Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

İHALE YAPIM ONARIM

KARAR NO : 3014/ 1 TARİH: 24. 2.1965
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞINCA, KÖMÜR TEVZİ VE SATIŞMÜESSESESİNDEN SATIN ALINMIŞ OLAN BİRİKET BEDELİNE TAALLÜK EDEN FATURAYA YAPIŞTIRILMASI GEREKEN DAMGA PULU BEDELİNİN,BÜTÇEDEN ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3020/ 1 TARİH: 18. 3.1965
KAT'İ TEMİNATIN CEZA MUKABİLİ MÜTALAASI MÜMKÜN OLAMADIĞICİHETLE CEZALI OLARAK ÇALIŞILAN GÜNLER İÇİN MÜTEAHHİT İSTİHKAKINDAN GECİKME CEZASI KESİLMESİ GEREKECEĞİ HK

KARAR NO : 3021/ 3 TARİH: 25. 3.1965
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA SUBAY KONUT VE LOJMANLARININ BAKIM VE ORAMININDA KULLANILMAK ÜZERE PARÇALARA BÖLÜNEREK VE PAZARLIKLA SATIN ALINAN MALZEMENİN,1- ASKERİ ALIŞ VERİŞ OLDUĞU VE FAKAT MÜSTACEL MEVADDAN BULUNMADIĞI, 2- PARÇALARA BÖLÜNMESİNE İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3025/ 3 TARİH: 8. 4.1965
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, SUBAY LOJMANLARININ BAKIM VEONARIM İHTİYAÇLARI İÇİN PAZARLIKLA SATIN ALINMIŞ BULUNAN ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİLERİNİNKABULÜNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3034/ 1 TARİH: 13. 5.1965
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, SAYIŞTAY'IN TESCİLİNDEN GEÇEN SÖZLEŞMELERİNE DAYANILARAK ÜÇ TEKNİK ELEMANA ÖDENMEKİSTENİLEN MART 1965 AYINA AİT YEVMİYELERİNİ KAPSAYAN VERİLE EMRİNİN KABULU HK.

KARAR NO : 3037/ 1 TARİH: 3. 6.1965
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE MÜTEAHHİT T.E.M. KOLLEKTİF ŞİRKETİARASINDA BAĞITLANAN VE GİZLİ OLAN SÖZLEŞMENİN 1050 SAYILI KANUNUN 61 İNCİ MADDESİ HÜKMÜ KARŞISINDA TESÇİLE TABİ OLMIYACAĞI HK.

KARAR NO : 3044/ 3 TARİH: 21. 6.1965
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AMERİKADAN SATIN ALINAN YEDEK MALZEME BEDELLERİNİ KAPSAYAN MAHSUP VERİLEEMRİNİN VİZESİ VE GELECEK YILLARA SARİ SÖZLEŞMELERE DAYANILARAK VERİLEN AVANSLARIN, HİZMETİN İFA OLUNDUĞU YIL BÜTÇESİNDEN MAHSUP EDİLMESİ HUSUSUNUN KARAYOLLARI GENEL MD.NE YAZILMASI HAK.

KARAR NO : 3052/ 1 TARİH: 20. 9.1965
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA RESSAM FETHİ ARDA'DAN SATIN ALINMIŞ OLAN TABLO BEDELİNİ MUHTEVİ VERİLEEMRİNİN 16370 NCİ MADDENİN (R) FORMÜLÜNDEKİ İZAHATI MUVACEHESİNDE DAİRESİNE İADESİ HAK.

KARAR NO : 3052/ 3 TARİH: 20. 9.1965
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI İÇİN DÖŞEME DEMİRBAŞ TERTİBİNE KONULAN ÖDENEKTEN ALINMAK İSTENİLEN YEMEK TAKIMI BEDELLERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN (R) İŞARETLİ CETVEL İZAHATI MUVACEHESİNDE DAİRESİNE GERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3062/ 1 TARİH: 21.10.1965
CUMHURBŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAYI İHTİYACI İÇİN KARARGAH OLARAKKULLANILMAK ÜZERE İNŞA ETTİRİLEN BİNANIN, BU KONUDA ALINMIŞ BULUNAN KARARNAMEDE TESBİT OLUNAN ESASLAR DAİRESİNDE EMANETENYAPTIRILMASI UYGUN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 3062/ 3 TARİH: 21.10.1965
HUKUK FAKÜLTESİ İLAVE İNŞAATINDA YAPTIRILACAK OLAN ASANSÖR İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN, İLANINDAKİ NOKSANLIKTAN DOLAYI MALİYE BAKANLIĞINDAN MUVAFIK MÜTALAA ALINMIŞ OLDUĞU VE BAKANLAR KURULUNDAN KARAR ALINMASI MÜMKÜN BULUNDUĞU CİHETLE TESCİLİNDE BİR SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3075/ 1 TARİH: 25.11.1965
BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA ET VE BALIK KURUMUNDAN SATIN ALINMIŞ OLAN 3 ADET SOĞUTMA CİHAZI BEDELLERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN,21521 İNCI.-ETÜD VE PROJE GİDERLERİ- MADDESİNDEN TAHAKKUKA BAĞLANMASI İÇİN BAKANLIĞA GERİ GÖNDERİLMESİ HK.

KARAR NO : 3077/ 1 TARİH: 6.12.1965
TURİZM VE TUNATMA BAKANLIĞININ KURULUŞU HAKKINDAKİ 265 SAYILI KANUNUN 29 NCU MADDESİNİN 2 NCİ FIKRASI UYARINCA KURULAN ÖZELKOMİSYONA BAKANLIK SAYMANLIK MÜDÜRÜNÜN KATILMASININ UYGUN OLACAĞININ TEMEİ MAHİYETİNDE ADIGEÇEN BAKANLIĞA BİLDİRİLMESİHAKKINDA.

KARAR NO : 3080/ 1 TARİH: 16.12.1965
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, ÇEŞİTLİ YERLERDE EMANETENYAPTIRILMAKTA OLAN İNŞAAT VE ONARIM MASRAFLARINI KARŞILAMAKÜZERE BÜTÇENİN 13370 NCİ TERTİBİNE KONULMUŞ OLAN ÖDENEKTEN TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ BULUNAN AVANS VE KREDİ SENETLERİNİN VİZELERİ İÇİN VİZE ŞUBESİNE VERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3081/ 3 TARİH: 20.12.1965
DANIŞTAY BAŞKANLIĞINCA, BÜTÇENİN 13190 NCI BÖLÜMÜNDEKİ ÖDENEKTEN SATIN ALINMAK İSTENİLEN ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİNİKAPSAYAN VERİLEEMİRLERİNİN KABULÜ HAK.

KARAR NO : 3082/ 2 TARİH: 23.12.1965
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, TEŞKİLATA DAĞITILMAK ÜZERE SATIN ALINMAK İSTENİLEN "TÜRKİYEDE AMME İDARESİ VE İDAREDEDEVRİM YAPILMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER" ADLI KİTAP BEDELİNİN ÖDENMESİ HAK.

KARAR NO : 3094/ 1 TARİH: 14. 2.1966
1) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA EMANETEN YAPTIRILMIŞ OLAN ELEKTRİK TESİSATI MASRAFINI KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN KABULÜ,2) VERİLEEMRİNE BAĞLI İSTİHKAK RAPORLARININ, EMANET İNŞAAT YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA EMANET KOMİSYONU ÜYELERİNCEİMZALANMASI HUSUSUNUN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİNE DAİR.

KARAR NO : 3099/ 1 TARİH: 28. 2.1966
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇİÇEK CİLTEVİ HÜSEYİN SOLAKFİRMASI ARASINDA BAĞITLANMIŞ BULUNAN SÖZLEŞMENİN, HİZMETİN ÖNCEDEN YAPILMIŞ OLMASI HASEBİYLE KABULÜNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3106/ 2 TARİH: 21. 3.1966
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE EMANETEN YAPTIRILMIŞ OLAN ÇEŞİTLİ ONARIM BEDELLERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN 2490 SAYILI KANUNUN50 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASI HÜKMÜ KARŞISINDA VİZESİNE İMKANOLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3106/ 3 TARİH: 21. 3.1966
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞINCA, YURT DIŞI BÜROLARINA GÖNDERİLMEK ÜZERE SATIN ALINMAK İSTENİLEN SERGİ EŞYASI BEDELLERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN, 15877 NCİ PROPAGANDA, ZİYAFET VE AĞIRLAMA GİDERLERİ TERTİBİNDEN TAHAKKUKA BAĞLANMASINDA BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3106/ 4 TARİH: 21. 3.1966
M.S.B. HAVA KUVVETLERİ EMRİNE AMERİKAN YARDIMINDAN TAHSİS OLUNAN VE PETROL OFİS ARACILIĞI İLE GETİRTİLMİŞ BULUNAN JETBENZİNİ BEDELİNİN BÜTÇEDEN MAHSUBUNDA BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3107/ 1 TARİH: 24. 3.1966
DAİRE MUTEMETLERİ ELİYLE ALINIP ANBARA TESLİM OLUNAN MALZEME İÇİN DÜZENLENEN VE EŞYAYI TESLİM EDEN MUTEMEDE VERİLEN AYNİYAT TESELLÜM MAKBUZLARININ DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMAMASI, SATICIYA VERİLMESİ HALİNDE İSE DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI HK.

KARAR NO : 3107/ 2 TARİH: 24. 3.1966
BAKANLIK VE DAİRE MUTEMETLERİ ELİYLE DEVLET MALZEME OFİSİNDEN SATIN ALINAN VE ANBARA TESLİM EDİLEN EŞYA İÇİN ANBAR MEMURU TARAFINDAN İMZALANARAK EŞYAYI TESLİM EDEN MUTEMETLERE VERİLMEKTE OLAN AYNİYAT TESELLÜM MAKBUZLARININ DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMAMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 3111/ 1 TARİH: 18. 4.1966
ADALET BAKANLIĞINCA, C. BAŞSAVCILIĞI İLE YÜKSEK HAKİMLERKURULU İÇİN KİRALANIP MALSAHİPLERİYLE BAĞITLANMIŞ OLAN SÖZLEŞMELERİN;1) GENEL MUHASEBE KANUNU HÜKÜMLERİ MUVACEHESİNDE EN ÇOK BİRMALİ YIL İTİBARİYLE BAĞITLANMASI VE BUNLARA SARİ TAAHHÜDATIGEREKTİRECEK KAYITLAR KONULMAMASI, ANCAK 6570 SAYILI KANUNUN 11 NCİ MADDESİYLE SÖZLEŞMENİN AYNI ŞARTLARLA BİR YIL DAHA UZUTILMASI HAKKINDAKİ YETKİNİN MÜNHASIRAN KİRACIYA TANINMIŞOLMASI HASEBİYLE SÜRESİ UZATILAN KİRA SÖZLEŞMESİNİN MALSAHİBİTARAFINDAN İMZALANMASINA VE YENİ BİR SÖZLEŞME AKTİ CİHETİNE GİDİLMESİNE VE BU SÖZLEŞMELERİN TEKRAR NOTER TASDİKİNDENGEÇİRİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI,2) SÜRESİ UZATILAN SÖZLEŞME ÖRNEKLERİNE SÜRENİN NE KADARUZALTILMIŞ OLDUĞUNU, KARŞILIĞININ BÜTÇENİN HANGİ TERTİBİNDEN ÖDENECEĞİNİ VE UZATILMA SEBEBİNİ GÖSTERİR AMİRİ İTACA ONAYLI MÜZEKKERE İLE SATIN ALMA KOMİSYONU KARARININ BAĞLANMASIGEREKECEĞİ,3) 2490 SAYILI KANUNUN 46 NCI MADDESİ (F) FIKRASI UYARINCA ALINMIŞ OLAN BAKANLAR KURULU KARARI ÖRNEĞİNİN SÜRESİ UZATILANÖRNEK SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI, 4) 1050 SAYILI KANUNUN 61 VE 64 NCÜ MADDELERİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA SÜRELERİ UZATILAN KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN, 50 BİNLİRAYI GEÇENLERİN İCRADAN EVVEL MALİYE BAKANLIĞINCA TETKİKOLUNMASI, MERKEZDE 10 BİN LİRADAN FAZLA OLANLARIN DA İCRADAN EVVEL SAYIŞTAYCA TESCİL EDİLMESİ İCABEDECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3114/ 1 TARİH: 2. 5.1966
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE EMANETEN YAPTIRILMIŞ OLAN ÇEŞİTLİ ONARIM BEDELLERİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN GENEL MUHASEBE KANUNU İLE DEVLET MUHASEBESİ GENEL VE MUAMELAT YÖNETMELİKLERİHÜKÜMLERİ UYARINCA BÜTÇE YILI İLE TERTİBİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ŞARTİYLE VİZESİ UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3116/ 1 TARİH: 9. 5.1966
TİCARET BAKANLIĞINCA UMUMİ MAĞAZALAR T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDENMEK İSTENİLEN VE FUAR EŞYALARININ NAKLİYE MASRAFLARINI KAPSAYAN NAKİT VERİLEEMRİ HAKKINDAKİ MUKTEZANIN, 2490 SAYILI KANUNUN 46 NCI MADDESİNİN (D) FIKRASI HÜKMÜ MUVACEHESİNDE TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN DAİRESİNE ALINIP GÖNDERİLECEK BİR BELGENİN İBRAZINDAN SONRA TAYİN OLUNMASI UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3116/ 2 TARİH: 9. 5.1966
DSİ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE MASTAR FİRMASINDAN SATIN ALINMAKİSTENİLEN SENTETİK YEŞİL BOYAYA İLİŞKİN BULUNAN SÖZLEŞME HAKKINDA KESİN BİR KARARA VARILMADAN ÖNCE BAZI HUSUSLARIN DSİ GN. MD.DEN SORULMASI HAK.

KARAR NO : 3117/ 1 TARİH: 12. 5.1966
BEYLERBEYİ VE BEYKOZ RIHTIM VE RAMPA İNŞAATINA AİT İSTİHKAKRAPORUNU KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN, 1050 SAYILI KANUNUN 135, 2490 SAYILI KANUNUN 19 MADDESİ HÜKÜMLERİNE UYGUN BULUNMASI VE% 20 NİSBETİNİN GEÇİLMEMİŞ OLMASI HASEBİYLE BÜTÇE YILI İLETERTİBİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ŞARTİYLE VİZESİ İÇİN ŞUBEYEVERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3118/ 2 TARİH: 16. 5.1966
BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA, SAMSUN VE İSTANBUL MAKİNA İKMAL GRUP AMİRLİKLERİ İHTİYACI İÇİN METAL TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN SATIN ALINAN ATELYE TEZGAHLARI BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİ MÜNASEBETİYLE; 1) CEZALI SÜRE İÇİNDE YAPILAN MÜRACAAT ÜZERİNE BAKANLIKÇA TESİLM SÜRESİNİN UZATILMASINDA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK BULUNMADIĞI, 2) HARCAMANIN 36 300- GEÇEN YILLAR BORÇLARI- MADDESİNDENTAHAKKUKA BAĞLANMASI SURETİYLE İSLAH İÇİN VERİLEEMRİNİNDAİRESİNE İADESİ,3) SÖZLEŞME SÜRELERİNİN UZATILMASI TALEPLERİNİN SÜRENİN BİTİMİNDEN EVVEL YAPILMASI LÜZUMLU BULUNMUŞ OLMAKLA BAĞITLANACAK SÖZLEŞMELERE BU KONUDA GEREKLİ HÜKÜMLERİN KONULMASININ SAĞLANMASI HUSUSUNUN BAYINDIRLIK BAKANLIĞINA YAZILMASI, HAK.

KARAR NO : 3122/ 5 TARİH: 2. 6.1966
İŞE BAŞLANDIĞI YIL İÇİNDE BİTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNİN HER HANGİ BİR SEBEPLE ERTESİ YILA SİRAYETİ HALİNDE, SİRAYET KEYFİYETİ TAKVİM YILI SONA ERMEDEN İDARE İLE MÜTEAHHİT ARASINDA EK ANLAŞMA İLE KARARLAŞTIRILMIŞSABU TARİHTEN, BÖYLE BİR ANLAŞMANIN MEVCUT OLMAMASINA RAĞMEN HER HANGİ BİR SEBEPLE ERTESİ YILA SİRAYET ETTİRİLMİŞSE- İLK YILA AİT İSTİHKAK HARİÇ- MÜTEAKİP TAKVİM YILI BAŞINDAN İTİBAREN ÖDENECEK İSTİHKAKLARDAN GELİR VERGİSİ KESİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 3127/ 1 TARİH: 13. 6.1966
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE MASTAR FİRMASINDAN SATIN ALINMAK İSTENİLEN YEŞİL BOYA HAKKINDAKİ SÖZLEŞMENİN, MARKA İSMİZİKREDİLMEK SURİTİYLE SÖZLEŞMEYE KAYIT KONULMUŞ OLMASI SEBEBİYLE TESCİLİNE İMKAN OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3138/ 2 TARİH: 11. 7.1966
MALİYE BAKANLIĞI BİNALARI İLE SİVİL SAVUNMA SEKRETERLİĞİİŞGALİNDE BULUNAN YEĞENBEY VERGİ DAİRESİ BİNASININ ONARIM İŞLERİNE İLİŞKİN BULUNAN SÖZLEŞMENİN TESCİLİ İÇİN VİZE ŞUBESİNE VERİLMESİNE VE BÜTÇENİN 16810 NCU TERTİBİNİN (R) FORMÜLÜNDEKİ İZAHATIN, SINIRLI SINIRSIZ TEFRİKİNİNDEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI HAK.

KARAR NO : 3138/ 3 TARİH: 11. 7.1966
BAŞBAKANLIK BİNASI ONARIM İŞİNE İLİŞKİN BULUNAN SÖZLEŞMENİN3138/2 SAYILI KARARDA YAZILI SEBEPLERE BİNAEN TESCİLİ İÇİNVİZE ŞUBESİNE VERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3138/ 4 TARİH: 11. 7.1966
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA YAZMA ESERLER VE NADİR BULUNAN GAZETELERİN MİKRO FİLMLERİNİN ÇEKİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2490 S.K. 46. MD. (D) FIKRASI GEREĞİNCE PAZARLIKLA BURLA BİRADERLERDEN SATIN ALINMAK İSTENİLEN KODAK MARKA MİKROFİLM BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN KABULÜ HAK.

KARAR NO : 3140/ 1 TARİH: 19. 7.1966
KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA, SATIN ALINMAK İSTENİLEN 78 ADETSEYYAR TAMİR PİKABINA İLİŞKİN OLARAK TÜRK WİLLİS OVERLAND FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİYLE BAĞITLANMIŞ BULUNAN SÖZLEŞMENİNTESCİLİNDE BİR SAKINCA BULUNMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3141/ 2 TARİH: 15. 9.1966
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA BAHARİYE MENSUCAT FABRİKASINDAN SATIN ALINAN KIŞLIK KUMAŞ BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN KUMAŞLARIN ŞARTNAMEYE AYKIRI OLMAMASI SEBEBİYLE KABULÜNDE BİRSAKINCA OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3141/ 3 TARİH: 15. 9.1966
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINCA, NEON SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNDEN SATIN ALINMIŞ OLAN 36 TON KAUÇUKLU ASFALT BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN, GECİKME CEZASI KESİLMEMİŞ OLMASI SEBEBİYLE ADI GEÇEN BAKANLIĞA GERİGÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3146/ 1 TARİH: 30. 9.1966
BÜTÇE GİDERLERİNDE ARANACAK BELGELER CETVELİNİN 49 NCU MADDESİNİN (B)FIKRASINA; SİLAHLI KUVVETLERE MÜNHASIR OLMAK KAYDİYLE TAŞRA VE MERKEZ AYIRIMI YAPILMAKSIZIN 1000 LİRAYIGEÇMEYEN VE 2490 SAYILI K. 46 NCI MADDESİNİN (A) FIKRASININ 2NCİ BENDİ HÜKMÜNE GÖRE YAPILAN SATIN ALMALARDA, BELGE OLARAK SATICI TARAFINDAN İMZALI VE SATINALMA KOMİSYONUNCA ONANMIŞ FATURA VEYA SENET, TESELLÜM İLMÜHABERİ ARANILMASI-TARZINDABİR İBARE EKLENMESİ UYGUN BULUNDUĞU HAK.

KARAR NO : 3149/ 1 TARİH: 11.10.1966
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINCA, MEMUR STATÜSÜNE DAHİL ŞAHISLARLAETÜD VE PROJE TETKİKİ KONULARINDA SÖZLEŞME YAPILMASI UYGUNBULUNMUŞ VE İLGİLİLERE VERİLECEK ÜCRET MİKTARININ TAYİN VETESBİTİ İÇİN 3656 SAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINA MAHAL BULUNMAMIŞ OLMAKLA BU KONUDAKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ İLE VERİLEEMİRLERİNİN ŞUBEYE VERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3151/ 1 TARİH: 17.10.1966
PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN CALTEX ŞİRKETİNE OLANBORCUNDAN, ŞİRKETÇE TÜRKİYEDE KULLANILACAK OLAN 200 000DOLARLIK KISMININ, TRANSFER İŞLEMİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN KUR FARKI DOLAYISİYLE ÖDENMESİ İCABEDEN PARANIN, DÖVİZ ALIŞ FİATI

OLAN 9.00 LİRA ÜZERİNDEN HESAPLANMASI UYGUN OLACAĞI VE BU KONUDA VERİLEEMRİNE AYRICA MEŞRUHAT VERİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3153/ 1 TARİH: 25.10.1966
1) KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI YOL SU VE ELEKTRİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SULARI DAİRESİNCE İNŞAAT İŞLERİNDE KULLANILMAKÜZERE SATIN ALINMAK İSTENİLEN 7 ADET DAMPERLİ KAMYONUN 237SAYILI TAŞIT KANUNU ŞUMULÜ DIŞINDA KALMASI SEBEBİYLE BU KONUDA BAĞITLANAN SÖZLEŞMENİN TESCİLİ İÇİN VİZE ŞUBESİNEVERİLMESİ, 2) (R) İŞARETLİ CETVELLERİN, 237 SAYILI TAŞIT KANUNU HÜKÜMLERİDAİRESİNDE DÜZENLENMESİ HUSUSUNUN SAĞLANMASI İÇİN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI HAK.

KARAR NO : 3160/ 1 TARİH: 24.11.1966
AYNI İŞİN İKİ AYRI MÜTEAHHİDE İHALE EDİLMESİ SONUCU OLARAK 229NCU PİYADE ALAYI KARARGAH BİNASI İNŞAATINA AİT TASFİYE HAKEDİŞRAPORUNU MUHTEVİ BULUNAN VERİLEEMRİ HAKKINDA KESİN BİR KARARAVARILMADAN BU KONUDA TAHKİKAT AÇILMASI İÇİN DURUMUN MİLLİ SAVUNMA VE MALİYE BAKANLIKLARINA BİLDİRİLMESİNE DAİR.

KARAR NO : 3175/ 1 TARİH: 5. 1.1967
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, ERKİLET HANGAR BÖLMELERİ VE ISITMA TESİSATI İLE ARİFİYE ER KOĞUŞU VE TESHİN MERKEZİ YAPIMIİŞLERİ İÇİN MÜTEAHHİTLERİYLE BAĞITLANMIŞ BULUNAN SÖZLEŞMELERİN, BİRİM FİAT LİSTESİNDE İNŞAAT MALZEMELERİNİN NAKLİYE BEDELLERİ İÇİN SABİT FİAT GÖSTERİLMESİ MÜKERRER NAKLİYE BEDELİ ÖDENMESİNE SEBEBİYET VERECEĞİ CİHETLE, TESCİL EDİLMİYEREK DAİRESİNE GERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3177/ 1 TARİH: 16. 1.1967
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, ORDU İHTİYACI İÇİN MEDİKO-FAR KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN SATIN ALINMAK İSTENİLEN 5 ADET DİADİNAMİK CİHAZI BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNDEN GECİKMECEZASI KESİLİP KESİLMEMESİ HAKKINDA KESİN BİR KARARA VARILMADAN ÖNCE MEDİKO-FAR KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN HUKUKİ DURUMUNUN TESBİTİ İÇİN KEYFİYETİN MALİYE BAKANLIĞINAYAZILMASI HAK.

KARAR NO : 3179/ 1 TARİH: 19. 1.1967
2490 SAYILI ARTTIRMA EKSİLTME VE İHALE KANUNUNUN 51 NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA İŞLEM YAPILMASI HALİNDE, MÜTEAHHİTLERDEN ALINMASI GEREKEN HAZİNE ALACAĞINA RASTLANDIĞIAHVALDE, ALACAĞIN TAHSİLİNİN TEMİNİ İÇİN BİRİNCİ BAŞKANLIKÇA İLGİLİ BAKANLIK İLE MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI VE BU YAZILARIN TAKİPTE BULUNDURULMAMASI GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3181/ 1 TARİH: 26. 1.1967 1)
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, İBM. KARTI İMALİ İŞİ İÇİN; DAHA ÖNCE SÖZLEŞME YAPMAMIŞ OLMASI HASEBİYLE İHALESİNİNFESHOLUNMASI ÜZERİNE SONRADAN MÜTEAHHİT ÇAP BASIM ANONİM ŞİRKETİNE AÇIK EKSİLTME SURETİYLE İHALE EDİLEREK BAĞITLANMIŞ BULUNAN SÖZLEŞMENİN, 2490 S.K. 51. MADDESİYLE DEĞİL DE 25 NCİ MADDESİYLE İLGİLİ BULUNMASI SEBEBİYLE TESCİLİNE İMKANOLMADIĞINDAN DAİRESİNE GERİ GÖNDERİLMESİ LAZIM GELECEĞİ, 2) 2490 S.K. 25 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI GEREĞİNCEFESHOLUNAN İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNATIN İRAD KAYDEDİLMESİYLE YETİNİLMESİ VE AYRICA HAZİNE ZARARI ARANILMASINA MAHAL OLMADIĞI HAK.

KARAR NO : 3185/ 1 TARİH: 13. 2.1967
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, ASKERİ BİRLİKLERE AİT GARNİZON BİNALARI İHTİYACI İÇİN TÜRKİYE YAPAĞI VE TİFTİK A.Ş. GENELMÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIN ALINMIŞ OLAN ELEKTRİK VE İNŞAAT MALZEMESİBEDELİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİNİN, BU HADİSEYE MÜNHASIR OLMAK KAYDİYLA VİZESİ İÇİN VİZE ŞUBESİNE VERİLMESİ, ANCAK 792 SAYILIKOORDİNASYON KURULU KARARI İLE; KARAR KAPSAMINA GİRENKURULUŞLARIN GAYELERİNE UYGUN OLARAK YAPMAKTA OLDUKLARI FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ AMACI GÜDÜLMÜŞ OLDUĞUNDAN BU KURULUŞLARDAN SADECE İŞTİGAL MEVZULARINA DAHİL MAL VE HİZMETLERİN SATIN ALINMASI GEREKECEĞİ HUSUSUNUN MİLLİ SAVUNMABAKANLIĞINA, DİĞER TARAFTAN 792 SAYILI KARARIN AMACINA UYGUN OLARAK TATBİK EDİLMESİ İÇİN YENİDEN İSTİHSAL OLUNACAK BİR KARARDA, KARAR GEREĞİNCE YAPILACAK SATIN ALMALARIN BU KURULUŞLARIN İŞTİGAL SAHASINA GİREN MAL VE HİZMETLERE MÜNHASIR OLMASI HAKKINDA SARAHAT BULUNDURULMASI KEYFİYETİNİN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3189/ 1 TARİH: 2. 3.1967
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, MÜTEAHHİT FEVZİ KILIÇ'A YAPTIRILMAKTA OLAN AYANCIK HAVA RADAR MEVZİ OPERASYON VE KUVVET SANTRALI BİNASI İNŞAATINA AİT BULUNAN FESİH HAKEDİŞRAPORU BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLEEMRİ MÜNASEBETİYLE, 1) % 20 DAHİLİNDE GÖRÜLEN BAZI İŞLER DOLAYISİLE MÜTEAHHİDE VERİLEN 70 GÜNLÜK SÜRE UZATIMI İÇİN, % 20 DAHİLİNDEKİ İŞLERİN YAPILMAMIŞOLMASI SEBEBİYLE GECİKME CEZASI KESİLMESİ GEREKECEĞİ, 2) CEZALI ÇALIŞMALARIN BİTİM TARİHİ OLAN 9/1/1966 TARİHİNDEN SÖZLEŞMENİN FESİH TARİHİ OLAN 5/2/1966 TARİHİNE KADAR GEÇEN 28 GÜN İÇİN GECİKME CEZASI ARANILMASI İCABEDECEĞİ, 3) HAKEDİŞ RAPORU ÜZERİNDE YAPILAN METRAJ ARTIŞLARINA AİT DÜZELTMELERİN, BU RAPORU DÜZENLEYEN YETKİLİLER İLE MUTABAKATA VARILMAK SURETİYLE YAPILMASI LAZIM GELECEĞİ, 4) SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN MÜTEAHHİDİN KAT'İ TEMİNATININ, 2490 SAYILI KANUNUN 51 NCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA HAZİNEYE İRAT KAYDEDİLMESİ GEREKMEKTE OLDUĞUNUN MALİYE VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIKLARINA YAZILMASIİCABEDECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3192/ 1 TARİH: 6. 4.1967
TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ KARŞISINDA MEDİKO-FAR KOLLEKTİF ŞİRKETİNİN, HUKUKİ DURUMU İTİBARİYLE, MEDİKO-FAR SADİ KIYAK VE KAMRAN ATABAY KOLLEKTİF ŞİRKETİ UNVANİYLE FAALİYETTEBULUNDUĞU DEVREDE DOĞAN BORÇLARDAN MES'UL TUTULMASI VE 19 000LİRALIK GECİKME CEZASININ TAHAKKUK ETTİRİLEN İSTİHKAKTANKESİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3193/ 1 TARİH: 10. 4.1967
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, HATİP ÇAYI AKTAŞ-KAYAŞ ARASI İSLAHI 1.KISIM İNŞAATI MÜTEAHHİDİNE, 1030 TON ÇİMENTO İÇİN ÖDENMEK İSTENİLEN NAKLİYE FİAT FARKINDA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNEAYKIRILIK GÖRÜLEMEDİĞİ HAK.

KARAR NO : 3198/ 1 TARİH: 27. 4.1967
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, MÜTEAHHİT AHMET HAMDİ SÜPHANDAĞ'A YAPTIRILMAKTA OLAN ESKİŞEHİR HAVA MEYDANI ER KOĞUŞU VE TESHİNMERKEZİ İNŞAATI İŞİNE AİT BULUNAN KESİN HAKEDİŞ RAPORU ÜZERİNDE YAPILAN METRAJ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN DÜZELTMELERİN, BU RAPORU DÜZENLEYEN YETKİLİLER İLE MUTABAKATA VARILMAK SURETİYLE YAPILMASI GEREKECEĞİ HUSUSUNUN ADIGEÇENBAKANLIĞI YAZILMASI VE VERİLEEMRİNİN GERİ GÖNDERİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3200/ 1 TARİH: 4. 5.1967
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINCA, JANDARMA BİRLİKLERİ İHTİYACIİÇİN MÜTEAHHİT İSMAİL ATEŞTEN SATIN ALINAN 39700 KUTU KONSERVE BEDELİNİN, 1967 YILI BÜTÇESİNİN 13310 NCU -YİYECEK, YEM VE YAKACAK ALIMLARI VE GİDERLERİ- MADDESİNE KONULMUŞ OLANÖDENEKTEN TESVİYE VE MAHSUP EDİLMESİ GEREKLİ BULUNMUŞOLDUĞUNDAN VERİLEEMRİNİN VİZESİ GEREKECEĞİ HAK.

KARAR NO : 3231/ 1 TARİH: 8.11.1967
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANIP832 S. K. 105 NCİ MD. HÜKMÜ UYARINCA SAYIŞTAY'A GÖNDERİLMİŞ BULUNAN EMANET İŞLERİYLE İLGİLİ YÖNETMELİK MÜNASEBETİYLE MALİKANUNLARA İLİŞKİN BULUNAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA BUNLAR BİR KANUN HÜKMÜNE MÜSTENİT OLSUN VEYA OLMASIN SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ İDARE VE KURUMLARCA DÜZENLENMELERİ HALİNDE İNCELEMEYETABİ TUTULARAK VARILACAK SONUCUN BİLDİRİLMESİ HAK.

KARAR NO : 3248/ 1 TARİH: 28. 1.1968
892 S.K.7 MD. NE MÜSTENİDEN HAZIRLANIP 832 S.K. 105 MD. NE GÖRE SAYIŞTAYA GÖNDERİLMİŞ BULUNAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT TESİSAT VE MAKİNA İLE İLGİLİ ALIM, SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ HK.

KARAR NO : 3258/ 1 TARİH: 22. 2.1968
1- TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞINCA "TÜRKİYEDE SOSYALİST VE KOMÜNİST FAALİYETLER 1910-1960" İSİMLİ KİTAPTAN 1490 ADET SATINALINMASINDA KANUNİ BİR MAHZUR BULUNMADIĞI, 2- BAHSEKONU KİTAP BEDELİNİN, BAKANLIĞIN 16310 NCU YURDU VEULUSU TANITMA GİDERLERİ MADDESİNE MEVZU ÖDENEKTEN TESVİYE VE MAHSUBU MÜMKÜN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 3267/ 3 TARİH: 27. 3.1968
1- MEMUR REÇETELERİNİN İHTİVA ETTİĞİ İLAÇLARIN SATIN ALINMASI İÇİN AYRI BİR MUTEMET TAYİN EDİLEMİYECEĞİ, 2- BU İLAÇLARIN MUTEMET ELİYLE SATINALINMASI UYGUN OLMIYACAĞI,3- REÇETE BEDELİNİN İSTİHKAK SAHİBİNE ÖDENMESİ İÇİN MUTEMEDE AVANS VERİLMESİNDE BİR SAKINCAI BULUNMADIĞINA, 4- BU KONUDA GEREKLİ KOLAYLIĞIN SAĞLANMASI İÇİN DEVLET MUHASEBESİ MUAMELAT YÖNETMELİĞİNE BİR MADDE İLAVESİ UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 3268/ 1 TARİH: 3. 4.1968
3267/3 SAYILI GENEL KURUL KARARININ İADEİ MÜZAKERE YOLUYLA TEKRAR İNCELENMESİ GEREKLİ OLDUĞU HK.

KARAR NO : 3269/ 1 TARİH: 8. 4.1968
HASTA MEMURLAR TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN İLAÇLARINBEDELLERİNİN MUTEMET AVANSINDAN ÖDENMESİ VEYA İLAÇLARINBİZZAT BU MUTEMETLER TARAFINDAN SATINALINMASI MÜMKÜNGÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3272/ 1 TARİH: 15. 4.1968
3268/1 SAYILI GENEL KURUL KARARINA MÜSTENİDEN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILACAK TEZKEREYE 1968 YILI BÜTÇE KANUNUNUN 12340-12349 NCU MADDELERİNE İLİŞKİN (R) FORMÜLÜ İZAHATI DAGÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK İLAVE YAPILMASI VE BÜTÇE KANUNLARIİLE (R) İŞARETLİ FORMÜLLERE KONULMAMASI GEREKEN TADİL, TEHİR VEYA İHDAS HÜKÜMLERİNİN BİR KOMİSYON MARİFETİYLE TESBİTEDİLEREK KEYFİYETİN GENEL KURULUN İLERİDE YAPACAĞI TOPLANTILARDAN BİRİNDE GÖRÜŞÜLMESİ HK.

KARAR NO : 3272/ 2 TARİH: 15. 4.1968
6200 SAYILI DEVLET SUİŞLERİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDAKİ KANUNUN 34 NCÜ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA HAZIRLANIP 1954 YILINDAYÜRÜRLÜĞE KONULMUŞ OLAN "ESASLAR" IN TADİLİ İÇİN YENİDEN DÜZENLENEN "ESASLAR" HK

KARAR NO : 3289/ 1 TARİH: 17. 6.1968
PAKİSTAN CUMHURBAŞKANININ MEMLEKETİMİZİ RESMEN ZİYARETİ MÜNASEBETİYLE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA SATIN ALINMAK İSTENİLEN PAKİSTAN BAYRAKLARI BEDELİNİ KAPSAYAN VERİLEEMİRLERİNİN REDDİHAKKINDA DAİRELER KURULUNCA VERİLEN 9/5/1968 TARİH VE 16/1SAYILI KARARIN, 2490 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YERİNDE BULUNMUŞ OLDUĞUNA DAİR.

KARAR NO : 3303/ 1 TARİH: 15. 7.1968
1- DEVLET SUİŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 1965 VE DAHA ÖNCEKİ YILLAR RAYİÇLERİNE GÖRE İHALE EDİLMİŞ OLAN İNŞAAT VE TAMİRAT İŞLERİNE AİT SÖZLEŞMELERİN TASFİYESİNE İLİŞKİN OLARAKBAKANLAR KURULUNDAN İSTİHSAL EDİLEN 23/1/1968 TARİH VE 6/9398SAYILI KARARNAME 6200 SAYILI KANUNUN 35 NCİ MADDESİ HÜKMÜNE AYKIRI BULUNMUŞ OLDUĞUNDAN KEYFİYETİN 832 S.K. 88 NCİ MAD. Sİ HÜKMÜ UYARINCA DÜZENLENECEK BİR RAPORLA C.SENATOSU VE M.MECLİSİNE ARZI UYGUN OLACAĞI, 2- BAHSEKONU KARARNAME USULE UYGUN OLARAK ALINMAMIŞ BULUNMAKTAİSE DE YETKİLİ MERCİ TARAFINDAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILINCAYAKADAR MUTEBER ADDEDİLMESİ İCEBEDECEĞİ CİHETLE BU KARARNAMEYE MÜSTENİDEN FESHEDİLEN SÖZLEŞMELER KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLERİN TAMAMLANMASI İÇİN BAĞITLANAN SÖZLEŞMELERİN TESCİLLERİNDE BİR SAKINCA GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3304/ 1 TARİH: 16. 7.1968
3303/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ MÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLE YENİDEN İNCELENMESİ VE 1- TAYİN VE TESBİT EDİLEN MERCİLERDEN GEÇİRİLMEDİKÇE BAKANLAR KURULUNCA RE'SEN SÖZLEŞMELERİN BOZULMASI CİHETİNE GİDİLMESİ VE ÖZELLİKLE BAKANLAR KURULUNA MEVDU BOZMA YETKİSİNİN DSİ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE BIRAKILMASI 6200 S.K. 35 NCİ MD.Sİ HÜKMÜNEAYKIRI BULUNDUĞU VE MEZKÜR YETKİNİN BU SURETLE DEVRİNE CEVAZ VEREN KANUNİ BAŞKA BİR HÜKME RASTLANAMAMIŞ OLDUĞU, 2- TESCİL MUAMELESİNE İLİŞKİN BULUNAN BU OLAY HAKKINDA 832 S.K. 32 VE 34 NCÜ MADDELERİ UYARINCA İŞLEM YAPILMASI TABİİBULUNDUĞU HAKKINDA,