Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

HARCIRAH

KARAR NO : 2973/ 4 TARİH: 1.10.1964
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN TEKNİK ELEMANLARA, 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 42 İNCİ MADDESİNİN 3 NCÜ FIKRASIHÜKMÜNÜN UYGULANIP UYGULANAMIYACAĞI HAKKINDA SAYIŞTAYCADÜŞÜNCE SERDİ DOĞRU GÖRÜLEMEDİĞİNE DAİR.

KARAR NO : 2976/ 2 TARİH: 8.10.1964
TARIM BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNDEN MEHMET MISIRLIOĞLU İLE YUSUF ÖZTÜRK'E, FAZLA ÖDENMİŞ OLAN TEFTİŞ YEVMİYELERİNİN TAHSİL VE TAKİBİ İÇİN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI VE TARIM BAKANLIĞINADA BİLGİ VERİLMESİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2976/ 3 TARİH: 8.10.1964
MEMLEKETİMİZDE BULUNAN AMERİKAN ASKERİ YARDIM KURULUNDA GÖREVLİ VEYA TEŞKİLATA ZİYARET MAKSADİYLE KATILAN AMERİKALI GENERALLERE VAKİ GEZİLERİ DOLAYISİYLE REFAKAT EDECEKSUBAYLARA TAHAKKUK EDECEK MASRAFLARININ, 6245 SAYILI KANUNUN 51 İNCİ MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE ÖDENMESİNDE MEVZUATA AYKIRI BİR CİHET GÖRÜLEMEDİĞİ HAKKINDA. -

KARAR NO : 2985/ 2 TARİH: 23.11.1964
NİHAT ERİM'İN, ANKARA-KIBRIS- ANKARA SEYAHAT MASRAFLARINIKAPSAYAN VERİLE EMRİNİN, GEREKLİ DÜZELTME YAPILMASI İÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA GERİ GÖNDERİLMESİ HAKKINDA.

KARAR NO : 3001/ 1 TARİH: 7. 1.1965
WASHİNGTON HAVA ATAŞESİ İKEN İZMİRDE BİR GÖREVE NAKLEN ATANAN ALB. NAZİF AKDAĞ'IN SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞUNU KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN, SEYAHAT GÜNLERİNİN FAZLALIĞI YÜZÜNDEN KABULÜNE İMKANOLMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 3009/ 3 TARİH: 15. 2.1965
KURMAY ALBAY NAZİF AKDAĞ'IN WAŞİNGTON-İZMİR SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞUNU KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN KABULÜNE İMKAN OLMADIĞI HAKKINDAKİ GENEL KURUL KARARININ, MEVZUATIMIZA GÖRE BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALAR MÜNASEBETİYLE SAYIŞTAY'CA VERİLECEK KARARLAR HAKKINDA İSTİHKAK SAHİPLERİNİN İTİRAZ HAKKI TANINMAMIŞ OLDUĞUNDAN, MÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLE TETKİKİNE İMKAN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3016/ 2 TARİH: 2. 3.1965
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONEL MALİYE ŞUBESİ SİVİL MEMURU MEHMET PEMBECİ'YE, SEYAHAT KARTIYERİNE YOL MASRAFI VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK. -

KARAR NO : 3024/ 3 TARİH: 5. 4.1965
DENETÇİ SAMİ MAKTAVLI'YA SAYIŞTAY İLE GEÇİCİ GÖREV MAHALLİ ARASI İÇİN OTOBÜS VEYA DOLMUŞ ÜCRETİ VERİLMESİ GEREKLİ BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3029/ 1 TARİH: 29. 4.1965
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP'A, AYLIK ÖDENEĞİNİN YARISI NİSBETİNDE VERİLMESİ GEREKEN YOLLUĞUNUN 2900,- LİRANIN YARISI1450,- LİRA ÜZERİNDEN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3049/ 1 TARİH: 6. 7.1965
262 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DAİRESİNDE KIDEMLİLİKLERİ ONAYLANMAK SURETİYLE AYLIKLARI YÜKSELTİLEN KIDEMLİ ASTSUBAYLARIN YOLLUKLARININ, ALDIKLARI KIDEMİN TEKABÜLETTİĞİ KADRO MAAŞI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3060/ 1 TARİH: 14.10.1965
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINCA ANKARADA AÇILAN GEVHER NESİBE SAĞLIK ENSTİTÜSÜNE, MESLEKİ BİLGİLERİNİ ARTTIRMAK ÜZERE KATILAN GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELERİNE, KAZANDAN YEMEK SURETİYLE İAŞELERİ MÜMKÜN OLMADIĞI TAKDİRDE, İAŞELERİNİN BEDELEN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3077/ 2 TARİH: 6.12.1965
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞININ MİSAFİRİ OLAN İKİ ALMAN - TELEVİZYONCUSU İLE MİHMANDARININ ZARURİ MASRAFLARINI KAPSAYAN VERİLEEMRİ GÖNDERİLMEMİŞ OLDUĞU CİHETLE GENEL KURULCA, TAHAKKUK BELGESİ İNCELENMEDEN BİR KARARA VARILAMIYACAĞINDAN DOSYANIN HARCIRAH VİZE ŞUBESİNE VERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3106/ 1 TARİH: 21. 3.1966
M.S. BAKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ K. SİVİL MUAMELE MEMURU MEHMET PEMBECİ'NİN, 1963 VE 1964 YILLARINA AİT YOL MASRAFLARINIKAPSAYAN VERİLEEMRİNİN DAİRESİNE İADESİ HAK.

KARAR NO : 3108/ 4 TARİH: 7. 4.1966
HARCIRAH KANUNUNUN 49 NCU MADDESİ UYARINCA VERİLMEKTE OLAN TAZMİNATIN, GEÇİCİ OLARAK GÖREVLERİNDEN AYRILAN SEYYAR PERSONELE - YERLERİNE VEKİL TAYİN EDİLMEDİKTÇE- ASİLİSTİHKAKLARINA İLAVETEN DEVAMI TEDİYESİNİN KANUNUN RUH VE MAKSADINA UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA GENEL KURULCA 11/10/1956TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3121/ 1 TARİH: 30. 5.1966
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞININ MİSAFİRİ OLAN İKİ ALMAN TELEVİZYONCUSU İLE MİHMANDARININ ZARURİ MASRAFLARI ARASINDA BULUNAN TAKSİ ÜCRETİNİN, RAYİCE UYGUN OLUP OLMADIĞININ TETKİKİ İÇİN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU - BAŞKANLIĞINDAN SORULMASI HAK.

KARAR NO : 3122/ 3 TARİH: 2. 6.1966
HARCIRAH KANUNUNUN 6 NCI MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA KARSTAN TRABZONA ATANAN BİR MEMURA KARS-SAMSUN - TRABZON YOLU ÜZERİNDEN HARCIRAH VERİLMESİ İCABEDECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3122/ 7 TARİH: 2. 6.1966
DEVLET MUHASEBESİ MUAMELAT YÖNETMELİĞİNİN 79 NCU MADDESİNİN, MÜFETTİŞ VE BENZERLERİNE AİT ÇEKLERİN HAZİNE VEYA MALSANDIĞI NUSHASI TEFRİKİ YAPILMASINA MAHAL OLMADIĞI ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3141/ 4 TARİH: 15. 9.1966
URİZM VE TANITMA BAKANLIĞININ MİSAFİRİ OLAN İKİ ALMAN TELEVİZYONCUSU İLE MİHMANDARININ ZARURİ MASRAFLARI ARASINDA BULUNAN TAKSİ ÜCRETLERİNİN BİR KISMININ KABULÜ MÜMKÜN BULUNMADIĞINDAN, TAHAKKUKUN DÜZELTİLMESİ İÇİN VERİLEEMRİNİN DAİRESİNE GERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3143/ 1 TARİH: 26. 9.1966
HARCIRAH KANUNUNUN 14 VE 42 NCİ MADDELERİ HÜKÜMLERİ UYARINCA YEVMİYE VE YOL MASRAFI VERİLMEK SURETİYLE MERKEZLERİNİNBULUNDUĞU MAHAL DIŞINDAKİ BİR VAZİFEYE VEKALETEN TAYİN EDİLENLERİN GEÇİCİ GÖREVLE AHAR BİR MAHALLE GÖNDERİLMELERİ - HALİNDE KENDİLERİNE AYRICA YEVMİYE VERİLMESİ UYGUN OLACAĞI HAKKINDA GENEL KURULCA 6/10/1955 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN KARARIN MÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLE GÖRÜŞÜLMESİNE MAHAL BULUNMADIĞINA DAİR.

KARAR NO : 3150/ 1 TARİH: 13.10.1966
1) TEDAVİ GİDERLERİ MÜNASEBETİYLE MALİYE BAKANLIĞINDAN DÜŞÜNCEİSTENİLMESİNE MAHAL OLMADIĞI, 2) HAYMANADA AYAKTA TEDAVİ EDİLMİŞ OLAN BİR MEMURUN YEVMİLEYERİNİN, 12340 - TEDAVİ GİDERİ- TERTİBİNDEN ÖDENMESİNDE SAKINCA BULUNMADIĞI,3) MEMURLARIN TEDAVİ GİDERLERİ İLE YOLLUKLARINA İLİŞKİN ÖDENEKLERİN, -TEDAVİ GİDERİ- VE -TEDAVİ YOLLUĞU- ŞEKLİNDE BİRAYIRIMA TABİ TUTULMAKSIZIN ESKİ YILLAR BÜTÇELERİNDE OLDUĞU GİBİ BİR TERTİPTE GÖSTERİLMESİ HUSUSUNUN SAĞLANMASI İÇİN KEYFİYETİN TEMENNİ MAHİYETİNDE MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASIHAK.

KARAR NO : 3195/ 1 TARİH: 17. 4.1967
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, PRODÜKTİVİTE KURUMUNUN TERTİPLEMİŞ OLDUĞU "PERSONEL REJİMİ" KONULU SEMİNERE KATILMALARI UYGUNGÖRÜLEN İKİ PERSONELİN, SEMİNER MASRAFI OLARAK TAHAKKUKETTİRİLEN PARAYI KAPSAYAN VERİLEEMRİ HAKKINDA KESİN BİR KARARA - VARILMADAN ÖNCE BAZI HUSUSLARIN ÖĞRENİLMESİ İÇİN DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TEZKERE YAZILMASI HAK.

KARAR NO : 3242/ 5 TARİH: 27.12.1967
BİR YERDEN BAŞKA BİR MAHALLE KADROSU İLE NAKLEN TAYİN EDİLEN YEVMİYELİ TEKNİK ELEMANLARA, MUAYYEN SEYYAHAT SÜRESİ ZARFINDAYENİ GÖREVLERİNDE İŞE BAŞLAMALARI HALİNDE YOLDA GEÇEN GÜNLEREAİT YEVMİYELERİNİN ÖDENMESİNDE SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3266/ 2 TARİH: 25. 3.1968
İSTANBUL BELEDİYESİ İKTİSADİ TEFTİŞ HEY'ETİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞLERİYLE BELEDİYE ZABITA MEMURLARI VE ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1, 2 VE 7 NCİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARINA 6245 SAYILI KANUNUN 48 NCİ MADDESİNE İSTİNADEN KART VERİLEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3279/ 2 TARİH: 6. 5.1968
KİŞİLERE AİT ARAZİNİN İFRAZ TAKSİM VE YÜZÖLÇÜMÜ GİBİ İŞLEMLERİNİN İFASI İÇİN BELEDİYE HUDUTLARI İÇ VE DIŞINDAKİBİR MAHALLE GÖNDERİLEN TAPU FEN MEMURLARI İLE SAİR TAPU MENSUPLARINA, 6245 SAYILI KANUNUN 50 NCİ MADDESİ DELALETİYLE BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (H) İŞARETLİ CETVELDE GÖSTERİLENMİKTARDAKİ YEVMİYELERİN TAZMİNAT OLARAK ÖDENMESİ UYGUN OLACAĞI HK. -

KARAR NO : 3279/ 3 TARİH: 6. 5.1968
SARAYKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ 1966 YILI HESABININ TETKİKİ SIRASINDAVAKİ TEREDDÜT ÜZERİNE YAZILAN MÜZEKKEREDE BAHSOLUNAN HADİSE, 3279/2 SAYILI GENEL KURUL KARARINA KONU TEŞKİL EDEN HADİSEİLE AYNI MAHİYETTE BULUNMUŞ OLDUĞUNDAN BU KARAR UYARINCA HAREKET EDİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3308/ 2 TARİH: 25. 9.1968
ASLİ GÖREVLERİ MAHALLİ DIŞINDA İZİNLİ OLARAK BULUNAN MEMUR VE HİZMETLİLERE O MAHALDE BİR GÖREV TEVDİİ HALİNDE YEVMİYEVERİLMESİ UYGUN BULUNDUĞU; GİDİŞ VE DÖNÜŞLERİ İÇİN YOL MASRAFININ ÖDENMESİ İSE, GÖNDERİLME UNSURUNUN TEKEVVÜN ETMEMİŞ OLMASI HASEBİYLE MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ; ANCAK İZİNLERİ İPTAL EDİLEREK ASLİ GÖREVLERİNİ İFA ETTİKLERİ MAHALLE DÖNMESİÖNGÖRÜLENLERE YALNIZ DÖNÜŞ İÇİN YOL MASRAFI VE YEVMİYE VERİLMESİ UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 3416/ 2 TARİH: 7. 1.1970
1- VERİLE EMİRLERİNİN KABULÜNDE HASIL OLAN TEREDDÜTLER MÜNASEBETİYLE EVVELCE GENEL KURULCA İTTİHAZ EDİLMİŞ BULUNAN KARARLARDAN HERHANGİ BİRİSİNİN GEREKÇESİNE İLİŞKİN YENİ BİR SEBEBİN ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE, MESELENİN MÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLE DEĞİL, AYRICA KARAR İTTİHAZI SURETİYLE HALLEDİLMESİ - GEREKECEĞİ,2- DAİMİ VEYA MUVAKKAT BİR VAZİFE İLE YURT DIŞINA GİDEN VEYA YURDA AVDET EDEN MEMURLARIN YOL MASRAFLARININ, 6245 SAYILIKANUNUN 6 NCI MADDESİNİN 1 NCİ FIKRASI İLE İLGİLENDİRİLMEKSİZİN 29 NCU MADDE ESASLARI DAİRESİNDESEYAHATIN İCABINA GÖRE İHTİYAR OLUNAN VASITA ÜZERİNDEN HESAP EDİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3460/ 1 TARİH: 9. 9.1970
BELEDİYE HUDUTLARI HARİCİNDE SEYYAR OLARAK VAZİFE GÖREN YEVMİYELİ PERSONELE 6245 S.K. 49.MD. HÜKMÜ UYARINCA VERİLMEKTE BULUNAN TAZMİNATIN, AYNI KANUNUN 7. MD. İLE İLGİLENDİRİLMESİ 2456/1 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI İLEMÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİNDEN YEVMİYELİ PERSONELE VERİLECEK BAHİS KONUSU TAZMİNATIN 4 ÜNCÜ DERECE AYLIK TUTARI İLE MUKAYET OLUNMAKSIZIN HESAPLANMASI İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3461/ 1 TARİH: 14. 9.1970
YÜKSEK KADEMEDE YAPILACAK YURT DIŞI ZİYARETLERİNDE, HEYETLERE DEVLET HİZMETİNDE BULUNMAYAN KİŞİLERDEN KİMLERİN, HANGİ HALLERDE VE NE GİBİ ZARURETLERLE KATILABİLECEKLERİNİN TEDVİN YOLUYLA VEYA BAKANLAR KURULUNCA ÇIKARILACAK BİR YÖNETMELİKLE VUZUHA KAVUŞTURULMASI İÇİN BAŞBAKANLIĞA YAZILMASI HK. -

KARAR NO : 3462/ 1 TARİH: 16. 9.1970
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI TURİSTİK TESİSLER UZMAN DENETÇİLERİNE, UNVANLARI BAKANLIKLAR MERKEZ TEŞKİLATI KONTROLÖRLERİ İLE EŞANLAMLI OLSA DAHİ GÖREVLERİ BUNLARDAN FARKLI KARAKTER ARZETMEKTE BULUNMUŞ OLDUĞUNDAN 6245 S.K.33.MD.NİN (B) FIKRASINA GÖRE YEVMİYE VERİLEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3487/ 1 TARİH: 11. 1.1971
TAHRAN'DA YAPILAN CENTO ULAŞTIRMA BAYINDIRLIK ALT KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILAN BAYINDIRLIK BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ ŞÜKRÜ KAYA'YA MEMLEKETİMİZİ TEMSİL YETKİSİ VERİLMEDİĞİ VE TAVZİF İÇİN GEREKLİ BAKANLIK OLURUDA ALINDIĞI CİHETLE, YURT DIŞI GEÇİCİGÖREV YOLLUĞUNUN ÖDENMESİ HK.

KARAR NO : 3499/ 1 TARİH: 10. 3.1971
1- 1971 YILI BÜTÇE KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 1/3/1971 TARİHİNDEN İTİBAREN, A) 6245 SAYILI KANUNUN 49 NCU MADDESİNE GÖRE VERİLECEK TAZMİNATIN TESBİTİNDE; İLGİLİLERİN 1327 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN İNTİBAKLARI SONUNDA TESBİT EDİLEN AYLIK DERECESİ, B) YOL MASRAFI, YEVMİYE, AİLE MASRAFI VE YERDEĞİŞTİRME MASRAFIVE 50 NCİ MADDEYE GÖRE VERİLEN TAZMİNATLARIN HESABINDA, 1327 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN İNTİBAKLAR SONUNDA TESBİT EDİLEN - KADRO DERECESİ, ESAS ALINMAK SURETİYLE HESAPLANMASI, BUNLARIN 1/12/1970 TARİHİNDEN ÖNCEKİ HARCIRAH VE TAZMİNATLARDAN NOKSAN OLMASI HALİNDE, FAZLA OLANININ ÖDEMEYE ESAS İTTİHAZ EDİLMESİ İCAP EDECEĞİ, 2- DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 1/12/1970 TARİHİNDEN 28/2/1971 TARİHİNE KADARKİ ÖDEMELERDE 1971 YILI BÜTÇE KANUNUNUN 24 NCÜ MADDESİNE GÖRE DEĞİL, YUKARIDABELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE İŞLEM YAPILMASI HK.

KARAR NO : 3519/ 2 TARİH: 21. 6.1971
1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5 NCİ MADDESİ HÜKMÜUYARINCA VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE GÖREV YAPACAK OLAN DEFTERDARLIK KONTROL MEMURLARINA, BELEDİYE HUDUTLARI DAHİLİNDE GÖREV YAPTIKLARI GÜNLER İÇİN DE HARCIRAH YEVMİYESİ ÖDENMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3535/ 2 TARİH: 21.10.1971
GENELGE SERİ NO. 1196245 SAYILI HARCIRAH KANUNUN 6 NCI MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA, YALNIZ YURTİÇİ SEYAHATLERDE YOLCULUĞUN FİİLEN TREN VEYA VAPURLA YAPILDIĞININ TEVSİK EDİLMESİ HALLERİNEMÜNHASIR OLMAK ÜZERE HANGİ YOLUN GİDİP GELMEĞE EN MÜSAİTSAYILACAĞI HUSUSUNUN SEYAHAT EDENİN TAKTİRİNE BIRAKILMASININ - MUVAFIK OLACAĞINA DAİR MALİYE BAKANLIĞI TEKLİFİNİN KABULÜNEİMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3545/ 1 TARİH: 27.12.1971
HÜKÜMETİMİZİ TEMSİLEN YABANCI MEMLEKETLERE GÖNDERİLENLERE REFAKAT ETMELERİ UYGUN GÖRÜLEN EŞLERE VERİLECEK HARCIRAH YEVMİYELERİNİN; 6245 SAYILI KANUNUN 34 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE ÇIKARILAN 25.6.1970 TARİH VE 7/866 SAYILI KARARNAMENİN BFIKRASININ II NCİ BENDİNDE YER ALAN VE 1 İNCİ FIKRADA YAZILI İŞLER İÇİN DELEGE OLARAK GÖNDERİLENLERDEN KADRO AYLIK VEYA ÜCRET TUTARLARI 1250-2000 LİRA OLAN MEMURLARA KIYASEN EN ÇOK 192 LİRA ÜZERİNDEN ÖDENMESİ İCAB EDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3588/ 1 TARİH: 29. 5.1972
6245 SAYILI KANUNUN 59 UNCU MADDESİNİN UYGULAMA ALANINA GİREN YOLLUK AVANSLARININ MAHSUP EDİLME VE İSTİRDADI HUSUSUNDA 4 ÜNCÜ VE 5 İNCİ DAİRELERCE VERİLEN İLAMLARA KONU OLAYLARDA "İŞİN GEREĞİNDE" AYNİYET OLMADIĞINDAN 832 SAYILI KANUNUN 80 İNCİ MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3601/ 1 TARİH: 11. 9.1972
İŞÇİLERE 1971 MALİ YILINDA ÖDENECEK HARCIRAH YEVMİYELERİNİN - TESPİTİNDE, GÜNDELİKLERİNİN 30 MİSLİNİN TEKABÜL ETTİĞİ, 7244 SAYILI KANUNDAKİ AYLIK VEYA ÜCRET TUTARINDAN EN YAKIN OLANININESAS ALINIP, BU TUTAR İÇİN 1970 YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (H) İŞARETLİ CETVELDE GÖSTERİLMİŞ BULUNAN MKTAR ÜZERİNDEN HARCIRAH YEVMİYESİ ÖDENMESİNİN ÖDENECEĞİ HK.

KARAR NO : 3604/ 1 TARİH: 25. 9.1972 R.G. 21.12.1972/14398
MÜFETTİŞ VE BENZERLERİNE, TURNE USULÜ UYGULANIYORSA, TEŞKİLAT MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDE; MINTIKA USULÜ UYGULANIYORSA, MINTIKA MERKEZİ OLARAK TESPİT EDİLEN YERDE GÖREV YAPTIKLARISÜRECE HARCIRAH YEVMİYESİ ÖDENEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3618/ 1 TARİH: 20.11.1972
6245 SAYILI KANUNUN 33/B MADDESİNDEKİ "MINTIKA MERKEZİ" DEYİMİNDEN NE ANLAŞILMASI LAZIM GELECEĞİ HAKKINDAKİ 25.9.1972 TARİH VE 3604/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ MÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3657/ 1 TARİH: 5. 4.1973
DAİRELERİ DIŞINDA AKİT YAPAN TAPU MEMURLARINA ÖDENEN AKİT HARÇLARININ, 1.12.1970 TARİHİNDEN SONRA DA, ÖDENMESİ İCABEDECEĞİ HK.