Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

PERSONEL

KARAR NO : 2881/ 1 TARİH: 14.10.1963 BULUNDUKLARI KADROLARIN 1,2 VEYA 3 DERECE AŞAĞISINA TAYİN EDİLENLERE 4598 SAYILI KANUNUN 242 SAYILI KANUNLADEĞİŞTİRİLEN 4. MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE MÜKTESEP HAK AYLIKLARININ VERİLMESİNİN KABULÜ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2882/15 TARİH: 31.10.1963 CİDDE ELÇİSİ İKEN VEFAT ETMİŞ OLAN CEMAL ARSAL'IN, DEFİNMASRAFLARI ARASINDA BULUNAN BETON MEZAR ÜCRETİNİN KABULÜ VE CENAZE MASRAFLARININ DAİRESİNCE TAHAKKUKA BAĞLANDIĞI ÜZERE307/10 NCU DAİMİ VAZİFE HARCIRAHI TERTİBİNDEN DEĞİL DE 308NCİ-4598 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ÖDENECEK TEDAVİ GİDERLERİ VE YOLLUKLARI-BÖLÜMÜNDEN TAHAKKUKA BAĞLANMASI İÇİN VERİLEEMRİNİN DAİRESİNE İADESİ HAK.

KARAR NO : 2886/ 1 TARİH: 7.11.1963 UHDELERİNDE REKTÖRLÜK, DEKANLIK, MÜDÜRLÜK VE BUNUN GİBİ İDARİ GÖREVİ BULUNANLARIN İZİN VE GEÇİCİ GÖREVLE VAZİFELERİNDEN AYRILMALARI HALİNDE MUNZAM VAZİFE TAZMİNTALARI HAKKINDA KENDİDURUMLARİYLE İLGİLİ BULUNAN GENEL KURULUN 9/10/1958 TARİH VE 2425 SAYILI KARARİYLE KABUL EDİLEN ESASLAR DAİRESİNDE İŞLEMYAPILMASININ MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2888/ 1 TARİH: 11.11.1963 SIHHİ SEBEPLERLE MEZUN BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİNETAZMİNATLARININ TAM OLARAK VERİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRI BİRCİHET GÖRÜLEMEDİĞİNİN MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2890/ 2 TARİH: 14.11.1963 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ANKARA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE BURSLU OLARAK OKUTULAN GÜRLE TÜRKMEN'İN, TAAHHÜTNAME VEKEFALETNAME İÇİN NOTERE ÖDENMİŞ OLDUĞU 93.45 LİRAYI KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN, BURSLU ÖĞRENCİ DURUMUNA GİRMEDEN YAPMIŞ OLDUĞU ŞAHSİ BİR HARCAMA MAHİYETİNDE BULUNDUĞU CİHETLE KABULÜNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2890/ 3 TARİH: 14.11.1963 UÇUŞ TAZMİNATLARI HAKKINDA DANIŞTAYA AÇILMIŞ OLAN DAVALAR DOLAYISİYLE DANIŞTAYCA VERİLMİŞ BULUNAN KARARLARIN HADİSESİNEMÜNHASIR KAZAİ HÜKÜMLERDEN OLMALARI İTİBARİYLE BUNLARIN BÜTÜNHADİSELERE TEŞMİLEN UYGULANMASININ BAHİS KONUSU OLMIYACAĞI, VE 6725 SAYILI KANUN GEREĞİNCE 144 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞEGİRDİĞİ TARİHE KADAR ÖDENMİŞ OLAN UÇUŞ TAZMİNATLARININ, 7244 SAYILI KANUNUN 4 NCÜ MADDESİ HÜKMÜ KARŞISINDA, BU KANUNUN 1 NCİ MADDESİLE KABUL EDİLEN AYLIK TUTARLARI ESAS TUTULARAK HESAPLANMASINA İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HUSUSLARININ MALİE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2890/ 4 TARİH: 14.11.1963 D.D.YOLLARI EMRİNDE ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN EMEKLİ İŞLEMLERİNDE, DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU KARARINA UYULMAK SURETİYLE EMEKLİ AYLIKLARININ EMEKLİYE AYRILDIKLARI TARİHTEKİ EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK ÜCRETLERİ TUTARLARIÜZERİNDEN HESAPLANARAK BAĞLANMASININ UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ HAK.

KARAR NO : 2894/ 1 TARİH: 25.11.1963 3656 SAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE BELİRLİ ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA HİZMET GÖRENLER İÇİN BAKANLAR KURULUNDA ALINAN KARARNAMELERDE; FAZLA MESAİ YAPACAK OLANLARIN ADLARI GÖSTERİLMEDİĞİ GİBİ UYGULANACAĞI SÜRE BELİRTİLMEDİĞİ VEYA BU İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN İSİMLERİNDEN BAHSEDİLDİĞİ VEYAPACAKLARI HİZMETLER ERTESİ YILLARA GEÇMİŞ OLDUĞU TAKDİRDE BUNLARIN, DİĞER BİR KARARNAME İLE DEĞİŞTİRİLMESİ CİHETİNE GİDİLMEDİKÇE- BU AMAÇLA BÜTÇELERİN İLGİLİ TERTİPLERİNE GEREKLİ ÖDENEK KONULMUŞ OLMASI ŞARTİYLE- İLİŞKİN OLDUKLARI HİZMETİN DEVAM ETTİĞİ SÜRECE UYGULANMASI GEREKLİ BULUNDUĞUNUN MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2894/ 2 TARİH: 25.11.1963 DEVLET SUİŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HİZMETE ALINAN BAZI TEKNİK PERSONEL İN, YEVMİYE DERECE İNTİBAKLARINDAN, YEDEK SUBAYLIKTA GEÇEN SÜRELERİNİN DE NAZARI İTİBARE ALINMASINDA BİR SAKINCA GÖRÜLEMEDİĞİ VE BU KONUDAKİ VERİLEEMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE TEVDİİ GEREKLİ BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 2895/ 2 TARİH: 28.11.1963 İSTANBUL ORMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU SAYMANLIĞININ 1961 MALİYILI HESABININ YARGILANMASI SONUNDA BAZI İŞLETMELERCE TÜRKAY MÜESSESESİNDEN PİRİM NAMİYLE TAHSİL OLUNAN PARALAR HAKKINDAKİGÖRÜŞ VE DÜŞÜNÜŞLERİNİN BİLDİRİLMESİ İÇİN TARIM BAKANLIĞINA YAZILMASI VE BENZERİ İŞLEMLERİN TESBİTİ İÇİN KARARIN BİRÖRNEĞİNİN 15. GRUP ŞEFLİĞİNE VERİLMESİ HAK. 281163289503MENEMEN MALMÜDÜRLÜĞÜNÜN 1960 MALİ YILI EŞHAS BORÇLARIHESABINDA AVANS BAKİYESİ OLARAK KAYITLI PARALAR HAKKINDA MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASINA LÜZUM VE MAHAL GÖRÜLEMEDİĞİNDEN DOSYANIN SAKLANMAK ÜZERE EVRAK MÜDÜRLÜĞÜNEVERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2896/ 1 TARİH: 2.12.1963 3656 SAYILI KANUNUN MER'İYETİNDEN SONRA ÖZEL OKULLARDA ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ OLUPTA SONRADAN RESMİ OKULLARA GEÇMİŞ OLANÖĞRETMENLERİN, 1702 SAYILI KANUNUN 15 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE ÖZEL OKULLARDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN KIDEMLERİNE SAYILMASINA VE DOLAYISİYLE TERFİ İŞLEMLERİNDE NAZARI İTİBARE ALINMASINA İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2896/ 2 TARİH: 2.12.1963 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, TEKNİK PERSONEL DEN BAZILARININ, ÜST DERECELER KARŞILIK GÖSTERİLMEK SURETİYLE DAHA AŞAĞI DERECEYE YAPILAN TAYİNLERİNDE MEVZUATA AYKIRI BİR CİHET GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 2897/ 1 TARİH: 5.12.1963 SAYMANLIKLARCA YAPILIP SAYIŞTAYIN KAZA HAKKINA İNTİKAL ETMİŞ OLAN ÖDEMELER HAKKINDA GENEL KURULCA DÜŞÜNCE YÜRÜTÜLMESİ KAZAHAKKINI TAHDİT EDECEĞİNDEN MALİYE BAKANLIĞINDAN SORULANHUSUSA BU YOLDA CEVAP VERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2897/ 3 TARİH: 5.12.1963 BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA, EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİBİNALARI PROJE YARIŞMASI İŞLERİNDE YARDIMCI OLARAK ÇALIŞTIRILAN VE (D) CETVELİ KADROLARINDA ÜCRET ALAN İKİ ŞAHSABAKANLAR KURULUNDAN KARAR ALINMADIKÇA ÜCRET ÖDENMESİNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2899/ 2 TARİH: 9.12.1963 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, KURS VEYA STAJ-TAHSİL İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN SUBAY VE ASTSUBAYLARIN DURUMU MÜNASEBETİYLE,1- KATILAN PERSONEL , BİR UNVAN KAZANİYOR VEYA ÜNİVERSİTENİNNORMAL TEDRİSAT PROGRAMLARINI TAKİP EDİYORSA BUNUN STAJ- TAHSİL OLDUĞU, 2- KATILAN PERSONEL İN DURUMU STAJ-TAHSİLİN TARİFİ DIŞINDA KALIYORSA BUNUN KURS ADDİ GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 2899/ 3 TARİH: 9.12.1963 İLKÖĞRETİM MÜDÜRLERİ İLE İLKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARINAVERİLMEKTE OLAN EK GÖREV TAHSİSATININ, 193 SAYILI GELİRVERGİSİ KANUNUNUN 63. MADDESİYLE KABUL EDİLMİŞ OLAN GÖTÜRÜİNDİRİME TABİ TUTULMASI HUSUSUNUN GRUP VE ŞUBELERE GENELGE İLEDUYURULMASI HK.

KARAR NO : 2901/ 1 TARİH: 12.12.1963 D.D.Y. İŞÇİLİĞİNDEN EMEKLİYE AYARILANLARIN EMEKLİ MAAŞLARININ,KESENEĞE ESAS OLAN ÜCRETLERİ ÜZERİNDEN BAĞLANMASI GEREKECEĞİ HAKKINDAKİ GENEL KURULUN 31/10/1963 TARİHLİ KARARININ, SANDIKİDARESİNCE ÖNCEDEN 1/1/1954 TARİHİNDEN SONRA YAPILMIŞ OLANBENZERİ TAHSİS İŞLEMLERİ HAKKINDA DA UYGULANMASININ HAK VE MADELET BAKIMINDAN UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 2903/ 3 TARİH: 16.12.1963 DEVLET SUİŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMRİNDE ÇALIŞTIRILAN TEKNİK ELEMANLAR HAKKINDA DAİRESİNCE YAPILAN İNTİBAK İŞLEMİNİN YERİNDE BULUNDUĞU VE VERİLEEMRİNİN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE TEVDİİ HK.

KARAR NO : 2905/ 1 TARİH: 19.12.1963 GENEL KURMAY KIŞLA KOMUTANLIĞINDA ÇALIŞAN ODACILARA MORAL YARDIM ADİYLA TAHAKKUK ETTİRİLEN 4000 LİRAYI KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN VİZESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 2907/ 1 TARİH: 23.12.1963 GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI SAVUNMA SEKRETERLİĞİNE ATANAN TEVFİKKARAHAN'IN, ORDUDA KAZANMIŞ OLDUĞU KIDEM ZAMMININ ANCAK 1500 LİRA MAAŞLI SİVİL MEMURİYETTE GEÇECEK SÜREDE NAZARA ALINMASI LAZIM GELECEĞİ HAK.

KARAR NO : 2907/ 2 TARİH: 23.12.1963 BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞINA VEKALET DEN ÜYEYE, 5999 SAYILI KANUNUN 4 NCÜ MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE 1 NCİ DAİRENİN DE ÇALIŞMAYA ARA VERDİĞİ SÜRE İÇİN VEKALET MAAŞI VERİLİPVERİLEMİYECEĞİ HUSUSUNDA MALİYE BAKANLIĞINDAN DÜŞÜNCEİSTENİLMESİ HK.

KARAR NO : 2910/ 3 TARİH: 30.12.1963 SAĞLIK MEMURU, HEMŞİRE VE EBELERİN, MAAŞ, İNTİBAK DERECELERİ HAKKINDAKİ 176 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK İNTİBAKİŞLEMLERİ HAK.

KARAR NO : 2910/ 4 TARİH: 30.12.1963 ECZACILAR TARAFINDAN VERİLİP TAHAKKUKA BAĞLANAN FATURALARIN VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA DÜZENLENMESİ VEREÇETELERLE BİRLİKTE İBRAZI HAK.

KARAR NO : 2911/ 2 TARİH: 6. 1.1964 EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIKLARINA ZAM YAPILMASI HAKKINDAKİ 279 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA EMEKLİYEAYRILMIŞ BULUNAN ASKERİ FABRİKALAR İŞÇİLERİNİN EMEKLİAYLIKLARI HAK.

KARAR NO : 2913/ 1 TARİH: 9. 1.1964 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (E) CETVELİ BAREM İÇİ KADROLARINDAÇALIŞTIRILANLARA ÇOCUK ZAMMI ÖDENECEĞİ HAK.

KARAR NO : 2914/ 2 TARİH: 13. 1.1964 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, YURT DIŞINDA MUHTELİF MÜESSESELEREVE HARP AKADEMİLERİNE BELLİ SÜRE İÇİN KURS GÖRMEK ÜZEREGÖNDERİLEN SUBAYLARIN İSTİHKAKLARINI MUHTEVİ VERİLEEMİRLERİNDEN BAZILARININ KABULÜ VE BAZTILARININ DADAİRESİNE GERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2917/ 1 TARİH: 20. 1.1964 AİD TEKNİK YARDIMINDAN FAYDALANMAK SURETİYLE AMERİKAYA GÖNDERİLMİŞ OLAN MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLARINDAN CELALDURU'NUN TEDAVİ MASRAFINI KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN VİZE EDİLEMİYECEĞİ HAK.

KARAR NO : 2918/ 2 TARİH: 23. 1.1964 18 YAŞINI İKMAL ETMEDEN HİZMETE ALINAN KİMSELER HAKKINDAKİ GENEL KURUL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İMKAN OLMADIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA İLERİ SÜRÜLEN ZARURETLER KARŞISINDAKANUNUN TEDVİN YOLUYLA HALLİNİN GEREKLİ BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 2919/ 1 TARİH: 27. 1.1964 SAĞLIK MEMURU, HEMŞİRE VE EBELERİN, MAAŞ VE İNTİBAK DERECELERİHAKKINDAKİ 176 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HAK.

KARAR NO : 2920/ 2 TARİH: 30. 1.1964 7244 SAYILI KANUNUN 3 NCÜ MADDESİNDE YAZILI % 60 LARIN HESAPLANMASINDA % 35 ORANINDAKİ ZAMLARIN DA NAZARA ALINARAK YAPILMAKTA OLAN UYGULAMANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHAL OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2920/ 3 TARİH: 30. 1.1964 YABANCI MEMLEKETLERDE TÜRK ASILLI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERE YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARLA İLGİLİ KAYIT İŞLEMLERİ HAK.

KARAR NO : 2924/ 2 TARİH: 10. 2.1964 4489 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ALMANYAYA GÖNDERİLMİŞ OLAN ÖĞRETMEN SAİP TUNA'NIN TEDAVİ MASRAFLARINI KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN KABULÜNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2926/ 2 TARİH: 20. 2.1964 GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVETLER KOMUTANLIKLARI KARARGAHLARINDA ÇALIŞAN ODACILARA SOSYAL YARDIM OLARAK ÖDENMEK İSTENİLEN PARALARI KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN KABULÜ HAK.

KARAR NO : 2926/ 4 TARİH: 20. 2.1964 2005 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İDARE EDİLEN PANSİYONLU OKULLARIN MÜZAKERECİ KADROLARINDA ÇALIŞTIRILAN ÖĞRETMENLERE TATİLZAMANLARINDA ÜCRET VERİLİP VERİLMEMESİ HUSUSUNUN MALİYEBAKANLIĞINDAN SORULMASI GEREKTİĞİNİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINAYAZILMASI HAK.

KARAR NO : 2927/ 1 TARİH: 24. 2.1964 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 71 LİRA GÜNDELİKLİ İŞÇİLİĞE ATANAN AHMET TAMER ATAUZ'UN, YEVMİYELERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİ, İNTİBAKTAN ARTAN HİZMET SÜRELERİNİN ANCAK ÜST DERECEYE YAPILACAK TERFİLERDE NAZARI İTİBARE ALINACAĞI GEREKÇESİYLE KABULÜNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2927/ 2 TARİH: 24. 2.1964 DAİMİ VEZİFE İLE YABANCI MEMLEKETLERDE BULUNANLARIN, TERFİLERİNDE, MAAŞLARINDAN KESİLMESİ GEREKEN İLK TERFİ FARKININ NE SURETLE HESAPLANACAĞI HUSUSUNUN MALİYEBAKANLIĞINDAN SORULMASI GEREKTİĞİNİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2927/ 4 TARİH: 24. 2.1964 BELEDİYELERCE, EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞTIRILAN MEMURLARABAKANLAR KURULUNDAN ALINACAK KARARLARA GÖRE ÖDEME YAPILMASI GEREKECEĞİ HUSUSUNUN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YAZILMASI HAK.

KARAR NO : 2927/ 5 TARİH: 24. 2.1964 MEMUR İKEN MİLLET VEKİLLİĞİNE SEÇİLENLERİN SONRADAN MEMURİYETEDÖNDÜKLERİNDE, MİLLET VEKİLLİĞİNDE GEÇİRDİKLERİ SÜRENİNTERFİLERİNDE SAYILIP SAYILAMIYACAĞI HAKKINDA SAYIŞTAYCAÖNCEDEN DÜŞÜNCE VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 2930/ 1 TARİH: 5. 3.1964 MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLARINDAN CELAL DURU'NUN TEDAVİ MASRAFI MÜNASEBETİYLE GENEL KURULCA 20/1/1964 TARİHİNDEVERİLMİŞ OLAN KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHAL OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2930/ 6 TARİH: 5. 3.1964 65 NCİ TÜMEN SAYMANLIĞININ 1962 BÜTÇE YILI HESABI DOLAYISİYLE ET VE BALIK KURUMUNDAN EK GÖREV ALDIĞI ANLAŞILAN LÜLEBURGAZ VETERİNERİ HAKKINDA SAYIŞTAYCA YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINDAN DOSYANIN SAKLANMAK ÜZERE EVRAKA VERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2932/ 3 TARİH: 16. 3.1964 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜNE DEVAMINA İZİN VERİLEN YEVMİYELİ TEKNİKPERSONEL İN, ENSTİTÜDE GEÇEN SÜRE NAZARA ALINARAK TERFİİNİNSAĞLANMIŞ OLDUĞU HAKKINDAKİ İŞLEMLERİ KAPHSAYAN VERİLEEMRİ, BİRİNCİ BAŞKANLIKÇA BİRİNCİ DAİRE KARARİYLE USULÜNE GÖRE VİZE ETTİRİLEREK DAİRESİNE YOLLANMIŞ OLDUĞUNDAN DOSYANIN SAKLANMAK ÜZERE EVRAKA VERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2933/ 4 TARİH: 19. 3.1964 YABANCI MEMLEKETLERDE BULUNAN SUBAYLARIN TEDAVİ DURUMLARI HAKKINDA SAYIŞTAYCA ÖNCEDEN M. SAVUNMA BAKANLIĞINA DÜŞÜNCEVERİLMESİNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2933/ 5 TARİH: 19. 3.1964 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMESİ, SELLÜLOZSANAYİ VE TÜRKAY GİBİ MÜESSESELERLE BAĞITLANMAKTA OLAN PROTOKOLLARA DAYANILARAK MÜESSESELERCE PRİM NAMİLE VERİLENPARALAR HAKKINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE RAPORYAZILMASI HAK.

KARAR NO : 2936/ 1 TARİH: 26. 3.1964 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, YURT DIŞINDA MUHTELİF MÜESSESELERESTAJ-TAHSİL VEYA KURS MAKSADİYLE YOLLANMIŞ OLAN SUBAYLARIN YEVMİYELERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMİRLERİNİN, 13/1/1964 TARİHLİ GENEL KURUL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINDAN GERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 2939/ 3 TARİH: 2. 4.1964 YETKİLİ İDARİ MERCİLERCE EMEKLİYE SEVKOLUNUP SONRADAN VERİLMİŞOLAN KARARLARLA EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİN İPTAL VE İSLAHI KABUL EDİLMİŞ OLANLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN GERİ ALINMIYARAK,SONRADAN EMEKLİYE AYRILMALARI HALİNDE EVVELCE ALMIŞ OLDUKLARI İKRAMİYENİN SON DEFA TAHAKKUK ETTİRİLECEK EMEKLİ İKRAMİYELERİNDEN MAHSUP OLUNMASI VE FARKININ KENDİLERİNEAYRICA ÖDENMESİ HAK.

KARAR NO : 2942/ 2 TARİH: 9. 4.1964 BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞINA VEKALET EDEN ÜYE RAŞİT ÖRENCİK'E, DAİRENİN ÇALIŞMAYA ARA VERDİĞİ SÜRE İÇİN VEKALET MAAŞI VERİLMEMESİ GEREKECEĞİ HAK. KARAR NO : 2945/ 1 TARİH: 4. 5.1964 262 SAYILI KANUNLA GENERAL VE AMİRALLERE VERİLMESİ KABULEDİLMİŞ OLAN TAZMİNATLARLA 182 SAYILI KANUN GEREĞİNCE VERİLMEKTE OLAN HİZMET ERİ TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE, 7244 SAYILI KANUNUN 3. MADDESİNDE YAZILI % 60 NİSBETİNDEKİ TAHDİDİN ARANMAMASI HAK.

KARAR NO : 2946/ 1 TARİH: 7. 5.1964 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA AİT KADROLARIN TENKİS VE TAHSİS İŞLEMLERİ MÜNASEBETİYLE GENEL KURULCA 165-1963 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN 2855/1 SAYILI KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHALOLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 2947/ 1 TARİH: 11. 5.1964 ÜYELİK SIFATLARI 7/6/1964 TARİHİNDE SONA ERECEK OLAN CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİNE SADECE HAZİRAN 1964 AYI İÇİN, SEÇİM SONUNDA TEKRAR SEÇİLEN ÜYELERE İSE BU SIFATI KAZANDIKLARI AYDAN İTİBAREN ÖDENEK VE YOLLUK ÖDENMESİ UYGUNOLACAĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 2948/ 1 TARİH: 13. 5.1964 1) ÜYELİK SIFATLARI 7/6/1964 TARİHİNDE SONA ERECEK OLAN CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİNİN HAZİRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS 1964 AYLARINA AİT ÖDENEK VE YOLLUKLARININ PEŞİN OLARAKVERİLMESİNDEN MEVZUATA AYKIRI BİR CİHET BULUNMADIĞI, 2) 7/6/1964 TARİHİNDE YAPILACAK SEÇİMDE TEKRAR CUMHURİYET SENATOSU ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE BU SIFATI KAZANDIKLARI AYDAN İTİBAREN ÖDENEK VE YOLLUK VERİLMESİ GEREKLİ OLDUĞU, 3) 3 AYLIK ÖDENEK VE YOLLUKLARINI PEŞİN OLARAK ALMIŞ OLUPTA, CUMHURİYET SENATOSU ÜYELİĞİNE TEKRAR SEÇİLMEMİŞ OLANLARDANTEMMUZ VE AĞUSTOS 1964 AYLARINA AİT ÖDENEK VE YOLLUKLARIN GERİALINMAMASI İCABEDECEĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2949/ 2 TARİH: 14. 5.1964 MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATINDA MEVCUT KAMBİYO, EKONOMİ VEİSTATİSTİK UZMANLIKLARI KADROLARINDA, KENDİ KADROLARIYLA GÖREVLENDİRİLECEK, MÜFETTİŞ, HESAP UZMANI VE BENZERLERİNE MÜFETTİŞ YEVMİYESİ VERİLMESİNE İMKAN OLMADIĞI HAKKINDA GENEL KURULCA 6/4/1964 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İMKAN BULUNMADIĞINA DAİR.

KARAR NO : 2951/ 2 TARİH: 25. 5.1964 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE YEVMİYE İLE ÇALIŞTIRILAN MÜHENDİSLERİN, BAĞLI OLDUKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜN MUVAFAKATIİLE MESLEK OKULU VE TAPULAMA KURSUNDA MESLEKLERİYLE İLGİLİÖĞRETMENLİK KADROLARINA 2/3 ÜCRETLE ATANMALARINDA BİR SAKINCA GÖRÜLEMEDİĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2953/ 2 TARİH: 1. 6.1964 GENEL KURUL TEVHİDİ İÇTİHAT KARARLARININ ÖNCEDEN VERİLMİŞ OLAN İLAM HÜKÜMLERİNE MÜESSİR OLAMIYACAĞI CİHETLE ÇEŞİTLİ ORMAN İŞLETMELERİNCE 1959 YILINDA YAPILAN HARCAMALAR MÜNASEBETİYLE GENEL KURULCA YARGILAMANIN İADESİ SURETİYLE İNCELEME YAPILMASINA VE HÜKME VERILMASINA İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2963/ 1 TARİH: 25. 6.1964 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTER ŞEFİ CEMAL ÜLGER İLE PETROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RAPOTÖRÜ ALİ RIZA GERÇEK'E ÖDENMEK İSTENİLEN GÖZLÜK CAMI VE ÇERÇEVESİ BEDELLERİNİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİNDEN DURUMUN BAYINDIRLIK VESANAYİ BAKANLIKLARINA YAZILMASINA VE GÖZLÜK ÇERÇEVE BEDELLERİNİN DE ÖDENEBİLMESİ İÇİN TEDAVİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİK YAPILINCAYA KADARSAYMANLIKLARCA BU KONUYA TİTİZLİK GÖSTERİLMESİ HUSUSLARININMALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2963/ 2 TARİH: 25. 6.1964 AÇIKTAN TAYİN OLUNAN VEKİL MEMURLARIN AYLIKLARINA, 263 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK % 35 ORANINDAKİ ZAMMIN, MÜKTESEPHAKLARI OLAN MAAŞ VEYA ÜCRET TUTARLARINA GÖRE DEĞİL, ALMAKTA OLDUKLARI MAAŞ VEYA ÜCRET TUTARLARI ÜZERİNDEN HESAPLANMASIGEREĞECEĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2966/ 1 TARİH: 6. 7.1964 MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARINDA, BELİRLİ ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA, DÖNER SERMAYEYE İLİŞKİN İŞLERDEÇALIŞTIRILAN ÖĞRETMENLERE DÖNER SERMAYE HASILATINDAN FAZLAMESAİ ÜCRETİ VERİLMESİNDE BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 2967/ 1 TARİH: 8. 7.1964 ROMA ATEŞE MUAVİNLERİNDEN HV. YZB. İSMET TAYANÇ'IN EŞİNİN MÜNİHTE YAPILMIŞ OLAN TEDAVİ MASRAFININ BÜTÇEDEN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI, TAHAKKUKA BAĞLANAN VE ATAŞELİKÇE TASDİK EDİLEN FATURALARIN TERCÜMELERİYLE YETİNİLMESİNİN UYGUN BULUNDUĞU VE BELİRLİ HİZMETLER İÇİN ALINMIŞ BULUNAN KADROLARIN, SUBAYLARIN EŞ VE ÇOCUKLARININ TEDAVİLERİMAKSADIYLA KULLANILMAMASI HUSUSUNUN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINAYAZILMASININ UYGUN OLDUĞU HAKKINDA.

KARAR NO : 2967/ 2 TARİH: 8. 7.1964 ROMA KARA ATAŞELİĞİ İDARİ İŞLER VE ŞİFRE SUBAYI KUR. ALB. KEMAL ÜLKÜTAN'IN KIZININ ALMANYADA YAPILMIŞ OLAN TEDAVİMASRAFININ BÜTÇEDEN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA BULUNMADIĞIHAKKINDA.

KARAR NO : 2967/ 3 TARİH: 8. 7.1964 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA BAĞLI ORTA, LİSE, TİCARET VE SANAT OKULLARINDA GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLERDEN ÇALIŞKAN VE MUHTAÇ BULUNANLARA BEDELİ BÜTÇEDEN ÖDENMEK ÜZERE ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMIYAPILMASI UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA.

KARAR NO : 2967/ 4 TARİH: 8. 7.1964 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDAKİ 439 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN, SAĞLIK VE SOSYALYARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERE UYGULANMASICAİZ OLAMIYACAĞI HAKKINDA. KARAR NO : 2967/ 5 TARİH: 8. 7.1964 KORUNMAĞA MUHTAÇ ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ 6972 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TESİS OLUNAN YETİŞTİRME YURTLARIİDARECİLERİLE ÖĞRETMENLERİNE ÖDENEN EK GÖREV ÜCRETLERİ HAKKINDA SAYIŞTAYCA İDARİ VE İSTİŞARİ MAHİYETTE KARARVERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLEMEDİĞİ, ANCAK, MESELENİN 2514 SAYILI KANUNUN 58 NCİ MADDESİ UYARINCA İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE HALLİNİİN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR.

KARAR NO : 2967/ 6 TARİH: 8. 7.1964 ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNDE FİİLEN ÇALIŞMIYAN VE FAKAT BU İŞLERDEÇALIŞANLARA YARDIMCI OLAN PERSONEL E FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLMESİNDE BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 2968/ 1 TARİH: 17. 9.1964 BAŞBAKANLIK SAYMANLIK MÜDÜRÜ TAHSİN AKMAN'IN, HASTANECE GÖSTERİLEN LÜZUM ÜZERİNE DIŞARIDA YAPTIRMIŞ OLDUĞU RADYOGRAFİÜCRETİNİN, ADI GEÇENE ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 2968/ 2 TARİH: 17. 9.1964 LONDRA KARA ATAŞELİĞİ İDARİ İŞLER VE ŞİFRE SUBAYI KARMAYYARBAY NERMİ ALYANAK'IN EŞİNİN BULUNDUĞU MAHALDEKİ TEDAVİ MASRAFININ BÜTÇEDEN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA BULUNMADIĞIHAKKINDA. KARAR NO : 2968/ 3 TARİH: 17. 9.1964 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖDENECEK KONFERANS ÜCRETLERİLEÜNİVERSİTE TAZMİNATI MÜNASEBETİYLE; 1) 4936 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 115 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 32 İNCİ MADDESİ METNİNDE GEÇEN - DEVRİM TARİHİ DERSİ VEYA KONFERANSI ÜCRETLERİ-DEYİMİNİN BİLCÜMLE KONFERANSLARA TEŞMİLİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI, 2) DEVAMLILIK ARZETMESİ DOLAYISİYLE KADRO MEVZUU OLAN TEDRİS GÖREVİNİN, KONFERANSLARLA YÖNETİLMESİNİN MEVZUATA AYKIRI BULUNDUĞU, 3) KONFERANSLARIN TELİF ESER MAHİYETİNDE TELAKKİSİ UYGUNOLACAĞI CİHETLE DEVRİM TARİHİ KONFERANSLARİLE GENEL MAHİYETTEKİ KONFERANS ÜCRETLERİNİN, 3656 SAYILI KANUNUN22 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE BAKANLAR KURULUNDAN KARAR ALINMAKSIZIN VE ÜNİVERSİTE TAZMİNATINA HALEL GETİRMEKSİZİNÖDENMESİ GEREKECEĞİ, HAKKINDA.

KARAR NO : 2976/ 1 TARİH: 8.10.1964 ASKERİ SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN AYLIKLI VE ÜCRETLİ HEMŞİRE VE HASTABAKICILARIN İAŞELERİNİN, KAZANDAN YEMEK SURETİYLE İAŞELERİ MÜMKÜN OLMIYAN HALLERDE, ESKİDEN OLDUĞU GİBİ BEDELENÖDENMESİNDE BİR SAKINCA GÖRÜLEMEDİĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2976/ 2 TARİH: 8.10.1964 TARIM BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNDEN MEHMET MISIRLIOĞLU İLE YUSUF ÖZTÜRK'E, FAZLA ÖDENMİŞ OLAN TEFTİŞ YEVMİYELERİNİN TAHSİL VE TAKİBİ İÇİN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI VE TARIM BAKANLIĞINADA BİLGİ VERİLMESİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2982/ 1 TARİH: 9.11.1964 EMEKLİYE AYRILDIKTAN SONRA (E) CETVELLERİNDEN ALINAN KADROLARDA ÇALIŞTIRILAN HİZMETLİLERİN ÜCRETLERİNE 263 SAYILI KANUN HÜKMÜLERİNE GÖRE % 35 ORANINDA ZAM VERİLMESİ YERİNDEBULUNDUĞU HAKKINDA.

KARAR NO : 2982/ 2 TARİH: 9.11.1964 (TEVHİDİ İÇTİHAT) KORUNMAĞA MUHTAÇ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME YURTLARI İDARECİLERİYLE ÖĞRETMENLERİNİN, EK GÖREVLERİDOLAYISİYLE GÖRDÜKLERİ İŞ TAMAMEN İDARİ EK GÖREV MAHİYETİNDE BULUNMASI HASEBİYLE KENDİLERİNE KADRODA GÖSTERİLEN ÜCRETİN TAMAMININ VERİLMESİ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA.

KARAR NO : 2993/ 1 TARİH: 10.12.1964 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV, YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDAKİ 53 SAYILI KANUNUN 19 NCU MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENMEKTE OLAN ÖDENEĞİN, VEKİL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARA TAM OLARAK VERİLMESİNE DAİR.

KARAR NO : 2995/ 2 TARİH: 17.12.1964 HAVA DEĞİŞİMLİ ERLERİN HASTANELERDEN ALMIŞ OLDUKLARI RAPORLARIN BEYAN LİSTELERİ MÜNASEBETİYLE MAZIDAĞI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA SAYIŞTAYCA DÜŞÜNCE VERİLEMİYECEĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2996/ 2 TARİH: 21.12.1964 5442 SAYILI İLLER İDARESİ KANUNUNUN 16 INCI MADDESİ GEREĞİNCE VALİLERCE İŞTEN EL ÇEKTİRİLEN MEMURLARDAN GÖREVLERİNE İADEOLUNANLARIN MAAŞLARI; A) VAZİFE VE MEMURİYETLERİNE İLİŞKİN BULUNDUĞU HALDE 3656 SAYILI KANUNUN 11 İNCİ MADDESİ HÜKMÜNCE YARISI, B) SADECE ŞAHSİ HALLERDEN MÜTEVELLİT OLMASI HALİNDE 788 SAYILIMEMURİN KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE TAM, OLARAKÖDENMESİ HAKKINDA.

KARAR NO : 2998/ 1 TARİH: 28.12.1964 MÜKTESEP HAK DERECE MAAŞLARININ İKİ ÜST DERECESİNE TAYİN EDİLMELERİNDEN DOLAYI KENDİLERİNE FAZLA ÖDEMEDE BULUNULAN TARIM BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ HAKKINDA ADI GEÇEN BAKANLIKTAN ALINAN YAZI ÜZERİNE SAYIŞTAYCA YAPILACAK BİR İŞLEMBULUNMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 3003/ 2 TARİH: 14. 1.1965 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA, (E) CETVELİNDEN SAĞLANAN KADROLARLA KAYMAKAMLIK KURSU MÜDÜR VE MÜDÜR MUAVİNLİĞİNE VEKALETEN TAYİNOLUNANLARIN KASIM 1964 AYI ÜCRETLERİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN KABULÜNE İMKAN OLMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 3008/ 2 TARİH: 8. 2.1965 GEÇİCİ GÖREVLE MARDİN'DE BULUNDUĞU SIRADA, HASTANEDE DİŞDOKTORU BULUNDUĞU HALDE ÇEKİM, DOLGU VE DİŞ ETLERİNİN TEDAVİSİNİ SERBEST DİŞ TABİBİNE YAPTIRAN SAĞLIK MEMURU FEYZULLAH ULUPINAR'A BU KONUDAKİ TEDAVİ MASRAFININ BÜTÇEDENÖDENMESİNE İMKAN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3009/ 4 TARİH: 15. 2.1965 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL E, 53 SAYILIKANUN GEREĞİNCE VERİLMEK İSTENİLEN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİKAPSAYAN VERİLE EMRİNİN KABULÜNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3010/ 1 TARİH: 18. 2.1965 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL E ÖDENMEK İSTENİLEN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİ HAKKINDAKİ GENEL KURUL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHALBULUNMADIĞINA DAİR.

KARAR NO : 3011/ 1 TARİH: 19. 2.1965 İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI ŞEHİRCİLİK DAİRESİ ARATŞIRMA TEKNİSYENLİĞİNE 32 LİRA YEVMİYE İLE TAYİN OLUNAN SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MEZUNU ÜLFET ÇORUH'UN, HAZİRAN 1964 AYIYEVMİYELERİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN KABULÜNÜN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3011/ 2 TARİH: 19. 2.1965 UZATMALI ÇAVUŞ AYLIKLARINA, 263 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞEGİRDİĞİ 1 MART 1961 TARİHİNDEN İTİBAREN % 35 ORANINDA ZAM YAPILMASINDA KANUNA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK. KARAR NO : 3013/ 1 TARİH: 22. 2.1965 1965 MALİ YILI BÜTÇELERİNİN KANUNLAŞMASINA KADAR 1 MART 1965 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN KADROLAR İÇİN SAYIŞTAY'CA AYRICA DAĞITIM BELGELERİ ARANMASINA MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3015/ 2 TARİH: 27. 2.1965 MÜKERRER DSİ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ REİSLİĞİTEKNİK ELEMANLARINDAN DR. SIRACATTİN BİLYAP ADINA TAHAKKUK ETTİRİLEN ŞANTİYE VE AĞIRLIK ZAMLARININ KABULÜNDE BİR SAKINCAOLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3016/ 1 TARİH: 2. 3.1965 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA, MOTOSİKLET ŞOFÖRÜ İÇİN SATIN ALINMIŞOLAN KIŞLIK GİYİM EŞYASI BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN DAİRESİNE GERİ GÖNDERİLMESİ HK.

KARAR NO : 3016/ 3 TARİH: 2. 3.1965 GEDİKLİLERİN EMEKLİLİKLERİNDE MEMURİN KANUNUNUN MÜZEYYELMADDESİ HÜKMÜNDEN NE YOLDA FAYDALANACAKLARI HAKKINDA GENELKURULCA 6/12/1956 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN KARARIN BİRÖRNEĞİNİN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA GÖNDERİLMESİ HK.

KARAR NO : 3016/ 4 TARİH: 2. 3.1965 YETİŞTİRME YURTLARI İDARESİ VE ÖĞRETMENLERİNE ÖDENEN EK GÖREV ÜCRETLERİ MÜNASEBETİYLE VE İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİSURETİYLE GENEL KURULCA VERİLMİŞ OLAN 2982/2 SAYILI KARARIN, KARAR TARİHİNDEN ÖNCEKİ İŞLEMLER HAKKINDA UYGULANAMI YACAĞINADAİR.

KARAR NO : 3017/ 1 TARİH: 4. 3.1965 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, BAKANLAR KURULUNDAN ÖNCEDEN DERUHTEİ MES'ULİYETE İŞTİRAKİ MUTAZAMMIN KARARNAME ALINMASI ÜZERİNE; 1) İHTİSAS ÜCRETLERİNİN 262 SAYILI KANUNDA GÖSTERİLEN MAAŞ TUTARLARININ TAMAMI ÜZERİNDEN VE 1/3/1961 DEN İKMALEN ÖDENMESİNİN DOĞRU BULUNMADIĞI, 2) SAYIŞTAY'IN KAZA HAKKINA İNTİKAL EDECEK MESELELER HAKKINDA BAKANLIKÇA GENEL MÜHİYETTE MES'ULİYET DERUHTE EDİLMESİ KANUNUN MAKSADINA UYMADIĞI, HK.

KARAR NO : 3018/ 1 TARİH: 11. 3.1965 DSİ. TEKNİK ELEMANLARIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLİPYAPAMIYACAKLARI HAKKINDA MALİYE VE ÇALIŞMA BAKANLIKLARINDAN YAZILI MÜTAHAA İSTENİLMESİNE VE BİRER TEMSİLCİ ÇAĞIRILMASINA DAİR.

KARAR NO : 3021/ 2 TARİH: 25. 3.1965 BÜTÇE GİDERLERİ HESABINA ZİMMET KAYDOLUNAN VE HER HANGİBİR SEBEPLE BÜTÇE HİZMETLERİNDEN DOĞMA EŞHAS BORÇLARI HESABINAALINAN PARALARDAN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ ÖDENEĞİNE İADE İŞLEMİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN BUNLARIN SENESİ İÇİNDE TAHSİL EDİLMİŞ BULUNMASI GEREKLİ BULUNDUĞUNDAN, HÜKÜMETİN İSTİFASIÜZERİNE GÖREVİNDEN AYRILAN BİR BAKAN'IN PEŞİN ALDIĞI BAKANÖDENEĞİNİN, TAHSİL EDİLMEMİŞ OLMASI HASEBİYLE ÖDENEĞİNE İADESİNE İMKAN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3022/ 1 TARİH: 29. 3.1965 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONEL İNE, DSİ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DSİ. İŞ SENDİKASI ARASINDA YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE AYRICA YÖNETMELİK DIŞINDA İZİN VERİLEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3022/ 3 TARİH: 29. 3.1965 ÖDENEKLERİNE GÖTÜRÜ GİDER UYGULANMASI İSTEMİYLE DENETÇİ FEYZİ AYBAR VE SERMET ERENKANLI TARAFINDAN YAPILMIŞ OLAN ŞAHSİ MÜRACAATLAR ÜZERİNE GENEL KURULCA İNCELEME YAPILAMIYACAĞI,TETKİKATLA İLGİLİ OLARAK YAZILAN MÜZEKKERE DAİRECE KARARA BAĞLANDIĞI TAKDİRDE ESASA GİRİLEREK GENEL KURULCA KARARABAĞLANACAĞI HK. KARAR NO : 3024/ 1 TARİH: 5. 4.1965 EMEKLİLİKLERİ SONRADAN KALDIRILANLARIN ALMIŞ OLDUKLARI İKRAMİYELERE İLİŞKİN İŞLEMLER HER ŞAHSIN ÖZELLİK ARZEDEN DURUMUNA GÖRE OLACAĞINDAN BU KONUDA SAYIŞTAY'CA DÜŞÜNCEYÜRÜTÜLEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3024/ 2 TARİH: 5. 4.1965 YEVMİYELİ TEKNİK PERSONEL E VERİLECEK MAHRUMİYET ZAMLARI MÜNASEBETİYLE SAYIŞTAY'CA ÖNCEDEN İDARİ MAHİYETTE KARARVERİLEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3030/ 2 TARİH: 3. 5.1965 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA, MOTOSİKLET ŞOFÖRÜ İÇİN SATIN ALINMIŞOLAN KIŞLIK GİYİM EŞYASI BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN KABULÜ HK.

KARAR NO : 3030/ 3 TARİH: 3. 5.1965 TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLERİ HAKKINDA SAYIŞTAY'CA,KULLANILACAK KAZA HAKKINI TAHDİT EDECEĞİNDEN ÖNCEDEN DÜŞÜNCE YÜRÜTÜLEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3033/ 1 TARİH: 10. 5.1965 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLERİLE MÜESSESELERİ VE İŞTİRAKLARHAKKINDAKİ 440 SAYILI KANUNUN 32 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINDA, SAYIŞTAY GENEL KURULUNCA 11/6/1959, 5/10/1959TARİHLERİNDE VERİLMİŞ OLAN KARARLARIN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASIHK.

KARAR NO : 3034/ 1 TARİH: 13. 5.1965 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, SAYIŞTAY'IN TESCİLİNDEN GEÇEN SÖZLEŞMELERİNE DAYANILARAK ÜÇ TEKNİK ELEMANA ÖDENMEKİSTENİLEN MART 1965 AYINA AİT YEVMİYELERİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN KABULU HK.

KARAR NO : 3040/ 1 TARİH: 14. 6.1965 BAYINDIRLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NEZİH DEVRES'E, 5027 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ÖDENEN TEMSİL ÖDENEĞİNE 45,- LİRALIK GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ UYGULANMASINA İMKAN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3043/ 1 TARİH: 17. 6.1965 KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA, TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI DÖKÜMANTASYON VE MALİYET SERVİSİNDE 44,-LİRA YEVMİYELİ TEKNİK İŞÇİLİĞE ATANAN İKTİSAT FAKÜLTESİMEZUNU ATİLLA TUĞRULUN MART 1965 AYINA AİT YEVMİYELERİNİKAPSAYAN VERİLE EMRİNİN KABULÜNE İMKAN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3046/ 4 TARİH: 28. 6.1965 ÖZEL İDARELER VE ANKARA İSTANBUL BELEDİYELERİ EMEKLİ SANDIĞI HESAPLARININ SAYIŞTAYCA TETKİKE TABİ BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3046/ 5 TARİH: 28. 6.1965 DOÇENTLİK ÇALIŞMASINA BAŞLIYAN ASİSTANLARA 300 LİRALIK TAZMİNATIN VERİLMESİ HALİNDE, ÖNCEDEN ÖDENMEKTE BULUNAN 200 LİRALIK ASİSTANLIK TAZMİNATLARININ KESİLMESİNE MAHAL GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 3048/ 1 TARİH: 5. 7.1965 DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN YEVMİYELİ TEKNİK PERSONEL İN İDARİ GÖREVLERE VEKALET ETTİRİLMELERİHUSUSUNUN, YÖNETMELİĞE AYKIRI BULUNDUĞU CİHETLE, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE BİLDİRİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3049/ 1 TARİH: 6. 7.1965 262 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DAİRESİNDE KIDEMLİLİKLERİ ONAYLANMAK SURETİYLE AYLIKLARI YÜKSELTİLEN KIDEMLİ ASTSUBAYLARIN YOLLUKLARININ, ALDIKLARI KIDEMİN TEKABÜLETTİĞİ KADRO MAAŞI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3049/ 2 TARİH: 6. 7.1965 SAVUNMA SEKRETER VE UZMANLARININ, GENEL HÜKÜMLER DAİRESİNDEMESLEK VE İHTİSASLARI DAHİLİNDE 3656 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 18 NCİ MADDESİ HÜKMÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BİR VAZİFEYE EK GÖREVLE VEYA VEKALETEN ATANMALARINDA MEVZUATA AYKIRI BİR CİHET BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3051/ 1 TARİH: 9. 7.1965 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, BAKANLAR KURULUNDAN ÖNCEDEN DERUHTEİ MES'ULİYETE İLİŞKİN KARARNAME ALINMASI ÜZERİNE GENELKURULCE 4/3/1965 TARİHİNDE VERİLEN 3017/1 SAYILI KARARAİTİRAZEN ALINAN YAZIYA GÖRE, 1) YÜKSEK MÜHENDİS VE MÜHENDİSSUBAYLARIN İHTİSAS ÜCRETLERİYLE TAZMİNATLARININ, AYLIK VEYAÜCRET TUTARLARININ YARISI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKECEĞİ, 2) BU KONUDAKİ VERİLEEMİRLERİNİN, 1050 SAYILI KANUNUN 76 NCI MADDESİ UYARINCA SAYIŞTAYA GÖNDERİLMESİ HALİNDE VİZELERİNİN YAPILARAK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE ARZININ UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3052/ 2 TARİH: 20. 9.1965 613 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA NASIPLARI DÜZELTİLMEK SURETİYLE TERFİLERİ YAPILAN SUBAYLARA, YENİ RÜTBE MAAŞLARININKANUNUN YÜRÜRLÜĞE KONULDUĞU TARİHİ TAKİP EDEN AYDAN İTİBAREN VERİLMESİ VE BU TARİHTEN ÖNCEKİ ZAMAN İÇİN MAAŞ FARKIÖDENMEMESİ HAK.

KARAR NO : 3053/ 2 TARİH: 23. 9.1965 DEVLET DEMİRYOLLARI İŞÇİLİĞİNDEN EMEKLİ VELİ ÖZENCAN'IN EMEKLİMAAŞINA İTİRAZI HAKKINDAKİ DİLEKÇESİ ÜZERİNE SAYIŞTAYCA BİR İŞLEM YAPILAMIYACAĞI HAK.