Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

İHALE YAPIM ONARIM

KARAR NO : 4045/ 1 TARİH: 10. 1.1980
2490 SAYILI ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE KANUNUNUN 51. MADDESİ HÜKMÜ UYARCA, MUKAVELENİN MÜTEAHHİT TARAFINDAN İNFİSAHINA SEBEBİYET VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE TAAHHÜDÜN İFA EDİLMEMİŞKISMI İÇİN YAPILACAK AÇIK ARTIRMA VE EKSİLTMELERİN, İNFİSAHTARİHİNDE İTİBAREN BİR AY İÇİNDE VE BU BİR AYLIK SÜREDE GEÇERLİ FİYATLAR ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKTİĞİ; UYGULAMADA BİRLİK SAĞLAMAK İÇİN KEYFİYETİN BAKANLIKLARA DUYURULMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 4063/ 1 TARİH: 15. 5.1980 3992-3994/1 SAYILI KARARIN TEKRİRİ MÜZAKERESİ HK.

KARAR NO : 4081/ 1 TARİH: 7. 7.1980

CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİ VE PERSONELİ İÇİN YALOVA DEVLETÜRETME ÇİFTLİĞİNDEN KİRALANAN ARAZİ ÜZERİNE OLUŞTURULMASI DÜŞÜNÜLEN TATİL SİTESİNİN İNŞAAT İŞLERİNİN EMEK İNŞAAT VE İŞLETME A.Ş. NE PAZARLIK USULÜYLE YAPTIRILMASININ MÜMKÜNOLDUĞU; ANCAK SÖZ KONUSU SİTENİN ETÜD VE PROJE İŞLERİNİNDOĞRUDA DOĞRUYA ADI GEÇEN FİRMAYA PAZARLIKLA YAPTIRILMASININ MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 4082/ 1 TARİH: 10. 7.1980
4081/1 SAYILI KARARIN TEKRİRİ MÜZAKERESİ HK.

KARAR NO : 4089/ 2 TARİH: 9.10.1980
1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN 20. MADDESİNDE YER ALAN, TARH VE TAHAKKUKUN YÜKÜMLÜNÜN BEYAN ETTİĞİ DEĞER ÜZERİNDEN YAPILACAĞI BİÇİMİNDEKİ İLKEDEN YARARLANARAK, KASTEN RAYİÇ BEDELİN FAHİŞ ÖLÇÜDE ÜSTÜNDE BEYAN OLUNAN BİR GAYRİMENKULÜN, 2490 SAYILI KANUNUN 23. MADDESİNİN 2. BENDİ UYARINCA TEMİNAT OLARAK İPOTEK EDİLMESİNİN HAZİNE ZARARINA NEDEN OLABİLECEK SONUÇLAR DOĞURABİLECEĞİNDEN, KONUNUN, GEREKLİ TEDBİRİN ALINMASI İÇİN MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4105/ 1 TARİH: 5. 2.1981 R.G. 2.3.1981-17267 E. 1981/2
2.5.1978 GÜN VE 7/15765 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA EKLİ GENEL ESASLARIN 2.1.2 NCİ MADDESİNDE YER ALAN VE 1. KEŞİFTE, FİYAT VE MİKTARLARI BİLAHARE HESAPLANMAK ÜZERE TAHMİNEN VEYA MAKTUEN KONULMUŞ İMALAT BEDELLERİ BULUNDUĞU TAKDİRDE, İLK KEŞFE ESAS METRAJIN İHALE YILINDAN SONRAKİ YILLARA AİT BİRİM FİYATLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILIRKEN, BU BEDELLERİN, HERHANGİ BİR ARTIŞA TABİ TUTULMADAN İLK KEŞİFTEN AYNEN ALINACAĞINA İLİŞKİN OLAN HÜKMÜN, 1. KEŞFE TAHMİNEN KONULMUŞBULUNAN NAKLİYE BEDELLERİ HAKKINDA DA UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4109/ 2 TARİH: 26. 2.1981
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE DİĞER KURULUŞLARAYAPILACAK İŞ VEYA HİZMETLER İÇİN DÜZENLENEN PROTOKOLLARA, BU İŞ VEYA HİZMET KARŞILIKLARININ SADECE NAKİT OLARAK KONULMASI GEREKTİĞİ MEVCUT MEVZUAT KARŞISINDA PROTOKOLLARDA, BUKARŞILIKLARIN BİR KISMININ AYIN OLARAK YER ALMASININ MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ, II. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞ VE HİZMET VERİLMESİNİ ÖNGÖREN PROTOKALLARIN, 832 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 30 UNCU MADDESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNDUĞU, III. PROTOKOLLAR UYARINCA ALINAN MALZEMENİN, NAKİT SAYMANLIĞI HESAPLARINA İNTİKAL ETTİRİLMESİ VE 832 SAYILI YASANIN 42 NCİ MADDESİ İLE ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUK KAPSAMI İÇİNDE OLMASI GEREKTİĞİNE; ANCAK BU AŞAMADA, YAPILAN İŞLEMLER İÇİN ANILANMADDENİN UYGULANMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI, IV. MEVZUATA AYKIRI OLARAK DÜZENLENEN PROTOKOLLAR HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER UYARINCA GEREKLİ ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA YAPILMASININ SAĞLANMASI VE BENZER KURUMLARCA DÜZENLENEN PROTOKOLLAR HAKKINDA DA GEREĞİNİN YAPILMASINI TEMİN İÇİNKARARIN, BAŞBAKANLIKLA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA, BİLGİ İÇİN DE MALİYE BAKANLIĞINA DUYURULMASINA VE SAYIŞTAY DENETİMİ AÇISINDAN BU KONULARDA GEREKLİ GÖRÜLECEK ÖNLEMLERİN BİRİNCİ BAŞKANLIKÇA ALINMASININ UYGUN OLACAĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4140/ 1 TARİH: 5.11.1981
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE EMANET USULÜYLE YAPILACAK İŞLERE AİT YÖNETMELİĞİN UYGULAMA VE SONUÇLARI BAKIMINDAN HAZİNEÇIKARLARINI ZARARA UĞRATICI NİTELİKTE BULUNDUĞU HUSUSUNUN, 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 25. MADDESİ HÜKMÜNE DAYANILARAK YASAMA ORGANINA SUNULMASINA LUZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI; ANCAK,1975 MALİ YILINDAN BU YANA YÜRÜTÜLEN UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK MALİYE BAKANLIĞIYLA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ ALINMAK VE OLANAKLAR ELVERDİĞİ ORANDA SAYIŞTAYA YANSIMIŞVERİLERİ DERLEMEK SURETİYLE SORUNUN YENİDEN ELE ALINIP, GEREKİRSE, İDAREYE YAZILMASI YOLUNA GİDİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4144/ 1 TARİH: 26.11.1981
DEVLET MALLARININ SİGORTA ETTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN2490 SAYILI YASANIN 1. MADDESİ KAPSAMINDA BULUNDUĞU VE SİGORTAİŞLEMLERİNİN, AYNI YASANIN, DEĞİŞİK 46. MADDESİNİN (G) BENDİ HÜKMÜ SAKLI KALMAK ÜZERE, DEĞİŞİK 66. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPTIRILMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4146/ 1 TARİH: 7.12.1981
5.11.1981 GÜN VE 4140/1 SAYILI GENEL KURUL KARARINDA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE EMANET USULÜYLE YAPILACAK İŞLERE AİT YÖNETMELİĞİN UYGULAMA VE SONUÇLARI BAKIMINDAN HAZİNEÇIKARLARINI ZARARA UĞRATICI NİTELİKTE BULUNDUĞU KONUSUNUN İDAREYE YAZILMASINA GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4201/ 1 TARİH: 29. 4.1982 R.G. 12.6.1982- 17722 ESAS NO. 1982/3
18.3.1981 GÜN VE 8/2574 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLAYÜRÜRLÜĞE KONULAN "KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN BU KARARNAME KAPSAMINA GİREN İŞLERİN İHALELERİNDE UYGULAYACAKLARI, İHALEUSULLERİNE GÖRE YILLIK FİYAT FAKRI HESABI ESASLARI",NIN (D)BÖLÜMÜNÜN İHZARAT TESPİTİ VE KESİNTİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 3 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN "TESPİT YILI İHZARAT FİYATI" DEYİMİNİN,"İHZARATIN TESPİT YILI HAKEDİŞLERİNE GİRİŞ FİYATI" ŞEKLİNDEANLAŞILMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4241/ 2 TARİH: 3. 3.1983
Usul : 1- Halen yürürlükte bulunmayan bir yönetmelik uyarınca bundan böyle sözleşme bağıtlanması sözkonusuolamıyacağına göre, anılan yönetmeliğin geçmiştekiuygulaması münasebetiyle ortaya çıkan tereddüt konusunda saptanacak Sayıştay görüşünün geçmişe dönükbir anlam ifade edeceği ve uygulamaya yön verecek niteliğinin bulunmayacağı, ayrıca, geçmişteki uygulamalar münasebetiyle bu aşamada alınacak bir kararın, Sayıştayın yargı alanını etkilemesi desözkonusu olacağı, bütün bu nedenlerle bu konuda bir karar alınmasına lüzum ve mahal bulunmadığı ve sorunun yargıda çözümlenmesi gerektiği. 2- Genel Kurulun belli bir mevzuatı yorumlayarak Sayıştay görüşünü tesbit etmesi için tereddüt konusunun inceleme ve denetlemeler sırasındaortaya çıkmasını beklemenin gerekli olmadığı, ayrıca,Sayıştay görüşünün tesbiti için konunun Denetçilertarafından yansıtılmasının da zorunlu olmadığı. 1- 1609 SAYILI BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ HÜKMÜ KARŞISINDA, ÜNİVERSİTE İNŞAATLARIYLA İLGİLİ İHALE SÖZLEŞMELERİ VE SÖZLEŞME EKİ KEŞİF CETVELLERİNE, ANILAN BAKANLIKÇA YAYIMLANAN BİRİM FİYAT TARİFELERİ İLE BİRİM FİYAT CETVELLERİNDE YER ALAN İŞ KALEMLERİİÇİN DE "ÖZEL FİYAT" KONULMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI;2- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞİK 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN VE UYGULAMADA HAZİNEZARARINA YOL AÇMASI MUHTEMEL BULUNAN (F) BENDİ HÜKMÜNÜN MADDE METNİNDEN ÇIKARILMASI HUSUSUNUN BAŞBAKANLIĞA VE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YAZILMASI; HAKKINDA.

KARAR NO : 4309/ 1 TARİH: 1.12.1983
1 MART 1981 TARİHİNDEN ÖNCE İHALE EDİLİP YAPIMI BU TARİHTENSONRA 8/2574 SAYILI KARARNAME ESASLARINA GÖRE DEVAM EDENİŞLERDE KESİNHESAP SIRASINDA VEYA HERHANGİ BİR NEDENLE YAPILANTESPİTTE, YAPIMI 1 MART 1981 TARİHİNDEN ÖNCE BİTİRİLMİŞ İŞ KALEMLERİNİN MİKTARINDA ARTMA VEYA EKSİLME MEYDANA GELDİĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE ÖDEME VE KESİNTİLERİN 8/505 SAYILI KARARNAME ESASLARI UYARINCA VE BU KARARNAMENİN 7 NCİ MADDESİNEGÖRE TESPİT YILI FİYAT FARKI DİKKATE ALINARAK HESAPLANMASI GEREKECEĞİNE; 8/505 SAYILI KARARNAME ESASLARININ UYGULANMASI NEDENİYLE BİR HAZİNE ZARARI SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞINDAN, SORUMLULUK KONUSU ÜZERİNDE DURULMASINA MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4316/ 2 TARİH: 19. 1.1984 R.G. 1.3.1984-18328 ESAS. 1984/1
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA YÜKLENİCİLER ELİYLE YÜRÜTÜLEN İNŞAAT İŞLERİNDE KULL ANILAN ÇİMENTONUN ŞANTİYE TESLİMİ YOLUYLA KARŞILANMASINDA YASAL BİR ENGEL BULUNM AMAKLA BERABER; 1- 18.3.1981 GÜN VE 8/2574 SAYILI KARARNAME KAPSAMINA GİRENİŞLERDE; YÜKLENİCİLERE ÖDENECEK TAŞIMA BEDELLERİNİN FATURALARDA YER ALAN MİKTARLARA GÖRE DEĞİL; YETKİLİ KAMU KURUM VEKURULUŞLARINCA ÇIKARILAN ŞARTNAME, ANALİZ YA DA BİRİM FİYATTARİFLERİNDE YAZILI FORMÜLLERE VE ESASLARA GÖRE HESAPLANARAK ÖDENMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU, 2- 11.3.1980 GÜN VE 8/505 SAYILI KARARNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜNDENÖNCE İHALE EDİLMİŞ OLUP HALEN DEVAM EDEN İŞLERDE, 8/505 VE 8/2574 SAYILI KARARNAMELERİN UYGULANMASI YÖNÜNDE BİR TERCİHTE BULUNULMAMIŞ İSE, TAŞIMA BEDELLERİNİN HESAPLANMA VE ÖDENMESİ KONUSUNDA ESKİ MEVZUATIN VE SÖZLEŞMELERİN ÖNGÖRDÜĞÜ UYGULAMANIN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKTİĞİ,HAKKINDA.

KARAR NO : 4392/ 1 TARİH: 17. 5.1984
İHALE YOLUYLA YAPILAN SATIN ALMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME VESÖZLEŞMELERDE YER ALAN VE HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM VE SAİRBİLCÜMLE MASRAFLARIN MÜTEAHHİDE AİT OLDUĞUNU GÖSTERENDÜZENLEMELER KARŞISINRA İŞLETME VERGİSİNİN DEVLETÇE ÖDENİP ÖDENEMEYECEĞİ HUSUSUNDAKİ UYGULAMA SON KARARNAME DOĞRULTUSUNDAYÜRÜTÜLDÜĞÜNDEN VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARININ AMACI BELİRLİ BİR KONUDA AYKIRI KARARLAR ALINMASINI ÖNLEMEK OLDUĞUNAGÖRE, BU DURUM KARŞISINDA İŞLETME VERGİSİNİN KİMİN TARAFINDAN ÜSTLENİLECEĞİ KONUSUNDA İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ALINMASI AMELİ BİR FAYDA SAĞLAMAYACAĞINDAN İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4499/ 2 TARİH: 30. 5.1985
GÖLCÜK DENİZALTI FABRİKASI (D) BLOKU TRAFO MERKEZ İNŞAATI İŞİNİN, 84/8341 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ ESASLAR UYARINCA TASFİYE İŞLEMİNE TABİ TUTULUP TUTULAMAYACAĞI KONUSUNUN GENELLİK ARZETMEMESİ, GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMESİ VE SAYIŞTAYIN YARGI YETKİSİNE GİRMESİ NEDENİYLE ESASA GEÇİLEREK BİR KARARİTTİHAZINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4502/ 1 TARİH: 10. 6.1985
2574 SAYILI KARARNAME ESASLARINA GÖRE YÜRÜTÜLEN İŞLERDE HASIR ÇELİK KULLANILMASI HALİNDE, ST I ÇELİĞİNE UYGULANAN FARKIN ESAS ALINMASI SURETİYLE FİYAT FARKI VERİLEBİLECEĞİ; HASIR ÇELİĞİN İMALATI SIRASINDAKİ ZAYİAT ORANININ BAYINDIRLIK VE İSKANBAKANLIĞINCA TESPİTİNDEN SONRA ZAYİAT İÇİN DE FİYAT FARKI UYGULANABİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 4562/ 1 TARİH: 17. 4.1986
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 6200 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İŞLER VE BUNLARA İLİŞKİN PROJELERİN GEREĞİ OLARAK YAPILAN TESİSLERLE İLGİLİ OLARAK BİRİM FİYAT HAZIRLAMA YETKİSİNİN BULUNDUĞU HK.

KARAR NO : 4612/ 1 TARİH: 9.11.1987
18.3.1981 GÜN VE 8/2574 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ "KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN BU KARARNAME KAPSAMINA GİREN İŞLERİN İHALELERİNDE UYGULAYACAKLARI, İHALE USULLERİNE GÖRE YILLIK FİYAT FARKI HESABI ESASLARI"NIN (D) BÖLÜMÜNÜN İHZARAT TESBİTİ VE KESİNTİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 3'ÜNCÜ MADDESİNDEKİDÜZENLEMENİN, SONUÇLARI İTİBARİYLE HAZİNE MENFAATLERİNİ ZARARAUĞRATICI NİTELİKTE OLDUĞU HUSUSUNUN, KARARA BAĞLANMASINA VE 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUN 25'İNCİ MADDESİ UYARINCA BİR RAPOR HALİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNULMASINA GEREKBULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4635/ 2 TARİH: 8.12.1988 R.G. 9.1.1989/20044 GENELGE SERİ NO. 408İDARELERCE YILIN SON AYLARINDA İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİYLEİLGİLİ VİZE VE TESCİL İŞLERİNDE, YASAL SÜREYE NAZARAN HERHANGİBİR GECİKME OLMAMAKLA BİRLİKTE, BU İŞLERE AİT TESCİL VEYA YER TESLİMİNİN İKLİM ŞARTLARI BAKIMINDAN ÇALIŞILMAYAN DEVREDE YA DA ERTESİ YILDA GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE, BU DURUMUN SÜRE UZATIMINI GEREKTİREN ZORUNLU NEDENLER ARASINDA SAYILAN "İDARENİN SEBEBİYET VERDİĞİ HALLER" KAPSAMINA GİRECEĞİ; BU SURETLE ERTESİ YILA SİRAYET EDEN İŞLER İÇİN, İŞ PROGRAMINDA VE ÖDENEK DİLİMLERİNDE USULÜ DAİRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ OLMASIKOŞULUYLA, FİYAT FARKI ÖDENEBİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 4635/ 3 TARİH: 8.12.1988
TAŞORAN ELİYLE EMANETEN YÜRÜTÜLEN İŞLERİN SÜRESİ İÇERİSİNDEBİTİRİLMEMESİ HALİNDE, BU DURUMUN SEBEBİ BELİRLENMEDEN TASFİYEVEYA FESİH HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI YOLUNDA GENEL NİTELİKTE BİR KARAR ALINMASINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4638/ 2 TARİH: 12. 1.1989
28.7.1988 TARİH VE 88/13181 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINAEKLİ "KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE YAPILACAK İŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE FİYAT FARKIHESABINDA UYGULANACAK ESASLAR"IN, 1988 YILI UYGULAMASINDA 1.7.1988 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖDENECEK FİYAT FARKLARI İÇİN İHZARAT VE İMALAT DURUMUNUN TESBİTİNDE BU TARİHTEN ÖNCE DÜZENLENİP ONAYLANMIŞ EN SON HAKEDİŞ RAPORUNDAKİ MİKTARIN ESASALINMASINI ÖNGÖREN GEÇİCİ MADDESİNİN NE ŞEKİLDE UYGULANACAĞI HUSUSUNA İLİŞKİN TEREDDÜT HAKKINDA GENEL KURULCA BİR KARAR ALINMASINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI VE SORUNUN YARGIDA ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4643/ 2 TARİH: 13. 4.1989
TECER KANGAL DEMİRYOLU VARYANTI II. KISIM İKMALİNŞAATI(DELİKTAŞ TÜNELİ) İLE ARİFİYE SİNCAN ÇİFT HATLI DEMİRYOLU VE GEREKLİ TEKNİK ETÜD VE PROJE HAZIRLANMASI V. KISIM İNŞAATI (ÇAYIRHAN TÜNELİ) İŞLERİNDE TÜNELLERDE UYGULANANPÜSKÜRTME BETONU ZAYİATINDAN KAYNAKLANAN VE TÜNEL ZEMİNİÜZERİNDE DONARAK KİTLE TEŞKİL EDEN ARTIK MALZEMENİN KIRILMASI,KAZILMASI, TAŞITLARA YÜKLENMESİ, DEPO SAHASINA TAŞINMASI, BOŞALTILMASI VE DEPO SAHASININ TESVİYESİ KARŞILIĞI ÖDEMEYAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSUNUN SÖZ KONUSU İNŞAAT İŞLERİNİNÖZELLİĞİ DİKKATE ALINARAK OLUŞTURULMUŞ SÖZLEŞME DOSYALARI VE EKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SURETİYLE YARGI EVRESİNDE KARARA BAĞLANMASININ UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 4714/ 1 TARİH: 23. 1.1992 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE FİAT TEKLİFİ ALINMAKSURETİYLE İHALE EDİLEN İŞLERDE YAPILMASI İDARECE SONRADAN ZARURİ GÖRÜLEN İMALAT KALEMLERİ İÇİN YENİ BİRİM FİYAT TESBİTİ GEREKTEĞİ TAKDİRDE, BU FİYATLARIN İHALE TENZİLATINA TABİTUTULUP TUTULMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ TEREDDÜDÜN ESASI HAKKINDAGENEL KURULCA BİR KARAR ALINMASINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI

VE SORUNUN YARGIDA ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4735/ 1 TARİH: 22. 5.1992 DOLMABAHÇE SARAYI YANGINDAN KORUNUM SİSTEMİ İŞİNİN YÜRÜTÜLMESİSIRASINDA,ÇATI KATINDAKİ SÖNDÜRME SİSTEMİNDE ZORUNLU GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN İŞ ARTIŞININ 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 63. MADDESİ KAPSAMINDA MÜTALASININ MÜMKÜN OLDUĞU VE YENİ İMALATIN DA SÖZKONUSU İŞİN MÜTEAHHİDİOLAN FİRMAYA YAPTIRILMASINDA BİR SAKINCA BULUNMADIĞI,KEYFİYETİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE ARZI HK.

KARAR NO : 4760/ 1 TARİH: 7. 1.1993
18071 VE 18081 POZ NO.LU TUĞLA DUVAR ANALİZLERİNDE YALNIZCA19x19x8,5 cm EBADINDAKİ TUĞLANIN ESAS ALINMIŞ OLMASI NEDENİYLEORTAYA ÇIKAN TEREDDÜTLER HAKKINDA VERİLECEK KARARIN ERTELENMESİ HK.

KARAR NO : 4761/ 1 TARİH: 21. 1.1993
Usul : 832/31. maddede yer alan "...harcamaların ilişkin bulunduğu mevzuat..." tabirinin geniş yorumlanmasıgerektiği. GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER, ÖZEL İDARE VE BELEDİYELER İLEBUNLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR TARAFINDAN 2886 SAYILI KANUNA GÖRE KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLERE AİT KİRA SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ KONULARINDA 2886 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4765/ 1 TARİH: 25. 2.1993
GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER, ÖZEL İDARE VE BELEDİYELER İLEBUNLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR TARAFINDAN 2886 SAYILI KANUNA GÖRE KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLERE AİT KİRA SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ KONULARINDA 2886 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİNE DAİR4761/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ TEKRİRİ MÜZAKERE SURETİYLEYENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4766/ 1 TARİH: 1. 3.1993
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONUNUN SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMINDA BULUNDUĞU VE 3418 SAYILI KANUNUN 3558 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 39 UNCU MADDESİNİN (b) BENDİ UYARINCA SÖZKONUSU FON NEZDİNDE AÇILAN HESAPLARA AKTARILAN VERGİ PAYLARINDAN YAPILACAK HARCAMALARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN SAYIŞTAY TESCİLİNE TABİ OLDUĞU HK.

KARAR NO : 4769/ 2 TARİH: 1. 4.1993
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONUNUN SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMINDA BULUNDUĞU VE 3418 SAYILI KANUNUN 3558 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 39 UNCU MADDESİNİN (b) BENDİ UYARINCA SÖZ KONUSU FON NEZDİNDE AÇILAN HESAPLARA AKTARILAN VERGİ PAYLARINDAN YAPILACAK HARCAMALARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN SAYIŞTAY TESCİLİNE TABİ OLDUĞU HAKKINDAKİ 4766/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ TEKRİR-İMÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ, ANCAK BU HUSUSTAKİ KARARIN, ARAŞTIRMA VE TASNİF GRUBUNCA HAZIRLANACAK RAPORDANSONRA VERİLMESİ HK.

KARAR NO : 4771/ 1 TARİH: 3. 5.1993
88/13181 SAYILI KARARNAME EKİ ESASLAR'IN "MALZEME FİYAT FARKLARI" BAŞLIKLI 9 UNCU MADDESİNİN AKARYAKIT FİYAT FARKINA AİT 9.2.3. BENDİ HÜKMÜNÜN HAZİNE MENFAATLERİNİ ZARARA UĞRATICINİTELİK TAŞIYIP TAŞIMADIĞI HUSUSUNDA ÖNCELİKLE SÖZKONUSUDÜZENLEME VE BU DÜZENLEMEYE DAYALI UYGULAMALAR HAKKINDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ (YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI) YAZILI GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI VE BİR TEMSİLCİÇAĞIRILMASI, KONUNUN BU SURETLE ELDE EDİLECEK YENİ BİLGİLER DEDEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA KARARA BAĞLANMASI HK.

KARAR NO : 4773/ 1 TARİH: 13. 5.1993
RENKLİ ELOKSANLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATLARINDA, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI İNŞAAT BİRİM FİYATLARI YERİNE SÖZKONUSU İŞİN FİYAT ANALİZİNE ALÜMİNYUM DOĞRAMANIN FATURA FİYATI KONULMAK SURETİYLE YENİ FİYAT TESBİT EDİLEREK ÖDEME YAPILMASI İLE İLGİLİ MESELENİN, YENİ BİRİM FİYATLAR TESBİT EDİLEREK ÇÖZÜMEKAVUŞTURULMUŞ OLAMASI SEBEBİYLE, İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4778/ 1 TARİH: 16. 9.1993 R.G. 2.12.1993 - 21776
3418 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİNİN (b) BENDİNDE YAZILI GELİR VE HARCAMALARIN GENEL VE KATMA BÜTÇELİ DAİRELERİN GELİR VE HARCAMALARI OLMASI VE BU DAİRELERİN DE SAYIŞTAY DENETİMİKAPSAMINDA BULUNMASI NEDENİYLE, SÖZKONUSU HARCAMALARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN SAYIŞTAY TESCİLİNE TABİ OLDUĞU HK.

KARAR NO : 4784/ 1 TARİH: 14.10.1993 R.G. 20.12.1993 - 21794
KAMU ORTAKLIĞI FONUNDAN FİNANSMAN TEMİNİ SURETİYLE VE YUKARIDABELİRTİLEN USULLERE GÖRE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN OTOYOLLARLA İLGİLİ HARCAMALARIN SAYIŞTAY DENETİMİNETABİ OLDUĞU, SAYIŞTAYCA YAPILACAK DENETİMİN VE İNCELEMELERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMESİ TABİİ BULUNDUĞUNDAN, DENETİM TARZINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN AYRICA TESBİTİNİN GEREKLİ OLMADIĞI, DENETİM BULGU VE SONUÇLARININ YARGI YETKİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TABİİ BULUNDUĞUNDAN MESELENİN BU AŞAMADA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE ARZINA VEYA İLGİLİ İDARELERE YAZI YAZILMASINA MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4789/ 1 TARİH: 11.11.1993
OTOYOLLARLA İLGİLİ 4784/1 SAYILI KARARIN, MÜZAKERENİN İADESİ YOLUYLA YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4791/ 1 TARİH: 22.11.1993
28.7.1988 GÜN VE 88/13181 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ"KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE YAPILACAKİŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE FİYAT FARKI HESABINDAUYGULAYACAKLARI ESASLAR"IN 9 UNCU MADDESİNİN AKARYAKIT FİYAT FARKINA İLİŞKİN 9.2.3 ÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN SONUÇLARI İTİBARİYLE "YERVE ŞARTLAR MÜŞKÜLAT ZAMMI" UYGULANMAK SURETİYLE İHALESİ YAPILAN İŞLERDE HAZİNE MENFAATLERİNİ ZARARA UĞRATICI NİTELİKTE BULUNMADIĞI, BU NEDENLE KONUNUN 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 25 İNCİ MADDESİ UYARINCA BİR RAPOR HALİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNULMASINA MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4797/ 1 TARİH: 17. 1.1994 R.G. 1.2.1994 - 21836
İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN HARCAMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPACAKLARI SÖZLEŞMELERLE HER TÜRLÜ BAĞITLARDAN, KONU VENİTELİKLERİNE BAKILMAKSIZIN, 1050 SAYILI MUHASEBE-İ UMUMİYEKANUNUNUN 64 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA 1994 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNA EKLİ (İ) CETVELİNDE GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARİÇİN BELİRLENEN PARASAL SINIRIN (1.000.000.000.- TL.) ALTINDA KALANLARIN TESCİL İŞLEMİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ HK.

KARAR NO : 4804/ 1 TARİH: 9. 5.1994
İHALESİ KÜLTÜR BAKANLI
ĞI TARAFINDAN YAPILIP GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN İŞLERE AİT SÖZLEŞMELERİN TESCİLE TABİ OLDUĞU VE BU SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN OLARAK İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN YAPILAN HARCAMALARINSAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMINDA OLDUĞU HK.

KARAR NO : 4823/ 1 TARİH: 26.12.1994
USUL : Mali konulara ilişkin Sayıştay görüşünün bildirilmesi hususunda sınırlayıcı bir yasal hükmün bulunmadığı,ancak3218/2 sayılı Genel Kurul Kararında da kabul edildiği gibi,Sayıştayın denetimini TBMM adına yapmakta bulunması hasebiyle,meselenin inceleme konusu yapılarak varılacak sonucun arzının tabii bulunduğu TBMM E BLOK TELEVİZYON ÇEKİM STÜDYOSU İNŞAATI İŞİNDE, 94/6019 SAYILI BKK İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN "KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE YAPILACAK İŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE FİYAT FARKI HESABINDA UYGULAYACAKLARI ESASLAR'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR"IN UYGULANMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI, KEYFİYETİN TBMM'YE ARZI HK.

KARAR NO : 4825/ 1 TARİH: 5. 1.1995
1995 MALİ YILI İÇİN İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN HARCAMAYA İLİŞKİN OLARAK YAPACAKLARI SÖZLEŞMELERLE HER TÜRLÜ BAĞITLARDAN, KONU VE NİTELİKLERİNE BAKILMAKSIZIN, 1050 SAYILI KANUNUN 64. MADDESİ UYARINCA ANILAN YIL BÜTÇE KANUNUNA EKLİ(İ) CETVELİNDE GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR İÇİNBELİRLENEN 3.000.000.000 LİRALIK PARASAL SINIRIN ALTINDAKALANLARIN TESCİL İŞLEMİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ HK.

KARAR NO : 4836/ 1 TARİH: 20. 2.1995 R.G. 7.4.1995
BİNA İNŞAATLARINDA KULLANILAN VE ŞANTİYEYE GETİRİLEN KUM- ÇAKILIN TAŞITLARA YÜKLENMESİ, BOŞALTILMASI VE FİGÜRESİ (09.003/1) POZUNUN BİRİM FİYATI DAHİLİNDE FİGÜRE BEDELİ ÖDENMİŞ OLMASININ MEVZUATA AYKIRI OLMADIĞI VE İÇTİHADIN BU YÖNDE BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4837/ 1 TARİH: 23. 2.1995
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YOL YAPIM İŞLERİNDE KULLANILAN 2200 POZ NUMARALI "HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI" BİRİM FİYATINA 100METREYE KADAR TAŞIMA BEDELİ, TAŞIMA MESAFELERİ BRÜKNER EĞRİSİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN 07.004/K FORMÜLÜ İLE DAHİL EDİLMİŞ OLMASIKARŞISINDA, DEPOYA GİDECEK KAZI MALZEMELERİNİN TAŞINMASINDA BUMİKTARIN AYNEN DÜŞÜLÜP DÜŞÜLMEYECEĞİ HUSUSUNDA DAİRE KARARLARIARASINDA AYKIRILIK BULUNMADIĞINDAN, İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4838/ 1 TARİH: 20. 3.1995
BİNA İNŞAATLARINDA KULLANILAN VE ŞANTİYEYE GETİRİLEN KUMÇAKILIN TAŞITLARA YÜKLENMESİ, BOŞALTILMASI VE FİGÜRESİ (09.003/1) POZUNUN BİRİM FİYATI DAHİLİNDE FİGÜRE BEDELİ ÖDENMİŞ OLMASININ MEVZUATA AYKIRI OLMLADIĞI VE İÇTİHADIN BUYÖNDE BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDAKİ 4836/1 SAYILI GENELKURUL KARARININ TEKRİR-İ MÜZAKERE SURETİYLE YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNE VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4847/ 1 TARİH: 1. 5.1995
18071 VE 18081 POZ NUMARALI TUĞLA DUVAR ANALİZLERİNDE YER ALAN 19X19X8,5 EBADINDAKİ TUĞLA YERİNE DEĞİŞİK EBATTA TUĞLA KULLANILMASI DURUMUNDA HANGİ ANALİZLERİN ESAS ALINACAĞI,ÖDEMELERİN HANGİ BİRİM FİYATLAR ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, HALENUYGULANAN ANALİZLERİN VE BİRİM FİYATLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİNGEREKİP GEREKMEYECEĞİ, MEVCUT UYGULAMADAN DOLAYI SORUMLULARHAKKINDA TAZMİN HÜKMÜ VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ KONULARINA İLİŞKİN TEREDDÜTLERİN, GENEL FİYAT ANALİZLERİ, BİRİM FİYAT TARİFLERİ VE BİRİM FİYAT LİSTELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE ORTADAN KALKTIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARININ ESAS AMACI AYNI KONUDA FARKLI İÇTİHATLARIN TESİSİNİ ÖNLEMEK OLUP, BU KARARLAR İTTİHAZI TARİHİNDEN İTİBAREN TESİR İCRA ETTİKLERİNDEN, UYGULAMADA BUNDAN SONRA KARŞILAŞILMASI MÜMKÜN OLMAYAN BAHİS KONUSU MESELE HAKKINDA İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4863/ 1 TARİH : 21.10.1996
2886 SAYILI YASA’NIN 6. MADDESİNİN 1. BENDİ KAPSAMINA GİREN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN KARAR ORGANLARINDA YER ALDIKLARI VAKIFLARIN; İLGİLİ ÜNİVERSİTENİN KATMA BÜTÇE, FON VE DÖNER SERMAYE İHALESİNE KATILMALARININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4902/ 2 TARİH : 02.07.1998
BAKANLAR KURULUNUN 25.08.1994 TARİH VE 94/6019 SAYILI KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN “KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE YAPILACAK İŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE FİYAT FARKI HESABINDA UYGULAYACAKLARI ESASLAR” DA ÖNGÖRÜLEN FİYAT FARKLARININ YANI SIRA, SAHİPLİ OCAKLARDAN TEMİN EDİLEN KUM-ÇAKIL İÇİN BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNİN 6 NCI MADDESİNDE BELİRTİLEN FİYAT FARKININ DA ÖDENMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

 

KARAR NO : 4907/ 3 TARİH: 28. 9.1998 YATIRIM PROGRAMLARINDA YER ALAN İNŞAAT, BÜYÜK ONARIM GİBİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROJE BEDELLERİNİN BİR KISMININ DÖNER SERMAYEDEN KARŞILANMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA ÖNCELİKLE ARAŞTIRMA VE TASNİF GRUBUNCA DÖNER SERMAYELERİN TÜMÜ HAKKINDA BİR İNCELEME YAPILMASI VE HAZIRLANACAK RAPOR ÜZERİNE KONUNUN GENEL KURULCA GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI HK.

KARAR NO : 4914/ 3 TARİH: 17.12.1998 YAPIM İŞLERİNE AİT İHALELERDE, YAPI TESİS, ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİNDE BELİRLENEN ESASLARIN YANINDA, İŞİN NİTELİĞİ İLE KEŞİF BEDELİ SINIRLARINA İLİŞKİN ŞARTLARIN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK MÜTEAHHİTLİK KARNESİNİN İDARE TARAFINDAN ÜST GRUPLARDAN BELİRLENİP BELİRLENMEMESİ KONUSUNDA 1. DAİRECE VERİLEN İKİ KARARIN, 832 SAYILI KANUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA BİRLEŞTİRİLMEK ÜZERE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 4923/ 1 TARİH: 22. 3.1999 YAPIMI TÜRK ERG FİRMASI İLE RUS TECHNOSTROJEXPORT FİRMASINDAN OLUŞAN ORTAK GİRİŞİM GRUBUNA VERİLEN DERİNER BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ İŞİYLE İLGİLİ 18.5.1994 TARİH, 94/5600 SAYILI VE 12.9.1994 TARİH, 94/6027 SAYILI KARARNAMELERİN ANLAM, UYGULAMA VE SONU€LARI BAKIMINDAN HAZİNE MENFAATİNİ ZARARA UĞRATICI MEVZUAT NİTELİĞİNDE GÖRÜLMEDİĞİ, DOLAYISIYLA KONUNUN 832 SAYILI KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI GEREĞİNCE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE ARZINA LÜZUM VE MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4924/ 1 TARİH: 8. 4.1999 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN, ANCAK KENDİLERİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERDE ÖNGÖRÜLEN ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREBİLECEKLERİ VE HARCAMA YAPABİLECEKLERİ, KANUNLARIN A€IK€A CEVAZ VERMEDİĞİ HALLERDE YATIRIM PROGRAMLARINDA YER ALAN İNŞAAT, BÜYÜK ONARIM GİBİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROJE BEDELLERİNİN DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNCE KARŞILANMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.