Make your own free website on Tripod.com

SAYIŞTAY

T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Resmi Sayfası Değildir.
Sayıştay Denetçisi Hayati YAŞAR tarafından hazırlanmıştır.

TARİHÇE-GENEL BİLGİ

ÇAĞDAŞ SAYIŞTAYLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

TÜRK SAYIŞTAYININ GENEL ÖZELLİKLERİ

SAYIŞTAY ÖRGÜT YAPISI

SAYIŞTAYIN DENETİM ALANI

PERFORMANS VE UYGUNLUK DENETİMİ

SAYIŞTAYIN GÖREV VE YETKİLERİ

SAYIŞTAY HİZMET BİNALARI