Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

PERSONEL

KARAR NO : 3815/ 2 TARİH: 16. 2.1976 "VİLAYET KÖMÜR TEVZİİ BÜROLARI"NIN FAALİYETLERİ HAKKINDAC.SENATOSU VE M.MECLİSİNE RAPOR SUNULMASI HK.

KARAR NO : 3816/ 1 TARİH: 26. 2.1976 VETERİNER TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN ŞOFÖR VE ODACILARA FİİLİ HİZMETZAMMI ÖDENMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA DAİRE KARARLARI ARASINDA AYKIRILIK BULUNMADIĞINDAN İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE GEREK OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3818/ 2 TARİH: 22. 3.1976 R.G.28.4.1976 GENELGE SERİ NO. 212 GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERLE BELEDİYE VE ÖZEL İDARELERDE VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE AYLIKLI, SÖZLEŞMELİ, YEVMİYELİ VEYA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞMANLARDAN 1833 SAYILI KANUNA GÖRE 1 TM.- 31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 4 AY SÜRELİ YEDEKSUBAY TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNE TABİ TUTULMALARINA KARAR VERİLMİŞ İKEN ASKERE SEVKLERİ 13 TEMMUZ 1975 TARİHİNE KADAR GECİKTİRİLENLERİN GÖREVLERİNİ FİİLEN YAPMIŞ OLMALARI HALİNDE ÇALIŞTIKLARI SÜREYEAİT, AYLIK, ÜCRET, YEVMİYE VESAİR İSTİHKAKLARININ ÖDENMESİNDE SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3820/ 1 TARİH: 1. 4.1976 R.G. 22.6.1976 GENELGE SERİ NO. 13.5.1976 822283-67 20-21 MAYIS 1963 OLAYLARI NEDENİYE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARIYLE HARBİYEDEN İHRAÇ EDİLEN ÖĞRENCİLERİN İNTİBAK DURUMLARI HK.

KARAR NO : 3824/ 1 TARİH: 15. 4.1976 HARBİYEDEN AYRILANLARA İLİŞKİN 3820/1 SAYILI KARARA DEĞGİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SONRADAN ALINAN YAZININ MEZKUR KARARI DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTE OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3825/ 1 TARİH: 19. 4.1976 SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI İLE SAVCI YARDIMCILARINA 1903 S.K. UYARINCA VERİLEN YARGI ÖDENEKLERİNİN 657/104 E GÖRE KULLANILANMAZERET İZİNLERİ SÜRESİNCE KESİLMEMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3825/ 2 TARİH: 19. 4.1976 1975 BÜTÇE K.NUN 31/A MADDESİNE DAYANARAK MALİYE BAKANLIĞINCA ÇIKARILAN 8 SIRA NO'LU "1975 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI" İLE TEDAVİ YÖNETMELİĞİNİN 10. MADDESİNE DİŞ TEDAVİLERİNEİLİŞKİN OLARAK SERBEST TABİPLİKLERE SEVKİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE BİR İLAVE YAPILMASININ MÜMKÜN OLDUĞU HK.

KARAR NO : 3827/ 3 TARİH: 29. 4.1976 926 S. TÜRK SİL.KUV. PERSONEL K.NUN DEĞİŞTİRİLEN 1923 S.K.NUN 37. MADDESİ İLE KABUL EDİLEN EN YÜKSEK GÖSTERGE RAKAMININ, PARLAMENTER AYLIKLARINA İLİŞKİN 1 SAYILI KANUNU DEĞİŞTİREN 1905 SAYILI K.NUN 1. MADDESİ HÜKMÜNE DAYANILARAK T.B.M.M. ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİNE İLAVE EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3830/ 1 TARİH: 10. 5.1976 R.G. 16.6.1976 GENELGE SERİ NO. 2234. DAİRENİN 871, 7. DAİRENİN 2105 SAYILI İLAMLARI ARASINDAKİ FARKLI İÇTİHADIN BUCAK MÜDÜRLERİNE 5005 S.K.NA GÖRE DEVİR VE TEFTİŞ ÖDENEĞİ VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU ŞEKLİNDEBİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 3833/ 1 TARİH: 24. 5.1976 DEVLET MUH.MUA. YÖN./101, 112 VE 113. MADDELERİ MUVACEHESİNDE SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAK.NA AİT KADROLARIN TENKİS İŞLEMLERİN KADRO TENKİS CETVELİNİN VİZESİ İÇİN SAYIŞTAY'A GÖNDERİLME TARİHİNDE KADRONUN BULUNDUĞU MAHAL SAYMANLIĞINA DA GÖNDERİLMESİ VE BUNU BELİRTEN BİR MEŞRUHATIN KONULMASI ŞARTIYLE MERKEZCEYAPILABİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 3834/ 1 TARİH: 31. 5.1976 R.G. 29/6/1976657 S. KANUNUN 36/A BENDİNİN 6/B FIKRASININ HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEKLERİNDE BULUNANLARLA BU MESLEKTEN SAYILANGÖREVLERDE OLANLARA DA UYGULANABİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 3839/ 1 TARİH: 7. 6.1976 657 S.KANUNUNUN EK GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINA GİRENLERE 1871 VE 1903 SAYILI KANUNLARLA VERİLMEKTE OLAN ÖDENEKLERİN 484 S.K.NUN GEÇİCİ 2 MADDESİNE GÖRE AYLIKLARDAN AYRI OLARAK VERGİLENDİRİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3840/ 1 TARİH: 14. 6.1976 5434 S. KANUNUN 875 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 32. MADDESİNİN (G) FIKRASI UYARINCA VETERİNER ÖRGÜTÜNDE VAZİFE GÖREN VE SALGIN, BULAŞICI VE PARAZİTER HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE İŞLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN İŞTİRAKÇILERE BU HİZMETLERDE ÇALIŞTIKLARI SÜRECE FİİLİ HİZMET ZAMMI VERİLMESİ GEREKECEĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 3848/ 2 TARİH: 5. 7.1976 TÜRK SİLAHLI KU. PERSONEL İNE VERİLMESİ ÖNGÖRÜLEN İŞ GÜÇLÜĞÜ VEİŞ RİSKİ ZAMLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN OLMAK ÜZERE 1975 BÜTÇE K/66/B İLE 7/9207 SAYILI KARARNAMEDE TAVAN OLARAK BELİRLENEN MİKTARLARA ATIF YAPILMIŞ OLDUĞU HAKKINDA.

KARAR NO : 3855/ 1 TARİH: 25.10.1976 R.G. 21.11.1976 EMNİYET TEŞKİLATINDA GÖREVLİ YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA MENSUP PERSONEL E YİYECEK YARDIMI KARŞILIĞI OLARAK TAYIN BEDELİ ÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞINA, KARAR NO : 3857/ 1 TARİH: 4.11.1976 MEMURİYETTE İKEN VEYA MEMURİYETTEN AYRILARAK 1.3.1975TARİHİNDEN SONRA BİR ÜST DERECEDEKİ ÖĞRENİMİ TAMAMLAYAN MEMURLARA ÜST DERECEDEN BOŞBİR KADRONUN MEVCUT OLMASI VEÖĞRENİM DURUMU İTİBARİYLE YÜKSELEBİLECEKLERİ DERECE VE KADEMEYİ AŞMAMALARI KAYIT VE ŞARTİYLE 657 S. KANUNUN 1897 S.K. İLE DEĞİŞİK 36. MADDESİNİN (A) BENDİNİN 12/D FIKRASI HÜKMÜNÜN UYGULANMASI GEREKECEĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 3867/ 1 TARİH: 27.12.1976 1327 S. KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE ESKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA EK GÖR EV VEYA VEKALET GÖREVİ YAPMAKTA OLANDEVLET MEMURLARINA, 1/3/1970- 30/11/1970 TA RİHLERİ ARASINDAKİSÜRE İÇİN, ANILAN GÖREV KADROLARININ TEKABUL ETTİĞİ YENİ DERE CE TUTARLARI ÜZERİNDEN FARK ÖDENMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 3868/ 1 TARİH: 30.12.1976 ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN 657 S. KANUNUN DEĞİŞİK 68. MADDESİNDE BAHSİ GEÇEN 160 S. KANUN KAPSAMINDA BULUNDUĞUHAKKINDA.

KARAR NO : 3873/ 1 TARİH: 20. 1.1977 R.G. 1.4.1977 15896 GENELGE SERİ NO. 23.2.771897 S. KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 1.3.1975 TARİHİNDEN ÖNCE İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNDE BULUNMUŞ OLANLAR İLE BU TARİHTE İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ OLANLARIN İNTİBAKLARINDA EK GEÇİCİ 28. MADDENİN UYGULANMASI SURETİYLE BİR DERECE VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 3881/ 1 TARİH: 14. 3.1977 ORTAOKUL ÜSTÜ 2 YIL SÜRELİ KIZ VE ERKEK SANAT ENSTİTÜLERİ İLE BENZERİ MESLEKİ VEYA TEKNİK ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN 1897 S.K.A GÖRE YAPILACAK İNTİBAKLARINDA BAŞLANGIÇ DERECE VE KADEMESİ OLARAK ANILAN KANUNUN 36. MADDESİNDE BUNLAR İÇİN TESPİT EDİLENHİZMETE GİRİŞ DERECE VE KADEMESİ OLAN 13/2 NİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 3886/ 1 TARİH: 28. 4.1977 R.G. 14.5.1977 159372556 S. HAKİMLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA İKİ EK MADDE EKLENMESİNE DAİR 1871 S. KANUNUN 4. MADDESİNE GÖRE VERİLMEKTE OLAN HAKİM ÖDENEĞİNİN AYLIKLA BİRLİKTE PEŞİN OLARAK ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 3902/ 1 TARİH: 2. 6.1977 R.G. 2.6.1977 15985 TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA GÖREV ALMAKLA BERABER ÜNVANLAR VEYAMEZUN OLDUKLARI OKUL ADLARI 657 S.K.NUN 1897 S.K. İLE DEĞİŞİK 36/A/4 MADDESİNDE SAYILMAMIŞ BULUNAN TARIM TEKNİSYENLERİ İÇİN ANCAK AYNI MADDENİN (G) BENDİNE DAYANILARAK BAKANLAR KURULUNDAN KARAR ALINDIĞI TAKDİRDE ANILAN 4 FIKRA HÜKMÜNÜNUYGULANABİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 3903/ 1 TARİH: 6. 6.1977 R.G. 17.7.1977FAKÜLTE KURULLARINCA YURT DIŞINA BİLİMSEL ARAŞIRMA İNCELEME VEDOKTORA YAPMAK İÇİN GÖNDERİLEN ASİSTANLARA BURS TEMİNEDİLEMEYEN HALLERDE DIŞ ÜLKELERDEKİ GİDERLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE 1750 SAYILI KANUNUN 40/5 MADDESİNİN UYGULANMASIGEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3911/ 2 TARİH: 14.11.1977 R.G. 24.12.1977 16149 1765 S.K.'NUN DEĞİŞİK 16. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA SAYILANLARLA AYNI KANUNUN 20 VE 21. MADDELERİ KAPSAMINA GİRENLERDEN KENDİLERİNE İDARİ GÖREV VERİLMİŞ BULUNANLARAYAPILAN EK ÖDEMELERİN MUHTELİF ÜCRETÖDEMESİ SAYILARAKAYLIKLARINDAN AYRI OLARAK VERGİLENDİRİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3912/ 1 TARİH: 17.11.1977 BOŞ KADRO OLMAMASI NEDENİYLE DERECE YÜKSELMESİ YAPAMAYIPBULUNDUKLARI DERECELERDE KADEMELERİ İLERLEYEN MEMURLARDAN SONRADAN KADRO TAHSİSİ SURETİYLE VE 657 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK161. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA ÜST DERECENİN İLERİ BİR KADEMESİNEGETİRİLENLERE YENİ DERECELERİNDE GEÇİRMELERİ ZORUNLU OLAN YÜKSELME SÜRELERİNDEN BİR İNDİRİM YAPILMASINA OLANAK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3914/ 1 TARİH: 15.12.1977 2556 SAYILI HAKİMLER KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA İKİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 1871 SAYILI KANUNUN 4.MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA VERİLMEKTE OLAN HAKİM ÖDENEĞİNİN AYLIKLA BİRLİKTE PEŞİN ÖDENMESİ GEREKECEĞİ HAKKINDAKİ 28.4.1977 GÜN VE3886/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE MAHAL BULUNMADIĞINA DAİR.

KARAR NO : 3915/ 2 TARİH: 19.12.1977 1975 BÜTÇE KANUNUNUN 31/A MADDESİNE GÖRE MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜRLÜĞE KONULAN "1975 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI"NDA YER ALAN HÜKÜMLERİN 1976 BÜTÇE YILINDA DA UYGULANMASIİCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3917/ 1 TARİH: 29.12.1977 R.G. 25.1.1978 16180RESMİ SAĞLIK KURUMLARINDA YAPTIRILAN ÖZEL TARİFELİ MUAYENE VE TEDAVİLERE AİT ÜCRETLERİN, DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA BÜTÇEDENÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3918/ 2 TARİH: 2. 1.1978 1765 SAYILI KANUNUN 1991 S.K. İLE DEĞİŞİK 16/2 MADDESİ UYARINCA TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRÜNE DEKAN, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İLE SEVK VE İDARE YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜNE DE DEKAN YARDIMCISI VE YÜKSEK OKUL MÜDÜRÜ GİBİ EK ÖDEME YAPILABİLECEĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 3921/ 2 TARİH: 6. 2.1978 1970 YILI BAŞINDA SAYIŞTAYDA HİZMETE BAŞLAYAN MESLEK MENSUPLARININ 657 S.K.NUN E K GEÇİCİ 49. MADDESİNE GÖRE 30.11.1970 TARİHİNDEKİ HUKUKİ DURUMLARI ESAS ALINMAK SURETİYLE YAPILAN İNTİBAKLARINDA 3656/3/E/II. FIKRASI UYARINCA ÜÇ YILDANFAZLA TAHSİL SÜRESİNİN DİKKATE ALINMASININ UYGUN OLACAĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 3924/ 2 TARİH: 14. 4.1978 30.11.1970 TARİHİNDEN SONRA SAYIŞTAY'DA HİZMETE BAŞLAYAN MESLEK MENSUPLARININ YÜKSEK OKUL MEZUNU OLARAK MESLEK DIŞINDA GEÇİRDİKLERİ HİZMET SÜRELERİNİN İNTİBAKLARINDA DEĞERLENDİRİLİPDEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HAKKINDAKİ KARARIN, DANIŞTAY'IN BU KONUDAKİ İÇTİHADININ BELLİ OLMASINDAN SONRAYA ERTELENMESİNEDAİR

KARAR NO : 3927/ 1 TARİH: 27. 4.1978 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE KADRO MEVZUU OLAN HİZMETLERDE 224 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SÖZLEŞMEYLEPERSONEL İSTİHDAM EDİLEMEYECEĞİ; BURALARDA ÇALIŞAN SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONEL İNE SADECE "MAHRUMİYET TAZMİNATI" İLE "SEYYAR HİZMET TAZMİNATI" ÖDENEBİLECEĞİ; TIP FAKÜLTELERİÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARINA SOSYALLİZASYON HİZMETLERİNDE ÇALIŞMALARI YÖNÜNDEN BU MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE "İHTİSAS TAZMİNATI" İLE "İŞGAL ETTİKLERİ MEVKİİN ÖNEMİ TAZMİNATI"VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3928/ 1 TARİH: 11. 5.1978 GENELGE SERİ NO. 261 Usul : İçtihadın birleştirilmesi yoluyla bir tek sorunun çözümüyerine bu konudaki diğer tereddütlü hususların da elealınması bakımından genel mahiyette bir karar alınmasının daha uygun olacağı hk. 224 SAYILI KANUNUN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGE VEYA KURUMLARDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONEL İNİN ÜCRET KARŞILIĞINDA VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE MENFAAT SAĞLAYARAK SERBEST MESLEK İCRA ETMELERİNİ YASAKLAYAN 3. MADDESİ HÜKMÜNÜN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU; BU HÜKME RAĞMEN MUAYENEHANE AÇMAK SURETİYLEÜCRET MUKABİLİNDE SERBEST MESLEK İCRA EDENLERE "MAHRUMİYET TAZMİNATI" İLE "SEYYAR HİZMET TAZMİNATI"NIN ÖDENMEMESİ; 657SAYILI KANUNA 1327 SAYILI KANUNLA EKLENEN DEĞİŞİ EK MADDEYEDAYANILARAK ÇIKARILAN YAN ÖDEME KARARNAMELERİNE GÖRE SOSYALLEŞTİRİLMİŞ YERLER İÇİN SAPTANAN PUANLARA GÖRE DEĞİL DE,DİĞER YERLER İÇİN TESPİT EDİLEN PUANLARA GÖRE İŞ GÜÇLÜĞÜ, İŞ RİSKİ VE TEMİNİNDEKİ GÜÇLÜK ZAMMI ÖDENEBİLECEĞİ; 3. MADDEDEKİ AMİR HÜKME UYGULAMADA TAM UYULMADIĞI HUSUSUNUN BAŞBAKANLIĞAYAZILMASI HK.

KARAR NO : 3929/ 1 TARİH: 1. 6.1978 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ DIŞ KURULUŞLARINDA DEĞİŞİK SÜRELERDEHİZMET GÖRDÜKTEN SONRA AYRILAN YABANCI UYRUKLU PERSONEL E İŞSONU TAZMİNATI ÖDENİP ÖDENMİYECEĞİ, SAYMAN HESAPLARININ SAYIŞTAYDA YARGILANMASI SIRASINDA ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK BİRSORUN MAHİYETİNDE OLDUĞUNDAN ŞİMDİDEN BU KONUDA GENEL KURULCA BİR KARAR ALINMASINA OLANAK BULUNMADIĞI; UYGULAMADA İŞ SONUTAZMİNATI, NOEL, NEVRUZİYE, RAMAZAN VE YIL SONU İKRAMİYELERİYLE SOSYAL SİGORTA PRİMLERİNİN BİR ESAS DAHİLİNDE ÖDENMESİNİSAĞLAMAK AMACIYLA BUNDAN SONRA ÇIKARILACAK KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, BU MEYANDA MÜTEKABİLİYET ESASINDANVAZGEÇİLMESİ BAKANLAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİ ALANINA GİRDİĞİNDEN SAYIŞTAYCA MÜTALAA VERİLEMİYECEĞİ HK.

KARAR NO : 3931/ 1 TARİH: 29. 6.1978 GENELGE SERİ NO. 260 Usul : Meselenin S.S.Y.B.nın müracaatına esas teşkil edenolaydan soyutlanarak Maliye Bakanlığından intikal eden kapsam itibariyle ele alınması ve esas hakkındaki Sayıştay görüşünün buna göre belirlenmesi gerektiği. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 1897 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 87. VE 2 SAYILI K.H.K. İLE DEĞİŞİK 88. MADDESİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA, BU KANUNA TABİ KURUMLARDA ÇALIŞAN DOKTORLARA, ASIL GÖREVLERİNİN BULUNDUĞU KURUMLARDA DA İKİNCİ GÖREV VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU HK.

KARAR NO : 3948/ 1 TARİH: 6.11.1978 ÖĞRENİM DURUMLARI BİR DEFADAN FAZLA DEĞİŞENLER HAKKINDA HERÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 1897 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 36. MADDESİNİN (A) BENDİNİN (12/D)İŞARETLİ FIKRASI HÜKKMÜNÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 3950/ 1 TARİH: 9.11.1978 ASLİ GÖREVİ ÖĞRETMENLİK OLANLARDAN KENDİLERİNE DERS GÖREVİ VERİLENLERE ÖDENEN DERS GÖREVİ ÜCRETLERİNİN MUHTELİF ÜCRET ÖDEMESİ SAYILMASI GEREKTİĞİ VE BU İTİBARLA AYNI KONUDA GENEL KURULÇA DAHA ÖNCE ALINMIŞ BULUNAN 27.9.1971 TARİH VE 3529/1SAYILI KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3954/ 1 TARİH: 27.11.1978 EV EKONOMİSİ TEKNİSYENLERİ İLE TARIM MESLEK LİSESİNDEN MEZUN OLUP TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA GÖREV ALAN ZİRAAT TEKNİSYENLERİNİN 657 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 36. MADDESİNİN (A)BENDİNİN 4. FIKRASI KAPSAMINDA BULUNDUKLARINI AYNI MADDENİN (G) BENDİ UYARINCA SAPTAYAN 14.7.1977 GÜN VE 7/13585 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ, 657 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 36. MADDESİNİN (G) BENDİNİN VE 3902/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININAMAÇLADIĞI ANLAMDA BİR KARAR OLDUĞU; ANILAN KARARIN 1.3.1975 TARİHİNDEN İTİBAREN HÜKÜM İFADE ETMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 3965/ 1 TARİH: 21.12.1978 14 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 657 SAYILI KANUNUN 43. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAK SURETİYLE DEVLET MEMURLARI AYLIKLARINDA YAPILAN ARTIŞ ORANINDA AYNI KANUNUN EK GEÇİCİ 12.MADDESİNDE BELİRLENEN İDARİ SÖZLEŞME ÜCRET LİMİTLERİNDE ARTIŞ YAPILMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3972/ 1 TARİH: 5. 2.1979 R.G. 6.3.1979 16570 E. NO. 1979/1 SAĞLIK PERSONEL İNİN TAM SÜRE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR 2162 SAYILI KANUNUN KENDİNE ÖZGÜ KOŞULLAR TAŞIYAN 5. MADDESİNİN,SINIFSAL SINIRLAMA YÖNÜNDEN YASANIN 1. MADDESİNE İSTİSNA TEŞKİL EDEN BİR HÜKÜM OLDUĞU VE BU NEDENLE DE MADDE KAPSAMINDAKİ PERSONEL İÇİN 1. MADDEDE SAYILAN SINIFLARDAN BİRİNE MENSUP OLMA KOŞULUNUN ARANMASINA OLANAK BULUNMADIĞI; YARDIMCI HİZMETLERSINIFINA MENSUP HASTABAKICILARIN, HEMŞİRE YARDIMCISI SAYILMALARIININ VE GEREKLİ DİĞER KOŞULLARI TAŞIMAK KAYDI İLE, ANILAN 5. MADDE KAPSAMINA ALINMALARININ MÜMKÜN GÖRÜLDÜĞÜ; AYRIBİR KADROSU BULUNMAYAN PANSUMANCILAR HAKKINDA, BU KONUDA BİR KARAR İTTİHAZINA MAHAL OLMADIĞI; SÖZ KONUSU MADDE KAPSAMINAGİREN PERSONEL İN KADRO UNVANLARI İLE FİİLEN YAPTIKLARI GÖREV ARASINDA UYGUNLUK BULUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU; UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 3. MADDESİNİN () İŞARETLİ FIKRASINDA YER ALAN "BULAŞICI HASTALIKLARLA SAVAŞ BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞMA" KOŞULUNUN,MÜNHASIRAN SAĞLIK SAVAŞ MEMURLARINA İLİŞKİN OLDUĞU ANLAŞILMAKLA BERABER, ANILAN YÖNETMELİK HÜKMÜ İLE BÖYLE BİR KOŞULUN GETİRİLMESİNE İLGİLİ YASA AÇISINDAN OLANAK DA BULUNMADIĞI; HAKKINDA.

KARAR NO : 3974/ 2 TARİH: 15. 2.1979 İMZALANAN İKİLİ ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCA LİBYA'DA YAPILACAK YOL YAPIM İŞİ MÜNASEBETİYLEKURULACAK SAYMANLIĞA, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1978 YILIBÜTÇE KANUNUNUN 6. MADDESİNE DAYANILARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN "KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YABANCI ÜLKELERDEKİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ESASLAR" DA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADIĞI SÜRECE BU ESASLAR DAHİLİNDE ATAMA YAPILMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3982/ 1 TARİH: 8. 3.1979 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN MALİ HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİDEN SONRA DEVLET MEMURLARININ EŞLERİYLE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ANA, BABA VE ALİE YARDIMI ÖDENEĞİNE MÜSTAHAKÇOCUKLARININ HASTALIĞI SEBEBİYLE, TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE BAŞKA BİR YERE GÖNDERİLMELERİ SIRASINDA, YANLARINDA BİR KİMSENİN BULUNDURULMASININ ZORUNLU OLDUĞU, HASTAYI GÖNDEREN SAĞLIK KURUMU VEYA KURULUŞUNUN RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ TAKDİRDE,HASTAYA EŞLİK EDEN KİMSEYE, 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 20.MADDESİ HÜKMÜ DAİRESİNDE YOLLUK VE GÜNDELİK ÖDENMESİ GEREKTİĞİHK.

KARAR NO : 3982/ 2 TARİH: 8. 3.1979 GENELGE SERİ NO. 275ÜNİVERSİTE DOÇENTLİĞİ ÜNVANINI KAZANAN ASİSTANLARA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 36. MADDESİNİN ORTAK HÜKÜMLER BAŞLIĞI ALTINDAKİ (A) BENDİNİN 10 UNCU FIKRASI HÜKMÜNÜN UYGULANMASI OLANAĞININ BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3983/ 1 TARİH: 15. 3.1979 MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA KENDİLERİNE İKİNCİ GÖREV VERİLEN MEMURLARIN YASAL İZİNLERİNİ KULLANMALARI VEYA ASIL GÖREVLERİYLE İLGİLİ OLARAK GEÇİCİ GÖREVLE BİR YERE GÖNDERİLMELERİ HALİNDE İKİNCİ GÖREV AYLIKLARININ 4.7.1963 GÜN VE 2870/4 SAYILI SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARINDA BELİRTİLEN ESASLAR DAİRESİNDE ÖDENMESİNİN UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 3986/ 1 TARİH: 5. 4.1979 R.G. 13.5.1979 16636 E. NO. 1979/2 DEVLET MEMURLARINA MİADINDA ÖLÜ DOĞAN ÇOCUKLARI İÇİN DE 657SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMESİGEREKTİĞİ VE İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK. KARAR NO : 3988/ 1 TARİH: 12. 4.1979 R.G. 13.5.1979 16636 E. NO. 1979/3 GÖRME BOZUKLUKLARININ DÜZELTİLMESİ İÇİN KULLANILAN KONTAKT LENS BEDELLERİNİN TIBBEN LÜZUM GÖSTERİLMESİ ŞARTIYLA VE MALİYE BAKANLIĞINCA BÜTÇE KANUNLARINA DAYANILARAK HAZIRLANAN İLGİLİ YILLAR BÜTÇE UYGULAMA TALİMATLARINDA BELİRTİLEN ESASLAR DAİRESİNDE ÖDEMESİ GEREKTİĞİ VE İÇTİHADIN BU YÖNDEBİRLEŞTİRİLMESİ HK. (BU KARARIN USUL KISMINDA, KONUDA AYNİYET OLUP OLMADIĞI TARTIŞILMIŞ)

KARAR NO : 3989/ 1 TARİH: 19. 4.1979 Usul : Bir konuda Danıştay Dairelerince karar verilmiş olması,Sayıştay Genel Kurulunca da aynı konuda karar verilmesine engel teşkil etmez. ORDUDAN AYRILDIKTAN SONRA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN GÖREVLERE ATANAN SUBAY, ASTSUBAY VE ASKERİ MEMURLARIN, BU YASANIN 1897 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK EK GEÇİCİ 4. MADDESİNİN (E) İŞARETLİ BENDİ HÜKMÜ UYARINCA, 1.3.1975 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK İNTİBAKLARINDA, 1923 SAYILI YASANINÖNGÖRDÜĞÜ GİRİŞ DERECELERİNİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ HK. KARAR NO : 3990/ 1 TARİH: 26. 4.1979 GENELGE SERİ NO. 2801472 SAYILI YASAYA GÖRE AÇILAN RESMİ YÜKSEK OKULLARDA SÖZLEŞMEİLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL İN 1978 YILI BÜTÇE KANUNUNUN 12 VE1979 YILI BÜTÇE KANUNUN 39. MADDELERİYLE 6.6.1978 GÜN VE7/15754 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR KAPSAMINAGİRDİĞİ; BUNLARIN ÜCRETLERİYLE DİĞER HAKLARININ ANILAN ESASLARÇERÇEVESİNDE BAĞITLANACAK SÖZLEŞMELERLE SAPTANMASI GEREKTİĞİ; SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN ÜCRET VE HAKLAR DIŞINDA BAŞKACA BİR ÖDEME YAPILAMAYACAĞI VE BU NEDENLE 1765 SAYILI YASAYA GÖRE % 40 ORANINDAKİ TAM GÜN ÖDENEĞİYLE 657 SAYILI YASAYA GÖRE YAKACAK YARDIMI VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI; ANCAK BUNLAR VE BENZERİ ÖDEMELERİN ESASLAR ÇERÇEVESİNDE ÜCRETLERİN SAPTANMASI SIRASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULABİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 3991/ 1 TARİH: 3. 5.1979 GENELGE SERİ NO. 281 Usul : Denetçi müzekkeresinde isimler de zikredilmek suretiyle konu son derece somut bir şekilde sunulmakta ise de, herilçede yapılması munhtemel olan ve sık rastlanan bu olayın Genel Kurulcu soyut bir şekilde ele alınarak genel nitelikte bir karar verilmesinin uygun olacağı. BOŞALAN KAYMAKAMLIK KADROLARINA SAYMANLIK GÖREVİNİ YAPMAMALARIKOŞULUYLA MALMÜDÜRLERİNİN VEKALETEN ATANABİLECEĞİ, MALMÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİN DE BAŞKA BİR MEMURA VEKALETEN GÖRDÜRÜLEBİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 3992/ 1 TARİH: 7. 5.1979 ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN KONTROLU VE TEKNOLOJİSİ KÜRSÜSÜ İLE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIKBİLİMLERİ UZMANLIK YÜKSEK OKULU BESİN KONTROLU VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ, 2162 SAYILI SAĞLIK PERSONEL İNİN TAM SÜRE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TAZMİNATL ARDAN YARARLANMALARININ MÜMKÜN OLMADIĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 3993/ 1 TARİH: 10. 5.1979 GENELGE SERİ NO. 282ÜNİVERSİTE PERSONEL KANUNUNUN TIPTA UZMANILK BELGESİ ALANLARLADİĞER ÖĞRENİM DALLARINDA DOKTORA YAPAN ASİSTANLARA BİR DERECE YÜKSELMESİ UYGULANACAĞINA İLİŞKİN 8. MADDESİ HÜKMÜNÜN AMİR BİRHÜKÜM OLDUĞU, ANCAK, KADRO OLMADAN YÜKSELME VE ÖDEME YAPILAMAYACAĞINA GÖRE, BU İKİ İLKENİN BAĞDAŞTIRILARAKÜNİVERSİTELERİN MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE GEREKSİNİM DUYULAN KADROLARI SAĞLAMALARI GEREKTİĞİ VE KADRO SAĞLANDIĞI TAKDİRDE DE DOKTORA VE UZMANLIK ÖĞRENİMİNİN BİTİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN DERECE YÜKSELMESİ YAPILMAK SURETİYLE UYGULANMASI İCAP ETTİĞİ; BU KONUDA ÜNİVERSİTE İDARELERİNİN KADRO KANUNLARIYLA SAİR MEVZUATIN TANIDIĞI OLANAKLARDAN DA YARARLANABİLECEKLERİ HK.

KARAR NO : 3994/ 1 TARİH: 12. 5.1979 R.G. 12.6.1979 16664 E. NO. 1979/4 I. ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN KONTROLU VE TEKNOLOJİSİ KÜRSÜSÜ İLE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIKBİLİMLERİ UZMANLIK YÜKSEK OKULU BESİN KONTROLU VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ, 2162 SAYILI SAĞLIK PERSONEL İNİN TAM SÜRE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TAZMİNATLARDAN YARARLANMALARININ MÜMKÜN OLMADIĞI, II. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL ÇALIŞMAVE SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ DA AYNI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ TAZMİNATLARDANYARARLANMALARINA OLANAK BULUNMADIĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 3997/ 1 TARİH: 24. 5.1979 R.G. 12.6.1979 16664 E. NO. 1979/6 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 198. VE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN 161. MADDELERİNDE YERALAN MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜNE İLİŞKİNHÜKÜMLERDE YAZILI "KESİNTİSİZ ÖDENİR." DEYİMİNİN, SAİR KESİNTİLERLE BİRLİKTE HER TÜRLÜ VERGİ KESİNTİSİNİ DE KAPSAMAKTA OLDUĞU HK.

KARAR NO : 3997/ 2 TARİH: 24. 5.1979 GENELGE SERİ NO. 283SAYIŞTAYA HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜKLERİ DEVAM EDEN ASKERİ MAL SAYMANLARINA 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA MALİ SORUMLULU K TAZMİNATI ÖDENMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4002/ 2 TARİH: 18. 6.1979 GENELGE SERİ NO. 2861765 SAYILI ÜNİVERSİTE PERSONEL KANUNUNUN 2. MADDESİNİN (C) FIKRASINDAKİ GÖNDERME UYARINCA ASİSTANLARIN İŞE BAŞLAMA DERECELERİNİN SAPTANMASINDA, DEVLET MERULARI KANUNUNUN DEĞİŞİK36. MADDESİNİN "ORTAK HÜKÜMLER" BÖLÜMÜNDE YER ALAN (A) BENDİNİN 1,2,3 VE 5. FIKRA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ; AYNI BENDİN 4. FIKRA HÜKMÜ İLE (C) BENDİNİN 1,2 VE 3. FIKRA HÜKÜMLERİNİN İSE UYGULANMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4006/ 1 TARİH: 5. 7.1979 GENELGE SERİ NO. 2875. DERECENİN 7. VE DAHA SONRAKİ KADEMELERİNDE BULUNANLARA DA, 657 SAYILI YASANIN 213. MADDESİNE DAYANILARAK BAKANLAR KURULUNUN 27.10.1977 GÜN VE 7/13985 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YAKACAK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYARNICA 1000.- LİRAÜZERİNDEN YAKACAK YARDIMI YAPILMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4007/ 1 TARİH: 10. 9.1979 GENELGE SERİ NO. 2891765 SAYILI ÜNİVERSİTE PERSONEL KANUNUNUN DEĞİŞİK 16 NCIMADDESİNİN 2 NCİ FIKRASINDA YAZILI EK ÖDEMELERİN YAPILMASINA 2162 SAYILI SAĞLIK PERSONEL İNİN TAM SÜRE ÇALIŞMA ESASLARINADAİR KANUNUN 7 NCİ MADDESİ HÜKMÜNÜN ENGEL TEŞKİL ETMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 4010/ 1 TARİH: 27. 9.1979 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA ÖRGÜTÜNDE YÖNETİCİ OLARAK GÖREV ALANLARA, ESAS MESLEKLERİNİN ÖĞRETMENLİK OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, 2157 SAYILI YASA UYARINCA BAKANLAR KURULUNCA SAPTANACAK ESASLAR DAİRESİNDE DERS GÖREVİ YAPMADAN DERS GÖREVİ ÜCRETİ VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 4014/ 1 TARİH: 15.10.1979 R.G. 29.11.1979 - 16824 E. 1979/8MALMÜDÜRLERİNE ÖDENEN MALİ SORUMLULUK TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMEMESİ GEREKTİĞİNDEN İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4015/ 1 TARİH: 22.10.1979 R.G. 4.12.1979- 16829 E. 1979/9 DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLERİ İLE BÖLGE ŞEFLERİ VE BENZERİ PERSONEL E, KENDİ GÖREV ALANLARI İÇİNDE FAKAT BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA GEÇİCİ GÖREVLİ BULUNMALARI VE KANUNLA BELİRLENMİŞ GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNDEN FAZLA ÇALIŞMA YAPMALARI HALİNDE, YOLLUKLA BİRLİKTE, BU HUSUSTAKİ MEVZUATA UYGUN OLMAK KOŞULUYLAFAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU VE İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4041/ 1 TARİH: 20.12.1979 657 SAYILI YASANIN 178 İNCİ MADDESİNİN 1,2 VE 3 ÜNCÜ DERECEYÖNETİCİ KADROLARINDA BULUNANLARA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENEMİYECEĞİNE DAİR 4 ÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN "YÖNETİCİ KADRO" DEYİMİNİN KAPSAMININ NE OLDUĞUNUN, FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPMAKSURETİYLE TAYİNİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 4041/ 2 TARİH: 20.12.1979 İKİ YILLIK TEKNİKER OKULU EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR YILLIK TAMAMLAYICI YÜKSEK ÖĞRENİM VEREN TEKNİKER OKULU MEZİNLARNIN, ÜÇ YIL SÜRELİ YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ SAYILMALARINA İLİŞKİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 16.8.1978 GÜH VE 262 SAYILI KARARININ, BU OKULU BİTİRENLERE, OKULU BİTİREREK DİPLOMAYA HAK KAZANDIKLARI TARİHTEN GEÇERLİOLMAK ÜZERE UYGULANMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 4046/ 1 TARİH: 28. 1.1980 GENELGE SERİ NO. 2977/13297 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN"MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİ UYGULAMA ESASLARI"NIN 4 ÜNCÜMADDESİNİN (A) BENDİNDE MAHRUMİYET YERİ OLARAK BELİRTİLMEYEN İL VEYA İLÇELERİN BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA YERLEŞMİŞ OLAN KITA,KARARGAH VE ASKERİ KURUMLARIN BULUNDUKLARI YERLERİN, AYNI MADDENİN (D) BENDİ HÜKMÜ UYARINCA İKİNCİ DERECE MAHRUMİYET YERİ SAYILMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4049/ 2 TARİH: 18. 2.1980 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILANPERSONEL HAKKINDA 15.7.1974 GÜN VE 7/8621 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA EKLİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL E İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI İLE EK VE DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI GEREKTİĞİNE;KAMU KESİMİNDE ÇALIŞTIRILAN TÜM SÖZLEŞMELİ PERSONEL İN AYNI ESASLARA TABİ TUTULMASI YARARLI OLACAĞINDAN, SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI KONUSUNDA ARAŞTIRMA VE TASNİF GRUBUNCA YAPILACAK ETRAFLI BİR ÇALIŞMADAN SONRA KEYFİ YETİN CUMHURİYET SENATOSU VE MİLLET MECLİSİNE YAZILMASININ UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4050/ 1 TARİH: 25. 2.1980 R.G. 15.3.1980-16930 E. 1980/1 GENELGE SERİ NO. 299 1.3.1979 TARİHİNDEN SONRA MEMURİYETTE İKEN VEYA MEMURİYETTEN AYRILARAK ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 36. MADDESİNİN ORTAK HÜKÜMLER BÖLÜMÜNDE YER ALAN (A) BENDİNİN (12/D) FIKRASI UYARINCA YAPILACAK İNTİBAKLARINDAN; HEM KENDİSİ HEM EMSALİ 2182 SAYILI YASA KAPSAMINA GİRİYORLARSA, GEREK KENDİSİNİN YÜKSELEBİLECEĞİ DERECE VE KADEMENİN SAPTANMASINDA, GEREK EMSALİNİN ULAŞACAĞI DERECE VE KADEMENİN BULUNMASINDA BU YASA UYARINCA VERİLEN BİR DERECENİN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ, KENDİSİNİN 2182 SAYILI YASA KAPSAMINA GİRMESİNE RAĞMEN EMSALİNİN BU YASADAN YARARLANMA OLANAĞININ BULUNMAMASI HALİNDE, YALNIZ KENDİSİNİN YÜKSELEBİLECEĞİ DERECE VE KADEMENİN HESAPLANMASINDA SÖZ KONUSUYASA UYARINCA VERİLEN BİR DERECENİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI, EMSALİNİN ULAŞABİLECEĞİ DERECE VE KADEMENİN SAPTANMASINDA İSE BU DERECENİN NAZARA ALINMAMASI LAZIM GELECEĞİ, EMSALİ 2182 SAYILI YASA KAPSAMINA GİRDİĞİ HALDE İNTİBAKI YAPILAN MEMURUN 1.3.1979 TARİHİNDE GÖREVDE OLMAMASI NEDENİYLE BU YASA KAPSAMINA GİRMEMESİ DURUMUNDA İSE EMSAL İLE YAPILACAK KIYASLAMA MEMURUN DOLAYLI OLARAK 2182 SAYILI YASADAN YARARLANDIRILMASI SONUCUNU DOĞURABİLECEĞİ İÇİN EMSALİN ULAŞACAĞI DERECE VE KADEMENİN BULUNMASINDA, BU YASAYA GÖRE VERİLEN BİR DERECENİN DİKKATE ALINMAMASI İCAP EDECEĞİ, HAKKINDA.

KARAR NO : 4051/ 1 TARİH: 28. 2.1980 GENELGE SERİ NO. 298926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN DEĞİŞİK 143. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA ÖDENEN ÖĞRENCİ HARÇLIKLARI İLE 657SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 175. MADDESİNE GÖRE ÖDENEN VEKALET VE İKİNCİ GÖREV AYLIK VE ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASINDA EK GÖSTERGE RAKAMLARININ GÖZÖNÜNDE TUTULMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4062/ 1 TARİH: 12. 5.1980 2162 SAYILI YASANIN 2. MADDESİNDE YER ALAN,"... AYNI KURUMLARIN AYNI HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILAN ECZACILAR....." İFADESİNDEN, 1İNCİ MADDEDE SAYILAN KURUMLARIN SAĞLIK HİZMETLERİ, SAĞLIKLAİLGİLİ GENEL İDARE HİZMETLERİ VE SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILAN ECZACILARIN ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4065/ 1 TARİH: 22. 5.1980 4062/1 SAYILI KARARIN TEKRİRİ MÜZAKERESİ HK.

KARAR NO : 4080/ 1 TARİH: 30. 6.1980 İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE ASİSTANLARININ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMELERİ HALİNDE,HAKLARINDA 1750 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUNUN 40 INCIMADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 4085/ 1 TARİH: 15. 9.1980 GENELGE SERİ NO. 305SAĞLIK MESLEK LİSELERİNDE 2162 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNAN ÖĞRETMENLERDEN NÖBET TUTANLARA, NÖBET TAZMİNATI VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4089/ 1 TARİH: 9.10.1980 İŞ GÜÇLÜĞÜ, İŞ RİSKİ, TEMİNİNDEKİ GÜÇLÜK ZAMLARI VE MALİ SORUMLULUK TAZMİNATINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARLARIUYARINCA DÜZENLENEN VE SAYIŞTAYA GÖNDERİLMESİ GEREKEN ONAYLI LİSTELERİN, ÖNCEDEN İNCELEMEYE TABİ TUTULMASINA YASAL OLANAK BULUNMADIĞI GİBİ OLAYIN NİTELİĞİNİN DE BU TÜR BİR DENETİME ELVERİŞLİ OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4090/ 1 TARİH: 16.10.1980 R.G. 18.11.1980-17164 E. 1980/5 GENELGE SERİ NO. 306 I. TAZMİNATA HAK KAZANABİLMELERİ İÇİN 2162 SAYILI YASANIN 2 NCİ MADDESİNDE SAYILAN PERSONEL DEN; - TABİP VE DİŞ TABİPLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ, SAĞLIKLA İLGİLİGENEL İDARE HİZMETLERİ, SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDEN BİRİNDE ÇALIŞTIRILMALARININ YETERLİ OLDUĞU, - İKİNCİ GRUBU OLUŞTURAN ECZACI, VETERİNER, BİYOLOG, KİMYA MÜHENDİSİ, KİMYA LİSANSİYE VE KİMYAGERLERİN, İNSAN SAĞLIĞI ALANINDA UZMANLIK BELGESİ ALMIŞ OLMALARI VE BİRİNCİ MADDEDEBELİRTİLEN KURUMLARIN İNSAN SAĞLIĞIYLA DOĞRUDAN ALAKALI SAĞLIK, SAĞLIKLA İLGİLİ GENEL İDARE, SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMHİZMETLERİNDEN BİRİNDE BU UZMANLIKLARINI YÜRÜTMELERİ GEREKTİĞİ, - YASADA ".... AYNI KURUMLARIN AYNI HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANECZACILAR...." OLARAK TANIMLANANLARIN DA, BİRİNCİ MADDEDE BELİRTİLEN KURUMLARIN İKİNCİ MADDEDE SAYILAN HİZMETLERİNDEN HERHANGİ BİRİNDE ÇALIŞTIRILMALARININ YETERLİ BULUNDUĞU, II. AYNI YASANIN 3 ÜNCÜ MADDESİNDE SAYILAN PERSONEL DEN; - HEMŞİRE, EBE, LABORANT VE TEKNİSYENLERİN MADDEDE BELİRTİLEN HİZMETLERDEN BİRİNDE ÇALIŞTIRILMALARININ YETERLİ OLDUĞU,- KİMYA MÜHENDİSİ, KİMYA LİSANSİYE, KİMYAGER, ELEKTRONİKMÜHENDİSİ BİYOLOG, FİZİKOTERAPİST, TIBBİ TEKNOLOG, SOSYAL HİZMET UZMANI VE DİĞERLERİNİN İSE MÜNHASIRAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPMALARI GEREKTİĞİ, - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSOSYAL ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYE VEYARDIMCILARININ YASA KAPSAMINDA MÜTALAA EDİLMELERİNE OLANAKBULUNMADIĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4102/ 1 TARİH: 5. 1.1981 GENELGE SERİ NO. 314DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN, "VEKALET, İKİNCİ GÖREV AYLIK VEÜCRETLERİ İLE DİĞER ÖDEMELER" BAŞLIĞINI TAŞIYAN 175. MADDESİNİN, 1897 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK HALİYLE UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4104/ 1 TARİH: 22. 1.1981 R.G. 20.2.1981-17257 E. 1981/1 GENELGE SERİ NO. 310 TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE BAŞKA BİR YERE BİR KİMSE REFAKATINDA GİTMESİNE HASTAYI GÖNDEREN SAĞLIK KURUMU VEYA KURULUŞUNUN RAPORUYLA LÜZUM GÖSTERİLEN EŞİNE REFAKAT EDEN DEVLET MEMURUNA,YALNIZ GİDİŞ VE DÖNÜŞ YEVMİYE VE YOL MASRAFI VERİLEBİLECEĞİ, TEDAVİNİN DEVAMI SÜRESİNCE İKAMET YEVMİYESİ ÖDENMESİNİN MÜMKÜNBULUNMADIĞI VE İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.
KARAR NO : 4110/ 1 TARİH: 9. 3.1981 DEVLET MEMURLARI İLE EŞLERİNİN VEYA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARIANA, BABA VE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE MÜSTEHAK ÇOCUKLARININ TEDAVİLERİ MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN REÇETELERDE YAPILAN YOLSUZLUKLAR KONUSUNDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI HUSUSUNUN BAŞBAKANLIK, MALİYE VE SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIKLARINA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 4111/ 1 TARİH: 12. 3.1981 R.G. 5.4.1981-17301 E. 1981/4 GENELGE SERİ NO. 316GEÇİCİ GÖREV, BİLGİ VE GÖRGÜLERİNİ ARTIRMAK VEYA STAJ YAPMAK ÜZERE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN MEMURLARIN YANLARINDA OLAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE YURT DIŞINDA BULUNAN EŞLERİ, BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ANA, BABALARI VE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE MÜSTEHAK ÇOCUKLARI İLE YASAL İZİNLERİNİ GEÜİRMEK ÜZERE YURTDIŞINA GİDEN MEMURLARIN HASTALANMALARI, TÜRKİYE'YE GELEREK TEDAVİ OLMALARININ MÜMKÜN BULUNMAMASI VE ZORUNLU OLARAK BULUNDUKLARI YERDE TEDAVİ GÖRMELERİ HALİNDE YURT DIŞINDAYAPILAN VE TEDAVİ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN TEDAVİGİDERLERİNİN; YURT DIŞINDAKİ TEDAVİ İÇİN YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN USULLERE UYULMAK, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI YATAKLITEDAVİ KURUMLARI RESMİ FİYAT TARİFESİNDE (BU TARİFEDEBULUNMADIĞI TAKDİRDE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE UYGULANAN FİYATTARİFELERİNDE) AYNI TEDAVİ İÇİN BELİRLENEN TUTAR İLE SINIRLI OLMAK, TÜRKİYE'DE VE TÜRK PARASI OLARAK ÖDENMEK KOŞULARIYLA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU HÜKÜMLERİ KARŞISINDA KURUMLARINCA KARŞULANMASININ UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4116/ 1 TARİH: 9. 4.1981 R.G. 25.4.1981-17321 E. 1981/6 GENELGE SERİ NO. 318 1750 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 32 NCİ MADDESİ UYARINCA, ÜNİVERSİTE SENATOLARI TARAFINDAN, GEÇİCİ VEYA SÖZLEŞMELİ OLARAK KENDİLERİNE ASİSTAN KADROSU TAHSİS EDİLMİŞ BULUNAN DOKTORA YA DA TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN, BU KADROLARA ATANANASİSTANLARA YAPILAN TÜM ÖDEMELERLE, BUNLARA SAĞLANAN SOSYOL HAK VE YARDIMLARDAN YARARLANDIRILMALARININ UYGUN OLACAĞI HK. (NOT:4116/1 İLE BİRLİKTE TEK METİN HALİNDE RESMİ GAZETEYE GÖNDERİLDİ.)

KARAR NO : 4117/ 1 TARİH: 13. 4.1981 1750 SAYILI YASANIN 32. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA, KENDİLERİNEGEÇİCİ OLARAK VEYA İSTİHDAM VE ÜCRET KONULARINI KAPSAMAYAN SÖZLEŞMELERE DAYANILARAK ASİSTAN KADROSU TAHSUS EDİLEN DOKTORAYA DA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN, 2162 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNAN ASİSTANLAR GİBİ, BU YASADA ÖNGÖRÜLEN ÖDEMELERDENYARARLANDIRILMALARININ DA DOĞAL BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 4121/ 1 TARİH: 14. 5.1981 GENELGE SERİ NO. 3191. 1.3.1979 TARİHİNDE GÖREVDE BULUNMALARI NEDENİYLE 2182 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANDIKTAN SONRA MUVAZZAF ASKERLİK GÖREVİMİ YAPMAK ÜZERE YEDEK SUBAY OLARAK SİLAH ALTINAALINANLARA, 2260 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA OLANAKBULUNMADIĞI; 2. 1.3.1979 TARİHİNDE ASTEĞMEN VEYA YEDEK SUBAY TEĞMEN OLMALARI NEDENİYLE 2260 SAYILI YASADAN YARARLANANLARA, TEĞMENLİĞEYÜKSELTİLMELERİ VEYA MUVAZZAF SUBAYLIĞI GEÇİRİLMELERİ HALİNDE,RÜTBE AYLIĞININ BİR ÜST DERECESİNDEN AYLIK VERİLMESİNİN YERİNDE OLACAĞI;3. DAHA ÖNCE MEMURİYETİ OLSUN VEYA OLMASIN, 1.3.1979 TARİHİNDEYEDEK SUBAY OKULUNDA ÖĞRENCİ DURUMUNDA BULUNANLAR HAKKINDA, ASTEĞMENLİĞE ATANMALARINDA VE TEĞMENLİĞE YÜKSELTİLMELERİNDE, 2260 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASININ MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ; ANCAK BUNLARDAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLEREK NASIPLARI 1.3.1979 TARİHİNE VEYA DAHA ÖNCEYE GÖTÜRÜLENLERE, SÖZ KONUSU YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASININ GEREKECEĞİ; 4. MEMURİYET YAPMADAN ASKERE GİDEN VE 1.3.1979 TARİHİNDEASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTA OLANLARIN, TERHİSLERİNDEN SONRA MEMURİYETE GİRMEK İSTEMELERİ HALİNDE, 2182 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN EK GEÇİCİ 2 NCİ MADDE HÜKMÜNDENYARARLANDIRILMALARININ UYGUN OLAMIYACAĞI;5. BİR SÜRE MEMURİYET YAPTIKTAN SONRA MUVAZZAF ASKERLİK GÖREVİİÇİN SİLAH ALTINA ALINIP 1.3.1979 TARİHİNDEN ÖNCE TERHİSOLANLARDAN MEMURİYETE GİRMEK ÜZERE BU TARİHTEN ÖNCE KURUMLARINA BAŞVURDUKLARI HALDE, ÇEŞİTLİ NEDENLERLE 1.3.1979 TARİHİNDENSONRA GÖREVE BAŞLATILANLARA, 2182 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASININ MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ;HAKKINDA.

KARAR NO : 4128/ 1 TARİH: 10. 7.1981 Usul : Her ne kadar Maliye Bakanlığının konu ile ilgili yazısının başlangıcında tereddüt edilen husus, kişi adı da belirtilmek suretiyle bir olaya dayandırılmakta ise de, konu genellik arzettiğinden, esasa geçilerek bir karar alınması gerektiği. 657 VE 926 SAYILI YASALARIN KAPSAMINDA OLUP, SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN KAMU PERSONEL İ İLE YURT DIŞINDA TEDAVİYARDIMINA MÜSTEHAK AİLE BİREYLERİNİN, YILLIK İZİNLERİNİ GEÇİRMEK ÜZERE GİTTİKLERİ BAŞKA BİR YABANCI ÜLKEDEHASTALANMALARI; GÖREVLİ OLDUKLARI ÜLKEYE DÖNEREK TEDAVİ GÖRMELERİNİN MÜMKÜN BULUNMAMASI VE TEDAVİNİN ZORUNLU OLMASIHALİNDE, İZİNLERİNİ GEÇİRMEKTE OLDUKLARI YERDE İLGİLİ TEDAVİ YÖNETMELİKLERİNDEKİ KURALLARA UYGUN BİÇİMDE YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN; SÜREKLİ GÖREVLE BULUNULAN ÜLKEDE AYNI TEDAVİ İÇİN BELİRLENECEK MUTAD TEDAVİ GİDERİ TUTARIYLA SINIRLI OLMAKKOŞULUYLA KURUMLARINCA KARŞILANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4134/ 1 TARİH: 1.10.1981 GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDA BULUNMAKLA BERABER GÖRDÜKLERİEĞİTİM NEDENİYLE TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GİREBİLECEK NİTELİKTE OLANLARDAN KİMLERE GİYECEK YARDIMI YAPILABİLECEĞİHUSUSUNDAKİ TEREDDÜT, İLGİLİ YÖNETMELİĞİN 10 VE 11 İNCİ MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI SONUCU GİDERİLMİŞ OLDUĞUNDAN BU HUSUSTA BİR KARAR ALINMASINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI VE KEYFİYETİN BU ŞEKİLDE MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4134/ 2 TARİH: 1.10.1981 SAYIŞTAY GENEL KURULUNUN 25.2.1980 GÜN VE 4050/1 SAYILI KARARININ İNCELEME BÖLÜMÜ İLE SONUÇ BÖLÜMÜ ARASINDA, MALİYEBAKANLIĞI YAZISINDA BELİRTİLEN NİTELİKTE BİR ÇELİŞKİ BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4135/ 1 TARİH: 19.10.1981 R.G. 23.11.1981-17523 ESAS 1981/9 GENELGE SERİ NO. 324 KAÇAĞI MEN, TAKİP VE VE TAHKİKTA MÜKELELF OLANLARA, ÇALIŞMAMINTIKALARINDA YAKALADIKLARI KAÇAK EŞYANIN MUHBİRİ OLMAMASIHALİNDE, MUHBİRE AİT İKRAMİYE HİSSESİNİN DE VERİLMESİ GEREKTİĞİ VE İÇTİHADIN TEMYİZ KURULUNUN 1339 SAYILI İLAMI DOĞRULTUSUNDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4141/ 1 TARİH: 12.11.1981 GENELGE SERİ NO. 325657 SAYILI YASAYA TABİ PERSONEL E İLİŞKİN OLARAK ALINMIŞ BULUNAN 12.3.1981 GÜN VE 4111/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ, GEÇİCİ GÖREV, BİLGİ VE GÖRGÜLERİNİ ARTTIRMAK VEYA STAJ YAPMAK ÜZERE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN 926 SAYILI YASAYA TABİ PERSONEL İNYANLARINDA OLAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE YURT DIŞINDA BULUNAN TEDAVİ YARDIMINA MÜSTEHAK AİLE BİREYLERİ; YASAL İZİNLERİNİ GEÇİRMEK ÜZERE YURT DIŞINA GİDEN ASKERİ PERSONEL İLE YURT DIŞINDAKİ SUBAY, ASKERİ MEMUR VE ASTSUBAY EMEKLİLERİ VE BUNLARIN TEDAVİ YARDIMINA MÜSTEHAK AİLE BİREYLERİ HAKKINDA DA UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4145/ 2 TARİH: 3.12.1981 SAYIŞTAYIN YARGI ALANINA İNTİKAL ETMİŞ BULUNAN, SUBAY, ASKERİ MEMUR VE ASTSUBAYLARIN EŞLERİNİN, ASKERİ SAĞLIK KURUMLARI OLMAYAN YERLERDE DİĞER RESMİ SAĞLIK KURUMLARINDA, BUNLAR DAYOKSA ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA YAPTIKLARI DOĞUMLARLA İLGİLİMASRAFLARIN ÖDENİP ÖDENEMEYECEĞİ HUSUSUNDA ESASA GEÇİLEREK KARAR ALINMASININ UYGUN BULUNMADIĞINA, KEYFİYETİN BU ŞEKİLDE MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİNE VE SORUNUN, İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE ÇÖZÜMLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ARAŞTIRMANIN YAPTIRILMASI KONUSUNDA BİR KARAR ALINMASINA LÜZUMVE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4160/ 1 TARİH: 28.12.1981 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADROLARI ARASINDA YER ALAN "EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ (VALİ)" KADROSUNDA GÖREV YAPAN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜNE TAYIN BEDELİ İLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENİP ÖDENEMEYECEĞİ HUSUSUNDA MALİYE BAKANLIĞINCA YANSITILAN SORUN, TEK TAHAKKUK DAİRESİ VE SAYMANLIĞIN BİR GÖREVE İLİŞKİN İŞLEMİ İLE İLGİLİOLMASI BAKIMINDAN GENELLİK GÖSTERMEDİĞİNDEN VE ESASEN DAİRE VEKURUMLARIN MALİ KONULARDAKİ TEREDDÜTLERİNİN ÖNCELİKLE ANILAN BAKANLIK TARAFINDAN ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİNDEN KONUNUN ESASINAGEÇİLEREK BİR KARAR ALINMASININ UYGUN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4189/ 1 TARİH: 25. 2.1982 İLLERDE SİVİL SAVUNMA MD. KADROSUNDA SİVİL SAVUNMA MAL SAYMANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTENLERE, 657 SAYILI YASAYA DAYANILARAKHER YIL ÇIKARILAN KARARNAMELER FARKLI HÜKÜMLER İHTİVAEDEBİLECEĞİNDEN BU KARARNAMELER UYARINCA ÖDENEN MALİ SORUMLULUK TAZMİNATIYLA İLGİLİ OLARAK 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 80 NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE LÜZUMBULUNMADIĞI, ANCAK UYGULAMADA DOĞAN TEREDDÜTLERİ GİDERMEK BAKIMINDAN MESELENİN GENEL BİR KARARLA AÇIKLIĞAKAVUŞTURULMASININ YARARLI OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4190/ 1 TARİH: 1. 3.1982 TARIM VE EV EKONOMİSİ TEKNİSYENLERİNE YAN ÖDEME KARARNAMELERİ UYARINCA ÖDENEN İŞ GÜÇLÜĞÜ VE TEMİNİNDEKİ GÜÇLÜK ZAMMI KONULARINDA,HÜKME ETKİLİ BELGELERDE 832 SAYILI YASANIN 80 İNCİMADDESİ HÜKMÜ UYARINCA İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI;ANCAK UYGULAMADAKİ DURAKSAMALARI GİDERMEK BAKIMINDAN SORUNUN GENEL NİTELİKTE BİR KARARLA AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASININ YARARLI OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4192/ 1 TARİH: 8. 3.1982 GENELGE SERİ NO. 329SİVİL SAVUNMA İDARESİ MAL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCAİLLERDE MAL SAYMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL İN NAKİT YADA MAL SAYMANI SIFATIYLA MALİ SORUMLULUK TAZMİNATINDAN YARARLANDIRILMLARININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI; SÖZ KONUSU PERSONEL İMAL SAYMANI OLARAK NİTELENDİREN VE BUNLARIN SAYIŞTAYA HESAPVERMESİNİ ÖNGÖREN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN SİVİL SAVUNMA FONU TÜZÜĞÜYLE BAŞDAŞMADIĞI HUSUSUNUN İLGİLİ MERCİLERE DUYURULMASI VE SAYIŞTAYDA MEVCUT AYNİYAT KÜTÜĞÜNDEKİ SİVİL SAVUNMA MAL SAYMANLIĞI KAYITLARININ İPTAL EDİLMESİ HK.

KARAR NO : 4197/ 1 TARİH: 1. 4.1982 TARIM VE EV EKONOMİSİ TEKNİSYENLERİNE YAN ÖDEME KARARNAMELERİ UYARINCA ÖDENEN İŞ GÜÇLÜĞÜ VE TEMİNİNDEKİ GÜÇLÜK ZAMMI KONULARINDAKİ SORUNUN, BİR ARAŞTIRMA YAPTIRILDIKTAN SONRA, KARARNAMELERE GETİRİLECEK AÇIK HÜKÜMLERLE ÇÖZÜMLENMESİ HUSUSUNUN BAŞBAKANLIĞA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 4200/ 2 TARİH: 19. 4.1982 İŞÇİ-MEMUR AYIRIMI İLE İLGİLİ OLARAK, BAŞKANLIKÇA YENİDEN ARAŞTIRMA YAPTIRILARAK, ÖZELLİKLE FAZLA İŞÇİ İSTİHDAM EDEN YATIRIMCI KURUMLARDAKİ MEVCUT DURUMLA BİRLİKTE SAĞLIKLI VERİLERİ VE ÖNERİLERİ İÇEREN BİR RAPOR HAZIRLATTIRILDIKTAN SONRA KONUNUN YENİDEN GÖRÜŞÜLEREK DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4203/ 1 TARİH: 6. 5.1982 GENELGE SERİ NO. 332657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 209 UNCU MADDESİYLE DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİNİN 3 ÜNCÜ MADDESİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA, MEMURLARINÜVEY ANNELERİNİN TEDAVİ YARDIMINDAN YARARLANDIRILMALARININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4206/ 1 TARİH: 27. 5.1982 4203/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ TEKRİRİ MÜZAKERESİ HK.

KARAR NO : 4215/ 1 TARİH: 21. 6.1982 2006 SAYILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRETİM YARDIMCILARI KADRO KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA VE 1765 SAYILI YASANIN 9 UNCU MADDESİNDEKİ DERECE YÜKSELTİLMESİNEİLİŞKİN KOŞULLAR GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMAK SURETİYLE, DOÇENTLERE, 3 YA DA 2 NCİ DERECE DOÇENT KADROSU KARŞILIK GÖSTERİLEREK 1İNCİ DERECE AYLIĞININ; ASİSTANLARA DA 6 YA DA 5 İNCİ DERECEASİSTAN KADROSU KARŞILIK GÖSTERİLEREK 4 YA DA 3 ÜNCÜ DERECE AYLIĞININ ÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 4216/ 1 TARİH: 24. 6.1982 TARIM VE EV EKONOMİSİ TEKNİSYENLERİNE ÖDENECEK İŞGÜÇLÜĞÜ VETEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN, YAN ÖDEMEKARARNAMELERİNE GETİRİLECEK AÇIK HÜKÜMLERLE ÇÖZÜMLENMESİHUSUSUNUN BAŞBAKANLIĞA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 4229/ 2 TARİH: 3. 1.1983 ETÜD VE İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE YURT DIŞINA GÖNDERİLENHESAP UZMANLARINA ÖDENEN HARÇ, DAMGA VERGİSİ, DEĞERLİ KAĞIT VEDİĞER GİDERLERDEN OLUŞAN YÜKLENME VE KEFALET GİDERLERİ KONUSUNUN DAHA GENİŞ AÇIDAN ELE ALINARAK UYGULAMAYA YÖN VERECEK GENEL BİR KARARLA ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASININ YERİNDE OLACAĞI; BUAMAÇLA SÖZ KONUSU GİDERLERİN DEVLETÇE KARŞILANMASINA OLANAKVEREN DÜZENLEMELERİN NE DERECE YAYGIN OLDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI HK.

KARAR NO : 4233/ 1 TARİH: 17. 1.1983 ASTSUBAY BAŞÇAVUŞLUĞUN İLK ÜÇ YILINDA BULUNUP AYLIĞINI 2260SAYILI YASA GEREĞİ BİR ÜST DERECEDEN ALMAKTA İKEN 1.3.1979 TARİHİNDEN SONRA 926 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 109 UNCU MADDESİ UYARINCA TEĞMEN NASBEDİLEREK 6 NCİ DERECENİN 1 İNCİ KADEMESİNEGETİRİLEN VE EK-VII SAYILI CETVELDEKİ GÖSTERGELER ÜZERİNDEN AYLIK ALMAYA HAK KAZANAN PERSONEL E, TEĞMEN RÜTBESİNDE, ANILAN CETVELİN 5 İNCİ DERECE İLK KADEME AYLIĞININ ÖDENMESİNİN UYGUN OLACAĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 4238/ 1 TARİH: 10. 2.1983 İŞÇİ-MEMUR AYRIMI KONUSUNUN, BU AŞAMADA YASAMA ORGANINA YANISITILMASINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4239/ 1 TARİH: 14. 2.1983 4049/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ ALINDIĞI 18.2.1980 TARİHİNDEN BUGÜNE KADAR MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDA KAMU KESİMİNDE ÇALIŞTIRILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONUSUNDA YASAMA ORGANINA BİR RAPOR SUNULMASINA GEREKBULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4268/ 2 TARİH: 7. 7.1983 12.3.1981 GÜN VE 4111/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ, YASALİZİNLERİNİ GEÇİRMEK ÜZERE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLAR İLEBUNLARIN YANLARINDA BULUNAN VE TEDAVİLERİ DEVLETÇE SAĞLANANAİLE BİREYLERİNİN DURUMLARINI DA KAPSADIĞINA; BU KONUDA AYRICABİR KARAR ALINMASINA GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4305/ 2 TARİH: 10.11.1983 PARASI KONVERTİBL OLMAYAN ÜLKELERDE SÜREKLİ GÖREVLE BULUNANMEMURLARIN YURT DIŞI AYLIKLARININ, 1.10.1983 TARİHİNE KADAR 8/3465 SAYILI, BU TARİHTEN İTİBAREN DE 83/6820 SAYILI BAKANLARKURULU KARARLARINDA YER ALAN ESASLARA GÖRE HESAPLANMASINDA, BUKARARNAMELERDE BELİRTİLEN KURLARA GÖRE YURT DIŞI AYLIĞI KARŞILIĞI OLARAK SAPTANMIŞ BULUNAN ARACI PARA TUTARININ SABİT TUTULMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4307/ 1 TARİH: 21.11.1983 MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI, BÜNYESİNDE GÖREVLİ MALİYEBAKANLIĞINA BAĞLI SAYMANLIK PERSONEL İNE TAYIN BEDELİ ÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4313/ 1 TARİH: 19.12.1983 GENELGE SERİ NO. 345657 SAYILI DEVLET KANUNUNUN DEĞİŞİK 209 UNCU MADDESİ UYAMIYAN TEDAVİLERİ DEVLETÇE KARŞILANANLARIN, RESMİ SAĞLIK KURUMLARINDAYAPTIRDIKLARI ÖZEL MUAYENE VE TEDAVİLERİNE İLİŞKİN ÜCRETLERİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI; VARILAN BU SONUÇ NEDENİYLE BİR HAZİNE ZARARI SÖZ KONUSU OLMAYACAĞI İÇİN KONUNUNTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE YANSITILIP YANSITILAMAYCAĞI HUSUSUNUN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMESİNE MAHAL BULUNMADIĞI HK.