Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

PERSONEL

KARAR NO : 4314/ 1 TARİH: 2. 1.1984 GENELGE SERİ NO. 346DEVLET MEMURUNUN; 1- EŞİNİN, KANUNLAR UYARINCA KENDİLERİNE SAĞLIK YARDIMI SAĞLANMAMASI HALİNDE, DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VECENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİNİN 3 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA BULUNDUĞU VE TEDAVİ VE YOL GİDERLERİNDEN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİ, 2- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ANA BABASININ, MEMURUN YARDIMETMEMESİ HALİNDE MUHTAÇ DURUMA DÜŞMESİ, HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞMAMASI VE KANUNLAR UYARINCA KENDİSİNE SAĞLIK YARDIMI SAĞLANMAMIŞ BULUNMASI HALİNDE TEDAVİ VE YOL GİDERLERİNDEN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİ, 3- DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURMAK SURETİYLE DÜZENLENMESİ GEREKENBİLDİRİMDE BEYAN ETTİĞİ ÇOCUKLARININ TEDAVİ VE YOLGİDERLERİNDEN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİ, HAKKINDA.

KARAR NO : 4322/ 1 TARİH: 27. 2.1984 R.G. 22.3.1984- 18349 ESAS. 1984/2 GENELGE SERİ NO. 348 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLUP, ÖZEL YASALARI UYARINCA MESLEK VE SANATLARINI SERBEST OLARAK İCRA ETME HAK VEYETKİLERİ BULUNAN VE BU HAKLARINI KULLANARAK MESLEK VE SANATLARINI SERBEST OLARAK İCRA EDEN SAĞLIK PERSONEL İNE ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4372/ 1 TARİH: 12. 4.1984 GENELGE SERİ NO. 3506245 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 37 NCİ MADDESİNDE SÖZÜ EDİLEN KURSYA DA OKULLARDA VERİLEN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN, DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMERİNİ SAĞLAMAK, VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAKVE DAHA İLERİKİ GÖREVLERE HAZIRLAMAK AMACINA DÖNÜK OLMASI GREEKMEKLE BERABER; 1- BU KURS YA DA OKULLARDA VERİLEN EĞİTİMİN HİZMET İÇİ EĞİTİM SAYILABİLMESİ İÇİN, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN, USULÜNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR HİZMET İÇİN EĞİTİM YÖNETMELİĞİNİN, BULUNMASI VE BU YÖNETMELİKTE SÖZ KONUSU KURS YA DA OKULLARA KATILMANIN HİZMET İÇİ EĞİTİM NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUNAÇIKÇA BELİRTİLMESİ GEREKTİĞİ, 2- 657 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 2 NCİ VE 214 ÜNCÜ MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN SUSULLERE AYKIRI OLARAK HAZIRLANIP YÜRÜRLÜĞE KONULDUĞU ANLAŞILAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİMYÖNETMELİĞİNE DAYANILARAK İŞLEM YAPILMASININ VE DOLAYISIYLADEVLET MEMURLARI YABANCI DİLLER EĞİTİM MERKEZİNDEKİ KURSLARA KATILAN KAYMAKAM VE VALİ MUAVİNLERİNE 6245 SAYILI YASANIN 37 NCİ MADDESİNE GÖRE GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ ÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI, 3- MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİNDEKİ ÖĞRENİME KATILAN DEVLETMEMURLARININ, HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILAN KURSİYER OLARAK KABULEDİLMELERİ MÜMKÜN GÖRÜLMEDİĞİNDEN, SÖZ KONUSU PERSONEL İN, ALINAN AKADEMİDEKİ ÇALIŞMALARA KATILDIKLARI SÜRECE GEÇİCİ GÖREVLİ SAYILMALARI VE HARCIRAH KANUNUNUN 37 NCİ MADDESİYLEİLGİLİNDİRİLMEKSİZİN KENDİLERİNE AYNI KANUN HÜKÜMLERİDOĞRULTUSUNDA GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ,4- 19.10.1983 GÜNLÜ 18196 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK 83/6854 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN DEVLET MEMURLARI EĞİTİM GENEL PLANI KARŞISINDA, KURUMLARINCA HAZIRLANACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİKLERİNİN, İLGİLİBAKANIN ONAYI İLE VE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMADAN YÜRÜRLÜĞEKONULMASININ MEVZUATA UYGUN BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNUN İNCELENMESİ SONUCUNDA, ARAŞTIRMA VE TASNİF GRUBUNCA BİR RAPOR DÜZENLENMESİNİN VE BU MESELENİN DÜZENLENECEK RAPORDAN SONRA ELE ALINIP DEĞERLENDİRİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI, HAKKINDA.


KARAR NO : 4388/ 1 TARİH: 3. 5.1984 GENELGE SERİ NO. 351657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLUP GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VE GÖREVİ İLE İLGİLİ OLSUN VEYA OLMASIN HERHANGİ BİR SUÇTAN TUTUKLANAN VEYA GÖZALTINA ALINAN MEMURLAR İLE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN SUBAY, ASTSUBAY VE ASKERİ MEMURLARDAN AÇIĞA ALINAN VEYA TUTUKLANANLARA YAKACAK YARDIMININ, YAKACAK YARDIMIYÖNETMELİĞİNİN 3 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN DÜZENLEME DİKKATEALINMAKSIZIN TAM OLARAK ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4391/ 1 TARİH: 14. 5.1984 GENELGE SERİ NO. 352SİVİL SAVUNMA UZMANLARINA, BAKANLAR KURULUNUN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE AYNI KANUNA EK GEÇİCİ 9, 12 VE 13 ÜNCÜMADDELERİ KAPSAMINA GİREN KURUMLARDAN AYLIK ALANLARA 1982 MALİYILINDA HANGİ GÖREVLER İÇİN NE MİKTARDA İŞ GÜÇLÜĞÜ, İŞ RİSKİ, TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI VE MALİ SORUMLULUK TAZMİNATI İLE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VERİLECEĞİNE İLİŞKİN 19.2.1982 GÜN VE 8/4287 SAYILI KARARIN EKLİ II SAYILI CETVELİNİN (A) İŞARETLİ ÜST YÖNETİME AİT LİSTENİN 4 ÜCNÜ GRUBUNUN 22 NCİ, 5 İNCİ GRUBUNUN 17 NCİ, 6 NCI GRUBUNUN 9 UNCU FIKRALARINA GÖRE PARANTEZ İÇİNDEYER ALAN İLGİLİ VEYA BAĞLI BULUNULAN BAKANIN TEKLİFİ VE BAŞBAKANIN ONAYI ŞARTIYLA ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ÖDENEBİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 4457/ 1 TARİH: 22.10.1984 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 105 İNCİ MADDESİNE AYKIRI OLARAKSAYIŞTAYIN İSTİŞARİ MÜTALAASI ALINMADAN 11.2.1983 GÜN VE 17956SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN EMNİYET TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN YARDIMCI HİZMETLER PERSONEL İ KIYAFET YÖNETMELİGİNİN 657 SAYILI KANUNUN 211 İNCİ MADDESİNE DAYANILARAK ÇIKARILAN VE EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARI HAKKINDADA UYGULANMASI ZORUNLULUĞU OLAN, MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİYLE BAĞDAŞMAYAN HÜKÜMLERİ İÇERDİĞİ HUSUSUNUN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 4457/ 2 TARİH: 22.10.1984 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI KIYAFET YÖNETMELİĞİNİN, 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 105'İNCİ MADDESİNE AYKIRI OLARAK SAYIŞTAY GÖRÜŞÜ ALINMADAN 15.3.1984 GÜN VE 18343 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİKLE DEĞİŞİK 11'İNCİMADDESİ, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 211'İNCİ MADDESİ İLE VERİLEN YETKİYE AYKIRI OLARAK UÇUŞ TULUMLARINA İLİŞKİN KULLANMA SÜRELERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNDEN, BU MADDENİN, 657 SAYILI KANUNUN ANILAN MADDESİNE DAYANILARAK ÇIKARILAN MEMURLARAYAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN HÜKÜMLERİÇERDİĞİ HUSUSUNUN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 4462/ 1 TARİH: 19.11.1984 R.G. 6.1.1985-18627 GENELGE SERİ NO. 355 1- 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ6.11.1981 TARİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ASİSTANKADROLARINA ATANMIŞ OLARAK LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETİM YAPMAKTA İKEN, BU KANUNUN GEÇİCİ 10'UNCU MADDESİ UYARINCA AYNI KADRODA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAYA DEVAM OLUNANLARIN, ÖĞRENİMLERİNİNİN DEVAMI SÜRESİNCE, 1765 SAYILI MÜLGA ÜNİVERSİTE PERSONEL KANUNUNUN DEĞİŞİK 16'NCI MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ BENDİNDEKİTAM GÜN ÖDENEĞİNDEN YARARLANMALARI GEREKTİĞİ, 2547 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA, BU KANUNUN 50'NCİ MADDESİNİN (D) FIKRASI UYARINCA LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETİM GÖRMEK ÜZERE ÖĞRETİM YARDIMCILIĞI KADROSUNA ATANANLARIN SÖZ KONUSUÖDEMEDEN YARARLANMALARININ MÜMKÜN OLMADIĞI, 2- 2547 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE ASİSTANKADROSUNDA TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİ YAPMAKTA OLANLAR İLE BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİGÖRMEK ÜZERE ÖĞRETİM YARDIMCILIĞI KADROSUNA ATANANLARA, AYNI KANUNUN 50'NCİ MADDESİNİN (E) FIKRASI UYARINCA FARK TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKTİĞİ, 3- FARK TAZMİNATININ HESABINDA, TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİ YAPAN ÖĞRENCİLERE YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATINA GÖRE YAPILACAK TÜM ÖDEMELER TOPLAMININ NET TUTARI İLE AYNI ÖĞRENCİYE SAĞLIK VESOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI BİR HASTANEDE GÖREV ALMASI HALİNDE 657 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILABİLECEK OLAN AYLIK ÖDEMELERİ İLE VERİLEBİLECEK OLAN ÖDENEKLER TOPLAMININDİKKATE ALINMASININ UYGUN OLACAĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4485/ 1 TARİH: 14. 2.1985 19.10.1983 GÜN VE 18156 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN25.7.1983 GÜN VE 83/6854 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI KARŞISINDA, KURUMLARINCA HAZIRLANACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİKLERİNİN İLGİLİ BAKANIN ONAYIYLA VE RESMİ GAZETEDEYAYIMLANMADAN YÜRÜRLÜĞE KONULMASININ MEVZUATA UYGUN BULUNUPBULUNMADIĞI HUSUSUNDA AYRICA BİR KARAR ALINMASINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4494/ 1 TARİH: 15. 4.1985 1600 SAYILI ASKERİ YARGITAY KANUNUNUN 42'NCİ MADDESİNİN YAPTIĞI ATIF UYARINCA 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUNDEĞİŞİK 103'ÜNCÜ MADDESİNE DAYINALARAK ASKERİ YARGITAY ÜYELERİNE ÖDENEN EK GÖSTERGELERİN 900'E ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN 6 YILIN HESABINDA, BİRİNCİ SINIFA GEÇİRİLMİŞ ASKERİ HAKİM STATÜSÜNDE GEÇİRİLEN SÜRENİN DİKKATE ALINMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4501/ 1 TARİH: 6. 6.1985 R.G. 1.7.1985-18798 GENELGE SERİ NO. 364 2514 SAYILI BAZI SAĞLIK PERSONEL İNİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR KANUN UYARINCA DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN PRATİSYEN TABİBLERİN, BU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNEGETİREBİLMELERİ İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ÖĞRETİM ELAMANI, BU MEYANDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATANABİLECEKLERİ; ANCAK BUNLARIN AYLIK VE DİĞER HAKLARININ, 657 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE VE SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMBAKANLIĞINDAKİ EMSALLERİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4502/ 2 TARİH: 10. 6.1985 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRÜ İLE GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNUN 13'ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ VERİLMESİ GEREKTİĞİ VE ENSTİTÜ GENEL MÜDÜRÜNE REKTÖRLER, GENELMÜDÜR YARDIMCISINA DA REKTÖR YARDIMCILARI GİBİ, ÖDEMEYAPILMASININ UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4504/ 1 TARİH: 13. 6.1985 GENELGE SERİ NO. 366657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 68 VE 161'İNCİ MADDELERİNDE 2595 SAYILI KANUN VE 241 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKARARNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDA;I- A) 241 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ1.7.1984 TARİHİNDE BİR DERECENİN 4 VE DAHA İLERİ KADEMELERİNDEBULUNANLARIN, BU DERECELERDE KADROSUZLUK NEDENİYLE FAZLADANGEÇİRİLEN SÜRELERİNİN, BOŞ KADRO BULUNMASI HALİNDE HER YILIİÇİN BİR KADEME, HER ÜÇ YILI İÇİN BİR DERECE VERİLMEK SURETİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ, B) 241 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİTARİHTE BİR DERECENİN 4 VE DAHA İLERİ KADEMELERİNDE BULUNMAKLABİRLİKTE BU DERECEDE FİİLEN ÜÇ YILINI DOLDURMAMIŞ OLANLAR HAKKINDA, YİNE BOŞ KADRO BULUNMASI ŞARTIYLA,YUKARIDA (A)KISMINDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE İŞLEM YAPILMASININ UYGUN OLACAĞI, C) KAZANILMIŞ HAK DERECELERİNDEN DAHA AŞAĞI DERECEYE ATANANLARIN, ÜST DERECEDE EŞİT GÖSTERGELİ KADEMEDE GEÇENSÜRELERİNİN, ATANDIKLARI ALT DERECEDE DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ, II- DERECE YÜKSELMESİ İÇİN ŞARTLARI TAŞIYAN SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARININ HER SEFERİNDE ANCAK BİR DERECE YÜKSELMESİ YAPMALARI, HER DERECEDE, O DERECEYE YÜKSELTİLDİKLERİ TARİHTEN İTİBAREN EN AZ İKİ YIL BEKLEMEDEN BİR ÜST DERECEYEÇIKARILMAMALARI; ANCAK, EŞİT GÖSTERGELİ KADEMEDE GEÇEN SÜREYİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA, 657 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 161'İNCİ MADDESİNİN (A) VE (B) BENTLERİ UYARNICA SADECE KADEMEİLERLEMESİ YÖNÜNDEN DİKKATE ALINARAK ULAŞILAN KADEME ÜZERİNDEN AYLIK ÖDEMESİ GEREKTİĞİ, HAKKINDA.

KARAR NO : 4512/ 1 TARİH: 10.10.1985 GENELGE SERİ NO. 370657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 78, DEĞİŞİK 79 VE 281'İNCİ MADDELERİ UYARINCA MESLEKLERİ İLE İLGİLİ HİZMETLERDE YETİŞTİRİLMEK, EĞİTİLMEK, BİLGİLERİNİ ARTIRMAK, STAJ VEYA LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM YAPMAK ÜZERE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN VE KENDİLERİNE AYNI ZAMANDA USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE ARAŞTIRMA VEİNCELEME GÖREVİ DE VERİLEN DENETİM ELEMANLARINA; 1) GEÇİCİ GÖREVİN İFA EDİLDİĞİ SÜRE ZARFINDA, SADECE YURT DIŞIGEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ ÖDENMESİNİN UYGUN OLACAĞI, 2) GEÇİCİ GÖREVİN BİTİMİNDEN SONRA İSE, TRANSFER EDİLECEK AYLIK VEYA BURS MİKTARI İLE ÖZEL OLARAK SAĞLANAN BURS TUTARININ, GİDİLEN ÜLKEDE SÜREKLİ GÖREVLE BULUNAN VE 9'UNCU DERECENİN 1'İNCİ KADEMESİNDEN AYLIK ALAN MESLEK MEMURLARINA ÖDEMEKTE OLAN YURT DIŞI AYLIĞININ YARISINA TAMAMLANMASI GEREKTİĞİ, HAKKINDA.

KARAR NO : 4517/ 1 TARİH: 2.12.1985 243 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BELİRLİ GÖREVLERDE BULUNANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN MAKAM TAZMİNATININ; 1) HER AYIN BAŞINDA PEŞİN OLARAK ÖDENMESİ, 2) BOŞ KADROLARDA VEKALETEN GÖREV YAPANLARA ÖDENMESİ,3) KANUNİ İZİN, GEÇİCİ GÖREV GİBİ SEBEBLERLE GEÇİCİ AYRILMAHALLERİNDE, BU GÖREVLERİ VEKALETEN YÜRÜTENLERE ÖDEME YAPILMASI, 4) GÖREVE AY BAŞINDAN SONRA BAŞLAYANLARA GÜN HESABIYLA AY SONUNDA ÖDENMESİ, İSTİFA HALİNDE, AYRILDIĞI TARİHTEN AY SONUNAKADAR OLAN SÜREYE İSABET EDEN TUTARIN GERİ ALINMASI, HAKLARINDA,

KARAR NO : 4518/ 3 TARİH: 12.12.1985 832 SAYILI KANUNUN 105'İNCİ MADDESİ UYARINCA SAYIŞTAY'IN GÖRÜŞÜ ALINMAK SURETİYLE DÜZENLENİP BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN "SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI SOSYALHİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇOCUK YUVALARI, YETİŞTİRME YURTLARI İLE BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERSGÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE BENZERİ DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLAR"DA YER ALAN HÜKÜMLERİN, 657 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 89'UNCU MADDESİNE AYKIRI OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4527/ 1 TARİH: 30. 1.1986 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU UYARINCA, DEVLET MEMURLARI EĞİTİM GENEL PLANI ESASLARINA UYGUN OLARAK KURUMLARINCA HAZIRLANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİKLERİNİN BAKANLAR KURULUKARARLARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4563/ 2 TARİH: 8. 5.1986 CUMHUBAŞKANLIĞI VE DEVLET SENFONİ ORKESTRALARI İLE KLASİK TÜRKMÜZİĞİ KOROSU TARAFINDAN DÜZENLENEN YURTİÇİ TURNE FAALİYETLERİNE KATILAN SANATÇI VE DİĞER GÖREVLİLERİNİN İKAMET GİDERLERİNİN KURUMLARINCA KARŞILANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4564/ 1 TARİH: 22. 5.1986 4050/1 SAYILI SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARININ FARKLI YORUMLANMASI YA DA DANIŞTAYCA ALINAN BİR KARARDA FARKLI GÖRÜŞEYER VERİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA, KURUMLAR ARASINDAKİ GÖRÜŞ FARKLILIĞININ GİDERİLMESİ SURETİYLE UYGULAMADA BİRLİĞİN SAĞLANABİLMESİ AÇISINDAN SAYIŞTAYCA YAPILACAK HERHANGİ BİR İŞLEM BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4564/ 2 TARİH: 22. 5.1986 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 105'İNCİ MADDESİNE AYKIRI OLARAKSAYIŞTAYIN İSTİŞARİ MÜTALAASI ALINMADAN 4.11.1985 GÜN VE 18918SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN 1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNA BAĞLI GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNE HÜKÜM İLAVESİ SURETİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA GEREK BULUNMADIĞIHK.

KARAR NO : 4584/ 1 TARİH: 23.10.1986 832 SAYILI KANUNA GÖRE, 105'İNCİ MADDE GEREĞİNDE VERİLECEK SAYIŞTAY MÜTALAALARINI TESPİT GÖREVİ DAİRELER KURULUNA AİT BULUNDUĞUNDAN, ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI ADALET MESLEKLİSELERİNDE FİİLEN ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETİNİN MEVCUT OLUP OLMADIĞIYLA BU HİZMET İÇİN HANGİ ESASLAR DAİRESİNDE DERS ÜCRETİ ÖDENEBİLECEĞİNİN DAİRELER KURULUNCA TESBİTİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4586/ 1 TARİH: 4.12.1986 R.G. 8.2.1987/19366 GENELGE SERİ NO. 391 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 210'UNCU MADDESİNE DAYANILARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN DEVLET MEMURLARININTEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TEDAVİ AMACIYLA BAŞKA YERE GÖNDERİLENLERDEN AYAKTA TEDAVİ GÖRENLERE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN DEĞİŞİK 18'İNCİ MADDESİNİN (E) FIKRASI UYARINCA ÖDENECEK GÜNDELİKLER İLE; BU YERLERE BİR KİMSE EŞLİĞİNDE GİTMESİNE HASTAYI GÖNDEREN SAĞLIK KURUMU YA DA KURULUŞUNUN RAPORUYLA GEREK GÖSTERİLENLERE EŞLİK ETMEK ÜZERE KURUMCA GÖREVLENDİRİLEN MEMUR VE HİZMETLİLERE, AYNI KANUNUN 20'NCİ MADDESİYLE ÖDENMESİ ÖNGÖRÜLEN GÜNDELİKLERİN,ANILAN KANUNUN 42'NCİ MADDESİNDEKİ SINIRLAMAYA TABİ TUTULMAMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4594/ 1 TARİH: 2. 3.1987 R.G. 25.3.1987/19411 GENELGE SERİ NO. 395 657 SAYILI DEVLETMEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 36'NCI MADDESİNDE YER ALAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA UNVANLARI SAYILAN SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERLERİNİN, HANGİ SINIFTA GÖREV ALIRLARSA ALSINLAR, BU MADDENİN "ORTAK HÜKÜMLER" BÖLÜMÜNÜN (A)BENDİNİN 5'İNCİ FIKRASI HÜKMÜNDEN YARARLANMALARI GEREKTİĞİ;BUNUN İÇİN ANILAN MADDENİN (G) BENDİ UYARINCA BAKANLAR KURULU KARARI ALINMASINA GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4606/ 2 TARİH: 24. 9.1987 YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI HAKKINDA 270 SAYILI KHK'NİN 3'ÜNCÜ MADDESİNİN (A) BENDİ İLE ASKERİ YARGI GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ ÖNGÖRÜLEN TAZMİNATIN, KHK'NİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN Mİ, YOKSA BU TARİHİ İZLEYEN AYBAŞINDAN İTİBAREN Mİ ÖDENMESİ GEREKECEĞİ HUSUSUNDA ESASA GEÇİLEREK BİR KARAR ALINMASINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI; SORUNUN YARGIDA ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4606/ 3 TARİH: 24. 9.1987 GENELGE SERİ NO. 398BELİRLİ SÜRELİ YARIYIL TATİLİNİ DE İÇİNE ALAN BİR DÖNEM İÇİN PROGRAMLANMIŞ BULUNAN KURS VE OKULLARA KATILANLARA, YARIYILTATİLİNE İSABET EDEN GÜNLERDE, FİİLEN DERSE GİRME ŞARTINA BAKILMAKSIZIN, ASIL GÖREV MAHALLERİNE DÖNMEMELERİ KAYDIYLA GÜNDELİK ÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 4613/ 2 TARİH: 16.11.1987 R.G. 12.1.1988/19692 GENELGE SERİ NO. 4011- ZİRAAT TEKNİSYENLERİNİN, MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNE EKLİ (1) NUMARALI CETVELİN, "TEKNİK PERSONEL "SIRASINDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE GİYECEK YARDIMINDANYARARLANDIRILMALARI,2- BUNLARDAN ARAZİDE ÇALIŞANLARA, HANGİ TÜR VE NİTELİKTE YAZLIK VE KIŞLIK İŞ ELBİSESİ VERİLECEĞİ HUSUSUNUN KURUMLARINCA TAKDİREDİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI,İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4620/ 1 TARİH: 1. 2.1988 R.G. 15.3.1988/19755 GENELGE SERİ NO. 402 1. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 108'İNCİ MADDESİNEGÖRE AYLIKSIZ İZİN KULLANAN DEVLET MEMURUNUN; KENDİSİNİN, EŞİNİN, BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ANA,BABA VE ÇOCUKLARININ TEDAVİ GİDERLERİNİN KURUMUNCA KARŞILANMASI GEREKTİĞİ 2. A) SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN DEVELET MEMURUNUNYANINDA BULUNAN; - AYLIKSIZ İZİNLİ MEMUR YA DA EMEKLİ EŞİNİN YURT DIŞI TEDAVİ GİDERİNİN; YURT DIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLE BULUNAN MEMURUN KURUMUNCA, YURT DIŞINDA VE DÖVİZ OLARAK ÖDENMESİNDE YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI, - AYLIKSIZ İZİNLİ MEMUR EŞİNİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ANA,BABASININ YURT DIŞI TEDAVİ GİDERİNİN YURT İÇİ EMSALİ KADARININAYLIKSIZ İZİNLİ MEMURUN KURUMUNCA TÜRKİYE'DE VE TÜRK PARASIOLARAK KARŞILANMASI GEREKTİĞİ, - EMEKLİ EŞİNİN ANA BABASINA İLİŞKİN SORUNUN, BAĞLI OLDUĞU EMEKLİLİK STATÜSÜ İLE İLGİLİ MEVZUAT ESASLARI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMLENMESİNİN UYGUN OLACAĞI, B) EŞİ YURT İÇİNDE DEVLET MEMURU OLARAK GÖREVLİ BULUNAN,KENDİSİ SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KADIN MEMURUN YANINDA BULUNAN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE MÜSTEHAK ÇOCUKLARININ YURT DIŞINDA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN, KADIN MEMURUN KURUMUNCA, YURT DIŞINDA VE DÖVİZ OLARAK ÖDENMESİNDE YASAL SAKINCA BULUNMADIĞI,3. EŞİ AYLIKSIZ İZİNLİ MEMUR YA DA EMEKLİ OLAN, KENDİSİ SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KADIN MEMURUN YANINDAKİ ÇOCUKLARININ YURT DIŞI TEDAVİ GİDERLERİNİN, KADIN MEMURUN KURUMUNCA, YURT DIŞINDA VE DÖVİZ OLARAK ÖDENMESİ GEREKTİĞİ,4. EŞİ YURT İÇİNDE DEVLET MEMURU OLARAK GÖREVLİ BULUNAN,KENDİSİ SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KADIN MEMURUN YURT DIŞI AYLIK EMSALİNİN, İKİ ÇOCUĞU GEÇMEMEK ÜZERE, YANINDA BULUNAN VE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE MÜSTEHAK OLAN HER ÇOÇUK İÇİNYÜZDE 2,5 ORANINDA ARTIRILARAK UYGULANMASININ YERİNDE OLACAĞI,HAKLARINDA.

KARAR NO : 4621/ 2 TARİH: 11. 2.1988 Usul : Dairelerce veya Temyiz Kurulunca verilen yargısal kararların belli bir olay üzerine bina edildiği, genel nitelik taşımayan bu kararların Sayıştay görüşüoluşturmayacağı, buna karşılık Genel Kurulca alınan yorum kararlarının mali konularda uygulamaya yön verecekgenel nitelikli kararlar olduğu, bu nedenle Dairelerce ya da Temyiz Kurulunca önceden yargısal nitelikli karar alınmış olmasının, o konu hakkında Sayıştay görüşünün tesbitine engel olmadığı. - 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 86'NCI MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ BENDİ UYARINCA, BİRİNCİ BENTTE SAYILAN NEDENLERDEN DOLAYI GÖREVLERİNDEN GEÇİCİ OLARAK AYRILAN MEMURLARIN YERİNE KURUM İÇİNDEN ATANAN VEKİLLERE VEKALETGÖREVİNİN 3 AYDAN FAZLA DEVAM EDEN SÜRESİ İÇİN; (KURUM İÇİNDENİLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİNE ATANAN ÖĞRETMENLER İLE VEZNEDARLIK GÖREVİNE ATANANLARA GÖREVE BAŞLADIKLARI TARİHTEN İTİBAREN) KURUM DIŞINDAN YA DA AÇIKTAN ATANANLARA İSE VEKALET GÖREVİNE BAŞLADIKLARI TARİHTEN İTİBAREN VEKALET AYLIĞI ÖDENMESİ GEREKTİĞİ, - BOŞ OLAN VEZNEDARLIK KADROSUNA AÇIKTAN VEKİL ATANMASINA İMKAN BULUNMADIĞI, - BOŞ OLAN İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ KADROSUNA ANCAK YAZ TATİLİ SÜRESİ DIŞINDA AÇIKTAN VEKİL ATANABİLECEĞİ, - BOŞ OLAN VEZNEDARLIK VE İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ KADROLARINA MEMURLAR ARASINDAN VEKİL ATANABİLECEĞİ, - 86'NCI MADDENİN ÜÇÜNCÜ BENDİNDE BELİRTİLEN BOŞ KADROLARA BU ARADA BOŞ İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ KADROSUNA AÇIKTAN VEKİL ATANMASI HALİNDE, GÖREVE BAŞLANILDIĞI GÜNDEN İTİBAREN VEKALET AYLIĞIÖDENMESİ GEREKTİĞİ, - 86'NCI MADDENİN BEŞİNCİ VE YEDİNCİ BENTLERİNDE BELİRTİLENİSTİSNALAR DIŞINDA, BOŞ OLAN KADROLARA BU ARADA BOŞ OLAN VEZNEDARLIK VE İLKOKULÖĞRETMENLİĞİ KADROLARINA KURUM İÇİNDEN YA DA DİĞER KURUMLARDANVEKALETEN ATANAN MEMURLARA VEKALET AYLIĞI VERİLMESİNİ MÜMKÜN BULUNMADIĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4623/ 1 TARİH: 25. 2.1988 Usul : Dairelerce ya da Temyiz Kurulunca önceden yargısalnitelikli karar alınmış olması, o konu hakkında Sayıştaygörüşünün Genel Kurulca saptanmasına engel değildir. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 68'İNCİMADDESİNİN (B) BENDİ UYARINCA ATAMA SURETİYLE YAPILAN BİR İŞLEM SONUCU ÖDENECEK İLK AYLIĞIN İLGİLİLERİN, GÖREVE BAŞLADIKLARI TARİHTEN İTİBAREN HESAPLANARAK AY SONUNDA ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4624/ 1 TARİH: 4. 4.1988 ADLİ TIP KURUMUNDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİMELEMANLARINA, GÖREVLENDİRİLDİKLERİ KURUMLARDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER İÇİN ÖN GÖRÜLEN AYLIĞIN, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİMKANUNUNUN 243 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE DEĞİŞİK 38'İNCİ MADDESİ ESASLARI DAİRESİNDE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4636/ 1 TARİH: 19.12.1988 TÜRKİYE VE ORTA- DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜNDE EĞİTİM GÖRENDEVLET MEMURLARININ BU EĞİTİMLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM SAYILABİLMESİ VE DOLAYISIYLA BUNLARA GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDENEBİLMESİ İÇİN, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDANUSULÜNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİNİN BULUNMASI VE BU YÖNETMELİKTE, SÖZ KONUSU ENSTİTÜDEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILMAYA İMKAN VEREN BİR HÜKÜM YER ALMASI, AYRICA MEMURUN BURADAKİ EĞİTİME, KURUMUNUN İSTEĞİ ÜZERİNE KATILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4637/ 1 TARİH: 26.12.1988 1. 4636/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ MÜZAKERENİN İADESİ YOLUYLA YENİDEN İNCELENMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI, 2. 1672/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ MÜZAKERENİN İADESİ YOLUYLA KALDIRILMASINA LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI KARARLAŞTIRILAN 4636/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ BU DOĞRULTUDAKİ TEKLİFİN REDDİNE İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN MÜZAKERESİNİN İADESİ SURETİYLEYENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4647/ 1 TARİH: 1. 6.1989 Usul : Dairelerce ya da Temyiz Kurulunca önceden yargısalnitelikte karar alınmış olmasının, o konu hakkındaSayıştay görüşünün Genel Kurulca saptanmasına engel teşkil etmediği, aksi görüşün kabulü halinde,tereddütlü mali konuların tümü aynı zamanda hesap incelemesi sonunda Dairelere intikal edebilecek konular olduğundan,Genel Kurulca yorum kararı alınmasının imkansız hale geleceği.1) ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPTIKLARI VE YAPTIRDIKLARI UYGULAMA,YÖNETTİKLERİ SEMİNER VE DOKTORA ÇALIŞMALARININ YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA SAPTANACAK KARŞILIKLARININ DERS YÜKÜNDEN SAYILMASI, ANCAK, BU ÇALIŞMALARIN DERS YÜKÜNÜ AŞAN KISMI İÇİN İLGİLİLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENEMEYECEĞİ, ARA SINAVLARIN FİİLİ DERS VERME FAALİYETİ GİBİ DEĞERLENDİRİLEREK, DERS YÜKÜNÜ AŞAN KISMI İÇİN ÖĞRETİM ELEMANLARINA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ, 2) 1988, 1989 YILLARI BÜTÇE KANUNLARININ İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYARINCA 2914 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİK 11'İNCİ MADDESİ UYARINCA ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK EK DERS ÜCRETLERİNİN TÜMÜNÜN YÜZDE 60 FAZLASIYLA HESAPLANMASI, AYRICA, AYNI MADDENİN SONBENDİNE GÖRE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETLERİNE EK OLARAK UYGULANACAK ORANIN YÜZDE 25 DEĞİL, YÜZDE 100 OLARAK DİKKATE ALINMASI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4659/ 1 TARİH: 12. 2.1990 GENELGE SERİ NO. 416657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 78'İNCİ MADDESİ UYARINCAMESLEKLERİ İLE İLGİLİ KONULARDA YETİŞTİRİLMEK, EĞİTİLMEK, BİLGİLERİNİ ARTIRMAK YA DA STAJ YAPMAK ÜZERE DIŞ ÜLKELERE GÖNDERİLEN MEMURLARIN, ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURUMLARINCA FATURA EDİLEN ÖĞRETİM VE EĞİTİMLE İLGİLİ ZORUNLU GİDERLERİNİN DEVLETÇE KARŞILANMASININ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4661/ 1 TARİH: 5. 3.1990 Usul : Tüm kurumlarda Maliye Bakanlığı genelgesi doğrultusunda işlem yapıldığı,sadece Sayıştayın yönetim mensupları hakkında, Genel Kurul Kararı olduğu için olumlu uygulama yapılamadığı, dolayısıyla konunun Genel Kurula salt bu açıdan yansıtıldığı, bu nedenle Daire aşamasınageçirilmeden konunun doğrudan Genel Kurulda görüşülmesinde sakınca bulunmadığı. 1- 1.3.1979 TARİHİNDE GÖREVDE YA DA ASKERDE OLMASI NEDENİYLE 2182 SAYILI YASADAN YARARLANIP, BU TARİHTEN SONRA MEMURİYETTE İKEN YA DA MEMURİYETTEN AYRILARAK ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN, ÖNCE 657 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 36'NCI MADDESİNİN "ORTAKHÜKÜMLER" BÖLÜMÜNDE YER ALAN (A) BENDİNİN (12/D) FIKRASIUYARINCA İNTİBAKLARININ YAPILMASI, SONRA SAPTANAN DERECE VEKADEME ÜZERİNE 2182 SAYILI YASAYLA KAZANILAN BİR DERECENİN EKLENMESİ, 2- ULAŞILAN BU SONUÇ NEDENİYLE KONU İLE İLGİLİ OLARAK DAHA ÖNCE ALINMIŞ OLAN 4050/1, 4134/2 VE 4564/1 SAYILI KARARLARIN KALDIRILMASI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4663/ 1 TARİH: 26. 3.1990 R.G. 30.5.1990/20533 GENELGE SERİ NO. 419EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINA MENSUP POLİS VE BEKÇİLERE BÜTÇEKANUNLARINA GÖRE VERİLMEKTE OLAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN, YILLIK İZİN VE MAZERET İZNİ KULLANILAN GÜNLER İÇİN DE ÖDENMESİHALİNDE SAYMANLARIN DA TAHAKKUK MEMURLARIYLA BİRLİKTE ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİ VE İÇTİHADIN BU YILDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4664/ 1 TARİH: 5. 4.1990 GENELGE SERİ NO. 418657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 105'İNCİ MADDESİYLE İLGİLİ OLARAK;1- BU MADDEDE ÖNGÖRÜLEN HASTALAK İZNİ SÜRELERİNİN, TEK BİR HASTALIK, NEDENİYLE VERİLEN SAĞLIK İZİNLERİNE İLİŞKİNBULUNDUĞU, 2- HASTALIK İZNİ SÜRELERİNİN HESAPLANMASINDA, HASTA MEMURA VERİLEN RAPORLARIN 54 34 SAYILI KANUNUN 47'NCİ MADDESİ UYARINCA BİR YIL İÇİNDE NÜKSEDEN AYNI HASTALIĞA İLİŞKİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILIP ANCAK BU ŞARTA UYAN RAPOR SÜRELERİNİN BİRL EŞTİRİLEREK TOPLAM SÜRENİN YASADA YAZILI İZİN SINIRINIAŞIP AŞMADIĞININ BELİRLEN MESİ GEREKTİĞİ,3- HASTALIK İZİN SÜRELERİ SONUNDA İYİLEŞMEYİP DE HAKLARINDAEMEKLİLİK HÜKÜMLERİ UYGULANAN MEMURLARDAN GEREKLİ SAĞLIKŞARTLARINI KAZANARAK YENİDEN MEMURİYETE ATANANLARIN HASTALIK İZİN HAKLARININ YENİDEN BAŞLATILARAK BUNLARIN ALACAKLARI SAĞLIK RAPORLARINA GÖRE KULLANACAKLARI İZİN SÜRELERİNDE AYLIK VE ÖZLÜK HAKLARININ VERİLMESİ VE TEDAVİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI, HAKLARINDA.

KARAR NO : 4667/ 1 TARİH: 15. 5.1990 GENELGE SERİ NO. 421KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL İN, BİLGİLERİNİ ARTIRMAK ÜZERE DIŞ MEMLEKETLERE GÖNDERİLMESİNDEKANUNA AYKIRI BİR HUSUS BULUNMADIĞI VE BU SURETLE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN PERSONEL E, HEM SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN (1.1.1991 TARİHİNDEN İTİBAREN 418 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE GETİRİLEN ÖLÇÜLERE GÖRE TESBİT EDİLECEK ÜCRETLERİN), HEM DEGİTTİKLERİ ÜLKELERDE SÜREKLİ GÖREVLE BULUNAN VE DOKUZUNCU DERECENİN BİRİNCİ KADEMESİNDEN AYLIK ALAN MESLEK MEMURLARINA ÖDENMEKTE OLAN YURT DIŞI AYLIĞININ 2/3'ÜNÜN ÖDENMESİ GEREKTİĞİHK.

KARAR NO : 4667/ 2 TARİH: 15. 5.1990 R.G. 30.5.1990/20533GENELGE SERİ NO. 4201309 SAYILI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞUHAKKINDA KANUNUN 16'NCI MADDESİ UYARINCA BİLGİ, GÖRGÜ VE İHTİSASLARINI ARTIRMAK AMACIYLA DIŞ MEMLEKETLERE GÖNDERİLENDEVLET OPERA VE BALESİ SANATKARLARI İLE İDARİ SÖZLEŞMELİMEMURLARINA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN BELGİLERİNİARTIRMAK İÇİN DIŞ ÜLKELERE GÖNDERİLENLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN DEĞİŞİK 79'UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİVE İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLDİĞİ HK.

KARAR NO : 4670/ 1 TARİH: 14. 6.1990 Usul : İçtihadın birleştirilmesine ilişkin meselenin bir Daire Başkanı tarafından yazılan müzekkere üzerine GenelKurula getirilmiş olmasının herhangi bir sakıncasıbulunmamaktadır. R.G. 29.7.1990/20589 GENELGE SERİ NO. 422EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINDA SİVİL OLARAK GÖREV YAPANPERSONEL E, GİYECEK YARDIM BEDELİ OLARAK NAKDEN YAPILAN ÖDEMELERİN, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 27'NCİMADDESİNİN 2'NCİ FIKRASINDAKİ İSTİSNA HÜKMÜ KAPSAMINDA OLDUĞU,DOLAYISIYLA SÖZ KONUSU ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKTİĞİ VE İÇTİHADIN BU YOLLA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4686/ 1 TARİH: 7. 1.1991 GENELGE SERİ NO : 426 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 20'NCİ MADDESİNE GÖRE HASTALIKLARI İCABI BU KANUNUN 18'İNCİ MADDESİNDE YAZILI YERLERE BİR KİMSA REFAKATİNDE GİTMESİ GEREKTİĞİ RESMİ TABİP RAPORUYLA TEVSİK EDİLENLERE, AİLE EFRADINDAN REFAKAT EDENLERİN DEVLETMEMURU OLMASI HALİNDE DE, HASTAYA REFAKATIN 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNA GÖRE HARCIRAH ÖDENMESİNİ GEREKTİRİR BİR GÖREVLENDİRME OLARAK KABULÜ HK.

KARAR NO : 4696/ 1 TARİH: 28. 3.1991 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 7'NCİ MADDESİNİN (D)FIKRASI HÜKMÜNE DAYANILARAK HAZIRLANAN VE SAYIŞTAY GÖRÜŞÜ ALINMADAN 24 OCAK 1990 TARİH VE 20412 SAYILI RESMİ GAZETEDEYAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ'NİN "AMAÇ VEKAPSAM" BAŞLIKLI 2'NCİ MADDESİNİN YURT DIŞINDA ŞUBE AÇILMASINIÖNGÖREN (A) FIKRASI HÜKMÜ İLE ÖĞRETİM ELEMANLARINA TEŞVİK AMACIYLA ÖDÜL VERİLMESİNİ ÖNGÖREN (C) FIKRASI HÜKMÜNÜN, KARARDA AÇIKLANAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI BULUNDUĞUNA VE KEYFİYETİNANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YAZILMASINA DAİR.

KARAR NO : 4707/ 3 TARİH: 10.10.1991 657 SAYILI KANUNUN "ZAM VE TAZMİNATLAR" BAŞLIKLI DEĞİŞİK EKMADDESİNİN "II-TAZMİNATLAR" BÖLÜMÜNDE YER ALAN TAZMİNATLARDAN YARARLANAMAYAN PERSONEL E, 433 SAYILI KHK'NİN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN(H) BENDİNDE YAZILI TAZMİNATLARIN, AYNI KARARNAMENİN GEÇİCİ3'ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATININ ÜÇTEİKİSİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU VE ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI DIŞINDAKİ TAZMİNATLARDAN YARARLANAMAYAN SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARINA 1991 MALİ YILINDA II/H BENDİ UYARINCA EN ÇOK NE ORANDA TAZMİNAT ÖDENECEĞİ HK.

KARAR NO : 4719/ 1 TARİH: 13. 2.1992 Usul : Tereddüt konusu uygulamaların harcama ve ödeme yapılan hususlara inhisar ettirilmek suretiyle görüşülüp karara bağlanmasının teklif edilmesi üzerine yapılan görüşmelersonunda, meselenin bir bütün halinde ve daire kararında olduğu gibi genel ilkelerin tesbiti biçiminde çözülmesi gerektiği, ortaya çıkabilecek münferit meselelerin esasen yargıda karara bağlanmasının tabiibulunduğu. 285 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 5. MADDESİ GEREĞİNCE, OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNE DAHİL İLLER İLE MÜCAVİR İLLERDESÜREKLİ GÖREVLİ OLARAK ÇALIŞAN DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMUGÖREVLİLERİNE VE AYRICA 2547 SAYILI KANUNUN 40. MADDESİNİN (b) FIKRASI İLE 41.MADDELERİ GEREĞİ GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYELERİNE EK TAZMİNAT ÖDENİRKEN, AÇIKCA HÜKME BAĞLANMAMIŞ KONULARDA AYLIĞA UYGULANAN "HAKETME" VE "ÖDEME" KURALLARININ ESAS ALINMASI, BÖLGE İÇİ GÖREVLENDİRMELERDE İSE BU "MAHAL" İÇİN TESPİT OLUNAN ORANLARIN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 4763/ 1 TARİH: 8. 2.1993 HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISINA İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİLEN GÖRÜŞ HK.

KARAR NO : 4776/ 1 TARİH: 8. 7.1993 Usul : 832 sayılı Kanunun 31. maddesinde konunun genellikarzetmesi gibi bir şart öngörülmediği, ayrıca sözkonusu madde hükmü uyarınca, yargıya intikal edecek bir konuhakkında Genel Kurulca Sayıştay görüşünün tesbit edilmesinin yargı hakkını kısıtlayıcı nitelikteolmadığı.BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN MEMURLARA ÖDENEN MİKTAR VE NİSBETLERDE VE AYNI ESASLAR DAHİLİNDE, RADYO VE TELEVİZYON YÜKSEK KURULU SEKRETERYASINDA GÖREV YAPAN PERSONEL E; HABER,PROGRAM VE TEKNİK HİZMETLERİNDE FİİLEN ÇALIŞMALARI KAYDIYLA, KADRO VE SINIF ŞARTI ARANMAKSIZIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4785/ 1 TARİH: 21.10.1993 R.G. 11.10.1993 - 21755 GENELGE SERİ NO. 445 Usul: Dairelerce önceden yargısal nitelikte kararlar verilmiş olması, Genel Kurulca Sayıştay görüşünün belirlenmesine engel teşkil etmez.EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARININ TEDAVİLERİNE İLİŞKİN OLARAK3201 SAYILI KANUNUN 89 UNCU MADDESİ HÜKÜMLERİNİN DEĞİL, 657SAYILI KANUNUN 209 UNCU MADDESİNDE YER ALAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI VE BUNA GÖRE DE SÖZKONUSU PERSONEL İN :1- AYAKTA VEYA MESKENDE TEDAVİLERİ HALİNDE KULLANILACAK İLAÇ BEDELLERİNİN TAMAMININ DEĞİL, % 80'İNİN KURUM BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ, 2- DEVLET HASTANELERİYLE ÖZEL İDARELERE VE BELEDİYELERE AİTHASTANELERDE MECCANEN TEDAVİ OLUNMALARINA İMKAN BULUNMADIĞINDAN HASTANELERDE YATARAK TEDAVİ GÖRMELERİ HALİNDE, BU TEDAVİMASRAFLARININ DA KURUMLARINCA KARŞILANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4786/ 1 TARİH: 25.10.1993 1- GÜMRÜK SAYMANLIKLARI HESAPLARINI İNCELEYEN SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN: A) GÜMRÜK VERGİLERİNİN TARHINA ESAS OLAN BELGELERİ DE İNCELEYİP DEĞERLENDİREBİLECEKLERİ, B) İŞLEM VE OLAYIN HER SAFHASINDA İNCELEMEYLE GÖREVLENDİRİLME-LERİ HALİNDE,BEYANNAMELERLE İTHAL EDİLECEK EŞYALAR ARASINDAKİ UYGUNLUĞU BELİRLEMEK AÇISINDAN FİİLİ TESBİT VE DENETİM YAPABİLECEKLERİ,2- SAYIŞTAY DENETÇİLERİNE, 1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 161İNCİ MADDESİ UYARINCA ÖDEME YAPILMASINA İMKAN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4790/ 1 TARİH: 15.11.1993 Usul : - 832 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yazılan müzekkerelerde konunun genellik arzetmesinin şart olmadığı, - Yargıya intikal edecek bir konu hakkında Genel Kurulca Sayıştay görüşünün tesbit edilmesinin, dairelerin yargı hakkını kısıtlayıcı nitelikte olmadığı, - İlgili kanun hükmü yürürlükte ise, konuya ilişkin yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmış olmasının,Sayıştay görüşünün tesbit edilmesine engel teşkil etmeyeceği hk. 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN (a) BENDİNDE SAYILAN GÖREVLİLERE BU KANUN UYARINCA YAPILACAK ÖDEMELERDE :1- ÖLÜM, YARALANMA VE SAKATLANMA SONUCUNU DOĞURAN OLAYLA ASKERİ BİRLİK VEYA İDARİ BİRİM HEDEF ALINMIŞ İSE, ÖLEN, YARALANAN VEYA SAKATLANAN KİŞİYİ O BİRLİK VEYA BİRİMDE GÖREVLENDİREN GENELNİTELİKTEKİ GÖREV EMRİNİN YETERLİ OLACAĞI, TECAVÜZ VEYA OLAY,ÖLEN, YARALANAN VEYA SAKATLANANIN ŞAHSINA YÖNELİK İSE, OKİŞİNİN OLAY ESNASINDA YAPMAKTA OLDUĞU HİZMETE İLİŞKİN ÖZELGÖREV EMRİNİN ARANMASININ GEREKECEĞİ,2- ÖLÜM, YARALANMA VEYA SAKATLANMANIN GÖREVİN FİİLEN YAPILMASISIRASINDA MEYDANA GELMESİNİN ŞART OLMADIĞI; SONUCUN İLGİLİNİN KENDİ KUSURUNDAN VEYA BÜNYESEL ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLANMASININ VE GÖREV İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇ ARASINDA İLLİYET BAĞIBULUNMASININ YETERLİ OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4794/ 1 TARİH: 20.12.1993 1- 1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 96 NCI MADDESİ (B) BENDİNİN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU, 2- 1580 SAYILI KANUNUN 96 NCI MADDESİ (B) BENDİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI HÜKMÜ UYARINCA MECLİS ÜYELERİNDEN BİRİNİN BAŞKANYARDIMCISI İNTİHAP VE TAYİN OLUNMASI HALİNDE KADRO ARANMAMASI GEREKECEĞİ,3- SÖZKONUSU BAŞKAN YARDIMCILARINA BELEDİYE MECLİSLERİNCE TESBİT EDİLECEK MİKTARDA ÖDENEĞİN ÖDENMESİ GEREKECEĞİ VEMEVZUATA AYKIRI BİR ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI DURUMUNDA 1050SAYILI MUHASEBE-İ UMUMİYE KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİ,4- BAŞKAN YARDIMCILIĞINA İNTİHAP VE TAYİN OLUNAN MECLİS ÜYELERİNİN ÜYELİK SIFATININ DEVAM EDECEĞİ, 5- BU AŞAMADA İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ALINMASININ SÖZKONUSU OLAMIYACAĞI HK.

KARAR NO : 4796/ 1 TARİH: 3. 1.1994 I-BİRİNCİ SINIFA AYRILMIŞ MESLEK MENSUPLARINA VERİLECEK EK GÖSTERGELERE İLİŞKİN OLARAK:A) 1.1.1991 - 15.7.1993 TARİHLERİ ARASINDA, 657 SAYILI KANUNA EKLİ III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİNİN (c) SIRASININ (1)NUMARALI PARAGRAFINDA YER ALAN "ÜYELİĞE SEÇİLME HAKKINI KAYBETMEMİŞ OLMA" ŞARTININ UYGULANMASINDA, - BİRİNCİ SINIFA AYRILDIKTAN SONRA 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTININ ARANMAMASI, - BİRİNCİ SINIFA AYRILMA NİTELİKLERİNİN KAYBEDİLMEMİŞ OLMASI KONUSUNDA DA 832 SAYILI KANUNA 420 SAYILI KHK İLE EKLENEN EK 1 İNCİ MADDEDE VE SAYIŞTAY GENEL KURULU İLKE KARARINDA BELİRTİLEN TEMAYÜZE İLİŞKİN ŞARTLAR İLE DİSİPLİN VE HÜKÜMLÜLÜKLE İLGİLİ ŞARTLARIN ARANMASI, - BU HUSUSLARIN, KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DİĞER ŞARTLARLA BİRLİKTESÖZKONUSU EK GÖSTERGELERİN İLK DEFA VERİLMESİ SIRASINDA UYGULANMASI, - 3825 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ MESLEK MENSUPLARI İÇİN ARANAN "ÜYELİĞE SEÇİLME HAKKINI KAYBETMEMİŞOLMA" ŞARTININ DA AYNI ESASLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ,GEREKTİĞİ, B) 486 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ15.7.1993 TARİHİNDEN SONRA ARANILAN "BİRİNCİ SINIFA AYRILMANİTELİKLERİNİN KAYBEDİLMEMİŞ OLMASI" ŞARTININ UYGULANMASINDA DA, TEMAYÜZE İLİŞKİN ŞARTLAR İLE DİSİPLİN VE HÜKÜMLÜLÜKLE İLGİLİ ŞARTLARIN ARANMASI GEREKTİĞİ, II- EK GÖSTERGELERİN VERİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN NİTELİKLERİN SONRADAN KAYBI KONUSUNDA BU AŞAMADA BİR KARAR VERİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI, III- BİRİNCİ SINIFA AYRILMIŞ MESLEK MENSUPLARINA YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI VERİLMESİNDE ARANILACAK ŞARTLAR HAKKINDA DABU AŞAMADA BİR KARAR VERİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4801/ 1 TARİH: 24. 2.1994 R.G. 11.4.1994/21902Genelge seri no. 452Usul : İçtihadın birleştirilmesi talebine konu olan ilamlardan tazmin hükmüne ilişkin olanının Temyiz Kurulu Kararı ilekaldırılmış olmasının, içtihadın birleştirilmesi yönünden bir sakınca teşkil etmediği hk. KADASTRO KOMİSYONLARINDA VEYA KADASTRO HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL E, 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN SON FIKRASI HÜKMÜNE GÖRE VERİLEN ÖDENEĞİN HESABINDA, SADECE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİ UYARINCA BÜTÇEDEN ÖDENEN TAZMİNAT YA DA GÜNDELİKLERE ESAS GÖREV GÜNLERİNİN DEĞİL, AYNI ZAMANDA KARŞILIĞI İŞ SAHİPLERİ TARAFINDAN YATIRILANGÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE ARAZİYE ÇIKILAN GÜNLERİN DEDİKKATE ALINMASI VE İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4808/ 1 TARİH: 23. 6.1994 R.G. 18.7.1994 - 21994 GENELGE SERİ NO. 455BELEDİYELERDE ÇALIŞAN VE MEMUR STATÜSÜNDE BULUNAN PERSONEL E, KANUNLARLA SAĞLANAN HAKLAR DIŞINDA, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ AKDETMEK SURETİYLE ÜCRET ÖDENEMİYECEĞİ VE HİÇBİR YARAR SAĞLANAMIYACAĞI HK.

KARAR NO : 4817/ 1 TARİH: 17.11.1994 2155 SAYILI BAZI KAMU PERSONEL İNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİHAKKINDA KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN KAMU PERSONEL İNEAYLIKLARIYLA BİRLİKTE BORDRO ÜZERİNDE GÖSTERİLMEK SURETİYLEMUTAD OLARAT "160-TAZMİNATLAR" AYRINTI KODUNDAN ÖDENEN TAYIN BEDELİNİN, 3417 SAYILI ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA TASARRUF KESİNTİSİNE TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4822/ 1 TARİH: 15.12.1994 1. YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATINA İLK DEFA HAK KAZANAN VEYA BU TAZMİNATIN DAHA ÜST GÖSTERGELERİNE MÜSTEHAK HALİ GELEN SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI İLE SAVCI YARDIMCILARININ İLK AYA AİT TAZMİNATLARININ, BU TAZMİNATA HAK KAZANDIKLARI TARİHTENİTİBAREN GÜN HESABİYLE AY SONUNDA ÖDENMESİ GEREKTİĞİ,2. SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARINA, 270 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMENİN 1. MADDESİNDEKİ CETVELİN 3 VE 4. SIRALARINDA YER ALAN YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGELERİNİN İLK DEFA VERİLMESİ SIRASINDA : a) BİRİNCİ SINIFA AYRILMA NİTELİKLERİNİ KAYBEDİP KAYBETMEDİKLERİNİN TESBİTİ İÇİN, 832 SAYILI KANUNA 420 SAYILI KHK İLE EKLENEN EK 1. MADDEDE VE SAYIŞTAY GENEL KURULU İLKEKARARINDA BELİRTİLEN ŞARTLARDAN, SADECE TEMAYÜZ İLE DİSİPLİN VE HÜKÜMLÜLÜKLE İLGİLİ OLANLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, b) 3825 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİ KAPSAMINDA İKEN, 486 SAYILI KHK İLE MALİ, SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARI YÖNÜNDEN 2802SAYILI KANUNDAKİ BİRİNCİ SINIF HAKİMLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLERE TABİ HALE GELEN MESLEK MENSUPLARI İÇİN ARANAN "ÜYELİĞE SEÇİLMEHAKKINI KAYBETMEMİŞ OLMA" ŞARTININ DA AYNI ESASLARÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4827/ 1 TARİH: 12. 1.1995 1. ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KATKILARI İLE TOPLANAN VEYA ELDE EDİLEN DÖNER SERMAYE GELİRLERİNİN DAĞITILMASINA ESAS OLAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK BULUNMADIĞINDAN, 21.11.1988 GÜN VE 4634/2 SAYILI GENEL KURUL KARARININ YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE MAHAL OLMADIĞI, ORTAYA ÇIKAN UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİ BAKIMINDAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ KATKILARI İLE SAĞLANAN GELİRLER İLE DİĞER GELİRLERİN TAKİP EDİLECEĞİ İKİ TALİ HESAP AÇILMASI VE BÖYLECE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KATKILARI İLE SAĞLANAN GELİRLERİN GAYRİSAFİ TUTARININ DAĞITIMA ESAS ALINMASININ SAĞLANMASI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YAZI YAZILMASINA, 2. ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DÖNER SERMAYEYE YAPTIKLARI KATKILARDAN DOLAYI ELDE EDİLEN GELİRLERİNDE % 30 VE % 70 AYIRIMINA TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4835/ 2 TARİH: 12. 2.1995 R.G. 28.3.1995 22241 GENELGE : 458 TIP FAKÜLTELERİNDE KENDİ BRANŞLARIYLA İLGİLİ DERS VERMEKSURETİYLE GÖREV YAPAN REKTÖR VE REKTÖR YARDIMCILARINA, BU FAKÜLTELER BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KATKILI DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİNİN MEVZUATA AYKIRI OLMADIĞI VE İÇTİHADIN BU YÖNDE BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4839/ 4 TARİH: 23. 3.1995 R.G. 12.4.1995 22256 GENELGE : 460 TEDAVİ AMACIYLA BAŞKA BİR YERE GÖNDERİLEN HASTAYA EŞLİK EDEN KİMSEYE, HASTANIN GÖNDERİLDİĞİ MAHALDE, TEDAVİ SÜRESİNCEİKAMET YEVMİYESİ ÖDENEBİLMESİ İÇİN HASTAYI GÖNDEREN SAĞLIK KURUMU VEYA KURULUŞUNUN RAPORUNDA YER ALAN REFAKAT ŞERHİNİNYETERLİ OLDUĞU, BU HUSUSTA AYRICA TEDAVİYİ YAPAN SAĞLIK KURUMUVEYA KURULUŞUNUN RAPORUNDA DA REFAKATE LÜZUM GÖSTERİLMESİNİN GEREKMEDİĞİ VE İÇTİHADIN BU YÖNDE BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4841/ 1 TARİH: 6. 4.1995 SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARINDAN MESLEKTEN İLİŞİĞİ KESİLMEK SURETİYLE AYRILIP TEKRAR GÖREVE DÖNENLERDEN 2 YILINI TAMAMLAYANLAR İLE SAYIŞTAY SAVCI YARDIMCILIĞINA ATANARAKGÖREVE BAŞLAYAN VE 2 YILINI TAMAMLAYANLARIN BİRİNCİ SINIFA AYIRMA İŞLEMİ ESNASINDA 16 YILDAN ARTAN MESLEKİ HİZMET SÜRELERİNİN, 270 SAYILI KHK'NİN 1. MADDESİNE EKLİ CETVELİN 3, 4 VE 5. SIRALARINDA BELİRTİLEN YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATININVERİLMESİ SIRASINDA AYRICA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLMEYECEĞİ HUSUSUNUN ÖNCELİKLE BİR DAİRE TARAFINDANİNCELENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4841/ 2 TARİH: 6. 4.1995 İLKE KARARININ 2. MADDESİNİN (b) BENDİ, 3. MADDESİNİN (a) BENDİ VE GEÇİCİ 1. MADDESİNİN UYGULANMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ HUSUSUNUN, 4841/1 SAYILI GENELKURUL KARARINA KONU OLAN VE ÖNCE BİR DAİRE TARAFINDANİNCELENMESİNE KARAR VERİLEN MESELE İLE İLGİLİ OLMASI SEBEBİYLE, SÖZÜ EDİLEN DAİRE KARARININ GENEL KURULA İNTİKALİNDEN SONRA GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLMESİ HK.

KARAR NO : 4844/ 2 TARİH: 20. 4.1995 285 SAYILI KHK'NİN 5. MADDESİ UYARINCA İŞÇİLERE ÖDENMEKTE OLANOLAĞANÜSTÜ HAL TAZMİNATINDAN 3417 SAYILI KANUN UYARINCA TASARRUF KESİNTİSİ YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ DAİRE KARARLARININ BİRBİRİNE AYKIRI OLDUĞU, ANCAK SÖZKONUSUÖDEMELERİN DAYANAĞINI TEŞKİL EDEN 285 SAYILI KHK'NİN 5. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ, ALTINCI VE YEDİNCİ FIKRALARI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞINDAN VE ESAS AMACI AYNI KONUDA FARKLI İÇTİHATLARIN TESİSİNİ ÖNLEMEK OLAN İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI İTTİHAZ TARİHİNDEN İTİBAREN TESİR İCRA ETTİKLERİNDEN, UYGULAMADA BUNDAN SONRA KARŞILAŞILMASI MÜMKÜN OLMAYAN BAHİS KONUSU MESELE HAKKINDA İÇTİHADINBİRLEŞTİRİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4865 / 1 TARİH : 31.10.1996 GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA DAHİL KADROLARDA GÖREV YAPAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARINA ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ ÖDENMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4881 / 1 TARİH : 26.06.1997 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA HAZIRLANAN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİKLERİNDE; SÖZ KONUSU İŞLETMELERİN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDAKİ KURUM, KURULUŞ, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN KURS, SEMİNER VE SEMPOZYUM DÜZENLEYEBİLMELERİNİ ÖNGÖREN HÜKÜMLERE YER VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4883 / 1 TARİH : 15.09.1997 AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANAN İMAM HATİPLERE LOJMAN TAZMİNATI ÖDENMESİNİN MEVZUATA AYKIRI OLMADIĞI VE İÇTİHADIN BU YÖNDE BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4894/ 2 TARİH: 26. 2.1918 MUVAZZAF TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLARINA, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 92 NCİ MADDESİNİN İLK FIKRASI HÜKMÜ UYARINCA HUZUR ÜCRETİ ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİ HUSUSUNDA SAYIŞTAY TEMYİZ KURULUNCA VERİLMİŞ OLAN KARAR GEREĞİNCE İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİ TABİİ BULUNDUĞUNDAN, KONUNUN ESASINA GEÇİLEREK GÖRÜŞÜLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4895/ 1 TARİH: 5. 3.1998 BAYINDIRLIK VE İSKAN İL MÜDÜRLÜKLERİNDE KONTROLLÜK HİZMETLERİNDE GÖREVLİ TEKNİK PERSONEL İLE 657 SAYILI KANUNA TABİ SÜRVEYANLARA, MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNE EKLİ (II) SAYILI CETVELİN TEKNİK HİZMETLER SINIFI BÖLÜMÜNÜN (2) SIRA NUMARASINA GÖRE AÇIKTA ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN GİYECEK YARDIMININ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI KONUSUNDA, DAİRELERCE VERİLEN İLAMLAR ARASINDA AYKIRILIK OLMADIĞINDAN, İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4906/ 1 TARİH: 17. 9.1998 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YÖNETTİKLERİ SEMİNER, DOKTORA, TEZ VE BENZERİ FAALİYETLER İÇİN KENDİLERİNE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETLERİNİN HESABINDA DERS YÜKLERİ DOLDURULDUKTAN SONRA 2914 SAYILI KANUNUN 11 İNCİ MADDESİNDEKİ ŞARTLAR DAHİLİNDE TEORİK DERSLER YANINDA DİĞER FAALİYETLER İÇİN DE EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA SAYIŞTAYCA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNİN MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ HK. (Konuyla ilgili Temyiz Kurulu Kararı bulunması, bu kararın Genel Kurulda görüşülemeyeceği, Konunun Anayasanın 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girmediği,Danıştay kararı ile Temyiz Kurulu kararına konu teşkil eden olayların da farklı olduğu gerekçeleriyle)

KARAR NO : 4907/ 1 TARİH: 28. 9.1998 4906/1 SAYILI KARARIN TEKRİR-İ MÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ VE KONUNUN, ARAŞTIRMA VE TASNİF GRUBUNCA AYRINTILI BİR İNCELEME YAPILDIKTAN SONRA HAZIRLANACAK RAPOR ÜZERİNE GENEL KURULCA GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI HK.

KARAR NO : 4915/ 1 TARİH: 4. 1.1999 1- MİLLETVEKİLLİĞİ VEYA MAHALLİ İDARELER GENEL VE ARA SEÇİMLERİNE KATILMAK ÜZERE GÖREVLERİNDEN AYRILAN SAYIŞTAY BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ADAYLIĞI VEYA SEÇİMİ KAYBETMELERİ HALİNDE, ESKİ GÖREVLERİNE DÖNMELERİNE YASAL BİR ENGEL OLMADIĞINA, 2- ADAYLIĞI VEYA SEÇİMİ KAYBEDEN SAYIŞTAY BAŞKAN VE ÜYELERİNİN GÖREVLERİNE DÖNMEK ÜZERE MÜRACAATTA BULUNMALARI HALİNDE, YUKARIDA AÇIKLANAN DÖNÜŞ ŞARTLARININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN TESBİTİ VE GÖREVE DÖNÜŞLERİ İLE İLGİLİ YETKİNİN BAŞKANLIĞI AİT OLDUĞU, 3- 2839 SAYILI KANUNUN 18 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE SEÇİMLERE KATILMAK ÜZERE GEÇİCİ OLARAK GÖREVLERİNDEN AYRILAN SAYIŞTAY BAŞKAN VE ÜYELERİNİN KADROLARININ, 298 SAYILI KANUNUN EK 7 NCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA SEÇİM SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİNDEN İTİBAREN GEÇECEK BİR AYLIK SÜRENİN SONUNA KADAR MAHFUZ TUTULMASI GEREKTİĞİ, HAKKINDA.