Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

PERSONEL

KARAR NO : 3281/ 2 TARİH: 13. 5.1968 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINDA ÇALIŞANLARDAN 346SAYILI KANUNA GÖRE TEMSİL ÖDENEĞİNE MÜSTEHAK BULUNANLARIN ASLİ GÖREVLERİ İCABI OLSUN VEYA OLMASIN GEÇİCİ GÖREVLE VEYA KURS VE SEMİNER GİBİ SEBEPLERLE MEMURİYET MAHALLERİNDEN AYRILMALARI HALİNDE 5027 SAYILI KANUNUN 4 NCÜ MADDESİ HÜKMÜSAKLI KALMAK ÜZERE KENDİLERİNE BU KANUNUN 2 NCİ MADDESİ HÜKMÜUYARINCA ÖDENEK VERİLMESİ MÜMKÜN GÖRÜLMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3284/ 1 TARİH: 29. 5.1968 MALİYE BAKANLIĞINCA SORULAN VE TARIM BAKANLIĞI TEŞKİLATINA DAHİL MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİN DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDEVAZİFE GÖRMELERİ HALİNDE KASA TAZMİNATLARININ DA MAAŞ VE ÜCRETLERİ GİBİ BAKANLIK BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİNDE SAKINCA OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BULUNAN MESELE HAKKINDA DÜŞÜNCEYÜRÜTÜLMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİNE DAİR.

KARAR NO : 3286/ 1 TARİH: 3. 6.1968 1- İHTİSAS ÜCRETLERİ VE İHTİSAS YEVMİYELERİNİN KITA TAZMİNATI İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ MÜMKÜN BULUNMADIĞI; 144 SAYILI KANUNUN 1 VE 2 NCİ MADDELERİNDE DERPİŞ OLUNAN TAZMİNATLARIN (144 S.K.2.MD. NİN F BENDİNDE SAYILANLAR HARİÇ) KITA TAZMİNATI İLEBİRLİKTE ÖDENEBİLECEĞİ; 223 SAYILI KANUNUN 2,4,6,8 VE GEÇİCİ 1VE 2 NCİ MADDALERİNE MÜSTENİDEN VERİLEN TAZMİNATLARIN (223 S.K.3 MD. GÖRE ÖDENENLER HARİÇ) KITA TAZMİNATI İLE BİRLİKTE VERİLEBİLECEĞİ, 2- 5027 SAYILI KANUNA GÖRE ASKERLERE ÖDENEN TEMSİL ÖDENEĞİNİN KITA TAZMİNATİYLE BİRLEŞTİRİLMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ, BUNLARDAN YALNIZ BİRİSİNİN TERCİH EDİLEBİLECEĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 3286/ 2 TARİH: 3. 6.1968 7244 S.K.NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE 750 VE 875 LİRA BAREM DIŞI ÜCRET ALDIKLARI HALDE HERHANGİ BİR SEBEPLE ÜCRETLERİ BİRMİSLİ ARTIRILAMAYARAK 1250 LİRA ÜCRET VERİLEN KİMSELERDEN EMEKLİLİĞE ESAS ÜCRETİ MÜSAİT OLMAYANLARA, 934 S.K. NA MÜSTENİDEN BU DEFA ALINAN 1500 VE 1750 LİRALIK KADRO ÜCRETLERİNİN VERİLMESİ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3287/ 1 TARİH: 10. 6.1968 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 989 SAYILI KANUNA MÜSTENİDEN HAZIRLANIP 832 SAYILI KANUNUN 105 NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA SAYIŞTAYA GÖNDERİLMİŞ BULUNAN "GECE ÖĞRETİMİ YAPAN YÜKSEK DERECELİ İSTANBUL TEKNİK OKULUNDA GÖREVLENDİRİLECEK PROFESÖR,ÖĞRETMEN, ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE ASİSTANLARIN GÖREVLENDİRİLME ŞEKİLLERİNE AİT YÖNETMELİK" HK.

KARAR NO : 3295/ 2 TARİH: 26. 6.1968 819 S.K. UYARINCA YAPILAN AVANS ÖDEMELERİNİN BİRİNCİ DERECEAYLIK TUTARINA İLAVE EDİLMESİNE İMKAN OLMADIĞI VE BU İTİBARLA% 60 TAHDİDİNİN 2700 LİRA ÜZERİNDEN HESABEDİLMESİ İCABEDECEĞİHK.

KARAR NO : 3300/ 1 TARİH: 8. 7.1968 TARIM BAKANLIĞI TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLEREÖDENEK VERİLMESİNE İLİŞKİN 883 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI YÖNÜNDEN ÖDENEKTEN İSTİFADE EDECEK VETERİNER HEKİMLERİN, TARIM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE MÜESSESELERİYLE BELEDİYE VE ÖZEL İDARELERİN MAAŞLI KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLMEKTE BULUNMALARI;DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİNDE MAAŞLI KADROLARDA ÇALIŞAN VETERİNERLERİN DE BU ÖDENEKTEN FAYDALANDIRILMALARI İCABEDECEĞİ, İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDE VE (D) CETVELİKADROLARINDA ÇALIŞAN VETERİNERLERE 883 SAYILI KANUNUNUYGULANAMAYACAĞI, VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNU TEKNİK ELEMANLARIN BU ÖDENEKTEN İSTİFADE EDEMEYECEKLERİ HK.

KARAR NO : 3301/ 1 TARİH: 10. 7.1968 (D) CETVELİ KADROLARINDAN ÜCRET ALAN DAİMİ HİZMETLİLERİN, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİ GEREĞİNCEHAZIRLANACAK GENEL KADRO KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRİP AYNI KANUNUN GEÇİCİ 6 NCI MADDESİ UYARINCA KENDİ SINIFLARININ KADROLARINA İNTİBAKLARI İCRA EDİLİNCEYE KADAR DEVLET MEMURU SIFAT, SELAHİYET, MÜKELLEFİYET VE HUKUKUNUN HAMİLİ OLMALARINA VE BU ARADA YILLIK VE MAZERET İZİNLERİNE İLİŞKİN 102 VE 104 NCÜ MADDELER AHKAMINDAN İSTİFADE ETMELERİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİNE DAİR.

KARAR NO : 3306/ 2 TARİH: 16. 9.1968 KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN 832 SAYILI KANUNUNUN 105NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA SAYIŞTAY'A GÖNDERİLMİŞ BULUNAN (TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA TEŞKİLATI VE KURUMLARINCA ÇALIŞANLARIN HİZMETLE İLGİLİ GİYİM EŞYASI YÖNETMELİĞİ) HK.

KARAR NO : 3312/ 1 TARİH: 9.10.1968 1713 SAYILI MECLİS KARARI VE 657 SAYILI KANUNUN 4.MD.NİN (C) İŞARETLİ FIKRASI HÜKMÜ MUVACEHESİNDE 3656 S.K. 9.MD.KAPSAMINA DAHİL OLAN VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE BAĞLIBİRLİKLERDE ÇALIŞAN SİVİL AŞÇILARIN YEVMİYE İLE İSTİHDAMLARI CAİZ GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3312/ 2 TARİH: 9.10.1968 926 SAYILI KANUNUN 167 NCİ MD.NİN (CC) İŞARETLİ FIKRASI HÜKMÜ MUVACEHESİNDE SUBAY YÜKSEK MÜHENDİS, ASKERİ YÜKSEK MÜHENDİS, ASKERİ MÜHENDİS VE SUBAY KİMYAGERLERE 4335, 233 VE 336 SAYILIKANUNLAR HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLMEKTE OLAN İHTİSAS ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASINDA, 262 VE 265 SAYILI KANUNLARA GÖREVERİLMEKTE OLAN MAAŞ TUTARLARININ ESAS ALINMASI İCABEDECEĞİHK.

KARAR NO : 3314/ 2 TARİH: 21.10.1968 KADRO DOLAYISİYLE AÇIKTA GEÇEN SÜRELERİN KIDEM VE EMEKLİLİKTENSAYILMASINA İLİŞKİN 1046 SAYILI KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİ HK.

KARAR NO : 3315/ 1 TARİH: 24.10.1968 3314/2 SAYILI KARARIN İADEİ MÜZAKARESİ VE MEMUR İKEN YASAMAORGANI ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER İLE DIŞARIDAN ATANMIŞ BAKANLARDANBU GÖREVLERİ SONA EREREK TEKRAR MEMURİYETE İNTİSAP EDENLERİN YASAMA GÖREVLERİNDE VE BAKANLIKTA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERİN TERFİLERDE 2 YIL ESASINA GÖRE NAZARA ALINACAĞINI BELİRTEN 1046SAYILI KANUNA GÖRE BU SÜRELERİN MEMURİYETTE GEÇEN SÜRELERLEBİRLEŞTİRİLMESİ HALİNDE AYRI AYRI STATÜLERDE GEÇEN BU HİZMETLERİN GEREK BAŞTA VE GEREKSE SONDA ORANTI YOLUYLADEĞERLENDİRİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3317/ 1 TARİH: 4.11.1968 ŞANTİYELERDE BİLFİİL ÇALIŞAN TEKNİK PERSONEL DIŞINDA KALIP,ASIL GÖREVLERİ İTİBARİYLE DAİRE VE BÜROLARDA ÇALIŞANELEMANLARIN TAŞIDIKLARI KONTROL AMİRLĞİ SIFATINDAN DOLAYI AYRICA ŞANTIYE ZAMMI ÖDENMESİ TEKNİK PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN 10 NCU MADDESİ HÜKMÜNE AYKIRI GÖRÜLMÜŞ OLDUĞU CİHETLE VİLAYET BAYINDIRLIK VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCISI VE DİĞER TEKNİK ELEMANLARA KONTROL AMİRLİĞİ SIFAT VEYA FAALİYETİNDEN DOLAYI ŞANTİYE ZAMMI ÖDENEMEYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3318/ 1 TARİH: 6.11.1968 3656 SAYILI KANUNUN 22, 7244 SAYILI KANUNUN 5 VE YEVMİYELİ TEKNİK PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN 14 NCÜ MADDELERİ MUVACEHESİNDESAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ DAİRE, KURUM VE TEŞEBBÜSLERDE İSTİHDAM OLUNAN MÜHENDİS, MİMAR, DOKTOR VE AVUKATLARIN, KAYITLI BULUNDUKLARI KAMU KURUMU VE NİTELİĞİNDEKİ MESLEKKURULUŞLARINA MESLEK VE SANATLARINI İCRA EDEBİLMEK İÇİNÖDEMEK ZORUNDA OLDUKLARI AİDATIN BU KİMSELERİNMENSUBOLDUKLARI DAİRE KURUM VE TEŞEBBÜS BÜTÇELERİNDEN ÖDENMESİMÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ HK. KARAR NO : 3318/ 2 TARİH: 6.11.1968 1- 4910 SAYILI KANUNUN 395 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 15 NCİMADDESİ GEREĞİNCE KASA TAZMİNATI ALAN BİR MEMURUN ÖLÜMÜ HALİNDE ÖDENMİŞ OLAN TAZMİNATI İSTİRDADINA İLİŞKİN MESELE HAKKINDA BİR KARAR VERİLMEDEN ÖNCE 1968 YILINDAN İTİBAREN BU ÖDEMELER BİR EK İSTİHKAK HÜVİYETİ ALMIŞ OLDUKLARI CİHETLE KONUNUN BÜTÇE MALİ KONTROL VE GELİRLER GN. MD.LÜKLERİ TEMSİLCİLERİ DİNLENDİKTEN SONRA KARARA BAĞLANMASIİCABEDECEĞİ, 2- 3272/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ İADEİ MÜZAKERESİ,3- CUMHURİYET SENATOSU İLE MİLLET MECLİSİNE BÜTÇE KANUNLARIDOLAYISİYLE ARZOLUNACAK RAPORUN YALNIZ (R) İŞARETLİ CETVELLERE DERCOLUNAN AÇIKLAMALARA HASRI UYGUN OLACAĞI, 4-MEZKÜR RAPORUN D. BŞK. M. KARABACAK BAŞKANLIĞINDA ÜYE A. ŞAHİN VE İ.GÖVSA'DAN MÜTEŞEKKİL KOMİSYON TARAFINDAN 1 AYZARFINDA HAZIRLANMASI, HAKKINDA.

KARAR NO : 3320/ 1 TARİH: 11.11.1968 1- 3318/2 SAYILI KARARIN İADEİ MÜZAKERESİ, 2- C.SENATOSU İLE M.MECLİSİNE SUNULACAK RAPORUN, KOMİSYONCABÜTÇE KANUNLARININ METİN VE CETVELLERİNİN TARANMASI SURETİYLE HAZIRLANMASI UYGUN OLACAĞI, 3- KOMİSYONA ÜYE A.ORHON VE H.ÖZERKAN'IN DAHİL EDİLMESİ,HAKKINDA.

KARAR NO : 3333/ 1 TARİH: 16.12.1968 633 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 3 NCÜ MADDESİ UYARINCA MAAŞLI KADROLARA GEÇİRİLMİŞ OLAN DİN GÖREVLİLERİNİN 657 SAYILIDEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 102 VE 104 NCÜ MADDELERİ HÜKÜMLERİNDEN İSTİFADE ETTİRİLMELERİ, 633 SAYILI KANUNLAİNTİBAKLARI YAPILMIYAN VE BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (S) İŞARETLİ CETVELLE ALINAN KADROLARDA İSTİHDAM EDİLENLERİN İSE; HALENÜCRETLİ MÜSTAHDEM SIFATINI MUHAFAZA ETMELERİ SEBEBİYLE,BUNLARIN İZİNLERİ KONUSUNDA ÜCRETLİ MÜSTAHDEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI HK.

KARAR NO : 3339/ 3 TARİH: 13. 1.1969 1- SPOR-TOTO PERSONEL İNİN 1961 YILINDA DEVLET BAKANLIĞI VE BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE ÇALIŞTIRILMIŞ OLMASI,AYRI BİR MÜZEKKERE İLE GENEL KURULA İNTİKAL ETTİRİLMEDİKÇE, KONUNUN CUMHURİYET SENATOSU İLE MİLLET MECLİSİNE ARZININMÜMKÜN OLMIYACAĞI, 2- DEVLET BAKANLIĞI VE BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILAN 3 MEMUR DOLAYISİYLE, DAİRECE TAZMİN HÜKMOLUNAN MİKTAR, TEMYİZ KURULUNCA KALDIRILIP, TEMYİZ İLAMI KESİNLEŞMİŞOLDUĞU CİHETLE, MESELENİN CUMHURİYET SENATOSU İLE MİLLET MECLİSİNE ARZINA MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3352/ 1 TARİH: 17. 2.1969 KITA TAZMİNATININ TEMSİL ÖDENEĞİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HAKKINDA EVVELCE GENEL KURULCA İTTİHAZ OLUNAN3.6.1968 TARİH VE 3286/1 SAYILI KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3354/ 1 TARİH: 19. 2.1969 1- 6725 SAYILI "JET TAYYARECİLİĞİ UÇUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNUN BÜTÜN HÜKÜMLERİ İLE YÜRÜRLÜKTE BULUNDUĞU 1.3.1956- 1.2.1963 TARİHLERİ ARASINDA, YIPRANMA TAZMİNATI İLE JET UÇUŞ HİZMETLERİNİ İHTİVA EDEN GÖREVLERDE ÇALIŞANLARA ÖDENMEKTE OLAN% 40 NİSBETİNDEKİ TAZMİNATIN BİRLİKTE ÖDENMESİNE İMKAN GÖRÜLMEDİĞİ," 2- 144 SAYILI KANUNUN 12 NCİ MADDESİ HÜKMÜYLE; 6725 SAYILI KANUNUN 1 NCİ MADDESİNİN (C) BENDİNİN BİR VE İKİNCİ FIKRALARININ TAMAMI YÜRÜRLÜKTE BIRAKILDIĞINDAN; BU BENDİN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU 10.8.1967 TARİHİNE KADARKİ DEVRE ZARFINDA DAYIPRANMA TAZMİNATI İLE % 4 NİSBETİNDEKİ TAZMİNATIN BİRLİKTEÖDENMESİ CAİZ OLAMIYACAĞI,3- 926 SAYILI KANUNUN 208 NCİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 10.8.1967 TARİHİNDEN SONRAKİ DEVRE İÇİN TEREDDÜDÜ MUCİP BİRHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3355/ 1 TARİH: 24. 2.1969 GECE ÖĞRETİMİ YAPAN ANKARA DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ MENSUPLARINA EK ÜCRET VERİLMESİNE DAİR 707 SAYILI KANUNU TADİL EDEN 1070 SAYILI KANUNUN TATBİKİNDE; BU KANUNUN 1 NCİ MADDESİNDEKİ "ÜCRETLİ MEMUR" TABİRİNE BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI(D) İŞARETLİ CETVELLE ALINAN "MEMUR UNVANLI" KADROLARDA ÇALIŞTIRILANLARIN DA DAHİL OLDUĞU HK.

KARAR NO : 3357/ 1 TARİH: 11. 3.1969 832 SAYILI KANUNUN 38 NCİ MADDESİNE GÖRE MİLLİ SAVUNMA VE MALİYE BAKANLIKLARINCA HAZIRLANIP AYNI KANUNUN 105 NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA SAYIŞTAY'A GÖNDERİLMİŞ BULUNAN "ASKERİKADROLARIN VE ORDU MALLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK" HK.

KARAR NO : 3358/ 1 TARİH: 13. 3.1969 3357/1 SAYILI KARARIN, MÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLE TETKİKİNE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3360/ 1 TARİH: 19. 3.1969 5434 SAYILI KANUNA EK 1101 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 NCİ MADDESİUYARINCA, HAK 1.3.1969 TARİHİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ OLSA DAHİÇEŞİTLİ KANUNLARLA BAĞLANMIŞ VEYA BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA BAĞLANACAK, HAZİNECE ÖDENMESİ GEREKLİ EMEKLİ, ADİ MALÜLLÜK, VAZİFE MALÜLLÜĞÜ, HARP MALÜLLÜĞÜ, DUL VEYETİM AYLIKLARI (VATANİ HİZMET AYLIKLARI DAHİL) TOPTAN ÖDEMELERE VE BUNLARA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HAKLARA AİT İŞLEMLERİN 1.3.1969 TARİHİNDEN İTİBAREN SAYIŞTAY'CA TESCİLİNE DEVAMOLUNMASINA İMKAN GÖRÜLMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3363/ 2 TARİH: 2. 4.1969 1- 4910 SAYILI KANUNUN 395 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 15 NCİMADDESİ GEREĞİNCE KASA TAZMİNATI ALAN BİR MEMURUN ÖLÜMÜ HALİNDE, ÖDENMİŞ OLAN TAZMİNATIN, ÖLÜM TARİHİ İLE AY SONUNA KADARKİ KISMININ İSTİRDAT EDİLMEMESİ GEREKECEĞİ, 2- 1968 YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (R) İŞARETLİ CETVELDEKİ AÇIKLAMA İLE BU YILDAN İTİBAREN MALİYE BAKANLIĞININ MERKEZ VEİLLER TEŞKİLATINDAKİ BÜTÜN AYLIKLI MEMURLARA TEŞMİL EDİLMEKLE-MUHTEMEL KASA AÇIĞINI KARŞILAMAYA MATUF BİR ÖDEME- NİTELİĞİNİKAYBETTİĞİNDEN; MEZKÜR TAZMİNATIN İSTİHKAK SAHİPLERİ ARASINDA HİÇBİR TEFRİK YAPILMAKSIZIN TAMAMININ GELİR MEVZUU DIŞINDA BIRAKILMASI MÜMKÜN GÖRÜLMEDİĞİ,3- A) 1968 YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (R) İŞARETLİ CETVELİN TAZMİNATLAR KESİMİNDE TADADİ OLARAK GÖSTERİLEN MEMURLARDAN, VEZNEDAR VE VEZNEDAR YARDIMCISI MAHİYETİNDE OLANLAR VEYABUNLARLA AYNİYETİ TESBİT EDİLENLERE ÖDENEN KASATAZMİNATLARINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMEMESİ. BUNLARIN DIŞINDA KALAN MALİYE BAKANLIĞININ, MERKEZ VE İLLER KURULUŞUNDAKİAYLIKLI MEMURLARI İSE KIYMET MUHAFIZI DURUMUNDA OLMAMALARI HASEBİYLE, KENDİLERİNE ÖDENECEK MEZKÜN TAZMİNATTAN VERGİ KESİLMESİ GEREKECEĞİ,B) KESİLMESİNE KARAR VERİLEN GELİR VERGİSİNİN, GENEL KURULKARARININ MALİYE BAKANLIĞINA TEBLİĞİNİ TAKİP EDEN AYBAŞINDAN İTİBAREN YAPILACAK ÖDEMELERDEN YAPILMASI UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 3365/ 1 TARİH: 7. 4.1969 1969 YILI BÜTÇE KANUNUNUN 37 NCİ MADDESİ HÜKMÜNE MÜSTENİDENHİZMETLİLERE 5434 SAYILI KANUNUN 47 NCİ MADDESİNE GÖRE HİZMETLİ NİTELİĞİNİ MUHAFAZA ETTİKLERİ MÜDDET ZARFINDA YATARAK VEYA AYAKTA YAPILAN TEDAVİLERE İLİŞKİN ÜCRETLERİN KURUMLARINCA ÖDENMESİ İCABEDECEĞİ VE CENAZE MASRAFLARININ KURUMLARCA KARŞILANABİLMESİ İÇİN ÖLÜMÜN TEDAVİ EDİLMEKTE İKENVUKUBULMASININ GEREKLİ OLDUĞU HK.

KARAR NO : 3368/ 1 TARİH: 21. 4.1969 1969 YILI BÜTÇELERİNDE YER ALAN KASA TAZMİNATI KONUSUNDAKİ HÜKÜM VE AÇIKLAMALARI BELİRTMEK ÜZERE, KURULAN KOMİSYONTARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR ÜZERİNE 3363/1 SAYILI KARARIN İADEİ MÜZAKERESİ İLE VERGİLENDİRİLECEK KASA TAZMİNATLARI VE C.S. İLE M.M. RAPOR SUNULMASI HK.

KARAR NO : 3369/ 2 TARİH: 28. 4.1969 5434 SAYILI KANUNA 1101 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK 5 NCİ MADDE HÜKMÜ UYARINCA; T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA TABİ DAİRE KURUMVE ORTAKLIKLAR İLE BUNLARIN, SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA TABİ İŞYERLERİNDE SÖZLEŞMELİ VEYA SAAT ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLEN, EMEKLİLERİN EMEKLİ AYLIKLARININ KESİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3369/ 3 TARİH: 28. 4.1969 6309 SAYILI MADEN KANUNUNUN 271 SAYILI KANUNLA MUADDEL 144 NCİMADDESİ HÜKMÜ UYARINCA İLGİLİLER TARAFINDAN KEŞİF, TETKİK VE TAHKİK MASRAFLARINA MUKABİL AVANS OLARAK PEŞİNEN ÖDENECEK PARALARIN, BANKALARA DEĞİL MALSANDIKLARINA YATIRILARAK BU KONUDAKİ İŞLEMLERİN DEVLET MUHASEBESİ MUAMELAT YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ DAİRESİNDE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ HK.

KARAR NO : 3375/ 1 TARİH: 28. 5.1969 Y. MÜHENDİS, MÜHENDİS VE GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSİ ÜNVANINA SAHİP SUBAYLARDAN (KOMUTANLIK TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,TEKNİK MUAYENE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ, BASIMEVİ, KİMYEVİ VE DİĞER ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GİBİ) İDARİ GÖREVLERDE ÇALIŞANLARA 1128 SAYILI KANUNDA YAZILI TAZMİNAT YERİNE 4335SAYILI KANUN ESASLARINA GÖRE İHTİSAS ÜCRETİ TEDİYE OLUNMASI MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3378/ 1 TARİH: 9. 6.1969 7334 SAYILI İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ KANUNUNUN, BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE YENİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR OLAN 1169 SAYILI KANUNDA, BÜTÇE KANUNU İLE VERİLEN ÖDENEKLERE AİT HARCAMA YETKİSİNİ KALDIRIR MAHİYETTEBİR HÜKÜM MEVCUT OLMADIĞINDAN, AKADEMİLERİN 1969 MALİ YILI MASRAFLARININ, GENEL BÜTÇE KANUNUNUN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIKISMININ İLGİLİ BÖLÜM VE MADDELERİNE BU AKADEMİLER İÇİNKONULAN ÖDENEKLERLE KARŞILANMASI VE MEVCUT KADRO UYGULAMALARINA DEVAM EDİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3379/ 1 TARİH: 11. 6.1969 R.G. 10.7 1969 - 13245GENELGE SERİ NO : 53 4/10195 SAYILI YÖNETMELİĞİN 10 NCU MADDESİNİN (D) FIKRASI İLE VERİLMESİ ÖNGÖRÜLEN AĞIRLIK VE SEYYARLIK ZAMLARININ HERİKİSİNE BİRDEN HAK KAZANILMIŞ OLMASI HALİNDE BUNLARIN BİRLİKTE ÖDENMESİNDE, MEZKÜR MADDEYE AYKIRI DÜŞEN BİR HUSUS BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3380/ 1 TARİH: 16. 6.1969 R.G. 10.7.1969 - 13245 GENELGE SERİ NO : 554609 SAYILI KANUNUN TABİPLERİN DERUHTE EDEBİLECEKLERİVAZİFELERİN ADEDİNİ GÖSTEREN 5 NCİ FIKRASININ UYGULANMASINDA;TABİPLERDEN BAŞTABİPLİK GÖREVİNİ DE İFA EDENLERİN BU İKİNCİ GÖREVLERİNİN İDARİ GÖREVLER MEYANINDA MÜTEALASI İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3382/ 1 TARİH: 23. 6.1969 1- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLERİNİN, ELÇİLİKLERİMİZNEZDİNDE SÜREKLİ GÖREVLE TAYİNLERİNİN MÜMKÜN OLACAĞI, 2- BU GİBİLERE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI ÜZERİNDEN 212 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4991 SAYILI KANUN ESASLARI DAİRESİNDE MAAŞ VERİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3386/ 1 TARİH: 7. 7.1969 4/10195 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN - MUAYYEN VE MUVAKKAT MÜDDETLİ HİZMETLERDE ÇALIŞTIRILACAKYEVMİYELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN, 13 NCÜ MADDESİNDE MEVCUTOLDUĞU HALDE, 21.3.968 GÜN VE 6/9789 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA BAĞLI YÖNETMELİKLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ESNASINDAÇIKARILAN :"HASTALIK SIRASINDA, SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA GEÇİCİ İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE BU MİKTAR İSTİHKAKINDAN İNDİRİLİR" TARZINDAKİ FIKRA HÜKMÜNÜN, YENİDEN MEZKÜR MADDEYE İLAVE EDİLMESİ İÇİN, KEYFİYETİN BAŞBAKANLIĞAYAZILMASI HK.

KARAR NO : 3386/ 2 TARİH: 7. 7.1969 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN GEÇİCİ 18 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR OLAN 1134 SAYILI KANUNUN 1 NCİ MADDESİYLE; ORDUDAKİ SUBAYLARA TANINMIŞ OLANKIDEMİN, SİVİL SEKTÖRDE VAZİFE ALAN EMSALİ MÜSTAFİSUBAYLARADA TANINMASI VE İLGİLİLERİN KANUNUN NEŞRİ TARİHİNDE BULUNDUKLARI AYLIK VE ÜCRET DERECESİNDE SAYILMASI, ARTANSÜRENİN DE ORDUDAKİ GÖREVLİ EMSALİ SUBAYLARIN İSTİFADE ETTİĞİSÜREDEN FAZLA BİR HAK TANINMAMAK KAYDİYLE MÜTEAKİPTERFİLERİNDE NAZARI İTİBARE ALINMASI HK.

KARAR NO : 3394/ 1 TARİH: 22. 9.1969 1- SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINCA HAZIRLANIP, 832 SAYILIKANUNUN 105 NCİ MADDESİ UYARINCA SAYIŞTAY'A GÖNDERİLEN "4598 SAYILI KANUNUN 7351 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 9 NCU MADDESİNE MÜSTENİDEN MEMURLARA VERİLECEK TEDAVİ MASRAFLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK" TE YAPILMAK İSTENİLEN DEĞİŞİKLİK. 2- MEZKÜR YÖNETMELİK SAYIŞTAY'IN İSTİŞARİ MÜTALAASI ALINMADAN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞ OLUP, BUNDAN BÖYLE SAYIŞTAYMÜTALAASI ALINMADAN RESMİ GAZETEDE NEŞREDİLMEMESİNİN ADI GEÇEN BAKANLIĞA YAZILMASI, ANCAK 105 NCİ MADDE UYARINCA SAYIŞTAY'IN İSTİŞARİ MÜTALAASI ALINMADAN RESMİ GAZETE İLE NEŞREDİLMİŞ OLAN YÖNETMELİKLERİN YOKLUKLA MUALLEL BİR TASARRUFTELAKKİSİ MÜMKÜN OLAMIYACAĞINDAN, MER'İ VE MUTEBER ADDEDİLMESİHK.

KARAR NO : 3399/ 1 TARİH: 6.10.1969 NATO GENEL SEKRETERLİĞİ NEZDİNDE BİR MEMURİYETE ATANAN VE ÜCRETLERİ NATO MEVZUATINA GÖRE TEŞKİLAT TARAFINDAN VERİLMEKTE OLAN MEMURLARA AYRICA 4489 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YURT İÇİAYLIKLARININ DA ÖDENMESİNDE HERHANGİ BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3399/ 2 TARİH: 6.10.1969 2000 LİRALIK KADRODA 2000 + 100 VEYA 2000 + 200 LİRA ALMAKTA İKEN KENDİ RIZALARI İLE 1750 LİRA AYLIKLI BİR KADROYA ATANAN KİMSELERE, SADECE 2000.- LİRA AYLIĞIN VERİLMESİ GEREKECEĞİ,TAZMİNATLARIN VERİLMESİNE İMKAN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3400/ 1 TARİH: 8.10.1969 1- 10195 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞ BULUNAN "MUAYYEN VE MUVAKKAT HİZMETLERDE ÇALIŞTIRILACAKYEVMİYELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ" NİN 10 NCU MADDESİNİN (A),(B), (C) VE (D) FIKRALARINA İSTİNADEN ÖDENMEKTE OLAN ARAZİ,ŞANTİYE, AĞIRLIK VE SEYYARLIK ZAMLARINDAN 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYARINCA GELİR VERGİSİ KESİLMESİ GEREKECEĞİ. 2- MEZKÜR ZAMLARIN, İŞBU GENEL KURUL KARARININ RESMİ GAZETEDE NEŞRİ TARİHİNDEN İTİBAREN, ASIL YEVMİYE İLE BİRLEŞTİRİLMEKSURETİYLE, 4 NUMARALI CETVEL ÜZERİNDEN VERGİLENDİRİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3402/ 1 TARİH: 15.10.1969 KASA TAZMİNATININ BİLFİİL VAZİFE GÖRENLERE ÖDENECEĞİNE DAİRKANUNLARDA HİÇ BİR SARAHATA RASTLANMADIĞI GİBİ, SÖZÜ EDİLEN TAZMİNATIN VERİLİP, VERİLMEMESİ HUSUSU MALİYE BAKANLIĞININ TAKDİRİNE BAĞLI OLDUĞUNDAN, 20.06.1969 GÜN VE MUHASEBAT GENELMÜDÜRLÜĞÜ İFADELİ 180 (M) SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞİN 2 NCİ MADDESİNİN:" YILLIK VE MAZERET İZİNLERİYLE BİR MALİ YILDA TOPLAM 2 AYI GEÇMİYEN HASTALIK İZİNLERİNİ KULLANANLARA BU İZİNLERDE GEÇİRDİKLERİ GÜNLERE AİT KASA TAZMİNATLARI ÖDENİR...,, TARZINDA DÜZENLENMESİNİN VE BUNA GÖRE ÖDEME YAPILMASININ, 4910 SAYILI KANUNUN 15 NCİ MADDESİNE AYKIRI OLMIYACAĞI HK.

KARAR NO : 3404/ 4 TARİH: 3.11.1969 6821 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELDEKİ GENEL SEKRETERLİKKADROSUNUN, BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (L) İŞARETLİ CETVELE ALINARAK, BUNUN YERİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ,TEVLİT ETTİĞİ SAKINCALAR BAKIMINDAN, KONUNUN CUMHURİYETSENATOSU İLE MİLLET MECLİSİNE AKSETTİRİLMESİNİ GEREKTİRECEKBİR AĞIRLIKTA OLMADIĞI,

KARAR NO : 3407/ 1 TARİH: 19.11.1969 1- 4/10195 SAYILI KARARNAMEYLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞ BULUNAN YÖNETMELİĞE GÖRE ÇALIŞTIRILAN TEKNİK PERSONEL E ÖDENEN ARAZİ, ŞANTİYE, AĞIRLIK VE SEYYARLIK ZAMLARININ GELİR VERGİSİNE TABİOLACAĞI VE 89 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNİN TAMİM TARİHİ OLAN 29.11.1968 GÜNÜNDEN SONRAKİ DEVREYE AİT GELİR VERGİLERİNİN DE ARANMASI, 2- 29.11.1968 TARİHİNDEN ÖNCE TAHSİL EDİLMİŞ VERGİLERİN İADE EDİLMEMESİ, İADE EDİLMİŞLER VAR İSE İSTİRDADI YOLUNAGİDİLMESİ GEREKECEĞİ, 3- İADE EDİLMİŞ VERGİLER HAKKINDA GÖREV VE YETKİLİ SAYIŞTAYDAİRELERİNCE HALİN İCAP VE ŞARTLARINA GÖRE HÜKÜM TESİSİ TABİİOLUP, DAİRELERİN KAZA HAKKINA GİREN BU KONU DOLAYISİYLE GENELKURULCA ÖNCEDEN KARAR ALINMASININ, MEZKÜR HAKKA MÜDAHALE ANLAMINA GELECEĞİ HK.

KARAR NO : 3408/ 1 TARİH: 24.11.1969 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ İLLERDE SÖZLEŞME İLE ÇALIŞTIRILAN SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONEL İNİN, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA, SAAT BAŞIÜCRETLE DERS OKUTMALARINDA BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3412/ 1 TARİH: 17.12.1969 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANIP 832 SAYILI KANUNUN 105NCİ MADDESİ UYARINCA SAYIŞTAY'A GÖNDERİLEN "KAMU KURULUŞLARI İÇİN YABANCI DİL KURSLARI YÖNETMELİĞİ" HK.

KARAR NO : 3418/ 2 TARİH: 14. 1.1970 SAĞLIK MÜESSESESİ SAYILAN İÇMECE KAPLICALARA AİT TARİFELERDE BELİRLİ TARİHLER ARASINDA VE BU MÜESSESELERİN DOLU OLDUĞU GÜNLER İÇİN İŞLETME İDARESİNCE, YATAK ÜCRETİ YERİNE ODAÜCRETİ ALINMASININ KABUL EDİLMESİ HALİNDE, İŞGAL EDİLEN ODADAKİ DİĞER YATAKTA BAŞKA BİR ŞAHSIN YATIRILMAMIŞ OLDUĞUNUN İŞLETME İDARESİNDEN ALINACAK BİR BELGE İLE TEVSİKİ ŞARTİYLE, İKİ YATAĞA AİT ÜCRETİN TAM OLARAK ÖDENEBİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 3421/ 1 TARİH: 9. 2.1970 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANIP, 832 SAYILI KANUNUN 105 NCİ MADDESİ UYARINCA SAYIŞTAY'A GÖNDERİLEN "EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCILARINA DÖNER SERMAYEDEN ÖDENEK VE PRİM, YARDIMCI TIP PERSONEL İNE PRİM VERİLMESİ HAKKINDA 1174 SAYILI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ" HK.

KARAR NO : 3421/ 2 TARİH: 9. 2.1970 5434 SAYILI KANUNA 1101 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK 5 NCİ MADDE UYARINCA, EMEKLİLERİN, 439 SAYILI KANUN HÜKMÜ DAİRESİNDE DERSSAATİ ÜCRETİ VERİLMEK SURETİYLE İSTİHDAMINA İMKANGÖRÜLEMEDİĞİ.

KARAR NO : 3425/ 1 TARİH: 4. 3.1970 1- 224 SAYILI KANUN UYARINCA SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONEL İNEÖDENEN (KIDEME GÖRE MAAŞ TUTARI), (UMUMİ SERBEST KAZANÇSEVİYELERİ TAZMİNATI) (İHTİSAS TAZMİNATI), (YAPTIKLARI VAZİFENİN AĞIRLIĞI VE ÇALIŞTIKLARI BÖLGELERDE MARUZ KALDIKLARI MAHRUMİYET ŞARTLARI TAZMİNATI) NAMINDAKİ ÖDEMELERİN TAMAMININ TEK BİR ÜCRET OLARAK KABULÜ İLE 193SAYILI KANUNA BAĞLI (2) SAYILI CETVEL ÜZERİNDENVERGİLENDİRİLMESİ, 2- BU ŞEKİLDE VERGİLENDİRMENİN, BU KARARIN RESMİ GAZETE İLEYAYINLANMASINI TAKİP EDEN AY BAŞINDAN İTİBAREN TATBİK EDİLMESİ, 3- YÖNETMELİĞİN, GELİR VERGİSİ KANUNUNA AYKIRI GÖRÜLEN 5 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE VERGİLENDİRMENİN BU KARARIN 1 VE2 NCİ FIKRALARINDA YAZILI ESASLAR DAİRESİNDE YAPILMASI İÇİN KEYFİYETİN, MALİYE VE SAĞLIK BAKANLIKLARINA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 3432/ 2 TARİH: 1. 4.1970 KASA TAZMİNATI HAKKINDA BÜTÇE KANUNLARINA BAĞLI (R) İŞARETLİ CETVELLERE KONULAN AÇIKLAMALAR MÜHASEBETİYLE GENEL KURULCA İTTİHAZ OLUNAN 3368/1 SAYILI KARAR UYARINCA C. SENATOSU VE M. MECLİSİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE HAZIRLANAN RAPORUN UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNE DAİR.

KARAR NO : 3433/ 2 TARİH: 3. 4.1970 "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GİYİM-KUŞAM YÖNETMELİĞİ" HAKKINDA 832SAYILI KANUNUN 105 İNCİ MADDESİ UYARINCA VERİLEN İSTİŞARİ MÜTALAAYA DAİR.

KARAR NO : 3433/ 3 TARİH: 3. 4.1970 ASLİ GÖREVLERİ MEYANINDA OLMADIĞI HALDE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU KAPSAMINA GİREN KİŞİLERE GÖREV TEVDİİ SURETİYLE TERCÜME YAPTIRILMASI HALİNDE M.S.B.YAYIN YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜCRET ÖDENMESİ UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ HK.

KARAR NO : 3436/ 1 TARİH: 13. 4.1970 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYMANLIKLARINCA FAZLA MESAİYÖNETMELİĞİNİN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA ÖDENMEKTE OLAN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNE 4178 S.K. 1. MD. UYARINCA ZAM YAPILMASINA İMKAN GÖRÜLMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3438/ 1 TARİH: 20. 4.1970 1- DANIŞTAY KARARINA İSTİNADEN GEÇMİŞE ŞAMİL OLARAK TERFİLERİ YAPILAN SUBAYLARA ONAY METNİNDE YAZILI TARİH İLE ONAY TARİHİNİTAKİBEDEN AYBAŞI ARASINDA GEÇEN SÜRE İÇİN YENİ RÜTBELERİNİN GEREKTİRDİĞİ KITA TAZMİNATININ ÖDENMESİNE İMKAN OLMADIĞI, 2- BU DURUMDA OLAN VE DOLAYISİYLE ONAY METNİNDE YAZILI TARİHTEN İTİBAREN ÜST RÜTBEYİ İBRAZ EDEN SUBAYLARA BU TARİHİ TAKİBEDEN AYBAŞINDAN İTİBAREN YENİ RÜTBELERİNE AİT GENERALTAZMİNATLARININ ÖDENMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3439/ 2 TARİH: 27. 4.1970 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE MÜŞAVİR, MÜTEHASSIS VE BAŞASİSTAN DURUMUNDA OLAN UZMANLARA VEGÜLHANEDEKİ İHTİSASLARI MÜDDETİNCE ASİSTANLARA, ÜNİVERSİTELERKANUNU HÜKÜMLERİ DAİRESİNDE ÖDENMEKTE OLAN AKADEMİTAZMİNATININ 7244S.K.3.MD. YAZILI % 60 TAHDİDE TABİ TUTULMAMASI İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3444/ 1 TARİH: 13. 5.1970 "SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMİŞ OLDUĞU BÖLGELERDE SÖZLEŞME İLE ÇALIŞTIRILACAK SAĞLIK PERSONEL İNE VERİLECEK ÜCRET VE TAZMİNAT İLE BU PERSONEL İN ÇALIŞMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR 26/8/1963 GÜN VE 6/2150 SAYILI KARARNAME İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİĞE EK YÖNETMELİK" HAKKINDA 832 SAYILI KANUNUN 105 İNCİ MADDESİ UYARINCA VERİLEN İSTİŞARİ MÜTALAAYA DAİR.

KARAR NO : 3446/ 1 TARİH: 20. 5.1970 1- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATINDA GÖREVLENDİRİLEN SUBAY VE ASTSUBAYLARIN BU İSTİHDAMLARININ 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN 171 İNCİ MD.NİN (C) FIKRASINDA YAZILI ATANMA MAHİYETİNDE OLDUĞU, 2- BU SURETLE MİT TEŞKİLATINDA GÖREVLENDİRİLEN MEZKÜRPERSONEL E 644 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNE GÖRE VERİLMEKTE BULUNAN GÖREV ÖDENEĞİNİN KITA TAZMİNATI, İLEBİRLİKTE ÖDENMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3447/ 2 TARİH: 25. 5.1970 1- MALİYE BAKANLIĞINCA SORULAN HUSUS KAZA SAHASINA İNTİKAL ETMİŞ VE MUKTEZASI İLGİLİ DAİRECE YARGILAMA YOLU İLE TAYİNEDİLMİŞ BULUNMAKTA İSE DE; VERİLECEK KARAR İSTİKBALE MUZAFOLMAK ÜZERE TATBİKATA VEÇHE VERME AMACINA MATUF OLACAĞI CİHETLE MÜTALAA VERİLMESİNDE SAKINCA BULUNMADIĞI, 2- 926 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENMEKTE OLAN KITA TAZMİNATI İLE2852 SAYILI KANUNA MÜSTENİDEN DENİZ KUVVETLERİ MENSUPLARINA VERİLMEKTE BULUNAN YEMEK BEDELİNİN BİRLİKTE ÖDENMESİNDESAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3449/ 1 TARİH: 8. 6.1970 1- YURT DIŞINDA GÖREVLİ MEMUR VE HİZMETLİLERİN MAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN DAMGA VERGİSİ ALINMASI GEREKECEĞİ, 2- İŞBU KARARIN 832 S.K. 18.MD. UYARINCA RESMİ GAZETE İLE YAYINLANMASI, 3- GENEL KURULUN BU KONUDAKİ KARARININ (İDARİ YOLLARDAN İKMALEN YAPILACAK TARHİYAT YETKİSİNİ KISITLAMAMAK KAYDİYLE) RESMİ GAZETEDE YAYIMINI TAKİPEDEN AYBAŞINDAN İTİBAREN UYGULANMASI HK.

KARAR NO : 3453/ 3 TARİH: 22. 6.1970 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 224 SAYILI KANUNUN 26 NCI MADDESİNE GÖRE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 3425/1 SAYILI GN.KRL. KARARININTAVZİHİ İLE (SEYYAR HİZMET TAZMİNATI HARİÇ) ÖDENEN ÜCRETİN TAMAMININ TEK BİR ÜCRET TELAKKİSİ İLE TOPLAM ÜZERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3454/ 1 TARİH: 24. 6.1970 MUHBİR VE MÜSABİR İKRAMİYELERİNDEN GELİR VERGİSİ VE TASARRUF BONOSU KESİLMESİ GEREKECEĞİ HAKKINDA DENETÇİ MÜVEDDET TÜRKUĞUR TARAFINDAN YAZILAN MÜZEKKERE MÜNASEBETİYLE, GENELKURULCA 832 SAYILI KANUNUN 25 VEYA 1260 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 31 NCİ MADDELERİNE GÖRE BİR KARAR VERİLMESİNE İMKANBULUNMADIĞINA DAİR.

KARAR NO : 3454/ 2 TARİH: 24. 6.1970 KIRIKKALE PİRİNÇ FABRİKASI İŞÇİSİ İKEN MALÜLİYETİ SEBEBİYLEEMEKLİYE AYRILAN OSMAN ÖZTÜRK HAKKINDA YAPILAN İŞLEMİN, MALÜLİYETİN VAZİFEDEN MÜTEVELLİT OLDUĞU TEVSİK EDİLMEDİKÇEDEĞİŞTİRİLMESİNE İMKAN GÖRÜLMEDİĞİNE DAİR.

KARAR NO : 3455/ 1 TARİH: 29. 6.1970 3454/1 SAYILI KARARIN İADESİ MÜZAKERE YOLUYLA İNCELENMESİ VE BU MÜNASEBETLE YAPILACAK TOPLANTIDA MALİYE BAKANLIĞITEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI, AYRICA DENETÇİSİNİN DEDİNLENMESİ HK.

KARAR NO : 3456/ 2 TARİH: 1. 7.1970 1- MUAYYEN VE MUVAKKAT MÜDDETLİ HİZMETLERDE ÇALIŞTIRILACAK YEVMİYELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNE 6/10211 SAYILI BAK. KRL.K. İLE EKLENEN (3) SAYILI CETVELİN UYGULANMASINDA, TAHSİL SÜRELERİ 4 YILDAN FAZLA OLAN PERSONEL DEN, YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN KIDEM KAZANMASINA İMKAN OLMADIĞI, 2- 1968-1969 YILLARI HESAPLARI MEYANINDA BU GÖRÜŞE AYKIRI OLARAK YAPILAN ÖDEMELER MÜNASEBETİYLE DENETÇİLERCE NE YOLDA İŞLEM YAPILACAĞI,3- BAYRDIRLIK BAKANLIĞINCA SÖZ KONUSU TEDİYELER DERUHTEİMES'ULİYET EDİLMİŞ OLMASININ MALİ MES'ULİYET DERUHTESİNİ TEMİN EDEN VASIF VE ŞARTLARDAN YOKSUN VE GÖREVLİLERİ BİR MUAYYEN İŞLEMİ YAPMAYA ZORLAYAN EMİR NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3456/ 3 TARİH: 1. 7.1970 EMEKLİYE SEVKOLUNAN SUBAYLARDAN KAZAİ KARARLARLA EMEKLİLİK İŞLEMİ KALDIRILMIŞ BULUNANLARA EMEKLİLİK STATÜSÜNDE GEÇİRDİKLERİ SÜRELER İÇİN MAAŞ VE SAİR ÖZLÜK HAKLARININVERİLMESİNE İMKAN BULUNMADIĞI HAKKINDAKİ 2721/1 SAYILI GN.KRL.KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞIRA DAİR.

KARAR NO : 3457/ 1 TARİH: 6. 7.1970 3456/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ BİRİNCİ FIKRASININ MÜZAKERENİN İADESİ YOLUYLA TEKRAR İNCELENMESİ VE NETİCEDE BU FIKRADA YAZILI KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3457/ 3 TARİH: 6. 7.1970 228 SAYILI KANUNUN 28/1/1970 TARİH VE 1214 SAYILI KANUNUN 2NCİ MADDESİYLE EKLENEN EK 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINDA: 1- BAREM İÇİ KADROLARDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLANLARIN SADECEEMEKLİLİK KESENEĞİNE ESAS AYLIK DERECELERİNİN YÜKSELTİLMESİ GEREKECEĞİ, 2- BAREM DIŞI KADROLARDA ÇALIŞTIRILMAKTA BULUNANLARIN İSE YÜKSELTİLEN EMEKLİLİK KESENEĞİNE ESAS AYLIK DERECELERİ NAZARI DİKKATE ALINMAK SURETİYLE KADRO MÜSAİTOLMAK KAYIT VE ŞARTİYLE 7244 S.K.5. MD.NİN KOYDUĞU ESASLAR DAİRESİNDE İDARELERİNCE ÜCRETLERİNİN DE ARTTIRILMASI MÜMKÜN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3458/ 1 TARİH: 8. 7.1970 1187 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNE GÖRE ÜNİVERSİTE VE AKADEMİLERDEKİ OKUTMANLARA VERİLEN 1000 LİRALIK TAZMİNATINYİNE MÜESSESELERDE ÇALIŞAN LEKTÖRLERE DE VERİLECEĞİ HK. KARAR NO : 3458/ 2 TARİH: 8. 7.1970 1- 1229 SAYILI KANUNUN 7 NCİ MADDESİYLE 1969 YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (R) İŞARETLİ CETVELDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA SÖZLEŞME İLE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İMKAN VERMEYECEĞİ,2- 1229 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN 1/3/1969 TARİHİNDEN İTİBAREN HÜKÜM İFADE ETMESİ TABİİ İSE DE MESELENİNESASI YUKARIDAKİ FIKRA HAKKINDA KARARA BAĞLANMIŞ OLDUĞUNDAN KEYFİYETİN NETİCEYE MÜESSİR BİR YÖNÜ BULUNMADIĞINA, 3- 1050 S.K. 81.MD. HARCAMADAN ÖNCE VİZEYE TABİ ÖDEMELERE İLİŞKİN BULUNDUĞU, BU KONUDAKİ ÖDEMELER İSE HARCAMADAN SONRA VİZE İŞLEMİNE TABİ TUTULMUŞ OLDUKLARI CİHETLE MESELEDE MEZKÜRHÜKÜMLE İLGİLİ BİR HUSUS BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3459/ 1 TARİH: 13. 7.1970 MERKEZ SAYMANLIĞI 1969 YILI HESABI MEYANINDA DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA SÖZLEŞME İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL E AİT NOTER MASRAFLARININ, SÖZLEŞMELERİNDE İLGİLİYE AİT BULUNDUĞU HAKKINDA HÜKÜM BULUNMASINA RAĞMEN DAİRESİ BÜTÇESİNDENÖDENMİŞ, ANCAK; BU MASRAFLARIN HARCAMADAN ÖNCE SAYIŞTAYCA VİZEEDİLMİŞ BULUNMASI KARŞISINDA, 1050 SAYILI KANUNUN 81 İNCİ MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA GEREK SAYMAN GEREKSE TAHAKKUKMEMURUNUN SORUMLULUĞU CİHETİNE GİDİLMEMESİ VE HESABIYARGILAYACAK OLAN DAİRECE VERİLECEK KARAR GÖRE BU KONUDAFUZULEN YAPILAN ÖDEMELERİN TAKİP VE TAHSİLİNİN TEMİNİ İÇİN BU ÖDEMELERİN KATİ MİKTARLARININ DENETÇİSİ TARAFINDAN TESBİTİNDEN SONRA KEYFİYETİN RAPORA DERCİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3462/ 1 TARİH: 16. 9.1970 TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI TURİSTİK TESİSLER UZMAN DENETÇİLERİNE, UNVANLARI BAKANLIKLAR MERKEZ TEŞKİLATI KONTROLÖRLERİ İLE EŞANLAMLI OLSA DAHİ GÖREVLERİ BUNLARDAN FARKLI KARAKTER ARZETMEKTE BULUNMUŞ OLDUĞUNDAN 6245 S.K.33.MD.NİN (B) FIKRASINA GÖRE YEVMİYE VERİLEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3463/ 1 TARİH: 23. 9.1970 1- BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL SEKRETERLİĞİNDE SÖZLEŞME İLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL E AİT HİZMETSÖZLEŞMELERİNİN % 0.4 NİSBETİNDE DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI İCABEDECEĞİ HAKKINDA DAİRELER KURULUNCA VERİLEN 54/1 SAYILI KARARA İTİRAZEN ALINAN YAZININ 832 S.K. 17.MD. GÖRE GENEL KURULCA KARARA BAĞLANMASI MÜMKÜN BULUNDUĞU 2- BAHSEKONU SÖZLEŞMELER 931 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE BAĞITLANMAMIŞ OLDUKLARINDAN 275 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİGREV VE LOKAVT KANUNU İLE ALAKALARI BULUNMADIĞI VE BU İTİBARLA 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA BAĞLI 2 NUMARALI CETVELDEKİ İSTİSNALARA GİRMEYEN BU SÖZLEŞMELERİN DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3467/ 1 TARİH: 7.10.1970 DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİNDE YETİŞTİRİLEN PAMUKLARIN ÇAPALAMA VE TOPLAMA İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN: A) İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU YERİNE "ELÇİ" LER TARAFINDAN TEMİNİNİN, B) İŞÇİ YEVMİYELERİNİN ELÇİLERE ÖDENMEKTE OLMASININ, C) GELİR VE DAMGA VERGİLERİ İLE TASARRUF BONOSU TEVKİFATININ MEVZUATA UYGUN YAPILMAMIŞ BULUNMASININ, KANUNİ DAYANAĞIGÖRÜLEMEMEKTE İSE DE, ZARURETLER MUVACEHESİNDE CARİ TATBİKATINHALİYLE KABULÜ, ANCAK BU DURUMA KANUNİ BİR VEÇHE VERİLMESİNİN SAĞLANMASI İÇİN KEYFİYETİN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 3470/ 1 TARİH: 19.10.1970 3467/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ İADEİ MÜZAKERESİ VE KONUNUN GENEL KURUL'UN İLERİDE YAPACAĞI TOPLANTILARDAN BİRİNDE YENİDENELE ALINARAK GÖRÜŞÜLMESİ HK.

KARAR NO : 3472/ 1 TARİH: 9.11.1970 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 49 NCU MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN "DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMADA YARIŞMA SINAVINA TABİ TUTULMADAN GİRİLEBİLİNECEK SINIF VE GÖREVLER TÜZÜĞÜ" HK.

KARAR NO : 3475/ 2 TARİH: 18.11.1970 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN "GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ" HK.

KARAR NO : 3475/ 3 TARİH: 18.11.1970 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 121 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN "DEVLET MEMURLARI SİCİL TÜZÜĞÜ" HK.

KARAR NO : 3476/ 1 TARİH: 20.11.1970 İNTİBAK İÇİN LÜZUMLU KADRO İHTİYACININ KARŞILANAMAMAKTA OLMASIHASEBİYLE, ARALIK AYINDA VERİLMESİ GEREKEN YENİ AYLIKLARIN,KADRO ARANMAKSIZIN İNTİBAK FORMLARINA GÖRE ÖDENMESİNİN, 1050 SAYILI KANUNUN 82. VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 33. MADDELERİMUVACEHESİNDE MÜMKÜN OLMADIĞI; ANCAK KONUNUN ARZETTİĞİ MÜSTACELİYET VE EHEMMİYET GÖZÖNÜNDE TUTULARAK 1237 SAYILI KANUNUN AMİR HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPILMIŞ OLAN İNTİBAKLARA UYGUN KADROLAR ALININCAYA KADAR, EK GEÇİCİ 23 NCÜ MADDEYE GÖRE BİR ÇÖZÜM YOLU GETİRİLMESİNİN İMKAN DAHİLİNDE OLDUĞUNUN, MALİYEBAKANLIĞINA YAZILMASI HK.KARAR NO : 3477/ 1 TARİH: 23.11.1970 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 134 NCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN "DİSİPLİN KURULLARI TÜZÜĞÜ" HK.

KARAR NO : 3477/ 2 TARİH: 23.11.1970 14.510 NCU "KURS GİDERLERİ" BÖLÜMÜNÜN (R) İŞARETLİ FORMÜLÜNDEKİ AÇIKLAMASINDA YER ALAN KURSLARLA İLGİLİ HARCAMALAR, RESMİ KURUMLARCA, GENELLİKLE KENDİ TEŞKİLATINA MENSUP KİMSELERİN İFAETTİKLERİ HİZMETİN İCABI OLARAK KATILMALARI ÖNGÖRÜLEN İÇE DÖNÜK BİR EĞİTİME İLİŞKİN KURSLARIN İHDAS VE İDAMESİ GAYESİNE MATUF OLUP, ÖZEL BİR KURULUŞ OLAN DEVLETLERARASI RADYO TELSİZ KURSLARI MÜDÜRLÜĞÜNCE AÇILAN KURSA KATILAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARINA AİT KURS GİDERLERİNİN BÜTÇEDEN ÖDENEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3483/ 1 TARİH: 21.12.1970 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 231 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN "GÖRÜŞME VE DANIŞMA KURULLARI TÜZÜĞÜ" HK.

KARAR NO : 3483/ 2 TARİH: 21.12.1970 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN "DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA VE YARIŞMA SINAVI TÜZÜĞÜ" HK.

KARAR NO : 3483/ 3 TARİH: 21.12.1970 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 68 NCİ MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN "YETERLİK VEYA YARIŞMA SEÇMESİ VEYA YETERLİK VEYA YARIŞMA SINAVI TÜZÜĞÜ" HK.

KARAR NO : 3486/ 1 TARİH: 4. 1.1971 İNTİBAK FORMLARINA DAYANILARAK AYLIK ÖDENMESİ HUSUSU DEVLETMEMURLARI KANUNUNUN EK GEÇİCİ 23 NCÜ MADDESİ GEREĞİNCE BAKANLAR KURULUNCA 27/11/1970 TARİHİNDE KARARLAŞTIRILDIĞINDAN KADROLAR TAHSİS VE TEVZİ EDİLİNCEYE KADAR, MEMURLARIN BU FORMLARDA YAZILI DERECE VE UNVANLARİYLE BAŞKA BİR MAHALLENAKLEDİLEBİLECEKLERİ HK.

KARAR NO : 3489/ 1 TARİH: 25. 1.1971 Usul : Tereddüt müzekkeresi 832/31. md. uyarınca yazılmışolmakla birlikte, müzekkerenin inceleme ve denetleme esnasında rastlanılan bir hususa değil edinilen bilgiye müsteniden yazıldığı anlaşılmış olduğu cihetle keyfiyetin sözü edilen 31. maddenin son fıkrası hükmüne istinaden Genel Kurulda görüşülmesinin mümkün olmadığı, ancak aynı Kanunun l7 nci maddesine göre Genel Kurulaintikal ettirilmesi halinde keyfiyetin görüşülebileceği hk.DEVLET MEMURLARI KANUNU MALİ HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ1/12/1970 TARİHİNDEN İTİBAREN, HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEKLERİNDE BULUNANLARLA BU MESLEKTEN SAYILAN GÖREVLERDE OLANLAR, DANIŞTAY VE SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI, SAYIŞTAY SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARI HAKKINDA 3656 SAYILI KANUNUN 4598 VE 242SAYILI KANUNLARLA DEĞİŞİK 8 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İMKANOLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3492/ 1 TARİH: 15. 2.1971 1- AYLIKLI BAREM İÇİ KADROLARDA ÇALIŞANLARLA, 3656 SAYILI KANUNUN 19 NCU MADDESİ KAPSAMINA GİREN KADROLARDA ÇALIŞANLARINDAHA ÖNCE (D) CETVELİNDEN ALINAN KADROLARDA 3656 SAYILI KANUNUN 3 NCÜ MADDESİNDE YAZILI DERECELERİN ALTINDA GEÇEN HİZMETSÜRELERİNİN İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI,2- 1327 SAYILI KANUNUN EK GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİNİNUYGULANMASINDA HANGİ KURUMLARDA GEÇEN HİZMETLERİN NAZARIİTİBARA ALINACAĞI, HK.

KARAR NO : 3494/ 1 TARİH: 17. 2.1971 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN EK GEÇİCİ MADDELERİ HÜKÜMLERİNE GÖRE İNTİBAKLARI YAPILACAK DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇİRİLMİŞ OLANÇEŞİTLİ STATÜDEKİ PERSONEL İN 1/12/1970 TARİHİNDEN İTİBAREN ÇOCUK ZAMMI VE DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİNDEN FAYDALANDIRILMALARIGEREKLİ BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3495/ 3 TARİH: 22. 2.1971 MAHKEME BAŞKATİPLERİNE BU GÖREVLERİNDEN DOLAYI SARFETTİKLERİ PUL VE KIYMETLİ KAĞITLAR SEBEBİYLE % 2 NİSPETİNDE SATIŞ AİDATIVE AYRICA NOTERLİK GÖREVİNİ DE İFA ETTİKLERİ TAKDİRDE SATTIK- LARI DAMGA PULU VE KIYMETLİ KAĞIT BEDELİNİN % 4 NİSPETİNDE SA-TIŞ AİDATI VERİLMESİ GEREKECEĞİ HK. KARAR NO : 3498/ 1 TARİH: 3. 3.1971 HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEKLERİNDE BULUNANLARLA BU MESLEKTEN SAYILAN GÖREVLERDE OLANLARIN, DANIŞTAY VE SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI İLE SAYIŞTAY SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARININ KADEME İLERLEMELERİNİN, OLUMLU SİCİL ALMALARI VE AYLIĞINI ALMAKTA OLDUKLARI DERECELERDE İLERLİYEBİLECEKLERİ BİR KADEME BULUNMASIŞARTİYLE, DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 65 NCİ MADDESİ UYARINCA TESBİT EDİLECEK TARİHLERE BAĞLI KALMAKSIZIN, BULUNDUKLARI KADEMELERDE BİR YILI DOLDURDUKLARI TARİHLERDEN İTİBAREN YAPILMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3500/ 1 TARİH: 15. 3.1971 BÜTÇELERİN (D) İŞARETLİ CETVELLERİNE KONULAN KADROLARDA ÇALIŞTIRILAN MÜTEFERRİK MÜSTAHDEMLERDEN ÜST DERECE AYLIĞI ALMAKTA İKEN DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN EK GEÇİCİ 3 ÜNCÜMADDESİNE GÖRE EMEKLİLİK KESENEKLERİNE ESAS ÜCRETLERİNİNTEKABÜL ETTİĞİ DERECELERE İNTİBAK ETTİRİLENLERE, EK GEÇİCİ 5 İNCİ MADDENİN SON FIKRASI UYARINCA BU DERECENİN SON KADEME AYLIĞI VERİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3501/ 1 TARİH: 17. 3.1971 1) YEDİ AFGANLI SUBAYIN MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN MALİYEBAKANLIĞI TEREDDÜDÜ MÜNFERİT VE MÜŞAHHAS BİR HADİSE HAKKINDA OLMAKLA BERABER ADIGEÇEN BAKANLIK UYGULAMADA TEREDDÜT İZHARETMİŞ VE KONUYU TATBİKATA BİR VEÇHE VERMEK ÜZERE SAYIŞTAYA İNTİKAL ETTİRMİŞ BULUNDUĞUNDAN KEYFİYETİN GÖRÜŞÜLMESİİCABEDECEĞİ, 2- AFGANLI SUBAYLARIN TÜRK ORDUSUNA KABULLERİNİN KANUNİ BİRMESNEDİ BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKTA İSE DE BU İSTİHDAM DEVLETLERARASI FİİLİ BİR MUTABAKATA DAYANMAKTA VE KENDİLERİNE KADRO VERİLMEKTE OLDUĞUNDAN İSTİHDAMIN ŞAHISLARINA MÜNHASIRKALMAK ÜZERE DEVAMI UYGUN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3501/ 2 TARİH: 17. 3.1971 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN EK GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN SON FIKRASI HÜKMÜNÜN ANLAMI VE KİMLER HAKKINDA UYGULANMASI İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3502/ 1 TARİH: 22. 3.1971 3501/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ İKİNCİ MADDESİNİN (C) FIKRASINDA YAZILI KARARIN İADEİ MÜZAKERESİ HK.

KARAR NO : 3502/ 2 TARİH: 22. 3.1971 DEVLET MEMURLARI KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İNTİBAKI YAPILAN BİR MEMUR İÇİN KULLANILAN KADRONUN, O KADROYU İŞGAL EDEN MEMURUN EMEKLİYE AYRILMASI, İSTİFA ETMESİ; ÖLÜMÜ, BAŞKA BİR GÖREVETAYİNİ VEYA DERECE YÜKSELMESİ GİBİ SEBEPLERLE BOŞALMASI HALİNDE; İLK DEFA YENİDEN YER DEĞİŞTİRME VEYA DERECE YÜKSELMESİ GİBİ SEBEPLERLE YAPILACAK ATANMALARDA KULLANILABİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 3502/ 3 TARİH: 22. 3.1971 1322 SAYILI GENEL KADRO KANUNUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELDE GÖSTERİLEN KARDOLARDAN MEMURLARIN İNTİBAK DURUMLARINA UYAN KARDOLARIN SAYIŞTAY VİZESİNDEN GEÇİRİLMEMESİ SÖZ KONUSU OLAMIYACAĞINDAN İNTİBAK İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN VE GEREKLİKADROLAR SAĞLANDIKTAN SONRA GENEL VE KATMA BÜTÇELİ DAİRELERİN KADRO CETVELLERİNİN TAMAMININ VİZE EDİLMEK ÜZERE SAYIŞTAYA GÖNDERİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3502/ 4 TARİH: 22. 3.1971 (D) CETVELİNE DAHİL BİR KADRODA 300 LİRA ÜCRETİ 7 YILDAN BERİ ALMAKTA İKEN, 1/6/1970 TARİHİNDE KADROSU VE MÜKTESEP HAKKI 350LİRAYA YÜKSELTİLEN BİR KİMSENİN 30/11/1970 TARİHİ İTİBARİYLE 13 NCÜ DERECENİN BİRİNCİ KADEMESİNE İNTİBAKINDA YANLIŞLIK OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3503/ 1 TARİH: 24. 3.1971 SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARINA VERİLECEK YILLIK İZİN SÜRESİNİN TESBİTİNDE;1- DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 102 NCİ MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASI İCABEDECEĞİ, 2- İZİN SÜRESİNİN HESABINDA HANGİ STATÜDE OLURSA OLSUN KAMUKURUMLARINDA GEÇMİŞ HİZMETLERİN NAZARI DİKKATE ALINMASI UYGUN OLACAĞI,3- İÇE DÖNÜK OLAN BU KARARIN RESMİ GAZETE İLE YAYIMLANMASINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3504/ 1 TARİH: 29. 3.1971 3502/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ İADEİ MÜZAKERESİ HK.

KARAR NO : 3504/ 2 TARİH: 29. 3.1971 1/11/1970 TARİHİNDE 10 NCU DERECEDE 500 LİRA AYLIĞI 1 SENE 8 AYDAN BERİ ALMAKTA OLAN BİR DOKTORUN İNTİBAKINDAN DEVLETMEMURLARI KANUNUNUN 36 NCI MADDESİNE GÖRE 9 UNCU DERECENİN 4 ÜNCÜ KADEMESİNE YAPILMASI VE BU KADEMEDE 8 AY KIDEMLİ SAYILMASI İCABEDECEĞİ HK. KARAR NO : 3506/ 1 TARİH: 7. 4.1971 298 SAYILI KANUNUN 182 NCİ MADDESİNE GÖRE SEÇİM KURULLARI BAŞKAN VE ÜYELERİYLE DİĞER GÖREVLİLERE YAPILAN ÖDEMELER, DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 146 VE EK GEÇİCİ 21 İNCİ MADDELERİ İLE İLGİLİ OLMADIĞINDAN BU ÖDEMELERE ADIGEÇEN KANUNUN MALİ HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 1/12/1970 TARİHİNDEN SONRA DA DEVAM EDİLMESİNDE SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3507/ 1 TARİH: 14. 4.1971 CUMHURİYET SENATOSU VE MİLLET MECLİSİ 1971 YILI BÜTÇELERİNİN 12 392. MADDESİNE KONULAN MEMURLARIN YİYECEK YARDIMI İLE İLGİLİ ÖDENEĞİN İLGİLİ YÖNETMELİK ESASLARI DAİRESİNDE HARCANMASI VE AYNI YIL SAYIŞTAY BÜTÇESİNİN DE 35 710. MADDESİNE KONULAN ÖDENEĞİN DE SAYIŞTAY BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞINAÖDENMESİ UYGUN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3507/ 2 TARİH: 14. 4.1971 AYLIKLI VEYA BAREM İÇİ ÜCRETLİ KADROLARDA DAHA ÖNCE DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN GEÇMİŞ HİZMETLER İLE (D) VE (E) CETVELİ KADROLARINDA BULUNMADAN ÖNCE BAREM İÇİ KADROLARDA GEÇMİŞHİZMETLER DOLAYİSİYLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE YAPILACAKİNTİBAKLARDA UYGULANACAK İŞLEM HK.

KARAR NO : 3508/ 2 TARİH: 26. 4.1971 SEÇİM KURULLARI BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE 298SAYILI KANUNUN 182 NCİ MADDESİNE GÖRE YAPILAN ÖDEMELERİN GELİRVERGİSİ KANUNUNUN MEVZUU DIŞINDA BULUNDUĞU HAKKINDA İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI HK.

KARAR NO : 3509/ 1 TARİH: 29. 4.1971 3507/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ MÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLE TEKRAR GÖRÜŞÜLMESİNE MAHAL BULUNMADIĞI HK.