Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

 

DENETİM

KARAR NO : 4316/ 1 TARİH: 19. 1.1984 SAYIŞTAY'A HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ SAYMANLIKLARIN 1984 YILI HESAPLARINDAN HANGİLERİNİN YERLERİNDE, HANGİLERİNİN MERKEZDE İNCELENECEĞİ HK.

KARAR NO : 4367/ 1 TARİH: 19. 3.1984 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ D.S.S. 1981 MALİ YILI HESABININ YERİNDE İNCELENMESİNİN UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4374/ 2 TARİH: 26. 4.1984 1- 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA, YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDAKİ KURULUŞ VE KİŞİLERCE, ÜNİVERSİTE İÇİNDE VEYA HİZMETİN GEREKTİRDİĞİ YERDE, ÜNİVERSİTELER VE BAĞLI BİRİMLERDEN İSTENECEK BİLİMSEL GÖRÜŞ, PROJE, ARAŞTIRMA VE BENZERİ HİZMETLER İLE ÜNİVERSİTEDE VE ÜNİVERSİTEYE BAĞLI KURUMLARDA HASTA MUAYENE VE TEDAVİSİ VE BUNLARLA İLGİLİ TAHLİLLER VE ARAŞTIRMALAR İÇİN FARKLI ÜCRET SAPTANMASININ MEVZUATA AYKIRI BULUNMADIĞI, 2- BU FAALİYETLER KARŞILIĞINDA ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATKISI İLE TOPLANAN DÖNER SERMAYE GELİRLERİNİN NERELERDE VE NE ŞEKİLDE KULLANILABİLECEĞİ HUSUSUNUN AYNI KONUDA YAZILMIŞ BULUNAN MÜZEKKERE ÜZERİNE VERİLECEK DAİRE KARARININ GENEL KURULA İNTİKAL ETMESİNDEN SONRA, MÜZEKKERE KONUSU İLE BİRLEŞTİRİLEREK GÖRÜŞÜLMESİNİN UYGUN OLACAĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4406/ 1 TARİH: 14. 6.1984 MERKEZDE İNCELENMESİ SONUCU DÜZENLENEN RAPORA İLİŞKİN ÜYE MÜTALAASI UYARINCA İKİNCİ KEZ İNCELENMEK ÜZERE DENETÇİYE VERİLEN İSTANBUL DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 1977 YILI HESABININ YERİNDE İNCELENMESİNİN UYGUN OLDUĞU HK.

KARAR NO : 4427/ 1 TARİH: 20. 9.1984 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE KAMPÜSÜ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HESAPLARININ KISA DÖNEMDE İNCELEMEYE TABİ TUTULMASI HK.

KARAR NO : 4436/ 1 TARİH: 24. 9.1984 R.G. 26.11.1984-18587 GENELGE SERİ NO. 353 1) 2547 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 58 İNCİ MADDESİ UYARINCA, DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN, ANCAK YÜKSEK ÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA, ÜNİVERSİTELERDE, FAKÜLTELERDE VE BUNLARA BAĞLI OLUP, YÖNETİM KURULLARI BULUNAN ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL, KONSERVATUAR VE MESLEK YÜKSEK OKULLARI İLE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE KURULMALARI MÜMKÜN OLACAĞINDAN, BU MADDENİN (A) BENDİNİN SON FIKRASINDA YER ALAN "BİRİM", "BÖLÜM" VE "KURULUŞ" DEYİMLERİNDEN BÜNYESİNDE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ KURULABİLEN SÖZ KONUSU KURUM VE KURULUŞLARIN ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ, 2) ANILAN MADDEDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN, KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ OLMA VE ÖĞRETİM ÜYESİ SIFATINI TAŞIMA ŞARTLARI YETERLİ SAYILDIĞINDAN, BUNLARIN DIŞINDA ÖĞRETİM ÜYELERİNİN, GELİRLERİN OLUŞUMUNDA KATKILARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASINA GEREK OLMADIĞINI, BU HUSUSUN TAMAMEN İLGİLİ YÖNETİM KURULLARININ TAKDİRİNE BIRAKILDIĞI, 3) ECZANE, KÜTÜPHANE VE BENZERİ KURULUŞLARCA HERHANGİ BİR ANA BİLİM DALININ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLMAKSIZIN SAĞLANAN GELİRLERİN DAĞITIMA TABİ TUTULMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI, ANCAK, EĞİTİM-ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA VE BU ÇALIŞMALARIN BİR SONUCU OLARAK, HERHANGİ BİR MADDE YA DA ÜRÜN ELDE EDİLMESİ VEYA BİR HİZMETİN GÖRÜLMESİ VE BUNLARIN SATIŞINDAN GELİR SAĞLANMASI HALİNDE, ÖĞRETİM ÜYELERİNE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ESASLAR DAHİLİNDE DAĞITILMASININ TABİİ BULUNDUĞU, 4) DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN KAPSAMINA GİREN BİRİMLERDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLMALARI KOŞULUYLA FAKTÖR, DEKAN VE BUNLARIN YARDIMCILARI İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN DE BU İŞLETMELERİN KATKILI GELİRLERİNDEN YARARLANDIRILMALARI GEREKTİĞİ, 5) DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNCE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATKILARI OLMADAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMA TABİ TUTULMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI, 6) ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATKILARIYLA ELDE EDİLEN BİR GELİRİN VAR OLMASI, BU GELERİLERDEN EN AZ YARISININ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KAPSAMINDAKİ BİRİM YA DA KURULUŞUN İHTİYAÇLARINA AYRILMASI VE KALAN PARADAN ÖĞRETİM ÜYELERİNDE BİR YILDA ÖDENECEK MİKTARIN, BUNLARIN AYNI SÜREDE ALACAKLARI MAAŞ, YAN ÖDEME VE TAZMİNAT TUTARININ İKİ KATINI GEÇMEMESİ KOŞULUYLA, O BİRİMDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNE, YETKİLİLERCE BELİRLENECEK ZAMANDA ÖDEME YAPILABİLECEĞİ, HAKKINDA.

KARAR NO : 4464/ 3 TARİH: 20.12.1984 BELEDİYE TANZİM SATIŞ FON HESAPLARININ SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ TUTULMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4465/ 1 TARİH: 27.12.1984 SAYIŞTAY'A HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ SAYMANLIKLARIN 1985 YILI HESAPLARINDAN HANGİLERİNİN YERLERİNDE, HANGİLERİNİN MERKEZDE İNCELENECEĞİ HK.

KARAR NO : 4466/ 1 TARİH: 14. 1.1985 1- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MAL SAYMANLIĞI İLE TAŞRA BİRİMLERİ MAL SAYMANLIKLARININ, HESAPLARINI VERDİKLERİ SON YILI İZLEYEN YILDAN BAŞLAYARAK HER ÜÇ YILLIK DÖNEMLER İÇİN AYRI AYRI HESAP VERMELERİ, ÜÇ YILLIK DÖNEMLERDEN ARTA KALAN VE KALDIRILDIKLARI 13.12.1983 TARİHİNE KADAR OLAN DÖNEM AİT HESAPLARIN İSE ANILAN TARİHTEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE HAZIRLANIP, SAYIŞTAY'A GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ, 2- KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞINA BAĞLI MAL SAYMANLIKLARI İLE TAŞRA BİRİMLERİ MAL SAYMANLIKLARI HESAPLARININ 2 YILLIK DÖNEMLER İTİBARİYLE, BİRİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN ESASLAR DAİRESİNDE VERİLMESİ İCABEDECEĞİ, 3- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞININ VE TAŞRA BİRİMLERİNİN MALLARININ DEVRİ İLE KURULAN TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI MAL SAYMANLIĞI VE TAŞRA BİRİMLERİNİN MAL SAYMANLIKLARININ BU BAKANLIĞIN KURULDUĞU TARİHTEN İTİBAREN HESAP VERMESİNİN VE BUNLARIN HESAP DEVRESİNİN 2 YIL OLARAK SAPTANMASININ UYGUN OLACAĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4489/ 2 TARİH: 14. 3.1985 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HESABININ, 832 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 31'İNCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA, 1.1.1985 TARİHİNDEN İTİBAREN KISA DÖNEMDE İNCELEMEYE TABİ TUTULMASI HK.

KARAR NO : 4498/ 1 TARİH: 16. 5.1985 R.G. 16.6.1985-18786 1- 3162 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 12.3.1985 TARİHİ İTİBARİYLE; A) GENEL VE KATMA BÜTÇELİ DAİRELER VE BU DAİRELER TARAFINDAN SERMAYESİNİN YARISI VEYA YARISINDAN FAZLASINA KATILMAK SURETİYLE SABİT VEYA DÖNER SERMAYELİ VEYA FON ŞEKLİNDE KURULAN KURUM VE TEŞEBBÜSLERLE SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ DİĞER DAİRELERCE AKDEDİLEN SÖZLEŞME VE BAĞITLARDAN (KİRA VE PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMELERİ İLE GENEL, KATMA VE ÖZEL BÜTÇELİ DAİRELERLE BUNLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARIN KENDİ ARALARINDA VEYA BU DAİRE VE KURULUŞLARIN İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ, KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI VE BUNLARIN MÜESSESELERİ İLE AKDETTİKLERİ SÖZLEŞME VE BAĞITLAR - DEVAMF2 - ÖNCEKİ SAYFAF3 - SONRAKİ SAYFA F5 - DÖKÜMESC - GERİ DAHİL) 1050 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 64. ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BÜTÇE KANUNLARIYLA BELİRLENEN PARASAL SINIRIN ÜSTÜNDE OLANLARIN TESCİL İÇİN SAYIŞTAY'A GÖNDERİLMESİ, BU SINIRIN ALTINDA BULUNANLARIN İSE TESCİL İŞLEMİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ GEREKECEĞİ, B) TAAHHÜT TUTARININ TESPİTİNİN MÜMKÜN OLMAMASI SEBEBİYLE MUAYYEN BİR MEBLAĞ BELİRTİLMEKSİZİN AKDEDİLEN SÖZLEŞME VE HER TÜRLÜ BAĞITLARIN TESCİLE TABİ OLDUĞU; ANCAK, MUAYYEN BİR MEBLAĞI İHTİVA ETMEKSİZİN ECZANELERLE YAPILAN ANLAŞMALARIN ÖN İNCELEME İÇİN 832 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 30'UNCU MADDESİNE GÖRE SAYIŞTAY'A GÖNDERİLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI, 2- DAHA ÖNCE SAYIŞTAY GENEL KURULUNCA TESCİL İŞLEMİNDEN İSTİSNA EDİLEREK 832 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 36'NCI MADDESİNE GÖRE İŞLEME TABİ TUTULAN SÖZLEŞMELERDEN, 3162 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TESCİL EDİLMESİ GEREKENLERDEN, BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 12.3.1985 TARİHİNDEN ÖNCE BAĞITLANARAK UYGULAMAYA GEÇİLDİĞİ HALDE BU TARİHTEN SONRA SAYIŞTAY'A İNTİKAL ETTİRİLENLER HAKKINDA ESKİ HÜKÜMLERE GÖRE İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİ, HAKKINDA.

KARAR NO : 4499/ 1 TARİH: 30. 5.1985 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 108'İNCİ MADDESİNE DAYANILARAK KURULAN GARANTİ FONU HESAPLARININ SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ OLMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4500/ 2 TARİH: 3. 6.1985 KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HESAPLARININ, 832 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 31'İNCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA, MÜSTAKİL SAYMANLIK OLARAK FAALİYETE GEÇTİĞİ 1.1.1985 TARİHİNDEN İTİBAREN KISA DÖNEMDE İNCELEMEYE TABİ TUTULMASI HK.

KARAR NO : 4507/ 1 TARİH: 8. 7.1985 27.9.1984 GÜN VE 3046 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2'NCİ MADDESİ UYARINCA DÖNER SERMAYELİ İŞLETME KURULUP KURULMAMASI KONUSUNDA VERİLECEK SAYIŞTAY GÖRÜŞÜNÜN DE DAİRELER KURULUNCA SAPTANMASININ UYGUN OLACAĞI; BU GÖRÜŞÜN, DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURMAK İSTEYEN BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞU BAĞLAYICI NİTELİK TAŞIYACAĞI HK.

KARAR NO : 4518/ 2 TARİH: 12.12.1985 KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK FAALİYETE GEÇİRİLEN KATMA BÜTÇELİ SAYMANLIKLARIN, 1986 YILINDA YERİNDE VE MERKEZDE İNCELENECEK 1985 YILINA AİT SAYMANLIK HESAPLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN 27.12.1984 GÜN VE 4465/1 SAYILI KARARA EKLİ (2) SAYILI LİSTEYE EKLENMESİ HK.

KARAR NO : 4519/ 3 TARİH: 16.12.1985 1987 YILI İÇİNDE YERLERİNDE İNCELENMELERİ GENEL KURULCA UYGUN GÖRÜLEN 1986 YILI HESAPLARI HK.

KARAR NO : 4529/ 1 TARİH: 17. 3.1986 17.2.1984 TARİH VE 18608 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNİN, 2547 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 58'İNCİ MADDESİ İLE BU MADDEYE DAYANILARAK ÇIKARILAN DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURULMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 2'NCİ MADDESİNDEKİ ŞARTLARA UYULMADAN YÜRÜRLÜĞE KONULDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, SÖZ KONUSU YÖNETMELİĞİN BU HALİYLE MEVZUATA UYGUN BULUNMADIĞINA VE DURUMUN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA, MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE VE ANILAN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAYMANLIĞI HESABINI İNCELEYECEK DENETÇİYE DUYURULMASI HK.

KARAR NO : 4530/ 1 TARİH: 20. 3.1986 SAMSUN BAYINDIRLIK SAYMAN MÜDÜRLÜĞÜ 1984 YILI HESABININ YERİNDE İNCELENMESİ HK.

KARAR NO : 4531/ 1 TARİH: 27. 3.1986 ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIĞI HESABININ 1.1.1986 TARİHİNDEN - İTİBAREN KISA DÖNEMDE İNCELEMEYE TABİ TUTULMASI HK.

KARAR NO : 4587/ 1 TARİH: 8.12.1986 1988 YILI İÇİNDE YERLERİNDE İNCELEMELERİ GEREKEN 1987 YILI İDARE HESAPLARI HK.

KARAR NO : 4587/ 2 TARİH: 8.12.1986 MERKEZDE İNCELENMEKTE OLAN İSTANBUL ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIĞI 1983 YILI HESABININ, 1987 YILINDA YERİNDE DENETİMİ YAPILACAK SAYMAN HESAPLARI MEYANINDA PROGRAMA ALINMAK SURETİYLE YERİNDE İNCELENMESİ HK.

KARAR NO : 4587/ 3 TARİH: 8.12.1986 YENİDEN TEŞKİL EDİLEN BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MAL SAYMANLIĞININ HESAP DEVRESİNİN, ESKİ BAYINDIRLIK BAKANLIĞI MAL SAYMANLIĞI İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ BULUNAN 4 YIL OLARAK TESPİTİ HK.

KARAR NO : 4598/ 1 TARİH: 23. 3.1987 SAMSUN BAYINDIRLIK SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1985 YILI HESABININ YERİNDE İNCELENMESİ HK.

KARAR NO : 4601/ 1 TARİH: 13. 4.1987 TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIK HESAPLARININ KISA DÖNEMDE İNCELENMEYE TABİ TUTULMASI HK.

KARAR NO : 4605/ 1 TARİH: 13. 7.1987 - 3346 SAYILI KANUNUN 12'NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINDA, KANUNLARLA VEYA KANUNLARIN VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK KURULMUŞ OLAN FONLARIN 1987 YILI FAALİYET SONUÇLARININ, 1988 YILINDA, 1989 BÜTÇE KANUNU TASARILARININ TÜMÜ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER SIRASINDA DENETLENMESİ HK.

KARAR NO : 4605/ 2 TARİH: 13. 7.1987 MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI MERKEZ DENETİM BİRİMLERİ OLAN TEFTİŞ KURUL İLE HESAP UZMANLARI KURUL BAŞKANLIĞINA KATMA DEĞER VERGİSİ FONUNDAN BİNA VE DEMİRBAŞ SATIN ALINMASININ, DÖŞEME, TEFRİŞ, DEKORASYON, TADİLAT VE ONARIM İÇİN HARCAMA YAPILMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI; ANCAK, MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI YAZISINDA DİLE GETİRİLEN SOMUT OLAYDA, VERGİ DAİRELERİNDEN AYRILMASI MÜMKÜN OLMAYAN HESAP UZMANLARI KURULUNCA GALATA VERGİ DAİRESİYLE MÜŞTEREKEN KULLANILAN BÖLÜMÜN DÖŞEME, TEFRİŞ, DEKORASYON, TADİLAT VE ONARIMIN ANILAN FONDAN KARŞILANABİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 4619/ 1 TARİH: 25. 1.1988 SAYIŞTAY'A HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ SAYMANLIKLARIN 1988 YILI HESAPLARININ HANGİLERİNİN YERLERİNDE HANGİLERİNİN MERKEZDE İNCELENECEĞİ HK.

KARAR NO : 4634/ 2 TARİH: 21.11.1988 R.G. 7.12.1988/20012 GENELGE SERİ NO. 406 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN DEĞİŞİK 58'İNCİ MADDESİ UYARINCA DÖNER SERMAYE GİDERLERİNDEN ÖĞRETİM ÜYELERİNE AYRILACAK PAYIN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATKILARIYLA TOPLANIP, ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILAN GİDERLER DÜŞÜNÜLMEKSİZİN MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4637/ 2 TARİH: 26.12.1988 SAYIŞTAY'A HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ SAYMANLIKLARIN 1989 YILI HESAPLARINDAN HANGİLERİNİN YERİNDE HANGİLERİNİN MERKEZDE İNCELENECEĞİ HK.

KARAR NO : 4642/ 3 TARİH: 9. 3.1989 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİR KAMU İŞLETMESİ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BASIMEVİNİN SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 4643/ 1 TARİH: 13. 4.1989 MERKEZDE İNCELENMEKTE OLAN İSTANBUL MERCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIĞI 1987 YILI HESABININ YERİNDE İNCELENMESİNİN UYGUN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 4645/ 1 TARİH: 22. 5.1989 - SAMSUN MİLLETVEKİLİ KEMAL AKKAYA TARAFINDAN HAZIRLANAN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ MÜNASEBETİYLE SAYIŞTAY'CA BELİRLENEN GÖRÜŞ HK.

KARAR NO : 4657/ 1 TARİH: 28.12.1989 SAYIŞTAY'A HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ SAYMANLIKLARIN 1990 YILI HESAPLARINDAN HANGİLERİNİN YERİNDE HANGİLERİNİN MERKEZDE İNCELENECEĞİ HK.

KARAR NO : 4672/ 1 TARİH: 21. 6.1990 TURİZM BAKANLIĞI MAL SAYMANLIKLARININ HESAP DEVRESİNİN 3357/2 SAYILI GENEL KURUL KARARINDA YER ALAN GEREKÇELER DOĞRULTUSUNDA 5 YIL OLARAK TESPİTİ HK.

KARAR NO : 4687/ 2 TARİH: 10. 1.1991 SAYIŞTAY'A HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ SAYMANLIKLARIN 1991 YILI HESAPLARINDAN HANGİLERİNİN YERİNDE HANGİLERİNİN MERKEZDE İNCELENECEĞİ HK.

KARAR NO : 4690/ 1 TARİH: 28. 1.1991 GENELGE SERİ NO : 427 - 1) BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARE SAYMANLIKLARI HESAPLARININ İDARE HESABI CETVELLERİ İLE SAYIŞTAY'A GÖNDERİLEN TEFTİŞ LAYİHALARI VE BENZERİ BELGELERLE SINIRLI OLARAK DA İNCELENMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU, 2) TEFTİŞ LAYİHALARI VE BENZERİ BELGELERDE YER ALAN HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELERİN SAYIŞTAY'A GÖNDERİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞUNA VE SORUMLULARIN TEFTİŞ LAYİHASINDA YER ALAN KONULARIN KESİN HÜKME BAĞLANMASI İÇİN SAYIŞTAY'A BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLERİ, 3) SAYIŞTAY DENETÇİ VE RAPORTÖRLERİNİN DENETİM VE ÇALIŞMA USULLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 19'UNCU MADDESİNİN (E) BENDİNİN (B) FIKRASI HÜKMÜ İLE 37'NCİ MADDESİ HÜKMÜ ARASINDA HERHANGİ BİR UYUMSUZLUK BULUNMADIĞI GİBİ, BU MADDE GEREĞİNCE İNCELEME RAPORUNUN 1'İNCİ MADDESİNDE YAPILAN İNCELEMENİN KAPSAM VE NİTELİĞİ DE BELİRTİLMEK SURETİYLE, İLİŞİKLİ HUSUSLAR SAYILDIKTAN SONRA BUNUN DIŞINDA KALAN İŞLEMLER HAKKINDA BERAAT İSTEMİNDE BULUNULMASININ MÜMKÜN OLDUĞU, 4) BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARE HESAPLARININ İNCELENMESİNDE; TEFTİŞ LAYİHALARI VE BENZERİ BELGELERDE YER ALAN TÜM KONULARA İLİŞKİN VERİLE EMİRLERİ VE BENZERİ BELGELERİN EVRAKI MÜSBİTELERİ İLE BİRLİKTE TEMİN EDİLEREK İNCELENMESİ VE SORGU KONUSU YAPILMAYA GEREK GÖRÜLMEYECEK KADAR MEVZUATA UYGUN OLDUĞU AÇIK BULUNAN HUSUSLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE DENETÇİ TARAFINDAN RAPOR KONUSU YAPILMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4694/ 2 TARİH: 18. 3.1991 TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HESABININ, 832 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 31'İNCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA, MÜSTAKİL SAYMANLIK OLARAK FAALİYETE GEÇTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN KISA DÖNEMDE İNCELEMEYE TABİ TUTULMASI HK.

KARAR NO : 4708/ 1 TARİH: 4.11.1991 (GENELGE SERİ NO : 436) (4464/3 İLE İLGİLİ) TANZİM SATIŞ MAĞAZALARI KURMAK MAKSADIYLA BELEDİYELER TARAFINDAN TESİS EDİLEN FONLARA AİT HESAPLARIN, 832 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 8'İNCİ MADDESİYLE ATIFTA BULUNULAN 2514 SAYILI KANUNUN 68'İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA MÜTALAA EDİLMESİ VE BU MADDEDE BELEDİYE HESAPLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN USUL ÇERÇEVESİNDE, SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ OLMASI GEREKTİĞİ, ULAŞILAN BU SONUÇ NEDENİYLE DE, KONUYA İLİŞKİN OLARAK DAHA ÖNCE ALINMIŞ OLAN 20.12.1984 TARİH VE 4464/3 SAYILI KARARIN KALDIRILMASI HAKKINDA. -

KARAR NO : 4712/ 1 TARİH: 9. 1.1992 1992 YILI HESAPLARINDAN HANGİLERİNİN YERİNDE, HANGİLERİNİN MERKEZDE İNCELENECEĞİ HAKKINDA

KARAR NO : 4724/ 1 TARİH: 20. 4.1992 ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HESABININ, 832 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 31'İNCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA 1992 YILINDAN İTİBAREN KISA DÖNEMDE İNCELEMEYE TABİ TUTULMASI HK.

KARAR NO : 4724/ 2 TARİH: 20. 4.1992 ÇEVRE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HESABININ, 832 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 31'İNCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA 1992 YILINDAN İTİBAREN KISA DÖNEMDE İNCELEMEYE TABİ TUTULMASI HK.

KARAR NO : 4725/ 1 TARİH: 27. 4.1992 USUL : Aynı konudaki iki ayrı Daire kararının birleştirilerek görüşülmesi, 832/25 ve 31. maddelere göre yazılmış müzekkereler nedeniyle ortada yorum suretiyle çözülmesi gereken bir tereddüt bulundu§undan, iki ayrı Daire kararına konu olar ve Birinci Başkan tarafından incelenmesi istemiyle gündeme getirilen meselenin esasına geçilerek Genel Kurulca müzakere edilmesi hk. - I) BELEDİYE HESAPLARINDA DA GELİR DENETİMİ YAPILIRKEN SAYIŞTAYIN DENETİMİNE GİREN DİĞER İDARE VE KURUM HESAPLARINDA OLDUĞU GİBİ 832 SAYILI KANUNUN GELİR DENETİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASININ TABİİ BULUNDUĞUNA, 8.7.1971 TARİH VE 3523 SAYILI SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI İLE DE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMUŞ OLDUĞUNA, II) 832 SAYILI KANUNUN GELİR DENETİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE TARHTAN BAHSEDİLMEMESİNİN TARHİYATIN DAYANAĞI OLAN BELGELERİN İNCELENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİNE, ANILAN KANUNUN 29'UNCU MADDESİ UYARINCA DENETİM ESNASINDA GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE, HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGENİN İSTENİLEBİLECEĞİNE, AYNI KANUNUN 61'İNCİ MADDESİNİN İLK FIKRASINDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, HESAP VE İŞLEMLERİN YARGILANMASI SONUNDA MUTLAKA BERAAT VEYA TAZMİN KARARI VERİLMESİ GEREKMEYİP, İCABETTİĞİNDE DURUMUN İLGİLİ MERCİLERE DUYURULMASININ DA MÜMKÜN BULUNDUĞUNA, ETKİN BİN VERGİ DENETİMİ İÇİN MUTLAKA KAZAİ BİR KARAR VERİLMESİNİN ŞART OLMADIĞINA, III) NOKSAN BEYANA DAYALI VERGİ ZİYAI HALLERİNDE SORUMLULUK TEVCİHİ DOĞRU OLMADIĞINDAN, SORUMLULARIN KİMLER OLACAĞININ TAYİNİNE MAHAL BULUNMADIĞINA, DAİR.

KARAR NO : 4757/ 1 TARİH: 17.12.1992 HAZİNEYE AİT OLUP BAŞBAKANLIĞA TAHSİS EDİLEN VE BAŞBAKANLIK BASIMEVİNCE KULLANILMAKTA OLAN BİNAYA GÜVENLİK SİSTEMİ KURULMASI İÇİN YAPILACAK HARCAMALARIN BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BÜTÇESİNDEN KARŞILANIP KARŞILANAMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ, BAŞBAKANLIKÇA SAYIŞTAYA İNTİKAL ETTİRİLEN VE GENEL BİR MAHİYET TAŞIMADIĞI İÇİN UYGULAMAYA VEÇHE VERECEK YÖNÜ DE BULUNMAYAN MESELE HAKKINDA BAŞBAKANLIĞA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4762/ 1 TARİH: 1. 2.1993 1994 YILINDA, YERİNDE VE MERKEZDE İNCELENECEK 1993 YILI HESAPLARININ TESBİTİ HK.

KARAR NO : 4764/ 1 TARİH: 15. 2.1993 AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN VE AYRI BİR TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİP OLMAYAN ESKİ ÇELTEK KÖMÜR MADENİ İŞLETMESİ İLE BU MAHİYETTEKİ DİĞER İŞLETMELERİN, 832 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİYLE ATIFTA BULUNAN 2514 SAYILI KANUNUN 68 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA MÜTALAA EDİLEREK, BU MADDEDE İL ÖZEL İDARELERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN USUL ÇERÇEVESİNDE SAYIŞTAY - DENETİMİNE TABİ TUTULMASI VE SÖZKONUSU İŞLETMELERE AİT HESAPLARIN, BAĞLI BULUNDUKLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN SAYMANLIK HESAPLARI İÇİNDE SAYIŞTAYA VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4766/ 1 TARİH: 1. 3.1993 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONUNUN SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMINDA BULUNDUĞU VE 3418 SAYILI KANUNUN 3558 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 39 UNCU MADDESİNİN (b) BENDİ UYARINCA SÖZKONUSU FON NEZDİNDE AÇILAN HESAPLARA AKTARILAN VERGİ PAYLARINDAN YAPILACAK HARCAMALARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN SAYIŞTAY TESCİLİNE TABİ OLDUĞU HK.

KARAR NO : 4769/ 2 TARİH: 1. 4.1993 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONUNUN SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMINDA BULUNDUĞU VE 3418 SAYILI KANUNUN 3558 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 39 UNCU MADDESİNİN (b) BENDİ UYARINCA SÖZ KONUSU FON NEZDİNDE AÇILAN HESAPLARA AKTARILAN VERGİ PAYLARINDAN YAPILACAK HARCAMALARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN SAYIŞTAY TESCİLİNE TABİ OLDUĞU HAKKINDAKİ 4766/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ TEKRİR-İ MÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ, ANCAK BU HUSUSTAKİ KARARIN, ARAŞTIRMA VE TASNİF GRUBUNCA HAZIRLANACAK RAPORDAN SONRA VERİLMESİ HK. -

KARAR NO : 4778/ 1 TARİH: 16. 9.1993 R.G. 2.12.1993 - 21776 GENELGE SERİ NO. 448 3418 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİNİN (b) BENDİNDE YAZILI GELİR VE HARCAMALARIN GENEL VE KATMA BÜTÇELİ DAİRELERİN GELİR VE HARCAMALARI OLMASI VE BU DAİRELERİN DE SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMINDA BULUNMASI NEDENİYLE, SÖZKONUSU HARCAMALARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN SAYIŞTAY TESCİLİNE TABİ OLDUĞU HK.

KARAR NO : 4784/ 1 TARİH: 14.10.1993 R.G. 20.12.1993 - 21794 GENELGE SERİ NO. 449 KAMU ORTAKLIĞI FONUNDAN FİNANSMAN TEMİNİ SURETİYLE VE YUKARIDA BELİRTİLEN USULLERE GÖRE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN OTOYOLLARLA İLGİLİ HARCAMALARIN SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ OLDUĞU, SAYIŞTAYCA YAPILACAK DENETİMİN VE İNCELEMELERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMESİ TABİİ BULUNDUĞUNDAN, DENETİM TARZINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN AYRICA TESBİTİNİN GEREKLİ OLMADIĞI, DENETİM BULGU VE SONUÇLARININ YARGI YETKİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TABİİ BULUNDUĞUNDAN MESELENİN BU AŞAMADA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE ARZINA VEYA İLGİLİ - İDARELERE YAZI YAZILMASINA MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4786/ 1 TARİH: 25.10.1993 1- GÜMRÜK SAYMANLIKLARI HESAPLARINI İNCELEYEN SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN: A) GÜMRÜK VERGİLERİNİN TARHINA ESAS OLAN BELGELERİ DE İNCELEYİP DEĞERLENDİREBİLECEKLERİ, B) İŞLEM VE OLAYIN HER SAFHASINDA İNCELEMEYLE GÖREVLENDİRİLME- LERİ HALİNDE,BEYANNAMELERLE İTHAL EDİLECEK EŞYALAR ARASINDAKİ UYGUNLUĞU BELİRLEMEK AÇISINDAN FİİLİ TESBİT VE DENETİM YAPABİLECEKLERİ, 2- SAYIŞTAY DENETÇİLERİNE, 1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 161 İNCİ MADDESİ UYARINCA ÖDEME YAPILMASINA İMKAN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4789/ 1 TARİH: 11.11.1993 OTOYOLLARLA İLGİLİ 4784/1 SAYILI KARARIN, MÜZAKERENİN İADESİ YOLUYLA YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4794/ 1 TARİH: 20.12.1993 1- 1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 96 NCI MADDESİ (B) BENDİNİN - YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU, 2- 1580 SAYILI KANUNUN 96 NCI MADDESİ (B) BENDİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI HÜKMÜ UYARINCA MECLİS ÜYELERİNDEN BİRİNİN BAŞKAN YARDIMCISI İNTİHAP VE TAYİN OLUNMASI HALİNDE KADRO ARANMAMASI GEREKECEĞİ, 3- SÖZKONUSU BAŞKAN YARDIMCILARINA BELEDİYE MECLİSLERİNCE TESBİT EDİLECEK MİKTARDA ÖDENEĞİN ÖDENMESİ GEREKECEĞİ VE MEVZUATA AYKIRI BİR ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI DURUMUNDA 1050 SAYILI MUHASEBE-İ UMUMİYE KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİ, 4- BAŞKAN YARDIMCILIĞINA İNTİHAP VE TAYİN OLUNAN MECLİS ÜYELERİNİN ÜYELİK SIFATININ DEVAM EDECEĞİ, 5- BU AŞAMADA İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ALINMASININ SÖZKONUSU OLAMIYACAĞI HK.

KARAR NO : 4797/ 1 TARİH: 17. 1.1994 R.G. 1.2.1994 - 21836 GENELGE : 451 İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN HARCAMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPACAKLARI SÖZLEŞMELERLE HER TÜRLÜ BAĞITLARDAN, KONU VE NİTELİKLERİNE BAKILMAKSIZIN, 1050 SAYILI MUHASEBE-İ UMUMİYE - KANUNUNUN 64 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA 1994 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNA EKLİ (İ) CETVELİNDE GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR İÇİN BELİRLENEN PARASAL SINIRIN (1.000.000.000.- TL.) ALTINDA KALANLARIN TESCİL İŞLEMİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ HK.

KARAR NO : 4798/ 1 TARİH: 24. 1.1994 KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1991, 1992 VE 1993 YILLARI BÜTÇE KANUNLARININ GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KISIMLARINDAKİ 111.02.2.001.700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ HARCAMA KALEMİNDEN VE 990 ÖZEL HARCAMA TERTİBİNDEN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLEN PARALARLA İLGİLİ HARCAMALAR HAKKINDA VE AYRICA BÜTÇE KANUNLARINDA, YATIRIM HARCAMA TERTİBİ SÜTUNUNA KONULAN VE BU HARCAMALARIN TRANSFER HARCAMASI NİTELİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ SONUCUNU DOĞURAN İFADELER HUSUSUNDA, YAPILACAK ARAŞTIRMADAN SONRA KARAR VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4804/ 1 TARİH: 9. 5.1994 İHALESİ KÜLTÜR BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILIP GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN İŞLERE AİT SÖZLEŞMELERİN TESCİLE TABİ OLDUĞU VE BU SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN - OLARAK İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN YAPILAN HARCAMALARIN SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMINDA OLDUĞU HK.

KARAR NO : 4808/ 1 TARİH: 23. 6.1994 R.G. 18.7.1994 - 21994 GENELGE SERİ NO. 455 BELEDİYELERDE ÇALIŞAN VE MEMUR STATÜSÜNDE BULUNAN PERSONELE, KANUNLARLA SAĞLANAN HAKLAR DIŞINDA, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ AKDETMEK SURETİYLE ÜCRET ÖDENEMİYECEĞİ VE HİÇBİR YARAR SAĞLANAMIYACAĞI HK.

KARAR NO : 4824/ 1 TARİH: 29.12.1994 1995 YILINDA YERİNDE VE MERKEZDE İNCELENECEK HESAPLARIN TESBİTİ HK.

KARAR NO : 4825/ 1 TARİH: 5. 1.1995 1995 MALİ YILI İÇİN İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN HARCAMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPACAKLARI SÖZLEŞMELERLE HER TÜRLÜ BAĞITLARDAN, KONU VE NİTELİKLERİNE BAKILMAKSIZIN, 1050 SAYILI KANUNUN 64. MADDESİ UYARINCA ANILAN YIL BÜTÇE KANUNUNA EKLİ (İ) CETVELİNDE GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR İÇİN BELİRLENEN 3.000.000.000 LİRALIK PARASAL SINIRIN ALTINDA KALANLARIN TESCİL İŞLEMİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ HK.

KARAR NO : 4827/ 1 TARİH: 12. 1.1995 1. ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATKILARI İLE TOPLANAN VEYA ELDE EDİLEN DÖNER SERMAYE GELİRLERİNİN DAĞITILMASINA ESAS OLAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK BULUNMADIĞINDAN, 21.11.1988 GÜN VE 4634/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE MAHAL OLMADIĞI, ORTAYA ÇIKAN UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİ BAKIMINDAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ KATKILARI İLE SAĞLANAN GELİRLER İLE DİĞER GELİRLERİN TAKİP EDİLECEĞİ İKİ TALİ HESAP AÇILMASI VE BÖYLECE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KATKILARI İLE SAĞLANAN GELİRLERİN GAYRİSAFİ TUTARININ DAĞITIMA ESAS ALINMASININ SAĞLANMASI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YAZI YAZILMASINA, 2. ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DÖNER SERMAYEYE YAPTIKLARI KATKILARDAN DOLAYI ELDE EDİLEN GELİRLERİN DE % 30 VE % 70 AYIRIMINA TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4835/ 2 TARİH: 12. 2.1995 R.G. 28.3.1995 22241 GENELGE : 458 TIP FAKÜLTELERİNDE KENDİ BRANŞLARIYLA İLGİLİ DERS VERMEK SURETİYLE GÖREV YAPAN REKTÖR VE REKTÖR YARDIMCILARINA, BU - FAKÜLTELER BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KATKILI DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİNİN MEVZUATA AYKIRI OLMADIĞI VE İÇTİHADIN BU YÖNDE BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4843/ 1 TARİH: 17. 4.1995 MAHALLİ İDARELERİN BÜTÇELERİNDEN MALİ KAYNAK AYIRMAK SURETİYLE TİCARİ AMAÇLA FAALİYETTE BULUNMAK ÜZERE KURDUKLARI DÖNER SERMAYE VE BENZERİ İŞLETMELERİN 4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNDUĞU, DOLAYISIYLA AYNI KANUNUN 26. MADESİNİN SON FIKRASI GEREĞİNCE BAKANLAR KURULUNUN KURULUŞ İZNİNE TABİ OLDUĞU HK.

KARAR NO : 4848/ 1 TARİH: 30. 5.1996 R.G. 4.6.1996 - 22656 İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN HARCAMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPACAKLARI SÖZLEŞMELERLE HER TÜRLÜ BAĞITLARDAN KONU VE NİTELİKLERİNE BAKILMAKSIZIN 1996 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (İ) CETVELİNDE GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR İÇİN 1050 SAYILI KANUNUN 64. MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN 10.000.000.000 LİRALIK PARASAL SINIRIN ALTINDA KALANLARIN, BU KARARIN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN 1996 MALİ YILI SONUNA KADAR TESCİL İŞLEMİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ HK.

KARAR NO : 4848/ 2 TARİH: 30. 5.1996 - 1996 YILINDA YERİNDE VE MERKEZDE İNCELENECEK HESAPLAR HK.

KARAR NO : 4852/ 2 TARİH: 8. 7.1996 13.3.1991 TARİH VE 20813 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ"NİN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE, ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU BAŞKANI OLDUĞU BELİRTİLDİĞİNDEN, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR.MEHMET ŞAHİN'İN, BU MERKEZDE GÖREVLİ SAYILACAĞI CİHETLE, BU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNE BAĞLI OLARAK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULMASI HALİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KATKISI İLE TOPLANAN GELİRLERDEN KATKI PAYI ALABİLECEĞİ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE KURULAN VE YÖNETMELİĞİ 9.12.1984 TARİH VE 18600 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞ BULUNAN TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN GELİRLERİNDEN İSE, ADIGEÇEN REKTÖRE, FAKÜLTENİN KADROLU ELEMANI OLMADIĞI GİBİ BU FAKÜLTEDE DERS DE VERMEDİĞİ İÇİN PAY VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI, MALİYE BAKANLIĞININ YAZISINDA BELİRTİLEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ 1990 YILI HESABINA İLİŞKİN 309 SAYILI SAYIŞTAY İLAMI HAKKINDAKİ - 13.12.1994 TARİH VE 23591 TUTANAK NUMARALI TEMYİZ KURULU KARARI, SAYIŞTAY GENEL KURULUNUN 13.2.1995 TARİH VE 4835/2 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINDAN ÖNCE VE HADİSESİNE MÜNHASIR OLARAK VERİLDİĞİNDEN, BAHSE KONU GENEL KURUL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK OLMADIĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4858/ 1 TARİH: 3.10.1996 832 SAYILI KANUNUN EK 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA 1997 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNUN (İ) CETVELİNE KONULACAK HÜKMÜN TEDVİNİ SIRASINDA DİKKATE ALINMAK ÜZERE İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN HARCAMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPACAKLARI SÖZLEŞMELERLE HER TÜRLÜ BAĞITLARDAN 1997 YILINDA KONU VE NİTELİKLERİNE BAKILMAKSIZIN 15.000.000.000 LİRANIN ALTINDA KALANLARIN TESCİLDEN İSTİSNA EDİLMESİNİN ÖNERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4858/ 2 TARİH: 3.10.1996 İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLERİNİN FİİLEN GÖREV BAŞINDA BULUNDUKLARI SIRADA MÜDÜR YARDIMCILARININ VERİLE EMİRLERİNİ İMZALAMAK KONUSUNDA YETKİ VE SORUMLULUKLARININ BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNDAKİ TEREDDÜDÜN 832 SAYILI KANUNUN 31 İNCİ MADDESİNİN SON FIKRASI KAPSAMINDA BULUNMADIĞI, BAHİS KONUSU TEREDDÜDÜN - 832 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİ UYARINCA BİR RAPORLA YARGIYA İNTİKALİ İLE MESELENİN KAZAİ KARARLA ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ VE KONUNUN ESASINA GEÇİLEREK GENEL KURULCA KARAR VERİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4866/ 1 TARİH: 7.11.1996 YERİNDE İNCELENEN MAHALLİ İDARELER HESAPLARINDAN İLİŞİKSİZ BULUNAN BELGE VE DEFTERLERİN İSTEM HALİNDE BİR TUTANAKLA İLGİLİ DAİRE NEZDİNDE BIRAKILMASI VE MERKEZDE İNCELENENLERDEN İLİŞİKSİZ GÖRÜLENLER İLE 832 SAYILI KANUNUN 66 NCI MADDESİ UYARINCA HÜKMEN ONANANLARA AİT BELGE VE DEFTERLERİN DE İLGİLİ İDARELERİN İSTEMİ HALİNDE MAHALLİNE GÖNDERİLMESİ HK.

KARAR NO : 4867/ 1 TARİH: 12.12.1996 1996 YILINDA YERİNDE İNCELENMESİ ÖNGÖRÜLEN, ANCAK İŞGÜCÜ EKSİKLİĞİ NEDENİYLE YERİNDE İNCELEME PROGRAMINA ALINAMAYAN HESAPLARIN 4848/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA MERKEZDE İNCELENMESİ HK.

KARAR NO : 4869/ 2 TARİH: 9. 1.1997 R.G. 3.2.1997 - 22897 GENELGE: 469 KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK STATÜSÜNDEKİ TÜRK İDARECİLER DERNEĞİNE İL ÖZEL İDARELERİ BÜTÇELERİNDEN YARDIM YAPILMASININ - MEVZUATA AYKIRI OLMADIĞI VE İÇTİHADIN BU YÖNDE BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4874/ 1 TARİH: 17. 3.1997 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINCA HAZIRLANAN "DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ" TASLAKLARINDA YER ALAN KURS, SEMİNER VE SEMPOZYUM FAALİYETLERİNİN YÖNETMELİKLERE DAHİL EDİLİP EDİLMEMESİ HUSUSUNDA DAİRELER KURULUNCA FARKLI MÜTALAALAR VERİLMESİ VE MALİYE BAKANLIĞINCA GÖRÜŞ TALEBİNDE BULUNULMUŞ OLMASI KARŞISINDA MESELENİN GENEL KURULCA GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ, KONUNUN AYRICA BİR DAİREDE GÖRÜŞÜLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI, ANCAK ARAŞTIRMA VE TASNİF GRUBUNCA GÖRÜŞMELERE ZEMİN TEŞKİL EDECEK BİR ARAŞTIRMA YAPILDIKTAN SONRA KONUNUN GENEL KURULCA KARAR BAĞLANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4875/ 1 TARİH: 20. 3.1997 1997 YILINDA YERİNDE VE MERKEZDE İNCELENECEK HESAPLARIN TESBİTİ HK.

KARAR NO : 4880/ 1 TARİH: 9. 6.1997 VERGİ DAİRELERİ SAYMANLIK HESAPLARININ DENETİMİ SIRASINDA, KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ÖDEMELERİNE ESAS TEŞKİL EDEN "YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ LİSTELERİ İLE FATURA ÖRNEKLERİ VE DİĞER BELGELERİN İNCELENMEK ÜZERE SAYIŞTAYCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERDEN İSTENİLİP İSTENİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN MÜZEKKERE KONUSUNUN, 832 SAYILI KANUNUN 29 UNCU MADDESİNİN UYGULANMASI TALEBİNDEN İBARET OLDUĞU VE BU UYGULAMAYA İLİŞKİN HERHANGİ BİR TEREDDÜDÜN DE MEVCUT OLMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, AYRICA MESELENİN İLGİLİ DAİRECE SONUÇLANDIRILMASI DA TABİİ BULUNDUĞUNDAN, BU HUSUSTA GENEL KURULCA HERHANGİ BİR KARAR İTTİHAZINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4881/ 1 TARİH: 26. 6.1997 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINCA HAZIRLANAN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİKLERİNDE, SÖZKONUSU İŞLETMELERİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDAKİ KURUM, KURULUŞ, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN KURS, SEMİNER VE SEMPOZYUM DÜZENLEYEBİLMELERİNİ ÖNGÖREN HÜKÜMLERE YER VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 4889/ 1 TARİH: 23.10.1997 ÖĞRETMENEVLERİ VE LOKALLERİNİN STATÜLERİNİN YASAL BİR ÇERÇEVEYE OTURTULMASININ SAĞLANMASI İÇİN 832 SAYILI KANUNUN 28. MADDESİ GEREĞİNCE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE RAPOR YASILMASINA LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4891/ 1 TARİH: 20.11.1997 - 832 SAYILI KANUNUN EK 11. MADDESİ UYARINCA 1988 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNUN (İ) CETVELİNE KONULACAK HÜKMÜN TEDVİNİ SIRASINDA DİKKATE ALINMAK ÜZERE, İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN HARCAMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPACAKLARI SÖZLEŞMELERLE HER TÜRLÜ BAĞITLARDAN 1998 YILINDA 40.000.000.000 LİRANIN ALTINDA KALANLARIN TESCİLDEN İSTİSNA EDİLMESİNİN ÖNERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4891/ 2 TARİH: 20.11.1997 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 1995 MALİ YILINDA YAPILAN ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALARLA İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNULAN RAPOR HK.

KARAR NO : 4893/ 3 TARİH: 19. 2.1998 YATIRIM PROGRAMLARINDA YER ALAN İNŞAAT, BÜYÜK ONARIM GİBİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROJE BEDELLERİNİN BİR KISMININ DÖNER SERMAYEDEN KARŞILANMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA BİR KARARA VARMADAN ÖNCE, KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNUN 9 UNCU MADDESİNİN (f) BENDİNDE YER ALAN HÜKMÜN YORUMLANIP DEĞERLENDİRİLMESİNE İHTİYAÇ BULUNDUĞUNDAN, SÖZKONUSU HÜKÜM DE DİKATE ALINMAK SURETİYLE, KONUNUN KARARI VEREN DAİRECE YENİDEN İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMESİ HK. -

KARAR NO : 4896/ 1 TARİH: 19. 3.1998 1998 YILINDA YERİNDE VE MERKEZDE İNCELENECEK HESAPLARIN TESBİTİ HK.

KARAR NO : 4907/ 3 TARİH: 28. 9.1998 YATIRIM PROGRAMLARINDA YER ALAN İNŞAAT, BÜYÜK ONARIM GİBİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROJE BEDELLERİNİN BİR KISMININ DÖNER SERMAYEDEN KARŞILANMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA ÖNCELİKLE ARAŞTIRMA VE TASNİF GRUBUNCA DÖNER SERMAYELERİN TÜMÜ HAKKINDA BİR İNCELEME YAPILMASI VE HAZIRLANACAK RAPOR ÜZERİNE KONUNUN GENEL KURULCA GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI HK.

KARAR NO : 4910/ 1 TARİH: 8.10.1998 1997 YILINDA İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN HARCAMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPACAKLARI SÖZLEŞMELERLE HER TÜRLÜ BAĞITLARDAN HANGİLERİNİN TESCİLDEN İSTİSNA EDİLECEĞİ HUSUSUNDA 832 SAYILI KANUNUN EK 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNULACAK ÖNERİ HK.

KARAR NO : 4917/ 1 TARİH: 1. 2.1999 3418 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİNİN (b) BENDİ GEREĞİNCE, GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU NEZDİNDE AÇILAN HESAPLARA AKTARILAN VERGİ PAYLARINDAN YAPILACAK HARCAMALARIN SAYIŞTAY - DENETİMİNE TABİ OLDUĞU VE BU HARCAMALARA İLİŞKİN SARF BELGELERİNİN SAYIŞTAYA VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4918/ 1 TARİH: 4. 2.1999 DAHA ÖNCE MERKEZDE İNCELENMESİNE KARAR VERİLEN İSTANBUL DIŞ TİCARET VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1997 YILI HESABININ YERİNDE İNCELENMESİNİN UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4921/ 2 TARİH: 4. 3.1999 1999 YILINDA YERİNDE VE MERKEZDE İNCELENECEK HESAPLARIN TESBİTİ HK.

KARAR NO : 4924/ 1 TARİH: 8. 4.1999 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN, ANCAK KENDİLERİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERDE ÖNGÖRÜLEN ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREBİLECEKLERİ VE HARCAMA YAPABİLECEKLERİ, KANUNLARIN AÇIKÇA CEVAZ VERMEDİĞİ HALLERDE YATIRIM PROGRAMLARINDA YER ALAN İNŞAAT, BÜYÜK ONARIM GİBİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROJE BEDELLERİNİN DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNCE KARŞILANMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI