1973

1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN OLARAK, ANILAN MADDENİN: - BİRİNCİ KISMINDA HANGİ EŞYALARIN HANGİ AHVALDE VERGİLERİNİNALINMIYACAĞI;- İKİNCİ KISMINDA İSE, SADECE BİRİNCİ KISIMDA SAYILAN EŞYALARIN VERGİLERİNİ DEĞİL, TÜM GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİ MADDEDE BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE TAHAKKUK VE TAHSİL ZAMAN AŞIMINA UĞRATAN MEMURLARDAN BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE ARANMAYACAĞI HÜKMEBAĞLANMIŞ OLUP, MADDENİN HER İKİ KISMI HÜKMÜNÜN BİRBİRİNDEN AYRI OLARAK UYGULANMASI GEREKTİĞİ HAK.

KARAR NO: 3710/ 1 TARİH: 14. 2.1974

1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN NEŞEKİLDE UYGULANACAĞI HUSUSUNUN MALİYE BAKANLIĞI MÜTALAASI İLEBİRLİKTE GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞINCA SAYIŞTAY'A İNTİKALETTİRİLMESİNDEN SONRA GÖRÜŞÜLEBİLECEĞİ HK.

KARAR NO: 3733/ 1 TARİH: 6. 6.1974

1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN KABULÜNDEN ÖNCE TÜRKEYİ TARAFINDAN KABUL VE TESDİK OLUNAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARA DAYANILARAK TEMİNATSIZ VE GEÇİCİ OLARAK YURDA SOKULAN VE SÜRESİ SONUNDA ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TEKRAR YURT DIŞINA ÇIKARILMAYAN EŞYA VE VASITALAR DOLAYISİYLE TAHAKKUK ETTİRİLMİŞ OLUP DA ERTELENMİŞOLAN VERGİLERİN DE ARANMIYACAĞI HAK.

KARAR NO: 3742/ 4 TARİH: 1. 7.1974

18.5.1974 TARİH VE 1803 SAYILI "CUMHURİYETİN 50. YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ VE CEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN" UN 10 MADDESİNİN NE ŞEKİLDE UYGULANACAĞI HK.

KARAR NO: 3759/ 1 TARİH: 20. 2.1975

1- ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN VALİLERE KONUT TAHSİSİNDE MEVZUATAAYKIRI BİR CİHET BULUNMADIĞI,2 - BU KONUKLARA AİT YAKACAK, SU, AYDINLATMA VE ONARIM GİDERLERİNİN ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN KARŞILANMASININ MÜMKÜN OLDUĞU, 3 - ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN SATIN ALINAN TAŞIT ARACININ VALİLİKCE İL HİZMETLERİNDE KULLANILIP KULLANILAMIYACAĞI HUSUSUNDA BİR KARAR İTTİHAZINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO: 3760/ 1 TARİH: 24. 2.1975

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA 1416 SAYILIKANUNUN 13. MADDESİNE GÖRE YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 1972 MALİ YILI İÇİN ALACAKLARI AYLIK, ÖDENEK VEYOLLUKLARI TESBİTİNE İLİŞKİN 15.3.1972 GÜN VE 7/4081 SAYILI KARARNAMENİN ANILAN KANUNUN 17. MADDESİNE AYKIRI OLMADIĞI HK.

KARAR NO: 3762/ 2 TARİH: 10. 3.1975

SORUMLULAR TARAFINDAN İSTİHKAK SAHİPLERİNDEN TEVKİF EDİLMEYENVEYA NOKSAN TEVKİF EDİLEN GELİR VEGİLERİ SEBEBİYLE FUZULEN YAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA SAYIŞTAY'CA SORUMLULAR ADINA TAZMİNHÜKMÜ VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞINA, BU VEGİ ALACAKLARININ USULÜ DAİRESİNDE MÜKELLEFLERİNDEN TALEP VE TAKİBİ GEREKECEĞİHAKKINDA.

KARAR NO: 3794/ 2 TARİH: 30. 6.1975 1803 SAYILI "CUMHURİYETİN 50 İNCİ YILI NEDENİYLE BAZI SUÇ VECEZALARIN AFFI HAKKINDA KANUN"UN 10. MADDESİNİN 2. FIKRASININ(C) BENDİ HÜKMÜNÜN NASIL ANLAŞILACAĞI HK.

KARAR NO: 3807/ 1 TARİH: 29.12.1975

237 SAYILI TAŞIT K.NUN 16. MADDESİNE AYKIRI İŞLEM VE EYLEMDEBULUNULMASI HALİNDE ANILAN MADDEYE DAYANILMAKSIZIN SAYMAN VE TAHAKKUK MEMURLARININ SORUMLULUK LARININ 832 VE 1050 SAYILI KANUNLARDAKİ GENEL HÜKÜMLERE GÖRE TESPİTİ GEREKTİĞİ; SAYMAN HESAPLARININ İNCELENMESİ SIRASINDA SUÇ TEŞKİL EDEN BİR FİİLERASTLANDIĞI TAKDİRDE 832 SAYILI K.NUN 65. MADDESİNE GÖRE AYRICA İŞLEM YAPILMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO: 3808/ 1 TARİH: 5. 1.1976

AMİRİ İTA VE SAYMAN MUTEMETLERİNİN SAYMANLAR TARAFINDAN KABULEDİLMEYEN HESAPLARINDAN DOĞAN VE 1803 SAYILI AF K.NUN 10.MADDESİNİN İLK FIKRASI KAPSAMINDA BULUNAN BORÇLARININ BÜTÇE GİDERLERİNE İTHAL EDİLMEDEN DOĞRUDAN DOĞRUYA SİLİNEREK TASFİYESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

KARAR NO: 3818/ 1 TARİH: 22. 3.1976

2. DAİRENİN BEDEN TERBİYESİ GN.MD. 1970 İLAMI İLE 3. DAİRENİNİSTANBUL MUH.MD. 1970 İLAMI ARASINDAKİ FARKLI İÇTİHADIN DEVLET, BELEDİYE VE ÖZEL İDARELERLE DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERİTARAFINDAN İTHAL EDİLEN MALZEMEYE İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİNİNGÜMRÜK KOMİSYONCULARI ELİYLE TAKİP VE İNTACININ MÜMKÜN OLMADIĞI ŞEKLİNDE BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO: 3819/ 2 TARİH: 25. 3.1976

7. DAİRENİN TRABZON KARAYOLLARI 10. BÖL. MD. 1970 İLAMI İLE 3. DAİRENİN BURDUR MUH.MD. 1972 İLAMI ARASINDAKİ FARKLI İÇTİHADIN BAKANLIKLARA BAĞLI VE BAKANLIKLARLA İLGİLİ KURUMLARDA STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE ÇALIŞILMAYAN HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN YEVMİYE ÖDENMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI ŞEKLİNDEBİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO: 3820/ 1 TARİH: 1. 4.1976

20-21 MAYIS 1963 OLAYLARI NEDENİYE YÜKSEK DİSİPLİN KURULUKARARIYLE HARBİYEDEN İHRAÇ EDİLEN ÖĞRENCİLERİN İNTİBAK DURUMLARI HK.

KARAR NO: 3866/ 2 TARİH: 23.12.1976

MANİSA 57. ER EĞ. TÜMEN KOMUTAN YARDIMCISININ EVİNE VERİLEN TELEFON İÇİN YAPILAN GİDERLERİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI KONUSUUNDA 2. DAİRENİN 1470, 6. DAİRENİN 2223 SAYILI İLAMLARINDAKİ İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE GEREK OLMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO: 3867/ 2 TARİH: 27.12.1976

HAZİNENİN HASIM OLDUĞU DAVALAR DOLAYISİYLE, KARŞI TARAF AVUKATLARINA MÜHKEME İLAMI GEREĞİNCE ÖDENEN AVUKATLIKÜCRETLERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİLİP KESİLMEYECEĞİ KONUSUNDAKİ1. VE 5. DAİRE İLAMLARI ARASINDA ESASTA BİR AYKIRILIKBULUNMADIĞINDAN İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE GEREK OLMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO: 3867/ 3 TARİH: 27.12.1976

TEKEL GN.MD. MEMURLARINA, REKLAM AMACIYLA, PARASIZ SİGARAVERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HAKKINDA İÇTİHADI BİR. KARARI.

KARAR NO: 3872/ 1 TARİH: 17. 1.1977

512 SAYILI NOTERLİK KANUNU HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK NOTERLİKGÖREVİ YAPAN ADALET MEMURLARINA, TAHSİL EDİLEN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR DOLAYISİYLE NOTER HİSSESİ ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE; ANCAK3534/2 SAYILI KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK OLMAYIP PUL VE KIYMETLİ KAĞIT SATIŞINDAN DOLAYI BEYİYE AİDATI ÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞINA.

KARAR NO: 3903/ 1 TARİH: 6. 6.1977

FAKÜLTE KURULLARINCA YURT DIŞINA BİLİMSEL ARAŞIRMA İNCELEME VE DOKTORA YAPMAK İÇİN GÖNDERİLEN ASİSTANLARA BURS TEMİNEDİLEMEYEN HALLERDE DIŞ ÜLKELERDEKİ GİDERLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE 1750 SAYILI KANUNUN 40/5 MADDESİNİN UYGULANMASIGEREKECEĞİ HK.

KARAR NO: 3944/ 1 TARİH: 2.11.1978

RESMİ DAİRELERİN HASIM OLDUĞU DAVALAR DOLAYISIYLA, MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLARA DAYANILARAK KARŞI TARAF AVUKATLARINA HAZİNECE ÖDENEN AVUKATLIK ÜCRETLERİNDEN, GELİR VERGİSİNE MAHSUBENTEVKİFAT YAPILMASINA OLANAK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO: 4043/ 2 TARİH: 27.12.1979

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 221 İNCİ MADDESİNİN (B)BENDİ HÜKMÜ UYARINCA YURT İÇİNDEKİ YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARINDA LİSANS ÜSTÜ İHTİSAS YAPTIRILAN MEMURLARA İLİŞKİN ÖĞRENİMGİDERLERİNİN BÜTÇEDEN KARŞILANMASINA OLANAK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO: 4051/ 1 TARİH: 28. 2.1980

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN DEĞİŞİK143. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA ÖDENEN ÖĞRENCİ HARÇLIKLARI İLE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 175. MADDESİNE GÖRE ÖDENENVEKALET VE İKİNCİ GÖREV AYLIK VE ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASINDAEK GÖSTERGE RAKAMLARININ GÖZÖNÜNDE TUTULMASI GEREKTİĞİ HK. 44

KARAR NO: 4052/ 1 TARİH: 6. 3.1980

28.2.1980 GÜN VE 4051/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ TEKRİRİMÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ HK.

KARAR NO: 4109/ 2 TARİH: 26. 2.1981

I. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE DİĞER KURULUŞLARAYAPILACAK İŞ VEYA HİZMETLER İÇİN DÜZENLENEN PROTOKOLLARA, BU İŞ VEYA HİZMET KARŞILIKLARININ SADECE NAKİT OLARAK KONULMASIGEREKTİĞİ MEVCUT MEVZUAT KARŞISINDA PROTOKOLLARDA, BUKARŞILIKLARIN BİR KISMININ AYIN OLARAK YER ALMASININ MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ,II. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞ VE HİZMETVERİLMESİNİ ÖNGÖREN PROTOKALLARIN, 832 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK30 UNCU MADDESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNDUĞU, III. PROTOKOLLAR UYARINCA ALINAN MALZEMENİN, NAKİT SAYMANLIĞIHESAPLARINA İNTİKAL ETTİRİLMESİ VE 832 SAYILI YASANIN 42 NCİMADDESİ İLE ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUK KAPSAMI İÇİNDE OLMASI GEREKTİĞİNE; ANCAK BU AŞAMADA, YAPILAN İŞLEMLER İÇİN ANILAN MADDENİN UYGULANMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI, IV. MEVZUATA AYKIRI OLARAK DÜZENLENEN PROTOKOLLAR HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER UYARINCA GEREKLİ ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA YAPILMASININ SAĞLANMASI VE BENZER KURUMLARCA DÜZENLENEN PROTOKOLLAR HAKKINDA DA GEREĞİNİN YAPILMASINI TEMİN İÇİNKARARIN, BAŞBAKANLIKLA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA,BİLGİ İÇİN DE MALİYE BAKANLIĞINA DUYURULMASINA VE SAYIŞTAY DENETİMİ AÇISINDAN BU KONULARDA GEREKLİ GÖRÜLECEK ÖNLEMLERİNBİRİNCİ BAŞKANLIKÇA ALINMASININ UYGUN OLACAĞI, HAKKINDA.

KARAR NO: 4230/ 1 TARİH: 6. 1.1983

1- 6.4.1981 TARİH VE 8/2785 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLEYÜRÜRLÜĞE KONULAN 1416 SAYILI KANUN UYARINCA YURT DIŞINDALİSANS VE LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM YAPACAK ÖĞRENCİLERİN 1981 MALİYILI ÖDENEKLERİ İLE İLGİLİ ESASLARDA, ÖĞRENCİ ÖDENEĞİNİN YANISIRA YOLLUK, TEDAVİ GİDERİ, TEZ MASRAFLARI GİBİ ZORUNLU GİDERLERİN DÜZENLENMESİNİN, 1416 SAYILI ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEB HAKKINDA KANUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNE AYKIRIOLMADIĞI;2- YETİŞTİRİLMEK, EĞİTİLMEK, BİLGİLERİNİ ARTIRMAK VEYA YAPMAKÜZERE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIK FARK KONUSUNUN, ANILAN ESASLARIN 7 NCİ MADDESİNDE DÜZENLENMİŞOLMASININ, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 79 UNCU MADDESİNE AYKIRI OLMADIĞI VE ESASEN SORUNUN, SÖZÜ EDİLENMADDEDE 2595 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE 1982 MALİ YILI İÇİN ÇÖZÜMLENMİŞ BULUNDUĞU;3- SÖZ KONUSU ESASLARIN LİSANS YA DA LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİMİNİ BİTİREREK YURDA DÖNEN VE BİR GÖREVE ATANMASINI BEKLEYEN KİŞİLERE ÜÇ AY SÜRE İLE YAPILACAK ÖDEME TUTARINI BELİRLEYEN 14 ÜNCÜ MADDESİNDEKİ DÜZENLEMENİN 1416 SAYILI YASANIN 17 NCİ MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU; BU DURUMUN, 4120/1 SAYILI GENEL KURUL KARARI UYARINCA GEREĞİ İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BİLGİ İÇİN DE BAŞBAKANLIĞA DUYURULMASI VE AYRICA GÜNDEMİN YİNE 1416 SAYILI YASANIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ SORUNLARI DİLE GETİREN DİĞER MADDESİNDEKİ KONUNUN BİR RAPORLA YASAMA ORGANINA SUNULMASI KARARLAŞTIRILDIĞI TAKDİRDE BU RAPORA DERCEDİLMESİ; HAKKINDA.

KARAR NO: 4231/ 2 TARİH: 10. 1.1983

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 1416 SAYILI ECNEBİ MEMLEKETLEREGÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA"YURT DIŞINDA ÖĞRENİM KANUN TASARISI" HAZIRLIKLARININSÜRDÜRÜLDÜĞÜ ANLAŞILDIĞINDAN, ANILAN TASARININ YASAMA ORGANINDA GÜRÜŞÜLMESİ SIRASINDA DİKKATE ALINMASINI SAĞLAMAK BAKIMINDAN,MÜZEKKEREDE YER ALAN HUSUSLARIN BİR RAPOR HALİNDE YASAMAORGANINA SUNULMASI; BU AMAÇLA MÜZEKKERENİN RAPOR ŞEKLİNDEYENİDEN DÜZENLENMESİ HK.

 

KARAR NO: 4240/ 1 TARİH: 21. 2.1983

832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 105 İNCİ MADDESİNE AYKIRI OLARAK SAYIŞTAYIN İSTİŞARİ MÜTALAASI ALINMADAN 17.12.1982 TARİHİNDEYAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ADALET BAKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNETMELİĞİNİN, ADALET BAKANLIĞININ GÖREV ALANINI İLGİLENDİREN HİÇBİR YASAL DAYANAĞININ OLMAMASI VE 1050 SAYILI YASANIN 23 ÜNCÜ, 2996 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 13 ÜNCÜ MADDELERİYLE BAĞDAŞMAYAN HÜKÜMLERİ İÇERMESİ NEDENİYLE, ANAYASANIN 124 ÜNCÜMADDESİNE UYGUN DÜŞMEDİĞİ VE BAKANLAR KURULUNCA YÜRÜRLÜĞEKONULAN MEMUR KONUTLARI YÖNETMELİĞİYLE ÇELİŞEN HÜKÜMLERİ DE İHTİVA ETTİĞİ HUSUSLARININ BAŞBAKANLIĞA VE ADALET BAKANLIĞINADUYURULMASI HK.

KARAR NO: 4242/ 1 TARİH: 7. 3.1983 1-

4240/1 SAYILI KARAR KONUSUNUN TEKRİRİ MÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ;2- 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 105 İNCİ MADDESİNE AYKIRI OLARAK SAYIŞTAYIN İSTİŞARİ MÜTALAASI DA ALINMADAN 17.12.1982GÜN VE 17901 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞEKONULAN ADALET BAKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNETMELİĞİNİN, ADALETBAKANLIĞININ GÖREV ALANINI İLGİLENDİREN YASAL BİR DAYANAĞININOLMAMASI VE 1050 SAYILI YASANIN 23 ÜNCÜ, 2996 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 13 ÜNCÜ MADDELERİYLE BAĞDAŞMAYAN HÜKÜMLERİ İÇERMESİ NEDENİYLE ANAYASANIN 124 ÜNCÜ MADDESİNE UYGUN DÜŞMEDİĞİ VE BAKANLAR KURULUNCA YÜRÜRLÜĞE KONULAN MEMUR KONUTLARIYÖNETMELİĞİYLE ÇELİŞEN HÜKÜMLERİ DE İHTİVA ETTİĞİ HUSUSLARININ BAŞBAKANLIĞA VE ADALET BAKANLIĞINA DUYURULMASI; 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 110 UNCU MADDESİNDE YER ALAN HÜKÜM UYARINCA HAKİM VE SAVCILAR İLE ANAYASA MAHKEMESİ, YARGITAY, DANIŞTAY BAŞKAN VE ÜYELERİ LOJMANLARININ TAHSİS VEİDARESİ İLE BU LOJMANLARDAN ALINACAK KİRA TUTARLARININ BAKANLAR KURULUNCA ÇIKARILACAK BİR YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİNİN DOĞALBULUNDUĞU HAKKINDA.

KARAR NO: 4304/ 1 TARİH: 7.11.1983

1- 4231/2 SAYILI KARARIN TEKRİRİ MÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ,2- 1416 SAYILI "ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN" İLE BUNA BAĞLI OLARAK ÇIKARILAN "TÜRKÖĞRENCİLERİNİN YABANCI MEMLEKETLERDE OKUMALARI İLE İLGİLİTALİMATNAME"NİN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN AKSAKLIKLARINYASAMA ORGANI VE ESASEN BU KONUDAN HABERDAR EDİLEN İLGİLİBAKANLIĞA YAZILMASINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI, UYGULAMADAKİ AKSAKLIKLARIN GİDERİLECEĞİNE DAİR OLAN BAKANLIK GÖRÜŞÜNE RAĞMEN AYNI UYGULAMANIN BUNDAN SONRA DA SÜRDÜRÜLDÜĞÜNÜN SAPTANMASI HALİNDE MESELENİN YENİDEN ELE ALINIP DEĞERLENDİRİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI, HAKKINDA.

KARAR NO: 4306/ 1 TARİH: 14.11.1983

MALİ YILIN SON AYINI KAPSAYAN DÖNEME AİT TELEFON, SU, ELEKTRİK VE HAVAGAZI BEDELLERİNİN, FATURASININ ERTESİ YIL İÇİNDE DÜZENLENMİŞ VE DÜZENLEYEN KURUMCA O YIL İŞLEME TABİ TUTULMUŞOLMASI ŞARTIYLA ERTESİ MALİ YIL BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA GÖRÜLMEDİĞİ; 2874/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ BU ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANMASINA DEVAM OLUNMASI HK.

KARAR NO: 4368/ 1 TARİH: 22. 3.1984

KAMU GÖREVLİLERİNE KONUT TAHSİSİ İLE SAĞLANAN MENFAATIN VERGİLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞINI KABUL EDEN 3534/1 SAYILI GENEL KURUL KARARINA GEREKÇE OLAN HUSUSLARDA BİR DEĞİŞİKLİK GETİRİLMEDİĞİNDEN ANILAN KARARIN YENİDEN GÖRÜŞÜLEREK DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO: 4370/ 2 TARİH: 29. 3.1984

KAMU KONUTLARININ TAHSİS, BİÇİMİ, OTURMA SÜRESİ, KİRA, BAKIM,ONARIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN GENEL İLKLERİBELİRLEMEK AMACIYLAÇIKARILIP 11.11.1983 GÜN VE 18218 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRÜLÜĞE KONULAN 2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNUYLA, ARAŞTIRMA VE TASNİF GRUBU ŞEFLİĞİNCE HAZIRLANAN RAPORDA BELİRTİLEN HUSUSLARIN BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜMEKAVUŞTURULDUĞUNDAN ANILAN RAPOR ÜZERİNDE YAPILACAK İŞLEMBULUNMADIĞI HK.

KARAR NO: 4454/ 1 TARİH: 8.10.1984

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM YAPAN ÖĞRENCİLERE AİT TEDAVİ GİDERLERİNİN, 2547 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 47'NCİ MADDESİUYARINCA BÜTÇEDEN KARŞILANMASININ MÜMKÜN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO: 4463/ 2 TARİH: 13.12.1984

KATMA BÜTÇELİ İDARELER ARASINDAN ÇIKARILMAKLA BİRLİKTE GELİRELDE ETME AMACINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYAN TEKELİDARESİ, 2489 SAYILII KANUNUN 1'İNCİ VE KEFALET SANDIĞI NİZAAMESİNİN 10'UNCU MADDESİNDE İSMEN YER ALDIĞINDAN, PARA VE MENKUL KIYMETLERİALIP VEREN VE ELİNDE BULUNDURAN MEMURLARIN,KEFALET KANUNU VE KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMALARININ ZORUNLU BULUNDUĞU, ANILAN KANUN VE TÜZÜKTEYAPILACAK BİR DEĞİŞİKLİĞE KADAR BU HUKUKİ DURUMUN AYNEN DEVAMETMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO: 4523/ 1 TARİH: 6. 1.1986

3661/1 SAYILI KARARIN TEKRİRİ MÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ HK.

KARAR NO: 4528/ 1 TARİH: 3. 2.1986

YARGI YERLERİNCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYİP,KENDİLERİNE SADECE TERCÜME HİZMETİ YAPTIRILANLARIN BİLİRKİŞİSAYILMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞINA VE DOLAYISIYLA BUNLARAYAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA 193 SAYILI KANUNUN 24'ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞİK 3'ÜNCÜ BENDİNDEKİ İSTİSNA HÜKMÜNÜN UYGULANAMAYACAĞINA; SAYIŞTAYA HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ SAYMANLARLA TAHAKKUKMEMURLARININ, BU KARARIN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDIĞI TARİHE KADAR YAPILMIŞ İŞLEMLERDEN SORUMLU TUTULMAMALARI GEREKTİĞİNE VE 12.4.1983 TARİH VE 3661/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ BUSURETLE DEĞİŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO: 4595/ 1 TARİH: 5. 3.1987

KENDİLERİNE KAMU KONUTU TAHSİS EDİLEMEYEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN KENDİLERİNE AİT OLAN VEYA OTURMAK AMACIYLA KİRALADIKLARI MESKENLERİN DEMİRBAŞ EŞYA VE MEFRUŞAT, ISINMA,AYDINLATMA, SU, GAZ VE BENZERİ GİDERLERİNİN KURUM VEKURULUŞLARCA KARŞILANMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO: 4644/ 1 TARİH: 27. 4.1989

DAMGA PULU SATIŞINDAN DOLAYI 3468 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN SATIŞ AİDATININ YARISININ, SATIŞ AİDATINI TAHSİL EDEN KURUM SAYMANLIĞINCA T.C.EMEKLİ SANDIĞINA GÖNDERİLEMSİ GEREKTİĞİNE, BU KONUDA SATIŞ AİDATINI ÖDEYEN KURUM SAYMANLARININ SAYIŞTAYCA SORUMLU TUTULMALARINA MAHAL BULUNMADIĞINA VE İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO: 4721/ 1 TARİH: 5. 3.1992

İCRA DAİRELERİNİN İŞLEMLERİNE VAKİ İTİRAZLARIN İCRA HAKİMLERİYA DA BU KONUDA GÖREVLENDİRİLMİŞ HAKİMLER TARAFINDAN TETKİKİ VE KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİNDEN, BELEDİYELER HAKKINDA YAPILANİLAMLI İCRA TAKİPLERİNDE ÖDENECEK VEKALET ÜCRETİNİN TESPİTİNEİLİŞKİN TEREDDÜT HAKKINDA SAYIŞTAY GÖRÜŞÜNÜ TESPİT ETMEK ÜZERE HERHANGİ BİR KARAR İTTİHAZINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4869 / 2 TARİH : 09.01.1997

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK STATÜSÜNDEKİ TÜRK İDARECİLERİ DERNEĞİNE İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YARDIM YAPILMASININ MEVZUATA AYKIRI OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4870/ 2 TARİH: 24. 2.1997 657 SAYILI KANUNA 4160 SAYILI KANUNLA İLAVE EDİLEN EK 34 ÜNCÜ MADDENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ OLAN 5.8.1996'DAN ÖNCE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN VE GÖNDERİLDİĞİ TARİHTEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE YÜKLENME SENEDİ VE KEFALETNAME VERMİŞ OLAN ODTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ONUR ALTINTAŞ'IN MECBURİ HİZMETİNE TEKABÜL EDEN BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ HAKKINDAKİ REKTÖRLÜK TALEBİNİN 28.11.1995 TARİH VE 6713/5492 SAYILI 2.DAİRE KARARI ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ HK.