Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

PERSONEL

KARAR NO : 3054/ 1 TARİH: 27. 9.1965 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, 1500 LİRALIK (E) CETVELİDOKTORLUK KADROSUNDA 2/3 EK GÖREVLE ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN YARBAY DR. CEVDET DEMİRKOL'UN AĞUSTOS 1965 AYINA AİT EK GÖREV ÜCRETİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN ADI GEÇENİN DURUMUNUN 645 S.K.HÜKÜMLERİ MUVACEHESİNDE VİZESİNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3055/ 1 TARİH: 30. 9.1965 HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİLERİNDEN NURAN AKIN İLE BAHRİYE SUNGAR'IN NİSAN 1965 AYI YEVMİYELERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN YEVMİYE MİKTARLARININ HESAPLANMIŞ DOĞRU OLMADIĞINDAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA GERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3056/ 1 TARİH: 4.10.1965 1) MAHRUMİYET SAHASI OLMIYAN YERLERDE ÇALIŞMAKTA İKEN GEÇİCİ GÖREVLE MAHRUMİYET SAHASI OLAN YERLERE GÖNDERİLEN TEKNİKPERSONEL E O YER İÇİN KABUL OLUNAN MAHRUMİYET ZAMMININ ÖDENMESİ LAZIM GELECEĞİ, 2) ASLİ GÖREVİ MAHRUMİYET SAHASINDA BULUNMAKTA İKEN GEÇİCİ GÖREVLE MAHRUMİYET SAHASI OLMIYAN YERLERE GÖNDERİLEN TEKNİK PERSONEL E BU YERLERDE GEÇEN SÜRECE FİİLEN MAHRUMİYETSAHASINDA ÇALIŞILMADIĞI İÇİN ASLİ GÖREVLERİNE İLİŞKİNMAHRUMİYET ZAMLARININ ÖDENMESİNE İMKAN BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3057/ 1 TARİH: 7.10.1965 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞLİKLERİNDE ÇALIŞTIRILANLARA, GÖREVLERİNİN SABİT OLMAMASI HASEBİYLE 346 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TEMSİL ÖDENEĞİ VERİLMESİ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3059/ 1 TARİH: 11.10.1965 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN BİR PERSONEL İN İNTİBAK DURUMU HAKKINDA SAYIŞTAYCA DÜŞÜNCE YÜRÜTÜLMESİNE İMKAN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3060/ 1 TARİH: 14.10.1965 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINCA ANKARADA AÇILAN GEVHER NESİBE SAĞLIK ENSTİTÜSÜNE, MESLEKİ BİLGİLERİNİ ARTTIRMAK ÜZERE KATILAN GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELERİNE, KAZANDAN YEMEK SURETİYLE İAŞELERİ MÜMKÜN OLMADIĞI TAKDİRDE, İAŞELERİNİN BEDELEN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3063/ 1 TARİH: 25.10.1965 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KARŞISINDA SAYIŞTAY; 1) YÖNETİM MENSUPLARI HAKKINDA 657 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKECEĞİ, 2) SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARININ, MALİYE BAKANLIĞINCA, BU KURULUŞTAN AYRI OLARAK MÜTALAASI CİHETİNE GİDİLMESİ VE 657SAYILI KANUNUN 36 NCI MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA SAYIŞTAYIN BUHUSUSTAKİ DÜŞÜNCESİ ALINMADAN SINIFLANDIRILMIŞ OLMASININYERİNDE BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3068/ 1 TARİH: 8.11.1965 ÖĞRETMENLİKLTEN EMEKLİ İKEN ÖLEN AHMET HAMDİ EŞİ FATMA TANYERİ'YE, KOCASINDAN BAĞLANIP EVLENMESİ DOLAYISİLE KESİLEN DUL MAAŞININ, TEKRAR DUL KALMASI HASEBİYLE 662 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA TEKRAR BAĞLANMASINDA BİR SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3069/ 1 TARİH: 11.11.1965 DEVLET ORMAN İŞLETMELERİ, KERESTE FABRİKALARI VE ANATAMİRHANE MÜDÜRLÜKLERİNCE 1959 VE 1960 YILLARINDA MEMUR VE HİZMETLİLEREVERİLEN GİYİM EŞYASI BEDELLERİ MÜNASEBETİYLE SAYIŞTAYCAVERİLMİŞ BULUNAN TAZMİN HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI HAKKINDATÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DİLKEKÇE KARMA KOMİSYONUNCAVERİLEN KARARLARIN TÜMÜNÜN GÖZDEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA KÜL HALİNDE YÜKSEK MECLİSE ARZEDİLMESİNİN UYGUN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3070/ 1 TARİH: 15.11.1965 EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİROLAN 669 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KESİN BİR KARARA VARILMADAN ÖNCE MALİYE BAKANLIĞI, DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE TAHAKKUK DAİRESİNİN BU KONUDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN SORULMASI HK.

KARAR NO : 3071/ 1 TARİH: 18.11.1965 POLİS ENSTİTÜSÜNE ÖĞRENCİ OLARAK DEVAM EDEN POLİS MEMURLARIİLE STAJİYERLERİNE AYRICA TAYİN BEDELİ ÖDENMESİNDE MEVZUATA AYKIRI BİR CİHET GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3073/ 1 TARİH: 22.11.1965 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 44 LİRA YEVMİYELİ PERSONEL LİĞE TAYİN OLUNAN ERGUN FIRAT'IN, YEDEK SUBAY ÖĞRETMENLİĞİNİN İNTİBAKINDA SAYILAMIYACAĞI VE 30 LİRA YEVMİYE İLE TAYİNEDİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3076/ 2 TARİH: 2.12.1965 ASKERİ FABRİKALAR TEKAÜT VE MUAVENET SANDIĞI HAKKINDAKİ 3575 SAYILI KANUNUN 19 NCU MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE İLAVETEN HESAPLANACAK SÜRENİN FİİLİ HİZMET SAYILMASI UYGUN BULUNDUĞU HAK.KARAR NO : 3079/ 2 TARİH: 13.12.1965 669 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPILACAK YÜKSELTME İŞLEMLERİNDE TAHSİS EVRAKINA VUKUATLI AİLE NUFUS KAYIT ÖRNEKLERİNİN BAĞLANMASINA LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI, RESMİ SENETLERİNİN ARANILMASININ ZARURİ BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3081/ 1 TARİH: 20.12.1965 669 SAYILI KANUNLA TESBİT EDİLMİŞ OLAN 250 LİRALIK ALT SINIR AYLIĞINA HARP MALÜLLÜĞÜ ZAMMININ AYRICA İLAVESİ LAZIM GELECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3081/ 2 TARİH: 20.12.1965 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜFOTOGRAMETRİ ŞUBESİ TEKNİK HARİTA RESSAMLIĞINA TAYİN OLUNAN EROL ERBİL'İN EYLÜL 1965 AYI YEVMİYELERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN YEVMİYE MİKTARININ HESABININ YÖNETMELİĞE UYGUN OLMASI SEBEBİYLE KABULÜ HAKKINDA.

KARAR NO : 3082/ 1 TARİH: 23.12.1965 6800 SAYILI KANUNUN NEŞRİ TARİHİNDE EVLİ BULUNANLARDAN, SONRADAN DUL KALAN VEYA BOŞANANLARA DA 662 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA İLK KOCALARINDAN AYLIK BAĞLANMASI UYGUNOLACAĞI CİHETLE KOCASININ ÖLÜMÜNDEN SONRA İKİNCİ DEFA EVLENİP BOŞANMIŞ OLAN EMİNE ÇAKICIYA BİRİNCİ DERECE HARP MALÜLÜ İLKKOCASI İSMAİL ÇAKICIDAN DUL AYLIĞI BAĞLANMASINDA BİR SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3083/ 2 TARİH: 27.12.1965 3656 SAYILI TEADÜL KANUNU İLE BU KANUNA EK 3888 SAYILI KANUNUNGEÇİCİ 3 NCÜ MADDESİ HÜKÜMLERİ MUVACEHESİNDE, HATAY EMNİYET TEŞKİLATINDA ÇALIŞMAKTA İKEN HATAYIN ANAYURDA İLHAKI ÜZERİNE KADROLARI LAĞVEDİLEREK AÇKTA KALAN VE SONRDAN MÜKTESEP HAKMAAŞLARINDAN AŞAĞI DERECEDEKİ MEMURİYETLERE TAYİN EDİLENLERİN,AŞAĞI DERECELERDE GEÇEN HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLEREK HALEN BULUNDUKLARI AYLIK DERECELERİNİN YÜKSELTİLMESİNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3086/ 1 TARİH: 17. 1.1966 ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DAHİLİNDE BULUNAN BAZIASLİ DERSLERİN BİR KISMI İLE YARDIMCI DERSLERİN ARIZİ HALLEREVE BELİRLİ KONULARA İNHİSAR ETMESİ BAKIMINDAN KONFERANSLARLA YÖNETİLMESİNDE BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3086/ 2 TARİH: 17. 1.1966 BAŞDENETÇİ KEMAL GÖKÇE'YE, BOŞANMIŞ KIZI İÇİN, BOŞANMAYAMESNET OLAN İLAM TARİHİNDEN İTİBAREN ÇOCUK ZAMMI VERİLMESİGEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3091/ 2 TARİH: 3. 2.1966 GEÇİCİ GÖREVLE ÇEŞİTLİ YERLERE GÖNDERİLEN TEKNİK PERSONEL E ÖDENECEK MAHRUMİYET ZAMLARININ, FİİLEN ÇALIŞILAN YER ESAS ALINARAK HESAPLANMASI, BİR GÜNDE ÇEŞİTLİ MAHRUMİYET BÖLGELERİNE GİDİLMESİ HALİNDE DE ESAS ÇALIŞILAN YERE AİTMAHRUMİYET ZAMMININ ÖDENMESİ TABİİ BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3092/ 2 TARİH: 7. 2.1966 ASKERİ HAKİMLERİN ÖDENEKLERİ HAKKINDA DURUMLARINA UYAN AYRIBİR CETVEL YAPMAK YA DA BUNLARIN SINIFLARA AYRILMASINI ÖNGÖREN ESASLAR TESBİT ETMEK SURETİYLE TEDVİN MEVZUUYAPILARAK HALLİ GEREKLİ BULUNDUĞUNDAN SAYIŞTAYCA DÜŞÜNCEVERİLMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 3093/ 1 TARİH: 10. 2.1966 1) DOÇENTLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLIYAN ASİSTANLARIN ÖDENEKLERİNE İLİŞKİN OLARAK GENEL KURULCA VERİLMİŞ OLAN KARAR HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA MAHAL OLMADIĞINA, 2) DOÇENTLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞ BULUNAN ASİSTANLARA,ÇALIŞMAYA BAŞLADIKLARININ, İLGİLİ FAKÜLTE PROFESÖRLER KURULU TARAFINDAN BELİRTİLDİĞİ VE DOÇENTLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLAMALARI SEBEBİYLE EVVELCE KESİLMİŞ BULUNAN ASİSTANLIK TAZMİNATLARININ DA KESİLMİŞ OLDUĞU TARİTEN İTİBAREN ÖDENMESİ UYGUN BULUNDUĞUNA, DAİR.

KARAR NO : 3093/ 2 TARİH: 10. 2.1966 1) SOSYALLEŞTİRİLMİŞ BÖLGELERDE 224 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA SÖZLEŞME İLE İSTİHDAM OLUNAN PERSONEL E, ATANMIŞ OLDUKLARI KADRO TUTARLARININ ÜSTÜNDE ÖDENECEK ÜCRET FARLARININ BÜTÇENİN 12590 NCI MADDESİNE KONULAN ÖDENEKTEN VERİLMESİ, 2) BU GİBİ PERSONEL İN EMEKLİLİK KESENEKLERİYLE KARŞILIKLARIHAKKINDA, MALİYE BAKANLIĞINCA, EMEKLİ SANDIĞININ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNÜŞÜ ALINDIKTAN SONRA AYRI BİR YAZI İLE İNTİKALİ HALİNDE KESİN BİR KARARA VARILMASI, UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR.

KARAR NO : 3094/ 2 TARİH: 14. 2.1966 BATI TRAKYA VE KIBRIS TÜRK İLK OKULLARINDA ÖĞRETMENLİK YAPAN ÖĞRETMENLERE DE 443 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA İLKOKUL ÖĞRETMENİ ÖDENEĞİ VERİLMESİ GEREKLİ BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3095/ 1 TARİH: 17. 2.1966 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE DOÇENT DR. SAFA REİSOĞLU'NA ÖDENMEK İSTENİLEN UZLAŞTIRMA KURULU 3. TARAFSIZ ARACILIK ÜCRETİNİN %60 NİSBETİNİN HESABINDA NAZARI İTİBARE ALINMAMASI VE BUHUSUSUN MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3097/ 1 TARİH: 21. 2.1966 669 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SIRASINDA BAZI ESKİ EMEKLİLERİN ÖZLÜK VE TAHSİS DOSYALARININ BULUNAMAMASI HALİNDE NE YOLDA İŞLEM YAPILMASI LAZIM GELECEĞİ HAKKINDA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN ALINAN YAZIÜZERİNE KESİN BİR KARARA VARILMADAN ÖNCE MALİYE VE MİLLİSAVUNMA BAKANLIKLARINDAN YAZILI DÜŞÜNCE ALINMASI VE TEMSİLCİ ÇAĞIRILMASI HAK.

KARAR NO : 3102/ 1 TARİH: 10. 3.1966 669 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ÖZLÜK VE TAHSİS DOSYALARIBULUNAMIYAN VE BU YÜZDEN HİZMET SÜRELERİ TESBİT OLUNAMIYANEMEKLİLERİN DUL VE YETİMLERİNE, MALİYE BAKANLIĞI İLE İLGİLİBAKANLIKÇA TEVSİK OLUNMASI ŞARTİYLE, HALEN ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARIN 250 LİRALIK ALT SINIR GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK YÜKSELTİLMEK YA DA AYARLAMAK SURETİYLE BAĞLANABİLECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3104/ 1 TARİH: 17. 3.1966 SAYIŞTAY SAVCI VE YARDIMCILARININ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU HÜKÜMLERİ KARŞISINDAKİ DURUMLARI HAK.

KARAR NO : 3108/ 3 TARİH: 7. 4.1966 JET UÇUŞ HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PEROSNELE MAAŞLARININ % 40 INİSBETİNDE VERİLMEKTE OLAN TAZMİNATIN GELİR VERGİSİNDENİSİTİSNASINA İMKAN OLMADIĞI HAKKINDA GENEL KURULACA 13/6/1963TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN 2863/2 SAYILI KARARIN, BU KONUDA DANIŞTAYCA AKSİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI KEYFİYETİ, SAYIŞTAYCADAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLAN KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN YETERLİBİR SEBEP TEŞKİL EDEMİYECEĞİNDEN, MÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLEİNCELENEREK DEĞİŞTİRİLMESİNE İMKAN BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3118/ 1 TARİH: 16. 5.1966 PPT. İDARESİNCE 1/1/1950 TARİHİNDEN ÖNCE BAĞLANMIŞ OLAN AYLIKLARDAN, BU KURULUŞUN KATMA BÜTÇE İLE İDARE OLUNDUĞU ZAMANA AİT OLANLARINDA, HALEN YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE YÜKSELTMELER İLE BU AYLIKLARIN DUL VE YETİMLERİNE İNTİKALLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN SAYIŞTAYCA TETKİK VE TESCİL EDİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞINA DAİR.

KARAR NO : 3122/ 2 TARİH: 2. 6.1966 D.D.Y. İŞÇİLERİNİN YETİM AYLIĞI ALMAKTA BULUNAN KIZLARININ 25 YAŞLARINI İKMALLERİ HALİNDE YETİM AYLIKLARININ KESİLMESİ GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3122/ 4 TARİH: 2. 6.1966 HAVA DEĞİŞİMİNDE BULUNAN ASKERİ ÖĞRENCİLERE, 128-3,211,630,2717 SAYILI KANUNLAR HÜKÜMLERİ MUVACEHESİNDE BULUNDUKLARI MAHAL RAYİCİ ÜZERİNDEN İAŞE BEDELİ ÖDENMESİ GEREKECEĞİ HAK. KARAR NO : 3122/ 6 TARİH: 2. 6.1966 SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ 500 LİRA AYLIK ÜCRET ALAN SİVİLTABİP, DİŞ TABİBİ VE ECZACILARA 645 SAYILI KANUNUN 1 VE 2 NCİMADDELERİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA TAZMİNAT ÖDENMESİNE İMKAN BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3124/ 4 TARİH: 9. 6.1966 279 VE 5 SAYILI KANUNLARIN, VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN BAĞLANANAYLIKLARA % 35 ZAM YAPILMASINI AMİR BULUNAN HÜKÜMLERİNİN, 1/3/1963 TARİHİNDEN SONRA BAĞLANAN AYLIKLAR HAKKINDAUYGULANMASI MÜMKÜN BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3128/ 1 TARİH: 16. 6.1966 DEVLET ORMAN İŞLETMELERİ İLE KERESTE FABRİKALARI SAYMANLIKLARININ 1959-1960 YILLARI HESAPLARININ SAYIŞTAYCAİNCELENMESİ SIRASINDA TAZMİN HÜKMEDİLMİŞ BULUNAN GİYECEK EŞYASI BEDELLERİNE KARŞI İLGİLİLERİNCE T.B.M.M. DİLEKÇE KOMİSYONUNA VAKİ MÜRACAATLAR ÜZERİNE KOMİSYONCA VERİLMİŞ OLAN KARARLAR MÜNASEBETİYLE DURUMUN 3 AYLIK RAPORA ALINARAK MECLİSE ARZI HAK.

KARAR NO : 3128/ 3 TARİH: 16. 6.1966 644 SAYILI KANUNLA KURULMUŞ BULUNAN MİT TEŞKİLATINDA VEKALETENGÖREVLENDİRİLECEKLERE, VEKALET MAAŞLARINA İLAVETEN TAYİNBEDELİ İLE FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN VE GÖREV ÖDENEĞİNİN TAMOLARAK VERİLMESİNDE VE 18 NCİ MADDEYE GÖRE VERİLECEK ÖDENEĞİNDE KADRO AYLIK TUTARININ % 50 Sİ ÜZERİNDEN TEDİYE OLUNMASINDAMEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3129/ 1 TARİH: 20. 6.1966 DANIŞTAY KARARİYLE ÜÇ AYLIK KIDEM TENZİLİ CEZASI KALDIRILMIŞ BULUNAN BİR MEMURUN TERFİSİNDE BU SÜRENİN NAZARA ALINMASI GEREKECEĞİ HAK. KARAR NO : 3130/ 1 TARİH: 23. 6.1966 MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIĞININ 1963 YILI İDAREHESABININ TETKİKİ SONUNDA DÜZENLENEN RAPORUN 42 NCİ MADDESİNDEBAHSOLUNAN VE SANAYİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI İKEN BAKANLIK EMRİNE ALINIP DANIŞTAYDAN İCRANIN DURDURULMASI İÇİN KARAR ALAN NACİ GÜROLUN VEKALET EMRİ MAAŞLARINA İLİŞKİN MESELENİN 3 AYLIK RAPORA DERCİ SÜRETİYLE T.B.M.M.'NE ARZ EDİLMESİ HK.

KARAR NO : 3130/ 3 TARİH: 23. 6.1966 4598 SAYILI KANUNUN 4 NCÜ MADDESİNİN NE YOLDA UYGULANMASI LAZIM GELECEĞİ HAKKINDA GENEL KURULCA 14/10/1963 TARİHİNDEVERİLMİŞ OLAN 2881/1 SAYILI KARARA KONU OLAN MESELENİN,ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN İNCELENDİKTEN SONRA KESİN KARARA BAĞLANMASIİÇİN DOSYANIN ELDE BULUNDURULMASI HAK.

KARAR NO : 3137/ 2 TARİH: 7. 7.1966 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI NATO ENFRASTRÜKTÜR DAİRESİİŞÇİLERİNDEN TARIK GÜNKUTUN İLAVE İZNİNE AİT ÜCRETLERİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN DAİRESİNE GERİ GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL KURULCA 7/4/1966 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN 3108/1 SAYILI KARARA İTİRAZEN ALINAN YAZININ BİZZAT - BAKAN- TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLMASI LAZIM GELECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3137/ 3 TARİH: 7. 7.1966 UZMAN JANDARMALARIN NAKDİ TAZMİNATA İSTİHKAK KESBETMELERİ HALİNDE, KENDİLERİNE 635 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ MUVACEHESİNDEASTSUBAYLAR GİBİ ÖDEMEDE BULUNULMASI UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3142/ 1 TARİH: 20. 9.1966 SOSYALLEŞTİRİLMİŞ BÖLGELERDE 224 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNUYARINCA SÖZLEŞME İLE İSTİHDAM OLUNAN PERSONEL İN, DURUMLARININ ARZETTİĞİ ÖZELLİK GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMAK SURETİYLE, EMEKLİLİK KESENEKLERİNİN TAYİN EDİLDİKLERİ DERECE AYLIKLARI TUTARI ÜZERİNDEN, ÜÇ AY İÇİNDE YAZI İLE SANDIĞA BAŞVURANLARIN BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE TAYİN EDİLDİKLERİDERECENİN EN ÇOK BİR ÜST DERECE AYLIK TUTARI ESAS ALINARAKKESİLMESİ GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3142/ 2 TARİH: 20. 9.1966 1- 6725 SAYILI KANUNUN 1 NCİ MADDESİNİN (C) FIKRASINDA SAYILANHİZMETLERİ İFA EDEN PERSONEL E AYLIK VEYA ÜCRETLERİNİN % 40 I ORANINDA VERİLMEKTE OLAN AYLIK TAZMİNATIN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNASINA İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HAKKINDA GENEL KURULCA 13/6/1963 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN KARARDA TESBİT OLUNAN ESAS DAİRESİNDE İŞLEM YAPILMASI GEREKLİ BULUNDUĞUNA DAİR. 2- BAKANLARCA KENDİLERİNE ÖNCEDEN İMZA YETKİSİ VERİLMİŞ BULUNAN ŞAHISLAR TARAFINDAN İMZALANARAK GÖNDERİLEN YAZILARÜZERİNE GENEL KURULCA GÖRÜŞME YAPILMASINDA BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3143/ 2 TARİH: 26. 9.1966 YEVMİYELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖREÇALIŞTIRILMAKTA OLAN TEKNİK ELEMANLARIN BELİRLİ SÜRELERİ, BAŞARI İLE GEÇİRMİŞ OLMALARI ŞARTİYLE KADEME VE DERECE TERFİLERİNİN SONRADAN TEKEMMÜL ETTİRİLECEK MUCİPNAMELEREDAYANILARAK EVVELE TEŞMİL SURETİYLE YAPILMASI HALİNDE, YENİ KADEME VEYA DERECELERİNE AİT YEVMİYELERİN MUCİPNAMELERİNDEGÖSTERİLEN TARİHTEN İTİBAREN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCAGÖRÜLMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 3144/ 2 TARİH: 27. 9.1966 4936 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 55 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE LABORATUVARLARDA HARİCE YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞINDA SENATOLARCA HAZIRLANAN ESASLARA GÖRE ALINAN ÜCRETLERDEN İŞİ YAPANLARA DAĞITILMAKTA OLAN PARALARIN, % 60 NİSBETİNİN TAYİNİNDE HESABA İTHAL OLUNMASI HAK.

KARAR NO : 3145/ 1 TARİH: 29. 9.1966 BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU EMRİNDE SÖZLEŞME İLEİSTİHDAM OLUNAN PERSONEL DEN; AÇIKTAN GELENLERE (R) FORMÜLÜİZAHATI MUVACEHESİNDE SÖZLEŞMELERİNDE HÜKÜM BULUNMAMASISEBEBİYLE İLAVE TEDİYE YAPILAMAYACAĞI, BURADAKİ HİZMETLERİMEMURİYETLERİNDEN SAYILANLARIN İSE SÖZLEŞMELERİNE İLAVE TEDİYE HAKKINDA HÜKÜM KONULAMAYACAĞINA DAİR.

KARAR NO : 3145/ 2 TARİH: 29. 9.1966 BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU EMRİNDE SÖZLEŞME İLEÇALIŞTIRILMAKTA OLAN BAZI PERSONEL E İLAVE TEDİYE YAPILMASINA İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİNDEN BU KONUDAKİ VERİLEEMRİNİN BAŞBAKANLIĞAGERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3147/ 1 TARİH: 3.10.1966 NÜFUSU 2000 DEN FAZLA OLAN VE FAKAT BELEDİYE TEŞKİLATI KURULMAMIŞ BULUNAN KÖYLERDE ÇALIŞAN ASIL İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN, 443 SAYILI KANUNLA VERİLMESİ ÖNGÖRÜLENÖDENEKLERİNİN 150 LİRA ÜZERİNDEN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCAGÖRÜLMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 3148/ 1 TARİH: 10.10.1966 1) 3780 SAYILI MİLLİ KORUNMA KANUNUNA TABİ KURULUŞLARDA GÖREV ALANLARIN HİZMET SÜRELERİ HAKKINDA SAYIŞTAYCA MALİYEBAKANLIĞININ MÜTALAA VERİLMESİNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI,2) 3659 SAYILI KANUNUN 10 NCU MADDESİNE DAHİL ÜCRETLİVAZİFELERDEN MİLLİ KORUNMA KANUNUNA TABİ BİR GÖREVE ATANANLARIN, BU GÖREVLERDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN, MAAŞLI VAZİFELERDE GEÇEN HİZMETLERİNE EKLENMESİNDE BİR SAKINCA GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 3149/ 1 TARİH: 11.10.1966 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINCA, MEMUR STATÜSÜNE DAHİL ŞAHISLARLAETÜD VE PROJE TETKİKİ KONULARINDA SÖZLEŞME YAPILMASI UYGUNBULUNMUŞ VE İLGİLİLERE VERİLECEK ÜCRET MİKTARININ TAYİN VE TESBİTİ İÇİN 3656 SAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINA MAHAL BULUNMAMIŞ OLMAKLA BU KONUDAKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ İLE VERİLEEMİRLERİNİN ŞUBEYE VERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3150/ 1 TARİH: 13.10.1966 1) TEDAVİ GİDERLERİ MÜNASEBETİYLE MALİYE BAKANLIĞINDAN DÜŞÜNCEİSTENİLMESİNE MAHAL OLMADIĞI, 2) HAYMANADA AYAKTA TEDAVİ EDİLMİŞ OLAN BİR MEMURUN YEVMİLEYERİNİN, 12340 - TEDAVİ GİDERİ- TERTİBİNDEN ÖDENMESİNDE SAKINCA BULUNMADIĞI,3) MEMURLARIN TEDAVİ GİDERLERİ İLE YOLLUKLARINA İLİŞKİN ÖDENEKLERİN, -TEDAVİ GİDERİ- VE -TEDAVİ YOLLUĞU- ŞEKLİNDE BİRAYIRIMA TABİ TUTULMAKSIZIN ESKİ YILLAR BÜTÇELERİNDE OLDUĞU GİBİ BİR TERTİPTE GÖSTERİLMESİ HUSUSUNUN SAĞLANMASI İÇİNKEYFİYETİN TEMENNİ MAHİYETİNDE MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASIHAK.

KARAR NO : 3156/ 2 TARİH: 7.11.1966 MEMURLARIN TEDAVİLERİ İÇİN YAPILACAK HARCAMALAR AİT ÖDENEKLERİN BİR TERTİPTE GÖSTERİLMESİ UYGUN OLACAĞI HAKKINDA MALİYE BAKANLIĞINA VAKİ İŞ'AR TAMAMEN TEMENNİ MAHİYETİNDE BULUNMUŞ OLDUĞUNDAN BU KONUDAKİ DOSYANIN SAKLANMASINA DAİR.

KARAR NO : 3158/ 1 TARİH: 17.11.1966 4598 SAYILI KANUNUN 4 NCÜ MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMIŞBULUNDUĞU MESELELER, SAYIŞTAYIN KAZA HAKKINDA İNTİKAL ETTİRİLECEĞİNDEN BU KONUDA SAYIŞTAYCA ÖNCEDEN DÜŞÜNCE YÜRÜTÜLMESİ DOĞRU GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 3158/ 3 TARİH: 17.11.1966 1) ÖĞRETMEN HİKMET GÜNDÜZ'ÜN RAPORLU BULUNDUĞU ZAMANDAN SONRAKİ AYLARA AİT AYLIKLARI MÜNASEBETİYLE SAYIŞTAYCA ÖNCEDENDÜŞÜNCE YÜRÜTÜLEMİYECEĞİNE, 2) KONU HAKKINDA ÇANKAYA MALMÜDÜRLÜĞÜ HESABININ 1965, 1966 YILLARI HESAPLARININ MUHAVVEL BULUNDUĞU 1 NCİ GRUBA MUHTIRAVERİLMESİNE DAİR.

KARAR NO : 3158/ 4 TARİH: 17.11.1966 EMEKLİ PİYADE YARBAYI AHMET KEMAL AKSOY'UN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ RADYOLOJİ ENSTİTÜSÜNDE YAPILAN TEDAVİ MASRAFINA İLİŞKİN BULUNAN VE MALİYE BAKANLIĞINCA KABULÜNDE BİR SAKINCA GÖRÜLEMEDİĞİ ANLAŞILAN MESELE HAKKINDA SAYIŞTAYCA DÜŞÜNCE YÜRÜTÜLEMEYECEĞİNE DAİR.

KARAR NO : 3160/ 2 TARİH: 24.11.1966 ÇOCUK ZAMMI BİLDİRİMLERİNİN, BU GÜNE KADAR DEVAM EDEGELEN TATBİKAT UYARINCA MART VE EYLÜL AYLARINDA ALINMASI DOĞRU OLACAĞI HAK.

KARAR NO : 3163/ 2 TARİH: 5.12.1966 SÜRVEYANLARA ÖDENEN ŞANTİYE VE MAHRUMİYET ZAMLARI SAYIŞTAYIN KAZA HAKKINA GİRMİŞ OLACAĞINDAN BU KONUDA TEKEL GENELMÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN YAZI ÜZERİNE SAYIŞTAYCA BİR İŞLEM YAPILMASINA İMKAN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3164/ 1 TARİH: 8.12.1966 MENZİL KOLORDU KOMUTANLARINA 5027 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİUYARINCA TEMSİL ÖDENEĞİ VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ KONUSUNDA; 1) ÖDEME 1966 YILINDA YAPILMIŞ OLACAĞINDAN İLGİLİLER HAKKINDA SAYIŞTAY İLGİLİ DAİRESİNCE KAZA HAKKININ KULLANILMIŞ OLMASI BAHİS KONUSU OLAMIYACAĞINDAN DÜŞÜNCE VERİLMESİ UYGUNBULUNDUĞUNA, 2) ANCAK KESİN BİR KARARA VARILMADAN ÖNCE MALİYE BAKANLIĞINDANBAZI HUSUSLARIN SORULMASINA, DAİR.

KARAR NO : 3167/ 1 TARİH: 12.12.1966 3204 SAYILI KANUNUN 9. MADDESİ GEREĞİNCE TAYİNLERİN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILMAKTA OLAN ORMAN SORUMLU SAYMANLARINAKASA TAZMİNATI VERİLMESİNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3171/ 1 TARİH: 26.12.1966 DANIŞTAY 10 NCU DAİRESİNCE İTTİHAZ OLUNAN KARARLA, KENDİSİNE HATAY CUMHURBAŞKANLIĞINDAN DOLAYI EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASIKABUL EDİLMİŞ OLAN TAYFUR SÖZMEN HAKKINDAKİ İŞLEMİN ESASINA TAALLUK EDEN HUSUS HAKKINDA, 521 SAYILI DANIŞTAY KANUNUHÜKÜMLERİ KARŞISINDA, GENEL KURULCA BİR İNCELEME YAPILMASINA LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI, 1) TAYFUR SÖKMEN'E EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINDA 1683 VE 5434 SAYILI KANUNLARIN 24 VE 42 NCİ MADDELERİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKECEĞİ, 2) BU KONUDAKİ TAHSİS İŞLEMİNİN 1050 SAYILI GENEL MUHASEBE KANUNUNUN 60 NCI MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNCE YAPILMASI GEREKECEĞİ, 3) 30/6/1939 TARİHİNDEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI TAHSİSATININ BEŞTE BİRİNİN EMEKLİAYLIĞI OLARAK BAĞLANMASI VE BU AYLIĞIN 669 SAYILI K. GEÇİCİ 1 VE 2 NCİ MADDELERİ HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK 1/1/1950 TARİHİNDEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI TAHSİSATININ BEŞTE BİRİNE YÜKSELTİLMESİ GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3176/ 1 TARİH: 9. 1.1967 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAREM DAHİLİ (E) CETVELİ MÜTERCİMLİKKADROLARINDA ÇALIŞTIRILANLARDAN, MÜTERCİMLİK GÖREVİNİN GEREKLİ KILDIĞI YABANCI DİL BİLGİSİNE SAHİP OLMIYANLARININ MÜTERCİMLİK GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ VE BU GİBİLERE BÜTÇEDENFUZULEN ÖDEMEDE BULUNULMUŞ OLMASINA SEBEBİYET VERENLER HAKKINDA TAHKİKAT AÇILMASI İÇİN DURUMUN MALİYE BAKANLIĞINABİLDİRİLMESİ VE İFA EDİLMİŞ BİR HİZMET KARŞILIĞI OLMASIHASEBİYLE KASIM- ARALIK 1966 AYLARINA AİT ÜCRET BORDROLARINI MUHTEVİ VERİLEEMİRLERİNİ VİZESİ GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3181/ 3 TARİH: 26. 1.1967 KAYSERİ HAVA İKMAL MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN ASKERİ VE SİVİL PERSONEL E AİT BULUNAN AYLIK BORDROLARININ İ B M. MAKİNALARİYLA YAPTIRILMASINDA BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3182/ 1 TARİH: 30. 1.1967 222 SAYILI İLK ÖĞRETİM KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE AÇILANTAMAMLAYICI KURSLARDA GÖREVLENDİRİLEN İLK OKULÖĞRETMENLERİNE, 439 SAYILI KANUNLA TESBİT EDİLMİŞ OLAN ESASLARA GÖRE DEĞİL, 3656 SAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİ UYARINCA BAKANLAR KURULUNDAN KARAR ALINMAK SURETİYLE ÖDEMEYAPILMASI UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3183/ 1 TARİH: 2. 2.1967 YÜKSEK HAKEM KURULUNDA GÖREVLENDİRİLECEKLERE ÖDENECEK HUZURÜCRETLERİNİN, GÜNLÜK OLARAK HESAPLANMASI SEBEBİYLE GELİR VERGİSİ KANUNUNA BAĞLI 4 NUMARALI CETVELİN UYGULANMASI SURETİYLE VERGİLENDİRİLMESİ GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3187/ 1 TARİH: 27. 2.1967 1050 SAYILI GENEL MUHASEBE KANUNUNUN 76. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA T.B.M.MECLİSİNE ARZI UYGUN GÖRÜLEN HUSUSLAR HAK.

KARAR NO : 3187/ 2 TARİH: 27. 2.1967 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, BÜTÇE VE MALİYET MÜŞAVİRLİĞİ İŞÇİLERİNDEN NEVİN BİLTEKİN'E ÖDENMEK İSTENİLEN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN, MALİYET TEKNİSYENLİĞİNİN İŞÇİ VASFINI HAİZ BULUNDUĞU ANLAŞILMIŞ OLMASINA BİNAEN VİZESİ İÇİN ŞUBEYE VERİLMESİ İCABEDECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3190/ 1 TARİH: 6. 3.1967 MENZİL KOLORDULARININ KURULUŞ BAKIMINDAN KOLORDULARIN AYNI OLUP OLMADIĞININ BİLİNEMEMESİ SEBEBİYLE MALİYE BAKANLIĞINCA TAHSİS VE TEVZİ EDİLMEK İSTENİLEN ASKERİ SAYMANLIK TEŞKİLATI KADROLARI ÜZERİNDE SAYIŞTAYCA BİR İŞLEM YAPILMASINA İMKAN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3192/ 2 TARİH: 6. 4.1967 MENZİL KOMUTANLIKLARI MAKAMLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK BAKIMLARINDAN KOLORDU KOMUTANLIĞI SEVİYESİNE ÇIKARILMASI VE MENZİL KOMUTANI KADROLARININ KOLORDU KOMUTANI OLARAKDEĞİŞTİRİLMİŞ OLMASI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINCA KABUL EDİLMİŞBULUNDUĞUNDAN BAHSE KONU KOMUTANLARA, 5027 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA KOLORDU KOMUTANLARI GİBİ TEMSİL ÖDENEĞİVERİLMESİ UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ HAK.

KARAR NO : 3195/ 1 TARİH: 17. 4.1967 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, PRODÜKTİVİTE KURUMUNUN TERTİPLEMİŞ OLDUĞU "PERSONEL REJİMİ" KONULU SEMİNERE KATILMALARI UYGUNGÖRÜLEN İKİ PERSONEL İN, SEMİNER MASRAFI OLARAK TAHAKKUKETTİRİLEN PARAYI KAPSAYAN VERİLEEMRİ HAKKINDA KESİN BİR KARARAVARILMADAN ÖNCE BAZI HUSUSLARIN ÖĞRENİLMESİ İÇİN DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TEZKERE YAZILMASI HAK.

KARAR NO : 3195/ 2 TARİH: 17. 4.1967 5434 SAYILI KANUNDA, GAYRİ RESMİ OLARAK EVLİ BULUNAN DUL VEYETİMLERE AYLIK BAĞLANMIYACAĞI HAKKINDA BİR KAYIT VE İŞARETE RASTLANMAMIŞ OLMASI HASEBİYLE DEVAM EDEGELEN UYGULAMADA KANUNVAZIININ MAKSADINA AYKIRI BİR CİHET GÖRÜLEMEMİŞ OLDUĞU CİHETLE832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 25 NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCACUMHURİYET SENATOSU VE MİLLET MECLİSİNE ARZA DEĞER BİR CİHET BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3196/ 1 TARİH: 20. 4.1967 6725 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİNİN (C) FIKRASINDA SAYILANHİZMETLERİ İFA EDEN PERSONEL E AYLIK VE ÜCRETLERİNİN % 40 IORANINDA VERİLMEKTE OLAN AYLIK TAZMİNATIN GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN BULUNAN MESELENİN, GENEL KURULUN İLERİDE YAPACAĞI TOPLANTILARDA GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI HAK.

KARAR NO : 3197/ 1 TARİH: 24. 4.1967 FULL-TIME SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI HASTANE VE KURUMLARDAKİSAĞLIK PERSONEL ERİNE ÖDENEN PRİMLERİN, 7244 SAYILI KANUNUN 3 NCÜ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA % 60 NİSPETİNİN TAYİNİNDE HESABA KATILMASI GEREKLİ BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3197/ 2 TARİH: 24. 4.1967 1) 4936 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 55. MADDESİ HÜKMÜUYARINCA YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞINDA TAHSİL EDİLİP İŞİ YAPANLARA MUAYYEN NİSPETLER DAHİLİNDE ÖDENMEKTE OLANÜCRETLERİN, 7244 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA %60 NİSBETİNİN HESABINDA NAZARI İTİBARE ALINMASI GEREKECEĞİ, 2) SÖZÜEDİLEN HİZMETLER KARŞILIĞINDA ALINAN ÜCRETLERİN TAMAMININ BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLEREK HİZMETİ GEÇENLERE DAĞITILMASI GEREKEN PARALARIN, BÜTÇEYE BU AMAÇLA ÖNCEDENKONULACAK ÖDENEKTEN TESVİYESİ GEREKLİ GÖRÜLMÜŞ VE BU ÇEŞİT ÖDEMELER İÇİN İLERİKİ YILLAR BÜTÇELERİNDE - 4936 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 55 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE VERİLECEKÜCRETLER - UNVANİYLE BİR TERTİP AÇILMASI HUSUSUNUN MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİNİN UYGUN BULUNMUŞ OLDUĞU, 3) 1963-1966 YILLARI BÜTÇELERİNDE, BU MAKSATLA ALINMIŞ PARALARHAKKINDA NE YOLLA İŞLEM YAPILMIŞ OLDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI İÇİNDOSYANIN KESİN HESAP ŞUBESİNE VERİLMESİ LAZIM GELECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3210/ 1 TARİH: 12. 6.1967 DOÇENTLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLAYAN ASİSTANLARIN, ASİSTANLIK TAZMİNATININ ÖDEME ŞEKLİNE İLİŞKİN BULUNAN TATBİKATIN DEĞİŞTİRİLMESİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ OLAN DAVALAR DOLAYISİLE DANIŞTAYDAN, ÖDEME TARİHİ ZİKREDİLMEK SURETİYLE KARAR ALMIŞOLANLAR HAKKINDA DA GENEK KURULCA 10/2/1966 TARİHİNDE VERİLMİŞ BULUNAN KARARDA BELİRTİLEN ESASLAR DAİRESİNDE İŞLEM YAPILMASI HAK.

KARAR NO : 3210/ 2 TARİH: 12. 6.1967 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ SELÜLOZSANAYİ VE TÜRKAY GİBİ MÜESSESELERLE BAĞITLANMIŞ OLANPROTOKOLLARA DAYANILARAK MÜESSESELERCE PRİM NAMI ALTINDAVERİLİP, KANUNSUZ VE USULSÜZ DAĞITILMAKTA OLMALARI HASEBİYLE SAYIŞTAYCA TAZMİN HÜKMEDİLMİŞ BULUNAN MEBLAĞLARA KARŞI İLGİLİLERİN YAPTIKLARI MÜRACAAT ÜZERİNE T.B.M.M. DİLEKÇE KARMA KOMİSYONUNCA TAZMİN HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI MÜNASEBETİYLE VE 832 SAYILI KANUNUN 88 NCİ MADDESİ HÜKMÜUYARINCA DURUMUN CUMHURİYET SENATOSU İLE MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIKLARINA ARZI HAK.

KARAR NO : 3211/ 1 TARİH: 15. 6.1967 6725 SAYILI KANUNUN 1 NCİ MADDESİNİN (C) İŞARETLİ FIKRASINDA SAYILAN HİZMETLERİ İFA EDEN PERSONEL E VERİLMEKTE OLANTAZMİNATIN, GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ UYGUNBULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3216/ 1 TARİH: 10. 7.1967 BİRİNCİ DERECEDEKİ MEMURİYET KADROSUNUN AYLIĞINI ALMAKTA OLAN ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI İLE ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN AYLIKLARINA, 263 SAYILI KANUN HÜKMÜ UYARINCA YAPILACAK % 35 NİSBETİNDEKİ ZAMMIN, FİİLEN ALINAN AYLIK ÜZERİNDENHESAPLANMASINDA BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3218/ 1 TARİH: 11. 9.1967 ASKERİ FABRİKALAR GAZİ FİŞEK FABRİKASI İŞÇİLİĞİNDEN EMEKLİ HÜSEYİN GEL 1/1/1950 TARİHİNDEN SONRA EMEKLİYE SEVKEDİLDİĞİNE GÖRE 669 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ HÜKMÜNE BUTARİHTEN SONRA BAĞLANAN EMEKLİ AYLIKLARİYLE BİR İLGİ VE İLİŞKİSİ BULUNMADIĞINDAN HAKKINDA 669 SAYILI KANUNUN EK MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASI SURETİYLE AYLIĞININ 250 LİRAYA YÜKSELTİLMESİNİN YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ HAK.

KARAR NO : 3218/ 4 TARİH: 11. 9.1967 ASİL ÖĞRETMEN DURUMUNDA BULUNMAYAN STAJYER ÖĞRETMENLERİN DE, ASIL MESLEKLERİ ÖĞRETMENLİK OLMASI HASEBİYLE İLKOKULLARDA FİİLEN ÖĞRETMENLİK YAPTIKLARI SÜRECE 443 SAYILI KANUNLAVERİLMESİ KABUL EDİLMİŞ BULUNAN ÖDENEKTEN FAYDALANDIRILMALARIHAK.

KARAR NO : 3227/ 1 TARİH: 9.10.1967 GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER SAYMANLARININ TAYİNİNDE OLDUĞUGİBİ KATMA BÜTÇELİ İDARELER SAYMANLARININ DA MALİYE BAKANLIĞINCA ATANMALARI, ANCAK BU HUSUSUN BİR KANUN HÜKMÜ İLE SAĞLANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 3229/ 1 TARİH: 18.10.1967 DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANIP 832SAYILI KANUNUN 105 NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA TARIM BAKANLIĞINCA SAYIŞTAY'A GÖNDERİLMİŞ BULUNAN FAZLA MESAİYÖNETMELİĞİNİN TADİLİNE İLİŞKİN MADDELER HAK.

KARAR NO : 3229/ 2 TARİH: 18.10.1967 832 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 3 NCÜ MADDESİ SON FIKRASI HÜKMÜNÜN SURETİ TATBİKİ HAKKINDA 3. D. BAŞKANI İHSAN ÖGAT TARAFINDAN VERİLEN MÜZEKKERE MÜNASEBETİYLE, BAŞKAN VE ÜYELİKDERECELERİNDE, BU UNVANLARA AİT AYLIKLARIN MÜKTESEP HAK OLARAK ALINMAYA BAŞLANDIKLARI TARİHTEN İTİBAREN GEÇEN MÜDDETLERİN,YENİ DERECELERİNDE GEÇMİŞ SAYILACAĞI HAK.

KARAR NO : 3230/ 1 TARİH: 23.10.1967 ASKERİ FABRİKALAR KIRIKKALE PİRİNÇ FABRİKASI İŞÇİLİĞİNDEN EMEKLİ RIFAT BOZKURT TARAFINDAN HAKKINDA UYGULANAN TAHSİS İŞLEMİNE İTİRAZEN VERİLEN DİLEKÇE MÜNASETİYLE 25 GÜNLÜKYEVMİYESİ ÜZERİNDEN SANDIK AİDATI ALINMIŞ OLAN ADI GEÇENİNEMEKLİ AYLIĞININ 30 GÜNLÜK YEVMİYESİ ÜZERİNDEN HESAPLANMASINA İMKAN BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3230/ 2 TARİH: 23.10.1967 ASKERİ FABRİKALAR KIRIKKALE PİRİNÇ FABRİKALARI İŞÇİLİĞİNDENEMEKLİ MEHMET BATILI TARAFINDAN HAKKINDA UYGULANAN TAHSİS İŞLEMİNE İTİRAZEN VERDİĞİ DİLEKÇE MÜNASEBETİYLE; 1- EMEKLİ AYLIĞININ 30 GÜNLÜK YEVMİYESİ ÜZERİNDEN HESAPLANMASI, 2- EMEKLİLİK TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ,3- GEÇİRDİĞİ KAZA NETİCESİ ÖDENMİŞ VE BİLAHARE İSTİRDATEDİLMİŞ BULUNAN TAZMİNAT İSE TAHSİSLE İLGİLİ GÖRÜLMEMİŞ OLDUĞUNDAN SAYIŞTAY'CA BU KONUDA BİR İŞLEM YAPILMASI MÜMKÜNBULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3233/ 1 TARİH: 20.11.1967 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KANUNUNUN 172 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANIP 832 S. K. 105 NCİ MD. HÜKMÜ UYARINCA SAYIŞTAY'A GÖNDERİLMİŞ BULUNAN -TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KIT'ATAZMİNATI YÖNETMELİĞİ TASARISI- HAK.

KARAR NO : 3242/ 5 TARİH: 27.12.1967 BİR YERDEN BAŞKA BİR MAHALLE KADROSU İLE NAKLEN TAYİN EDİLEN YEVMİYELİ TEKNİK ELEMANLARA, MUAYYEN SEYYAHAT SÜRESİ ZARFINDAYENİ GÖREVLERİNDE İŞE BAŞLAMALARI HALİNDE YOLDA GEÇEN GÜNLEREAİT YEVMİYELERİNİN ÖDENMESİNDE SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3246/ 1 TARİH: 15. 1.1968 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLARÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDAKİ 439 S.K. GEREĞİNCE VERİLECEK ÜCRETLERİN 193 SAYILIGELİR VERGİSİ KANUNUNA BAĞLI 2 NUMARALI CETVELE GÖRE VERGİLENDİRİLECEĞİNE DAİR.

KARAR NO : 3247/ 2 TARİH: 17. 1.1968 SPOR-TOTO SAYMANLIĞI 1961 YILI İDARE HESABININ TETKİK VEYARGILANMASI SONUNDA, 3 NCÜ DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAZILANMÜZEKKEREDE BAHSOLUNAN; 1- SPOR-TOTO TEŞKİLAT PERSONEL İNİNDEVLET BAKANLIĞI VE BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE ÇALIŞTIRILMIŞ OLMASINA İLİŞKİN BULUNAN MESELEYE TEMYİZ YOLUYLA İTİRAZ EDİLMİŞ OLMASI HASEBİYLE KONUNUN TEMYİZ KURULUNCA KARARA BAĞLANDIKTAN SONRA GÖRÜŞÜLMESİ, 2- PERSONEL EÖDENEN PRİM VE İKRAMİYELER MÜNASEBETİYLE KEYFİYETTE CUMHURİYETSENATOSU VE MİLLET MECLİSİNE ARZOLUNACAK BİR HUSUSBULUNMADIĞINA DAİR.

KARAR NO : 3252/ 1 TARİH: 8. 2.1968 644 SAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİNE GÖRE HAZIRLANIP 832 SAYILIKANUNUN 105 NCİ MADDESİ UYARINCA SAYIŞTAYA GÖNDERİLMİŞ BULUNAN "MİT MENSUPLARININ YURT DIŞINDA TEDAVİLERİ VE BUNLARIN DAİMİ MALÜLİYETE UĞRAMALARI VEYA ÖLMELERİ HALİNDE VEYA BAŞARILI HİZMET İFASINDAN SONRA MİT İLE İLİŞKİLERİNİNKESİLMESİNDE VERİLECEK TAZÜİNAT ESASLARI HAKKINDA TALİMAT TASARISI" HK.

KARAR NO : 3256/ 2 TARİH: 19. 2.1968 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 38 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN OLARAK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA SORULAN HUSUSLAR HK.

KARAR NO : 3257/ 1 TARİH: 21. 2.1968 926, 5802 VE 262 SAYILI KANUNLAR UYARINCA; 30/8/1967 TARİHİİTİBARİYLE BİR ÜST RÜTBEYE VEYA AYNI RÜTBENİN BİR ÜST DERECE MAAŞINA TERFİE HAK KAZANILMIŞ OLAN ASTSUBAYLARIN BU KONUDAKİ BAKANLIK ONAYLARI DAHA SONRAKİ BİR TARİHTE ALINMIŞ OLSA DAHİ YENİ RÜTBE VEYA DERECE MAAŞLARININ 926 SAYILI KANUNUN TEŞRİNİ TAKİP EDEN 1/9/1967 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖDENMESİ HK.

KARAR NO : 3265/ 1 TARİH: 21. 3.1968 DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANARAK ŞUBAT 1968 AYI İÇİNDE SAYIŞTAYDA GÖREVE BAŞLAMIŞ BULUNAN DENETÇİ YARDIMCISIADAYLARININ; 1- AYLIKLARININ TESBİTİNDE 3656 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI, 2- 6 YILDAN AZ TAHSİL VEREN YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLDUKLARI ANLAŞILMIŞ BULUNDUĞUNDAN 11 NCİ DERECE, KADINLARLA ASKERLİĞİNİ YAPMAMIŞ OLANLARIN 6 AY SÜRE İLE 12 NCİ DERECEAYLIĞINI ALMALARI LAZIMGELECEĞİ,3- ASKERLİK HİZMETİNİ YEDEK SUBAY OLARAK YAPANLARIN YD. SB.OKULUNDA VE KITADA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERİN, ADAYLIK SÜRELERİNİN İKMALİ VE ASALETLERİNİN TASDİKİNDEN SONRAYAPILACAK TERFİLERİNDE HESABA KATILMASI GEREKECEĞİ4- YÜKSEK TAHSİLDE 3 YILDAN FAZLA GEÇEN SÜRELERİNİN DE ASALETLERİNİN TASDİKİNDEN SONRA YAPILACAK İLK TERFİLERİNDENAZARI İTİBARA ALINMASI LAZIMGELECEĞİ, 5- BAŞKA BİR DAİREDE BAREMİN 11, 10 VE 9 NCU DERECE AYLIĞINI HAKKI MÜKTESEP OLARAK ALMIŞ BULUNMALARI HALİNDE MÜKTESEP HAK AYLIĞININ VERİLMESİ VE BU AYLIKLARDA GEÇEN SÜRELERİN DEASALETLERİNİN TASDİKİNDEN SONRA YAPILACAK TERFİLERDE NAZARI İTİBARA ALINMASI UYGUN OLACAĞI, 6- TERFİLERİNDE; YÜKSEK TAHSİLDE 3 YILDAN FAZLA GEÇENSÜRELERİN, YEDEK SUBAY OKULUNDA VE YEDEK SUBAYLIKTA, DENETÇİ YARDIMCILIĞI ADAYLIĞINDA VE BAŞKA DAİRELERDE AYNI AYLIKDERECESİNDE GEÇİRDİKLERİ SÜRELERİN 2 YILLIK TERFİ SÜRESİNEGÖRE DEĞERLENDİRİLMESİNİN ZARURİ BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3266/ 1 TARİH: 25. 3.1968 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA AİT BİNA PROJELERİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN SEÇİLEN JÜRİ HEY'ETLERİNE DAHİL ASKER KİŞİLERE GÖRDÜKLERİİŞLERDEN DOLAYI "MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK MÜSABAKALARINA AİTYÖNETMELİK" ESASLARI DAİRESİNDE ÜCRET ÖDENMESİNDE SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3267/ 3 TARİH: 27. 3.1968 1- MEMUR REÇETELERİNİN İHTİVA ETTİĞİ İLAÇLARIN SATIN ALINMASI İÇİN AYRI BİR MUTEMET TAYİN EDİLEMİYECEĞİ, 2- BU İLAÇLARIN MUTEMET ELİYLE SATINALINMASI UYGUN OLMIYACAĞI,3- REÇETE BEDELİNİN İSTİHKAK SAHİBİNE ÖDENMESİ İÇİN MUTEMEDE AVANS VERİLMESİNDE BİR SAKINCAI BULUNMADIĞINA, 4- BU KONUDA GEREKLİ KOLAYLIĞIN SAĞLANMASI İÇİN DEVLET MUHASEBESİ MUAMELAT YÖNETMELİĞİNE BİR MADDE İLAVESİ UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 3268/ 1 TARİH: 3. 4.1968 3267/3 SAYILI GENEL KURUL KARARININ İADEİ MÜZAKERE YOLUYLA TEKRAR İNCELENMESİ GEREKLİ OLDUĞU HK.

KARAR NO : 3269/ 1 TARİH: 8. 4.1968 HASTA MEMURLAR TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN İLAÇLARINBEDELLERİNİN MUTEMET AVANSINDAN ÖDENMESİ VEYA İLAÇLARINBİZZAT BU MUTEMETLER TARAFINDAN SATINALINMASI MÜMKÜNGÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3271/ 1 TARİH: 10. 4.1968 926 SAYILI KANUNUN 145 NCİ MADDESİ UYARINCA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN "SAVAŞTA BIRAKILACAK AYLIK YÖNETMELİĞİ" HK.

KARAR NO : 3272/ 1 TARİH: 15. 4.1968 3268/1 SAYILI GENEL KURUL KARARINA MÜSTENİDEN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILACAK TEZKEREYE 1968 YILI BÜTÇE KANUNUNUN 12340-12349 NCU MADDELERİNE İLİŞKİN (R) FORMÜLÜ İZAHATI DAGÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK İLAVE YAPILMASI VE BÜTÇE KANUNLARIİLE (R) İŞARETLİ FORMÜLLERE KONULMAMASI GEREKEN TADİL, TEHİR VEYA İHDAS HÜKÜMLERİNİN BİR KOMİSYON MARİFETİYLE TESBİTEDİLEREK KEYFİYETİN GENEL KURULUN İLERİDE YAPACAĞI TOPLANTILARDAN BİRİNDE GÖRÜŞÜLMESİ HK.

KARAR NO : 3273/ 2 TARİH: 17. 4.1968 926 SAYILI KANUNUN 202-204 NCÜ MADDELERİ HÜKÜMLERİNE MÜSTENİDEN DÜZENLENİP 832 SAYILI KANUNUN 105 NCİ MADDESİ UYARINCA SAYIŞTAYA GÖNDERİLMİŞ BULUNAN "TÜRK SİLAHLIKUVVETLERİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ" HK.

KARAR NO : 3279/ 1 TARİH: 6. 5.1968 669 SAYILI KANUN GEREĞİNCE EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIKLARININ YÜKSELTME MUAMELESİNİN İFASI SIRASINDA MUTTALİ OLUNAN FAZLA ÖDEMELER MÜNASEBETİYLE MALİYE BAKANLIĞINCA NE YOLDA İŞLEM YAPILABİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 3279/ 2 TARİH: 6. 5.1968 KİŞİLERE AİT ARAZİNİN İFRAZ TAKSİM VE YÜZÖLÇÜMÜ GİBİ İŞLEMLERİNİN İFASI İÇİN BELEDİYE HUDUTLARI İÇ VE DIŞINDAKİBİR MAHALLE GÖNDERİLEN TAPU FEN MEMURLARI İLE SAİR TAPUMENSUPLARINA, 6245 SAYILI KANUNUN 50 NCİ MADDESİ DELALETİYLE BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (H) İŞARETLİ CETVELDE GÖSTERİLENMİKTARDAKİ YEVMİYELERİN TAZMİNAT OLARAK ÖDENMESİ UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 3279/ 3 TARİH: 6. 5.1968 SARAYKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ 1966 YILI HESABININ TETKİKİ SIRASINDAVAKİ TEREDDÜT ÜZERİNE YAZILAN MÜZEKKEREDE BAHSOLUNAN HADİSE, 3279/2 SAYILI GENEL KURUL KARARINA KONU TEŞKİL EDEN HADİSEİLE AYNI MAHİYETTE BULUNMUŞ OLDUĞUNDAN BU KARAR UYARINCA HAREKET EDİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.