Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

VERGİ, RESİM, HARÇ ve DİĞER GELİRLER

KARAR NO : 4191/ 1 TARİH: 4. 3.1982 R.G. 10.51982- 17690 ESAS NO. 1982/1
İSTİHSAL VERGİSİNE TABİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNCE SATIŞINDA 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUUYARINCA ALINMASI GEREKEN İSTİHSAL VERGİSİNİN MATRAHINA,GECİKME FAİZLERİNİN DAHİL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ VE İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4193/ 1 TARİH: 11. 3.1982
İSTİHSAL VERGİSİNE TABİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNCE SATIŞINDA 6802 SAYILI YASA UYARINCA ALINMASIGEREKEN İSTİHSAL VERGİSİNİN MATRAHINA, GECİKME FAİZLERİNİN DAHİL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN KARARIN TEKRİRİ MÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ İSTEMİ HK.

KARAR NO : 4196/ 3 TARİH: 29. 3.1982
İSTİHSAL VERGİSİNE TABİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNCE SATIŞINDA 6802 SAYILI YASA UYARINCA ALINMASIGEREKEN İSTİHSAL VERGİSİNİN MATRAHINA GEÇİKME FAİZLERİNİN DAHİL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDAKİ GENEL KURUL KARARININ TEKRİRİMÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4197/ 2 TARİH: 1. 4.1982 R.G. 10.5.1982- 17690 ESAS NO. 1982/2
FAZLA KESİLEN GELİR VERGİLERİNİN, VERGİ USUL KANUNUNUN DÜZELTME HÜKÜMLERİNE GÖRE İADESİ SIRASINDA, GERİ VERME İŞLEMİNE İLİŞKİNOLARAK DÜZENLENEN KAĞITLARIN, DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI GEREKECEĞİNE VE İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK

KARAR NO : 4319/ 1 TARİH: 30. 1.1984
HAZİNE LEHİNE KARAR VERİLEN DAVALARDA MÜKELLEFLERİNCE SÜRESİNDE ÖDENMEYEN VEYA ÖDENMEYECEĞİ ANLAŞILAN KARAR VE İLAM HARÇLARININ, HAZİNE ALACAKLARININ GECİKMEKSİZİN BİR AN ÖNCETAHSİLİNE İMKAN SAĞLANMASI BAKIMINDAN DAHA SONRA ASIL ALACAK İLE BİRLİKTE GERÇEK MÜKELLEFİNDEN TAHSİL EDİLMEK ÜZERE HAZİNE TARAFINDAN ÖDENMESİNDE SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4368/ 1 TARİH: 22. 3.1984
KAMU GÖREVLİLERİNE KONUT TAHSİSİ İLE SAĞLANAN MENFAATIN VERGİLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞINI KABUL EDEN 3534/1 SAYILI GENEL KURUL KARARINA GEREKÇE OLAN HUSUSLARDA BİR DEĞİŞİKLİK GETİRİLMEDİĞİNDEN ANILAN KARARIN YENİDEN GÖRÜŞÜLEREK DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4370/ 1 TARİH: 29. 3.1984
RESMİ DAİRELERCE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ NİTELİĞİNDEKİ KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER DOLAYISIYLA DÜZENLENEN VE NİSPİ VERGİYE TABİ BULUNAN MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ BELGE VEŞERHLERDEN 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE ALINMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİNİN İSTİHKAKTAN KESİNTİ YAPILMASI ŞEKLİNDE ÖDETTİRİLMESİ GEREKTİĞİ VE İŞTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4371/ 1 TARİH: 9. 4.1984
4370/1 SAYILI KARARIN KALDIRILMASI;2- İDK YE GEREK OLMADIĞI ANCAK KANUNUN GENEL NİTELİKTE BİR KARARLA ÇÖZÜMLENMESİ, 3- DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN 8 İNCİ MADDESİNDE TANIMLANAN RESMİ DAİRELER TARAFINDAN, AYNI KANUNUN 18 İNCİ MADDESİNE GÖRE MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞINCA MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE ÖDETME YETKİSİ VERİLMİŞ BULUNAN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ NİTELİĞİNDEKİ KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KULLANILAN VE NİSPİ VERGİYE TABİ BULUNAN MAKBUZLARLA BU MAHİYETTEKİ KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİNİN, BU ÖDEMELERİN YAPILMASI, AVANS SURETİYLE ÖDEMELERDE İSE AVANSIN İFASI SIRASINDA, İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4392/ 1 TARİH: 17. 5.1984
İHALE YOLUYLA YAPILAN SATIN ALMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME VESÖZLEŞMELERDE YER ALAN VE HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM VE SAİRBİLCÜMLE MASRAFLARIN MÜTEAHHİDE AİT OLDUĞUNU GÖSTERENDÜZENLEMELER KARŞISINRA İŞLETME VERGİSİNİN DEVLETÇE ÖDENİP ÖDENEMEYECEĞİ HUSUSUNDAKİ UYGULAMA SON KARARNAME DOĞRULTUSUNDAYÜRÜTÜLDÜĞÜNDEN VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARININ AMACI BELİRLİ BİR KONUDA AYKIRI KARARLAR ALINMASINI ÖNLEMEK OLDUĞUNAGÖRE, BU DURUM KARŞISINDA İŞLETME VERGİSİNİN KİMİN TARAFINDAN ÜSTLENİLECEĞİ KONUSUNDA İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ALINMASI AMELİ BİR FAYDA SAĞLAMAYACAĞINDAN İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4487/ 1 TARİH: 21. 2.1985 R.G. 8.4.1985-18719
İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI VE HASTALIK HALLERİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEME DURUMUNA DÜŞEN SİGORTALILARA; 1- SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA VERİLEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİKÖDENEKLERİNİN SİGORTA PRİMİ İLE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNE TABİTUTULMAMASI, 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN HÜKÜMLER UYARINCA, ÇALIŞILAMAYAN SÜREYE İLİŞKİN OLARAK İŞVERENLERCE YAPILANÖDEMELERDEN SİGORTA PRİMİ VE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4523/ 1 TARİH: 6. 1.1986
3661/1 SAYILI KARARIN TEKRİRİ MÜZAKERE SURETİYLE YENİDENGÖRÜŞÜLMESİ HK.

KARAR NO : 4528/ 1 TARİH: 3. 2.1986 R.G. 13.3.1986-19046
YARGI YERLERİNCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYİP,KENDİLERİNE SADECE TERCÜME HİZMETİ YAPTIRILANLARIN BİLİRKİŞİ SAYILMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞINA VE DOLAYISIYLA BUNLARAYAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA 193 SAYILI KANUNUN 24'ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞİK 3'ÜNCÜ BENDİNDEKİ İSTİSNA HÜKMÜNÜN UYGULANAMAYACAĞINA;SAYIŞTAYA HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ SAYMANLARLA TAHAKKUKMEMURLARININ, BU KARARIN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDIĞI TARİHEKADAR YAPILMIŞ İŞLEMLERDEN SORUMLU TUTULMAMALARI GEREKTİĞİNE VE 12.4.1983 TARİH VE 3661/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ BU SURETLE DEĞİŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4611/ 1 TARİH: 22.10.1987
2982 SAYILI KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDEYAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN İLE SAĞLANAN İSTİSNA VE MUAFİYETLERİN, KAMU KURULUŞLARINCA YAPTIRILAN KONUT VE KONUT SAYILAN İNŞAATLARA DA UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.


KARAR NO : 4670/ 1 TARİH: 14. 6.1990 R.G. 29.7.1990/20589
Usul : İçtihadın birleştirilmesine ilişkin meselenin bir Daire Başkanı tarafından yazılan müzekkere üzerine Genel Kurula getirilmiş olmasının herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINDA SİVİL OLARAK GÖREV YAPANPERSONELE, GİYECEK YARDIM BEDELİ OLARAK NAKDEN YAPILAN ÖDEMELERİN, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 27'NCİMADDESİNİN 2'NCİ FIKRASINDAKİ İSTİSNA HÜKMÜ KAPSAMINDA OLDUĞU,DOLAYISIYLA SÖZ KONUSU ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKTİĞİ VE İÇTİHADIN BU YOLLA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4858/ 3 TARİH: 3.10.1996 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 1 NO.LU AFETLER FON SAYMANLIĞININ TÜRKİYE EMLAK BANKASINDA BULUNAN FON PARALARINA 8.1.1988-31.12.1994 TARİHLERİ ARASINDAKİ DÖNEM İÇİN FAİZ ÖDENMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ HUSUSUNUN UYGULAMADA ÇÖZÜME KAVUŞTURULDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN KONU HAKKINDA GENEL KURULCA KARAR İTTİHAZINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4880/ 1 TARİH: 9. 6.1997 VERGİ DAİRELERİ SAYMANLIK HESAPLARININ DENETİMİ SIRASINDA, KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ÖDEMELERİNE ESAS TEŞKİL EDEN YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ LİSTELERİ İLE FATURA ÖRNEKLERİ VE DİĞER BELGELERİN İNCELENMEK ÜZERE SAYIŞTAYCA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERDEN İSTENİLİP İSTENİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN MÜZEKKERE KONUSUNUN, 832 SAYILI KANUNUN 29 UNCU MADDESİNİN UYGULANMASI TALEBİNDEN İBARET OLDUĞU VE BU UYGULAMAYA İLİŞKİN HERHANGİ BİR TEREDDÜDÜN DE MEVCUT OLMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, AYRICA MESELENİN İLGİLİ DAİRECE SONUÇLANDIRILMASI DA TABİİ BULUNDUĞUNDAN, BU HUSUSTA GENEL KURULCA HERHANGİ BİR KARAR İTTİHAZINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.